VFSZ alaprendeltetése


  • a veszélyes anyagok jelenlétével, kiszabadulásával, környezetbe kerülésével járó balesetek, természeti és civilizációs katasztrófák esetén, a beavatkozói állomány, a lakosság és az anyagi javak védelmének érdekében a feladatok ellátása, illetve közreműködés azok végrehajtásában;
  • a veszélyeztetett terület felderítése;
  • a beavatkozói állomány, a lakosság, valamint az anyagi javak veszélyeztetettségének felmérése és a változások figyelemmel kísérése, a veszélyeztetésről szóló adatok, információk gyűjtése és továbbítása;
  • alaprendeltetésből fakadóan — a kárhelyparancsnok döntéseinek előkészítéséhez — javaslattétel a beavatkozás biztonságának, hatékonyságának elősegítése érdekében;
  • a lakosság gyors helyszíni riasztásának elősegítése, illetve szükség esetén közreműködés a feladat végrehajtásában;
  • a mentesítési (fertőtlenítési) feladatok tervezése, megszervezése, illetve közreműködés annak végrehajtásában;
  • veszélyes anyagok kiszabadulásával, környezetbe kerülésével járó balesetek, katasztrófák esetén, valamint vegyi-, sugár- és biológiai anyagokkal szennyezett területen történő munkavégzés során együttműködés a tűzoltóságokkal és az egyéb beavatkozó szervekkel, szükség esetén a területileg illetékes műszaki-mentő bázis állományával;
  • Szakmai segítségnyújtás az FPVI alárendelt szervezeteinek, Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, illetve a társ- és együttműködő szervezetek részére.