Elhunyt bajtársaink 2019


 

Elhunyt Stremnitzer György nyugalmazott tűzoltó százados (1947-2019)

Stremnitzer György nyugalmazott tűzoltó százados a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt kiemelt főelőadója 2019. július 22-én, életének 72. életévében hosszú betegség következtében elhunyt.

Stremnitzer György nyugalmazott tűzoltó százados 1979. május 01-én került felvételre az Állami Tűzoltóság Központi Javítóüzemének létraszerelő műhelyébe, mint szakmunkás, ahol 1979. augusztus 30-ig dolgozott.

1979. szeptember 01-i hatállyal hivatásos állományú gépkocsivezető-beszerző munkakörbe lett kinevezve tűzoltó törzsőrmesteri rendfokozattal.

1983. augusztus 01-i hatállyal műszaki szakágvezető (technikus) beosztásba lett kinevezve, majd 1992. március 01-i hatállyal a Fővárosi XIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába került áthelyezésre.

1995. július 01-i hatállyal a Fővárosi XIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába kinevezésre került műszaki-technikai előadónak.

1996. április 01-i hatállyal áthelyezésre került a Fővárosi XIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság Tűzmegelőzési Osztály állományába, tűzmegelőzési előadónak, majd ugyanott 1998. január 01- hatállyal kinevezésre került kiemelt főelőadónak.

Munkáját, szolgálati feladatait mindenkor kiemelkedő szinten végezte, több szakterületen dolgozott, többször helyettesített más beosztásokban, Szolgálati évei alatt megszerzett tapasztalatával, kiemelkedő szorgalommal segítette a kollégák beilleszkedését, nagyban hozzájárulva a szakmai fejlődésükhöz. Szolgálaton kívül is mindenkor lehetett rá számítani. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, az évtizedek alatt megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült kerületparancsnoki, fővárosi parancsnoki elismerésekben.

Nyugállományba vonulására 2000. november 30-i hatállyal került sor.

Búcsúztatása 2019. augusztus 22-én (csütörtökön) 15 óra 15 perckor lesz az Új Köztemető szóró parcellájában.

Stremnitzer György nyugalmazott tűzoltó százados emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

 

 

 

 

Elhunyt Mihálovics László nyugalmazott tűzoltó zászlós (1943 - 2019)

Mihálovics László nyugalmazott tűzoltó zászlós, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XI., kerületi Tűzoltóparancsnokságának volt gépjárművezetője, 2019. július 19-én, életének 77. életévében elhunyt.

Mihálovics László nyugalmazott tűzoltó zászlós, 1976. november 01-jén szerelt fel a XI. kerületi Tűzoltóparancsnokságra beosztott tűzoltó beosztásba. 1977. szeptember 01-től gépjárművezetői beosztásba került. Nyugállományba helyezésére 1996. november 30-ai hatállyal kérelmére került sor.

Mihálovics László nyugalmazott tűzoltó zászlós, a tűzoltói szolgálatot élethivatásának tekintette, feladatait nagyfokú következetességgel látta el. Pályafutását őrvezetőként kezdte, majd a ranglétra fokait bejárva tizedes, szakaszvezető, őrmester, törzsőrmester, majd soron kívül főtörzsőrmester és zászlós rendfokozatba lépett elő. Hivatása során tűz- és káreseteknél szakszerűen, megfontoltan végezte a kárfelszámolási munkálatokat. Folyamatosan képezte magát, képesítéseinél- és sok éves gyakorlati tapasztalatainál fogva számíthattak szolgálati feladatainak szakszerű ellátására. Eredményes munkájának köszönhetően két alkalommal részesült soron kívüli előléptetésben. Tűzbiztonsági Érem ezüst- és bronz fokozata, valamint 10, 15, majd 20 év után Szolgálati Érdemérem elismerést kapott, továbbá több alkalommal parancsnoki, miniszteri elismerésben és dicséretben részesült.

Búcsúztatása 2019. július 23-án (kedden) 16:00 órakor lesz a Váli Katolikus temetőben. (Cím: 2473 Vál, Szent István tér 6. )

Mihálovics László nyugalmazott tűzoltó zászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Elhunyt Pető János nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1954 - 2019)

Pető János nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság I-II. és XII. kerületi Parancsnoksága volt beosztott tűzoltója 2019. június 14-én, életének 64. évében elhunyt. Pető János nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1985. június 16. és 1996. augusztus 31-e közötti időszakban teljesített hivatásos tűzoltói szolgálatot a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság állományában. Tűzoltói szolgálatát végig az I-II. és XII. kerületi Parancsnokság állományában látta el, beosztott tűzoltói és gépjárművezetői munkakörökben. A tűzoltói hivatást nagyon szerette, feladatait elkötelezett hivatástudattal, pontosan, precízen teljesítette. Kollégái, vezetői megbecsüléssel vették körül. Kiemelkedő szolgálatteljesítését vezetői elismerték, szolgálati ideje alatt többször részesült kerületi valamint fővárosi parancsnoki dicséretben, jutalomban. Nyugállományba helyezésére 1996. augusztus 31-i hatállyal került sor. Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Végső búcsúztatására 2019. június 28-án 13.00 órakor, az érdi Ercsi úti temetőben került sor.

Elhunyt Rózner János nyugalmazott tűzoltó zászlós (1925-2019)

Rózner János nyugalmazott tűzoltó zászlós 1949. január 07-án szerelt fel a Fővárosi  Tűzoltóparancsnokság állományába újonc tűzoltóként, őrvezetői rendfokozatba és kezdte el az Újpest 1. számú tanosztályt. 1949. március 3-áig Győrben volt vonulós tűzoltó, majd 1950. júniustól a Budapest MÁVAG járőre 1951. augusztusáig.1951. augusztustól a IV. kerület Újpesti alosztály vonulósaként kezdte meg a tűzoltói szolgálatot, majd 1952. november 01-től a Törzsalosztályon műhelyesként látta el feladatait egészen 1955. májusig, ahonnan áthelyezték a IX. kerületi Alosztályra vonulós tűzoltói beosztásba.1961. május 01-től ugyanitt, a IX. kerületi Alosztályon őrségparancsnok-helyettesi beosztásba került 1962. augusztus 31-ig, 1962. szeptember 01-jétől pedig rajparancsnokként teljesített szolgálatot. 1968. június 16-tól őrségparancsnok lett, majd 1976. június 01-jétől nyugdíjba vonulásáig szerparancsnoki feladatokat látott el. A közel három évtizedes szolgálatban eltöltött munkája elismeréséül 9 alkalommal részesült kitüntetésben és 9 alkalommal kerületparancsnoki dicséret és jutalom elismerésben. Az alábbi elismerésekben részesült: Szolgálati Érdemérem 10 év után, Kiváló Szolgálati Érdemérem 15 év után, Tűzrendészeti Érem II. fokozata, Tűzrendészeti Érem arany fokozata gumigyári tűzeset után, Szolgálati Érdemérem 20 év után, Budapesti Parancsnoki dicséret, Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozata, Szolgálati Érdemérem 25 éves szolgálatáért. Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésének időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

 

Elhunyt Halász Gábor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1953 - 2019)

\Mezei József nyugalmazott tűzoltó alezredes 1962. április 16-án került felvételre a Fővárosi VIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, sportelőadói beosztásba. 1972-ben áthelyezését kérte a Fővárosi IX. kerületi Tűzoltóparancsnokságra, ahol először tűzmegelőzési előadóként, majd 1974. július 01-től parancsnok-helyettesként teljesített szolgálatot. A tűzoltóparancsnoki beosztással járó feladatokat 1977. április 01-től megbízással látta el. Tűzoltóparancsnoki kinevezését 1978. február 01-ei hatállyal vette át, mely beosztását nyugállományba vonulásáig ellátta.

Vezető, irányító feladatait mindenkor hivatástudattal, a készenléti állomány érdekeit és a szolgálatellátást szem előtt tartva, magas színvonalon végezte. Nagy gondot fordított nemcsak a saját, hanem a beosztottai szakmai fejlődésére, elméleti és gyakorlati ismereteinek bővítésére. Tudása, tapasztalata elismerést vívott ki az elöljárói és a beosztotti állomány körében egyaránt. A Parancsnokság és az irányítása alá tartozók érdekében bátran kiállt, emberséges magatartásáért munkatársai, vezetői tisztelték, becsülték. A különböző tűzoltó sportversenyek előkészítésében és lebonyolításában aktívan részt vett, mely feladatot - sportolói múltjából adódóan – nagy lelkesedéssel, szívesen végzett.

Kiemelkedő munkája elismeréseként többször részesült különböző szintű dicséretben és jutalomban. Szakmai tevékenységét a szolgálati érdemérmek sorozata, a Tűzrendészeti Érdem Érem ezüst és arany fokozata, a „Haza szolgálatáért Érdemérem bronz fokozata” kitüntetés adományozása is igazolja.

Nyugállományba vonulására 1993. május 31-ei hatállyal került sor.

Mezei József nyugalmazott tűzoltó alezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Búcsúztatása 2019. április 12-én (pénteken) 12.00. órakor lesz a Fiumei úti sírkert ravatalozójában. A család kérése, hogy a búcsúztatásra csak egy szál virággal érkezzenek a gyászolók.

Mezei József nyugalmazott tűzoltó alezredest a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a saját halottjának nyilvánította.

 

Elhunyt Gede László nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1959 - 2019)

\Csurgó János nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság III. Kerületi Parancsnokságának híradósa 2019. január 7-én, életének 92. életévében, súlyos betegség következtében elhunyt

Csurgó János nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1953-ban szerelt fel a III. kerületi Alosztály állományába vonulós tűzoltónak. A III. kerületi Gázgyárban 1955-től, a Nemzeti Színházban 1956-tól járőri feladatokat látott el. A III. kerületi Tűzrendészeti Parancsnokságra 1965. május 01-jei hatállyal került vonulós tűzoltónak, 1976. június 01-től híradós szolgálatot látott el. Nyugállományba vonulására a felső korhatár elérésével 1982. augusztus 31-i hatállyal került sor

Hosszú, közel 30 éves szolgálati ideje alatt munkáját mindig szorgalmasan, pontosan végezte. Hivatásos szolgálata alatt több alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzbiztonsági Érem arany fokozatának, a 10,15, 20, 25 év után járó Szolgálati Érdem Éremnek, valamint az 1965. évi nagy dunai árvíz védekezési munkálataiban nyújtott bátor helytállásáért az Árvízvédelmi Éremnek.

Temetésére 2019. január 28-án (hétfő) 11:00 órakor kerül sor az Ürömi Temetőben. (Üröm, Rókahegyi út, 2096).

Csurgó János nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Elhunyt Dani János nyugalmazott tűzoltó ezredes (1936 – 2019)

<img -="" .="" 01-jei="" 04-i="" 10.45="" 11-i="" 1108="" 14-i="" 16="" 1952.="" 1953.="" 1955.="" 1956.="" 1957="" 1957.="" 1960-1962-ig="" 1962.="" 1969.="" 1971.="" 1976.="" 1979.="" 1985-ben="" 1991.="" 2="" 2006.="" 2019.="" 30-i="" 31-i="" 35="" 4-e="" 83.="" a="" alezredesnek="" alhadnagyi="" center\""="" alkalommal="" alt="\" \""="" annak="" arany="" attila="" augusztus="" az="" ba="" ban="" bb="" be="" ben="" beosztottai="" ber="" birtokosa="" bm="" budapesti="" csi="" dani="" delmi="" el="" elhunyt="" en="" ezredes="" ezt="" fi="" float:="" fokait="" g="" ges="" gi="" gparancsnok.="" gparancsnoki="" gparancsnoknak.="" gra="" gyminiszter="" gyminiszteri="" hadnagynak="" haza="" i="" ig="" img="" iskola="" j="" ja="" jus="" jutalom="" k="" kapott="" katonai="" kegyelettel="" ki="" kozma="" l="" lati="" latot="" latot.="" latra="" lius="" llyal="" lt="" ly="" lyi="" lyon="" lyos="" lyra="" majd="" margin:="" mely="" melynek="" mos="" n="" nak="" nek="" nemzeti="" nius="" nos="" november="" nt="" nt.="" ny="" nyba="" nyugalmazott="" p="" parancsnoki="" parancsnoknak="" prilis="" ptette="" r="" ra="" rakor="" rcius="" rdem="" rdemei="" re="" rem="" rendfokozatban="" rendfokozatokon="" rendfokozatot.="" ret="" rgy="" ri="" rnagynak="" ron="" rosi="" rpalotai="" rt="" rzi="" s="" sba="" sba.="" sben.="" sellyei="" si="" sor="" data-cke-saved-src="\" src="\" sre.="" st="" style="\" height:"="" szakmai="" szeti="" t="" t.="" tapasztalata="" telre="" tett="" th="" tisztesi="" tiszthelyettesi="" tiszti="" tja="" tott="" tra="" ugyanitt="" utca="" valamennyi="" ves="" vesen="" volt="" vonult="" vott="" vre.="" width:="" zados="" zadosnak="" zemi="" zsef="" align="\">Horváth György nyugalmazott tűzoltó százados, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XI. Kerületi Tűzoltóparancsnokság volt személyzeti és munkaügyi főelőadója 2019. január 3-án, életének 62. életévében, váratlanul elhunyt.

Horváth György nyugalmazott tűzoltó százados 1984. szeptember 1-jei hatállyal került felvételre a Főváros XVII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába beosztott tűzoltónak. Megelőzési előadói feladatokkal 1986. augusztus 1-én bízták meg. A Technikai és Anyagi Osztály Anyagi Alosztályon 1986. november 16-tól raktáros munkakörben dolgozott, majd 1988. május 01-től a Főváros XI. kerületi Tűzoltóparancsnokság általános előadója. Ugyanitt, 1992 március 1-én személyzeti és munkaügyi előadónak, majd 1994-ben főelőadónak nevezték ki. Nyugállományba vonulására 1997. február 15-i hatállyal került sor.

Horváth György nyugalmazott tűzoltó százados beosztásából adódó feladatait mindenkor nagy igyekezettel, a munkahelyi közösség megbecsült tagjaként végezte. Magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkezett, feladatait mindenkor szakszerűen és pontosan látta el. Elöljárói és munkatársai tisztelték, a tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték.

Példaértékű teljesítménye elismeréséül számos alkalommal részesült dicséretben és jutalomban, tűzoltói pályafutása alatt megkapta a Tűzbiztonsági Érem bronz fokozatát és a 10 év után járó Szolgálati Jel kitüntetést.

Horváth György nyugalmazott tűzoltó százados emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Búcsúztatására 2019. február 25-én (hétfő) 14:30 órakor kerül sor az Új Köztemető szóróparcellájában (1108 Budapest, Kozma utca 8-10.).