VFSZ feladatköre


A veszélyes anyagok jelenlétében bekövetkezett balesetek, természeti és civilizációs katasztrófák esetén a beavatkozói állomány, a lakosság és az anyagi javak védelmének érdekében feladatok ellátása, illetve közreműködés azok végrehajtásában; a veszélyeztetett terület felderítése és a változások figyelemmel kísérése. A veszélyhelyzetről szóló adatok, információk gyűjtése és továbbítása az ügyelet felé. A kárhelyparancsnok döntéseinek előkészítéséhez, javaslattétel a beavatkozás biztonságának, hatékonyságának elősegítése érdekében. A rendelkezésre álló eszközök alkalmazásával, a hírösszeköttetés biztosítása a beavatkozásban, védekezésben résztvevőkkel. Együttműködés a tűzoltósággal és más beavatkozó, közreműködő szervekkel, szervezetekkel. Szakmai segítségnyújtás a megyei katasztrófavédelmi (polgári védelmi) igazgatóságok szervezeteinek, illetve a többi társ- és együttműködő szervezetek számára.
 
Vegyi felderítés: kimutató csövekkel, illetve elektronikus mérőeszközökkel képes meghatározni az iparban leggyakrabban előforduló veszélyes anyagokat, mérni azok levegőbeli koncentrációját. Az adatok birtokában javaslattétel a lezárandó terület méretére, a kárhelyen viselendő védőeszközök típusára, az anyag kezelésére, ártalmatlanítására és a mentesítésre. Lehetőség van szilárd vagy folyékony veszélyes anyagokból mintát venni, amennyiben további laboratóriumi vizsgálatra van szükség.
 
Sugárzásmérés: különböző sugárzásmérő eszközökkel megerősíti a sugárzó anyag jelenlétének tényét, javaslatot tesz a lezárandó terület méretére, a sugáregészségügyi szakértő helyszínre érkezéséig közreműködik a helyszín biztosításában.
Biológiai anyagokkal bekövetkezett eseményeknél a VFSZ csak mintavételt hajt végre, a minta vizsgálatát az ÁNTSZ laboratóriuma végzi.
 
Mentesítés: rendelkezésre áll az önmentesítésre alkalmas eszköz és az ehhez szükséges mentesítőanyag. A kárterületen dolgozó erők és eszközök mentesítésekor a segítségetnyújtás a mentesítő anyag kiválasztásában, illetve a mentesítés irányításában, a mentesítés hatékonyságának ellenőrzése.
 
Meteorológia: a VFSZ képes a kárterületen a helyi meteorológiai paraméterek mérésére (szélirány és sebesség, léghőmérséklet 0,5 és 2 méteren, relatív páratartalom). Ez az adatsor felhasználható a nagyobb vegyi balesetek során kiszabadult anyagok terjedési irányának meghatározásában.