Bemutatkozás

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) 2012. január 1-jével alakult meg a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság, a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság és a Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság összevonásával. Az FKI alapvető rendeltetése Budapest lakossága élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat. Az FKI ellátja Budapest és a vonulási körzetébe tartozó agglomerációs települések mentő tűzvédelmét; végrehajtja a vonulási körzetében, illetve az azon kívüli káresetek helyszínein a tűzoltási- és műszaki mentési feladatokat. Az FKI alaprendeltetéseként végzi a katasztrófavédelmi kommunikációs feladatokat.

Az FKI fő feladatai: 

 • tűzoltási és műszaki mentési feladatok végrehajtása,
 • a katasztrófák hatósági eszközökkel történő megelőzése,
 • a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása, 
  • a védekezés megszervezése és irányítása, 
  • a káros következmények felszámolása, 
  • a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása,
 • a végrehajtott tűzoltói- és katasztrófavédelmi műveletekről, illetve a katasztrófavédelem szervezeti eseményeiről a sajtó és a lakosság pontos és hiteles tájékoztatása,
 • a lakosság felkészítése a különböző veszélyhelyzetek folyamán tanúsítandó helyes magatartási formákra.

Az FKI a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – mint országos hatáskörű központi katasztrófavédelmi szerv – területi szerve, amely Budapest közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel működik. Az FKI helyi szervei a katasztrófavédelmi kirendeltségek és hivatásos tűzoltó-parancsnokságok, amelyek felett irányítási jogkört gyakorol és amelyek szervezetében katasztrófavédelmi őrsök  működnek és katasztrófavédelmi megbízottak tevékenykednek.

Az FKI  ellátja az önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységének ellenőrzését.

Az FKI feladat- és hatáskörét, illetékességét és működési szabályait, a vezetés és az irányítás rendjét jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök határozzák meg.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság kirendeltségei, azok illetékességi területei:

 • Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség - Budapest I., II., III., XII. kerülete,
 • Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség - Budapest XI., XXI., XXII. kerülete,
 • Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség - Budapest IV., XIII., XIV., XV., XVI. kerülete,
 • Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség - Budapest V., VI. VII., VIII., IX., X. kerülete,
 • Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség - Budapest XVII., XVIII., XIX., XX., XXIII. kerülete. 
   

Az FKI rendeltetésének betöltése érdekében:

 • iparbiztonsági, tűzvédelmi, polgári védelmi hatósági, szakhatósági jogköröket gyakorol;
 • veszélyhelyzetek megelőzése érdekében összehangolja más hatóságok tevékenységét;
 • kiemelt hatásköröket gyakorol a létfontosságú rendszerelemek beazonosításában, felügyeletében, a polgári veszélyhelyzeti tervezésben, a védelmi igazgatásban;
 • szabályozza, irányítja, és teljes körűen felügyeli a megyei tűzvédelmi rendszert;
 • az Igazgatóság hivatásos szervezeti egységei útján végzi a tűzoltást, a műszaki mentést, a lakosság védelmét, tájékoztatását és riasztását;
 • irányítja az önkormányzati, a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek részvételét a tűzoltásban, műszaki mentésben, megyei szinten műveletirányítási tevékenységet végez;
 • távközlési, műveletirányítási, informatikai, valamint mérő-, érzékelő, lakosságriasztó-rendszereket tart fenn és működteti azokat;
 • szakmai irányítási jogkört gyakorol a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggésben a polgármester által kijelölt közbiztonsági referensek feladatellátása, felkészítése, képzése tekintetében, továbbá a lakosság felkészítése, riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása tekintetében;
 • szabálysértési jogkörében eljárva a törvény által meghatározott esetekben helyszíni bírságot szab ki, ennek végrehajtása érdekében az adatfeldolgozó szervtől adatot igényel;
 • feladatainak ellátása során együttműködik a rendvédelmi szervekkel, a Magyar Honvédséggel, egyéb más állami és önkormányzati szervekkel, a társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, az állampolgárokkal, civil- és karitatív szervezetekkel, azok szövetségeivel, oktatási, tudományos intézményekkel, valamint a külföldi és nemzetközi katasztrófavédelmi szervekkel és szervezetekkel.
   

Az FKI ápolja mindazon tűzoltói és polgári védelmi hagyományokat, amelyeket a fővárosi hivatásos tűzoltóság 1870-ben történt alapítása óta a jogelőd szervezetek is ápoltak.

Budapesten 18 hivatásos tűzoltólaktanya található, naponta 250 tűzoltó áll szolgálatban az év 365 napján, 24 órás készenlétben. A tűzoltóknak 120 másodpercen belül indulni kell a riasztás helyszínére. A budapesti tűzoltók vonulási körzetében 2 millió ember él. 

 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap