Észak-Pesti Önkéntes Mentőszervezet bemutatkozása


Név: Észak-pesti Önkéntes Mentőcsoport

Székhely: 1135 Budapest, Zsinór u. 8-12.

Megalakítás ideje: 2013. október 04.

Rendeltetése: Rendkívüli időszakban, valamint veszélyhelyzetben a veszélyeztető esemény által sújtott, vagy azzal fenyegetett területen élő XIV. kerületi lakosok és az anyagi javak kitelepítése, kimenekítése, elhelyezése (befogadása), illetve visszatelepítése és az azzal kapcsolatos feladatok szervezése, végrehajtása, vizek kártételei elleni védekezés. A kárterületen mindazon munkák elvégzése, ami gépi erővel nem végrehajtható. Katasztrófák, szerencsétlenségek során kialakult kárhelyen, kárterületen a sérült személyek felkutatása, elsősegélyben részesítése és elszállítása orvosi (intézeti) ellátásra.

Csapat felépítése

Település megnevezése

Készenléti idő

Egység

fokozat

óra

megnevezés

létszáma

Összesen

megalakítási helye

Észak-pest

Gyors

3

Operatív törzs

9

9

Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

6

-

12

-

Észak-pest

Gyors

3

Polgárőr tagozat

2

20

Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

6

18

12

-

Észak-pest

Gyors

3

Tűzoltó tagozat

1

17

Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

6

16

12

-

Észak-pest

Gyors

3

Mentőszervezet tagozat

9

26

Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

6

17

12

-

 

Gyors összesen

3

 

21

72

 

 

6

 

51

 

 

12

 

-

 

 

Szervezetek létszáma mindösszesen:

72

 

 

 

Szervezeti felépítés:

 

 

Polgárőr tagozat

 

Mentőszervezet tagozat

 

Operatív törzs
9fő

Kitelepítési és elhelyezési raj

Műszaki-mentő kézi raj

Tűzoltó tagozat

 

Észak pesti Önkéntes Mentőcsoport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állatmentő raj

Egészségügyi raj

 

 

 

 

20 fő

 

17 fő

 

     18 fő                             8fő

 

 

 

Mindösszesen: 72

         

Alegységek működése, bemutatása

 

Kitelepítési és elhelyezési raj:

 1. A raj létszáma, 2000 fő kitelepítési és elhelyezési feladatainak végrehajtását biztosítja.
 2. Közreműködik a műkincsek, nemzeti értékek veszélyeztetett területről történő elszállításában, elhelyezésében.
 3. Részt vesz a kerületek kiürítésében, a lakosság átmeneti elhelyezésében.
 4. Szervezi és koordinálja a visszatelepítés időszakában a lakosság visszatelepítését, szükségellátását.

Műszaki-mentő kézi raj:

 1. Közreműködés a vizek kártételei elleni védekezésben (homokzsák töltése, szakszerű nyúlgát építése, buzgár elfogása, stb.), tűzoltásban, az ideiglenes helyreállításban.
 2. Speciális képesítésű személy irányítása mellett, részt vesz a kárterületen, illetve a romok alatt rekedtek mentésében, életveszélyessé vált épületrészek bontásában, építőanyagok rakodásában.

Egészségügyi raj:

 1. Kárterületen, vagy azon kívül a katasztrófa következtében egészségileg károsodott, sérült személyek elsődleges ellátása.
 2. Sérült felderítő őrs: felkutatja a kárterületen található sérülteket, osztályozza őket súlyosságuk és szállíthatóságuk szempontjából.
 3. Elsősegélynyújtó őrs: sérülteket a helyszínen elsősegélyben részesíti, valamint ellátja őket az állapotukat rögzítő írásos igazolással, szállításukra vonatkozó útmutatóval.
 4. Sérültvivő őrs: alapvetően kézi erővel (hordággyal) kihozza a közvetlen kárterületről az elsősegélyben részesült sérülteket és átadja további szállításra, illetve ellátásra.

Állatmentő raj:

 1. Kárterületen, vagy azon kívül a katasztrófa következtében bajba jutott állatok mentését végzi.
 2. Káreset vagy katasztrófa következtében otthon nélkül maradt marad állatok elhelyezését, ellátást biztosítja.
 3. Elkóborolt vagy élőhelyüktől eltérő helyen található házi-, vadállatok befogását, ellátását végzi.

 

Csapattagok kiválasztásának kritériumai

A mentőcsoporthoz történő csatlakozás önkéntes alapon történik és a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról kiadott 234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelet a személyi állománnyal kapcsolatos 60. §-ban foglalt követelményeknek megfelelően.

 

Csapat mozgósítása és logisztikai és infokommunikációs biztosítása

A készenlétbe helyezési felhívás vétele, annak visszaellenőrzése után a tagság számítógépes kör üzenetben kerül kiértesítésre, melyre választ kell küldenie. Amennyiben nem érkezik válasz telefonon kerül kiértesítésre. Emellett élőszavas riadólánc is kialakításra került.

A berendelési értesítés a megalakulási hely és idő megjelölésével kerül kiküldésre, melyre nyugtázást kell küldenie. Csapatszállító járművünk igénybe vehető logisztikai fennakadás esetén.

Az infokommunikációs biztosítást kezdeti időkben a polgárőrség központi ügyelete adja, mely kiváltásra kerül a Mobil Vezetési Pont jármű beérkezésével. Az MVP teljes körű kiszolgálást biztosít:

 • internet
 • informatikai eszközök
 • nyomtatás
 • szkennelés
 • térképszolgáltatás
 • Marathon Terra elérés
 • EDR és URH hálózat elérése
 • BM vonal elérése
 • saját URH átjátszó állomás üzembe állítás
 • tartalék akkumulátorok
 • tartalék EDR és URH rádiók
 • önálló áramforrás
 • klimatizált 6 fő kiszolgálására alkalmas munkaállomás

igénybevételi lehetőségével.

A logisztikai biztosításunk 46 fő mobilizálását teszi lehetővé. Ebből terepjáró képességű járművekkel 11 fő szállítható.

Kiképzések, gyakorlatok, felkészítések rendszere

A mentőcsoport felkészítése, továbbképzéseke központilag meghatározott ütemben kerül végrehajtásra. További képzések és gyakorlatok a mentőcsoport tagozatainak (egyesületeinek) saját terve alapján kerül végrehajtásra.

Kitelepítési és elhelyezési raj:

Kötelező alapismereti képzés, vezető képzés

2010, 2011, 2012, 2013, 2014 évi polgárőrök szakmai képzése, BRFK oktatás

Műszaki-mentő kézi raj:

Elméleti képzés: égéselmélet, tűzoltás taktika, szolgálati ismeretek, katasztrófavédelem, jogszabályismeret, műszaki ismeretek, veszélyes anyagok

Gyakorlati képzés: szerelési foglalkozás, légzésvédelmi gyakorlat, tűzoltási, műszaki mentési gyakorlat, helyismereti foglalkozás, parancsnoki ellenőrző gyakorlat

Egészségügyi raj:

Szakképzettségüknek megfelelő munkahelyi továbbképzések és vizsgák

Felszerelések nyilvántartásának rendszere, javítása, karbantartása

Felszerelések nyilvántartása folyamatos, a kötelező felülvizsgálatok engedéllyel rendelkező szervezetek által történnek a meghatározott időszakonként, a javítás szakműhelyben történik. A rendszeres heti és havi karbantartások folyamatosak. Használat előtt minden technikai eszköznél üzembiztonsági ellenőrzés történik.

 

Egészségügyi, orvosi ellátás módja

A mentőcsoport tagjainak egészségügyi, orvosi ellátását az egészségügyi rajban közreműködő államilag elismert egészségügyi és orvosi végzettséggel rendelkező tagjai látják el, esetenként az FKI Doktorszolgálatával együttműködve.