Elhunyt bajtársaink 2019


Elhunyt Csurgó János nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1927 - 2019)

Csurgó János nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság III. Kerületi Parancsnokságának híradósa 2019. január 7-én, életének 92. életévében, súlyos betegség következtében elhunyt

Csurgó János nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1953-ban szerelt fel a III. kerületi Alosztály állományába vonulós tűzoltónak. A III. kerületi Gázgyárban 1955-től, a Nemzeti Színházban 1956-tól járőri feladatokat látott el. A III. kerületi Tűzrendészeti Parancsnokságra 1965. május 01-jei hatállyal került vonulós tűzoltónak, 1976. június 01-től híradós szolgálatot látott el. Nyugállományba vonulására a felső korhatár elérésével 1982. augusztus 31-i hatállyal került sor

Hosszú, közel 30 éves szolgálati ideje alatt munkáját mindig szorgalmasan, pontosan végezte. Hivatásos szolgálata alatt több alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzbiztonsági Érem arany fokozatának, a 10,15, 20, 25 év után járó Szolgálati Érdem Éremnek, valamint az 1965. évi nagy dunai árvíz védekezési munkálataiban nyújtott bátor helytállásáért az Árvízvédelmi Éremnek.

Temetésére 2019. január 28-án (hétfő) 11:00 órakor kerül sor az Ürömi Temetőben. (Üröm, Rókahegyi út, 2096).

Csurgó János nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Elhunyt Dani János nyugalmazott tűzoltó ezredes (1936 – 2019)

Dani János nyugalmazott tűzoltó ezredes, a Nemzeti Szabadkikötő Üzemi Tűzoltóparancsnokság volt parancsnoka, 2019. január 06-án, életének 83. életévében, hosszantartó súlyos betegség következtében elhunyt.

Dani János nyugalmazott tűzoltó ezredes, 1952. július 07-én, belügyminiszteri korengedéllyel, 16 évesen került felvételre a Szigetvári alosztály állományába, vonulós beosztásba. A makói József Attila Újoncképző Iskola elvégzését követően, 1953. február 21-én a Várpalotai alosztályra helyezték át, majd 1953. júliusában kérelmére a Szigetvári alosztály állományába került vissza, ezt követően a Komlói és a Pécsi alosztályon látott el szolgálatot. Őrségparancsnoki beosztásba a Szigetvári alosztály állományában 1955. júniusába került kinevezésre. A Petőfi Tűzoltó Tisztképző Iskolára 1955. augusztus 11-i hatállyal vezényelték hallgatónak, melynek 1956. október 30-i megszűnését követően Szigetváron teljesített szolgálatot őrségparancsnokként, majd 1956. november 16-tól a Sellyei Járási Tűzrendészeti Kirendeltség kirendeltségvezetőjeként. A Komlói Tűzrendészeti Alosztályra tűzrendészeti előadói beosztásába 1957. január 04-i hatállyal került, később ugyanitt őrségparancsnok. Katonai szolgálatra 1957. október 14-i hatállyal vonult be 2 évre. Leszerelését követően a Komlói Tűzrendészeti Alosztályra került őrségparancsnoknak. A Petőfi Tűzoltó Tisztképző Iskolára 1960-1962-ig hallgatónak vezényelték, majd annak elvégzését követően, alhadnagyi rendfokozatban ismét a Komlói alosztályparancsnokságra vezényelték őrségparancsnoknak. A BM Budapesti Tűzrendészeti Parancsnokság Szolgálati Osztályára 1969. április 01-jei hatállyal került előadói beosztásba, 1971. június 01-től főelőadó, 1976. június 01-től alosztályvezető. A Nemzeti Szabadkikötő Üzemi Tűzoltóság állományába parancsnoknak 1979. július 01-jei hatállyal nevezték ki, mely beosztását nyugállományba vonulásáig ellátta.

Dani János nyugalmazott tűzoltó ezredes a ranglétra fokait bejárva, a tisztesi és tiszthelyettesi rendfokozatokon keresztül a tiszti iskola elvégzését követően 1962. augusztus 10-én kapott első tiszti kinevezést, alhadnagyi rendfokozatot. Hadnagynak 1964-ben, főhadnagynak 1967-ben, századosnak 1972-ben, őrnagynak 1978-ban, alezredesnek 1985-ben léptették elő.

Nyugállományba vonulására 1991. március 31-i hatállyal került sor.

Nyugállományú tűzoltó ezredessé a belügyminiszter 2006. május 4-e alkalmából érdemei és életútja elismeréseként léptette elő.

Dani János nyugalmazott tűzoltó ezredes valamennyi beosztásában bizonyította  rátermettségét, alkalmasságát, megfelelő vezetői és irányítói készségét. Munkastílusára a szorgalom, a pontosság és a következetesség volt a jellemző. Szakmai tudása, tapasztalata elismerést vívott ki beosztottai és az elöljárói állomány körében egyaránt. Munkatársai, beosztottai emberséges magatartásáért tisztelték, becsülték.

Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült parancsnoki dicséret és jutalom elismerésben. Birtokosa volt a Tűzrendészeti Érem ezüst fokozatának, a 10, 15, 20, 25, 30, 35 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek, a Haza Szolgálatáért Érdem Érem arany fokozatának és a Tűzbiztonsági Érem arany fokozatának.

Dani János nyugalmazott tűzoltó ezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésére 2019. január 30-án (szerda) 10.45 órakor kerül sor az Új Köztemetőben (1108 Budapest, Kozma utca 8-10.).

Elhunyt Horváth György nyugalmazott tűzoltó százados (1957 - 2019)

Horváth György nyugalmazott tűzoltó százados, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XI. Kerületi Tűzoltóparancsnokság személyzeti és munkaügyi főelőadója 2019. január 3-án, életének 62. életévében, váratlanul elhunyt.

Horváth György nyugalmazott tűzoltó százados 1984. szeptember 1-jei hatállyal került felvételre a Főváros XVII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába beosztott tűzoltónak. Megelőzési előadói feladatokkal 1986. augusztus 1-én bízták meg. A Technikai és Anyagi Osztály Anyagi Alosztályon 1986. november 16-tól raktáros munkakörben dolgozott, majd 1988. május 01-től a Főváros XI. kerületi Tűzoltóparancsnokság általános előadója. Ugyanitt, 1992 március 1-én személyzeti és munkaügyi előadónak, majd 1994-ben főelőadónak nevezték ki. Nyugállományba vonulására 1997. február 15-i hatállyal került sor.

Horváth György nyugalmazott tűzoltó százados beosztásából adódó feladatait mindenkor nagy igyekezettel, a munkahelyi közösség megbecsült tagjaként végezte. Magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkezett, feladatait mindenkor szakszerűen és pontosan látta el. Elöljárói és munkatársai tisztelték, a tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték.

Példaértékű teljesítménye elismeréséül számos alkalommal részesült dicséretben és jutalomban, tűzoltói pályafutása alatt megkapta a Tűzbiztonsági Érem bronz fokozatát és a 10 év után járó Szolgálati Jel kitüntetést.

Horváth György nyugalmazott tűzoltó százados emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésére 2019. február 25-én (hétfő) 14:30 órakor kerül sor az Új Köztemetőben (1108 Budapest, Kozma utca 8-10.).