Hírek


Végső búcsú Koncz Szabolcs tűzoltó főtörzsőrmestertől
2018. június 06. 20:16
A tatárszentgyörgyi temetőben kísérték utolsó útjára a IX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának tűzoltóját.

Koncz Szabolcs c. tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség IX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának beosztott tűzoltója 2018. május 22-én, életének 36. életévében hosszan tartó, súlyos betegség következtében hunyt el. A temetésre június 5-én került sor.

A szertartáson a családtagok, rokonok, barátok és ismerősök mellett számos tűzoltó vett végső búcsút az egykori bajtárstól. Koncz Szabolcsot katolikus szertartás szerint kísérték utolsó útjára. Szabolcstól felesége, Koncz-Szabó Hajnalka tűzoltó százados búcsúzott.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről Karas János tűzoltó alezredes, a IX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka mondott búcsúbeszédet:

„Csendesen alszik, megpihent végleg,

Angyalok bölcsője ringatja már,

Nem jöhet vissza, hiába hívjuk,

Emléke szívünkben otthont talál…”

„Mély megrendüléssel tisztelgünk Koncz Szabolcs tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság IX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság volt beosztott tűzoltója ravatala előtt.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya és a nyugállományban lévő tűzoltó bajtársak nevében olyan embertől veszünk ma végső búcsút, akinek élete összeforrt a tűzoltói hivatással, veszélybe került embertársaink és anyagi javaik mentésével.

E szomorú percekben, idézzük fel tűzoltói életútját.

Koncz Szabolcs tűzoltó főtörzsőrmester 2004. szeptember 16-án szerelt fel a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság IX. és X. Kerületi Parancsnokság Ferencvárosi Tűzőrség állományába beosztott tűzoltói beosztásba. Szolgálati ideje alatt mindvégig a IX. kerület tűzvédelmét szolgálta.

Gyermekkori álma valósult meg azzal, hogy felvételt nyert a tűzoltóság állományába, a tűzoltóság iránti szeretete a szolgálati ideje alatt mindvégig megmaradt. Az alapfokú tűzoltó képző tanfolyamot kiemelkedő eredménnyel végezte el. Folyamatosan képezte magát, elöljárói, szakmai kvalitásai alapján magasabb beosztásba tervezték, ezért beiskolázásra került a szerparancsnoki képzésre. Beosztott tűzoltóként bátran, példamutató hozzáértéssel végezte munkáját. Elöljárói és közvetlen munkatársai tisztelték és becsülték benne a tűzoltó szakma iránti elkötelezettségét. Szolgálati ideje alatt számos kiemelkedő káresemény felszámolásában vett részt, ahol bizonyította szakmai hozzáértését, elkötelezettségét. Segítőkész, jó kedélyű, figyelmes tűzoltó volt, akire bármikor számítani lehetett. Kiemelkedő tevékenysége elismeréseként számos alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Hivatástudatát mutatja, hogy súlyos betegsége ellenére bízott abban, hogy mielőbb visszatérhet a munkájához, és mi visszavártuk a szolgálatba. Akkor is visszavártuk, amikor érezve, hogy közeledik a vég órája, kérte, hogy a sisakját még egyszer hadd vehesse a kezébe. Még egyszer átélni mindazt a jót és szépet, szomorút és nehezet, melyet a bajtársaival már végigélt.

Tudom, hogy hiányozni fog a kollégáknak, a reggeli kávézások hangulata, a közös horgászások, baráti találkozók élménye. Mi, tűzoltók, szeretve jöttünk kegyeletünket leróni tisztelt kollégánk ravatalához. A ravatalhoz, mely a gyász, a megrendülés, a könnyek színhelye, és a külső-belső csendé. Ebbe a csendbe fog majd belehasítani a tűzoltó sziréna hangja. A szirénáé, mely riasztáskor jelzi a környezet felé, hogy sietni kell, mert baj történt valahol. Most ez a hang, ami belehasít a temető csendjébe, szimbolikusan az utolsó riasztás hangja, a legutolsóé. Mi ezzel fejezzük ki együvé tartozásunkat, és ezzel jelezzük a környezetnek, hogy veszteség ért bennünket. Amikor a sziréna elhallgat, a csend utána még érzékelhetőbb.

Tisztelt Gyászolók!

Kollégánk életútja immáron véget ért, végleg eltávozott körünkből, de nem hagyott bennünket örökség nélkül. Örökségül hagyta ránk, hogy hogyan kell emberi módon élni és dolgozni, a társadalom javára cselekedni. Örökségül hagyta ránk a tűzoltó hivatás iránti szeretetet, a ragaszkodást, a tűzvédelem ügye iránti elkötelezettség példáját. S mi tűzoltók, akik ismertük, szerettük, tiszteltük Szabolcsot, emlékezni fogunk rá. Jómagam és minden tűzoltó megrendülve gyászolja bajtársunkat.

Kedves Szabolcs, nyugodj békében!”


 

Kapcsolódó képek:

Végső búcsú Koncz Szabolcs tűzoltó főtörzsőrmestertől Végső búcsú Koncz Szabolcs tűzoltó főtörzsőrmestertől Végső búcsú Koncz Szabolcs tűzoltó főtörzsőrmestertől
>>> További képek a galériában <<<