Állásajánlat

Tájékoztatás felvételi lehetőségről a Katasztrófavédelem állományába

A Katasztrófavédelem hivatásos állományában szolgálati viszonyt tiszti beosztások esetében felsőfokú állami végzettség birtokában, tiszthelyettesi és zászlósi beosztások esetében OKJ-s, egységes rendvédelmi moduláris szakképzés keretében lehetséges létesíteni.
Felsőfokú állami és szakmai képzés elsősorban a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyik. A „kizárólag” felsőfokú állami végzettséggel rendelkezők szakmai végzettséget már a szolgálatuk alatt kiegészítő képzésben vagy tanfolyami rendszerben szerezhetnek.
A szakképzésről felvételi tájékoztatóban értesítést adunk ki.
 
A szolgálati viszony létesítésének szabályairól a rendvédelmi szervek esetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) rendelkezik.
A Hszt. alapján alkalmazási feltétel szolgálati viszony létesítésekor a 18. és 65. év közötti életkor, továbbá feltétel a magyar állampolgárság, a cselekvőképesség, a belföldi lakóhely, a büntetlen előélet, illetve az esetleges büntetés, kényszergyógykezelés, próbára bocsátás óta a Hszt. által meghatározott idő eltelte, a beosztáshoz kapcsolódóan a foglalkozástól eltiltás, illetve – meghatározott kivétellel – a büntetőeljárás hatálya alatt állás kizártsága, a képesítési követelményeknek való megfelelés, az egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasság, a kifogástalan életvitel, a megbízhatósági vizsgálat vállalása, a nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés, továbbá egyes alkotmányos jogok korlátozásának vállalása.
Képesítési követelmény a szolgálati viszony létesítésekor állami iskolai végzettségként középfokú iskola (legalább szakmunkás iskola), vagy középiskola (érettségi), vagy felsőfokú végzettség.
 
Az alkalmas minősítést elérő jelentkezők közül előnyben részesülnek az érettségizettek, a műszaki végzettségűek, a C kategóriájú vezetői engedéllyel, illetve alkalmas minősítésű PÁV-I alkalmassági vizsgálattal (megkülönböztető jelzésű gépjármű vezetéséhez szükséges alkalmasság) rendelkezők.
 
A szolgálati viszony létesítésére az előzőek szerinti alkalmazási követelményeknek való megfelelés esetén, a létszám- és a költségvetési helyzettől is függően kerülhet sor.
 
Amennyiben érdekli a hivatásos szolgálat, a tervezhető, biztos állás lehetősége, a nemzet és az állampolgárok biztonságának szolgálata, úgy várjuk a Katasztrófavédelem állományába.
Kérem, szíveskedjen folyamatosan tájékozódni a felvételi lehetőségekről interneten a http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_index címen, vagy az egyes megyei (fővárosi) igazgatóságok Humán Szolgálatánál.

 

Kapcsolódó információk: