Követendő magatartási szabályok a tömegrendezvényen


Az adott rendezvény teljes időtartama alatt kérjük figyelje a rendezvényszervező, rendezvénybiztosító cégek szakembereinek, illetve a helyszíneken tartózkodó rendvédelmi szervek munkatársainak hangosbeszélőn, szóban leadott utasításait.

Pontosan kell tudnia, merre kell indulnia, vagy hova kell a segítséget hívnia ezért figyelje meg az utcákat, beazonosítható tárgyakat, sátrakat nézőhelyének környezetét.

Azon személyek, akik az adott rendezvényeket meg kívánják látogatni, fokozottan tájékozódjanak a várható időjárási viszonyokkal kapcsolatban, az egész nap vonatkozásában. Lehetőség szerint vegyék igénybe a telefonos, internetes és információs szolgálatokat. http://www.met.hu/

Időben tudja meg tömegközlekedési járatok menetrendjét. http://www.bkk.hu/

Előre nem várt esemény bekövetkezése esetén a helyszín elhagyásakor tartsa be a rendezők és a hatóságok utasításait. Igyekezzen felmérni a helyzetet, higgadt maradni, kerülni a pánikhangulatot!

Öltözködésében is legyen tekintettel a kiszámíthatatlan, veszélyes időjárási viszonyokra, a bekövetkezhető meleg, nyári időjárásra, ugyanakkor legyen önnél esőkabát, pulóver, egy hírtelen jövő lehűlés esetére!

Gondoskodjon az Önnel együtt érkező fokozott figyelmet igénylő személyek (gyermekek, időskorúak) egészségének védelméről, legyen Önöknél megfelelő mennyiségű folyadék!

Kisgyermekkel ne menjen a tömeg sűrűjébe! Mindig beszéljen meg egy találkozási pontot gyermekével,
hozzátartozóival, lehetőleg távolabb a tömegtől, olyan helyen ahol meglátják egymást. Készítse fel gyermekét arra az esetre ha elvesztenék egymást!

A kiskorú gyermeknél legyen a szülő, hozzátartozó elérhetőségét tartalmazó cédula, a legkisebbek esetén célszerű a kiskorú ruházatán, jól látható helyen rögzíteni!

Indokolt előre meghatározni találkozási helyeket, ahol meghatározott időpontban az együtt érkezők megtalálhatják egymást.

Rosszullét, sérülés, baleset esetén forduljon bátran a környezetében lévőkhöz. Kérje meg őket, értesítsék a legközelebbi elsősegélyhelyen dolgozókat vagy a legközelebbi rendőrt, rendezvénybiztosítót.

Ismert betegsége esetén ne menjen a tömeg sűrűjébe.

Ne csak az Önnel együtt érkezőkre, hanem a tömegben embertársaira is fordítson figyelmet, nyújtson segítséget a rászorulóknak, kisgyermekes családoknak és idős személyeknek!

Az élet- és balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében a rendezvények helyszínén, a közterületen elhelyezett műtárgyakat rendeltetésszerűen használja, a villanyoszlopokra, pavilonok tetejére ne másszanak fel.

Ha a rendezvényen tűzijáték is van a testi épségének megóvása érdekében a tűzijáték előtt, alatt és után ne próbálja megközelíteni a pirotechnikai kilövő csöveket, a kihelyezett anyagokat, vezetékeket, berendezéseket. Ezek közelében kizárólag a pirotechnikai szakemberek tartózkodhatnak.

Fokozott figyelmet kell fordítani a Dunán előforduló veszélyekre. Ne menjen olyan helyre, ahonnét könnyen bele lehet zuhanni a folyóba. Ne fürödjön a Dunában!

Rendezvény idején ne álljon fa alá, vagy olyan épület, építmény közelébe, amelyről rossz időjárás esetén sérülést okozó anyagok hullhatnak alá!

Veszély esetén értesítse a 104, 105, 107 telefonszámon a szolgálatban lévő hivatásos egységeket.

Hívjon segítséget a 112-n, a 104, 105, vagy a 107-es telefonszámon! Az ingyenes segélyhívó számokon előhívószám tárcsázása nélkül kérhet segítséget, vagy tehet bejelentést. Ne feledje elmondani pontos helyét, nevét, adjon rövid leírást arról miért kér segítséget.