Gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések


Tájékoztató

a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos eljárásban szereplő hatósági nyilvántartásba (szakértői jegyzék) történő felvétel lehetőségéről
 
A 2014. február 24-én módosított földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény alapján, 2014. május 3-án hatályba lépő a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről szóló 118/2014 (IV. 03.) Korm. rendelet és a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól szóló 29/2014 (IV. 03.) BM rendelet a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos hatósági feladatok ellátására a katasztrófavédelmi hatóságot jelölte ki.
  1. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve (Hatóság) igénybe veszi a hatósági szakértőket a gázszolgáltatók és a társasházak, vagy ingatlantulajdonosok közti szakmai vita kivizsgálásához, ha a fogyasztó a gázszolgáltató által megállapított hiányosságokat tartalmazó felülvizsgálati jegyzőkönyvben foglaltakat vitatja és felülvizsgálata céljából eljárás megindítását kezdeményezi a Hatóságnál.
     
  2. Az előző feladat végrehajtásához a katasztrófavédelemi hatóság helyi szerve, a területi szerv által vezetett hatósági nyilvántartás alapján rendeli ki a szakértőt. A gázszerelőknek lehetősége van a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) által vezetett hatósági nyilvántartásban szerepelni. A hatósági nyilvántartásban az a gázszerelő szerepelhet, aki:

- a nyilvántartásba való felvételi kérelmét a katasztrófavédelemi hatóság területi szerve részére benyújtja,
- a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet 2. melléklet
  3. pont szerinti csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálatára jogosító
  engedéllyel rendelkezik,
- az engedély megszerzésétől számított legalább egy éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, és
- a fentiek szerinti feltételek egyidejű meglétét igazolja.

  1. A lenti kérelem minta szerinti kérelmet kell eljuttatni a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 1903 Budapest, Pf.: 314. címére, amennyiben az FKI illetőségi területén (Budapest) vállalja a szakértői feladat ellátását. Amennyiben több megyében is kíván szakértői tevékenységet vállalni, abban az esetben külön-külön kérelmet kell kitölteni és az illetékes megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra benyújtani.

A 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdésében meghatározott 3.000,- Ft értékű illetéket illetékbélyegben, a kérelmen kell leróni.
A műszaki-biztonsági felülvizsgálat végrehajtásáért a vonatkozó jogszabály szerint a hatósági szakértő 13.000,- Ft/ügyfél díjazásban részesül a hatóság terhére, amelyet adó is terhel.


 

Kapcsolódó információk: