Különös közzétételi lista


Különös közzétételi lista

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A hatóság döntésének hirdetményi úton történő közlése
Közzétéve:  2015. június 05.
Megtekint:  
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ideiglenes ellátása érdekében hozott, továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezető mű erre kijelölt elemét, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító művet kijelölő határozatok

Jelenleg nincs releváns adat.

A hatóság ellenőrzési tervének és jelentésének közzététele (FKI)

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 91. § (3) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2017. január 12.
Letöltés:    FKI ellenorzesi terv 2017

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. január 12.FKI ellenorzesi terv 2016
2017. január 12.FKI ellenorzesi terv 2015
2017. január 12.Hatósági ellenőrzési tervek és jelentések
Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai
Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.
A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak.
A BM OKF az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.
Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabá

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény  30. § (2) bekezdése alapján.

Közhiteles nyilvántartásnak minősül a természetes személyazonosító adatok és a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámának, elektronikus levélcímének kivételével!

Közzétéve:  2019. május 29.
Letöltés:    Vizsgáztatók nyilvántartása
Közzétéve:  2019. május 29.
Letöltés:    Tűzoltó technika nyilvántartás
Közzétéve:  2019. május 29.
Letöltés:    TK karbantartók BP.
Közzétéve:  2019. május 29.
Letöltés:    Oktatásszervezők

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2018. július 25.Tűzoltó technika nyílvántartás
2018. július 25.Vizsgáztatók
2018. július 25.Oktatásszervezők
2019. május 29.Tűzvédelmi oktatásszervezők
2019. május 29.Tűzvédelmi vizsgáztatók
2019. május 29.Tűzoltó készülék karbantartók
2019. május 29.Tűzoltó technika nyilvántartás
Kérelem a felhasználási hely időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról felvett jegyzőkönyv megállapításainak felülvizsgálatára.
Közzétéve:  2014. június 25.
Letöltés:    Letölthető űrlap
Nyilvántartás a kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység végzésére jogosult közszolgáltatókról.

Közhiteles nyilvántartásnak minősül a természetes személyazonosító adatok és a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámának, elektronikus levélcímének kivételével!

Közzétéve:  2018. július 27.
Letöltés:    Kéményseprő-ipari közszolgáltatók

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2018. július 27.Kéményseprőipari szolgáltatók 2017
2018. július 27.Online kéményseprőipari ügyintézés
2018. július 27.A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről
2018. július 27.Adaközlő lap
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 44/F. § (2) bekezdése értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása

Jelenleg nincs releváns adat.

2017. évi hatósági ellenőrzési terv (OKF)
Közzétéve:  2017. január 09.
Letöltés:    2017. évi hatósági ellenőrzési terv
Gazdálkodási adatok
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. §-a alapján
Közzétéve:  2014. július 10.
Megtekint:  
A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szer
Jelenleg nincs releváns adat.
Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora alapján.

Jelenleg nincs releváns adat.

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok, vagyis az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott eleme, a kérelmező javaslata, észrevétele, valamint az álláspontját alátámasztó adatok, tények, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra – ha vannak ilyenek – vonatkozó hivatkozás

Jelenleg nincs megjeleníthető adat.

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

Jelenleg nincs releváns adat.

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés.

Jelenleg nincs megjeleníthető adat.

Szerződések teljesítésére vonatkozó adatok: hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezése, az, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke.

Jelenleg nincs megjeleníthető adat.

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés.

Jelenleg nincs megjeleníthető adat.