Különös közzétételi lista


Különös közzétételi lista

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A hatóság döntésének hirdetményi úton történő közlése
Közzétéve:  2015. június 05.
Megtekint:  
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ideiglenes ellátása érdekében hozott, továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezető mű erre kijelölt elemét, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító művet kijelölő határozatok

Jelenleg nincs releváns adat.

A hatóság ellenőrzési tervének és jelentésének közzététele (FKI)

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 91. § (3) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2017. január 12.
Letöltés:    FKI ellenorzesi terv 2017

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. január 12.FKI ellenorzesi terv 2016
2017. január 12.FKI ellenorzesi terv 2015
2017. január 12.Hatósági ellenőrzési tervek és jelentések
Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai
Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.
A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak.
A BM OKF az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.
Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabá

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény  30. § (2) bekezdése alapján.

Közhiteles nyilvántartásnak minősül a természetes személyazonosító adatok és a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámának, elektronikus levélcímének kivételével!

Közzétéve:  2018. július 27.
Letöltés:    Tűzoltó technika nyilvántartás
Közzétéve:  2018. július 27.
Letöltés:    Tűzoltó készülék karbantartók
Közzétéve:  2018. július 27.
Letöltés:    Tűzvédelmi vizsgáztatók
Közzétéve:  2018. július 25.
Letöltés:    Tűzvédelmi oktatásszervezők

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2018. július 25.Tűzoltó technika nyílvántartás
2018. július 25.Vizsgáztatók
2018. július 25.Oktatásszervezők
Kérelem a felhasználási hely időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról felvett jegyzőkönyv megállapításainak felülvizsgálatára.
Közzétéve:  2014. június 25.
Letöltés:    Letölthető űrlap
Nyilvántartás a kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység végzésére jogosult közszolgáltatókról.

Közhiteles nyilvántartásnak minősül a természetes személyazonosító adatok és a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámának, elektronikus levélcímének kivételével!

Közzétéve:  2018. július 27.
Letöltés:    Kéményseprő-ipari közszolgáltatók

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2018. július 27.Kéményseprőipari szolgáltatók 2017
2018. július 27.Online kéményseprőipari ügyintézés
2018. július 27.A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről
2018. július 27.Adaközlő lap
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 44/F. § (2) bekezdése értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása

Jelenleg nincs releváns adat.

2017. évi hatósági ellenőrzési terv (OKF)
Közzétéve:  2017. január 09.
Letöltés:    2017. évi hatósági ellenőrzési terv
Gazdálkodási adatok
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. §-a alapján
Közzétéve:  2014. július 10.
Megtekint:  
A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szer
Jelenleg nincs releváns adat.
Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora alapján.

Jelenleg nincs releváns adat.

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok, vagyis az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott eleme, a kérelmező javaslata, észrevétele, valamint az álláspontját alátámasztó adatok, tények, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra – ha vannak ilyenek – vonatkozó hivatkozás

Jelenleg nincs megjeleníthető adat.

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

Jelenleg nincs releváns adat.

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés.

Jelenleg nincs megjeleníthető adat.

Szerződések teljesítésére vonatkozó adatok: hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezése, az, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke.

Jelenleg nincs megjeleníthető adat.

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés.

Jelenleg nincs megjeleníthető adat.