Tartalomjegyzék

Bemutatkozás

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) 2012. január 1-jével alakult meg a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság és a Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság összevonásával. Az FKI alapvető rendeltetése Budapest lakossága élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat.

Fő feladata a katasztrófák hatósági megelőzése; a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása; a védekezés megszervezése és irányítása; a káros következmények felszámolása; a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása.

Az FKI a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – mint országos hatáskörű központi katasztrófavédelmi szerv – területi szerve, amely Budapest közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel működik. Az FKI helyi szervei a katasztrófavédelmi kirendeltségek és hivatásos tűzoltóparancsnokságok, amelyek felett irányítási jogkört gyakorol és amelyek szervezetében katasztrófavédelmi őrsök  működnek és katasztrófavédelmi megbízottak tevékenykednek.

Az FKI  ellátja az önkormányzati tűzoltóságok felügyeletét, a létesítményi tűzoltóságok szakmai felügyeletét és az önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységének ellenőrzését.

Az FKI feladat- és hatáskörét, illetékességét és működési szabályait, a vezetés és az irányítás rendjét jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök határozzák meg.


A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság területi egységei, azok illetékességi területei a következők:
Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség - Budapest I., II., III., XII. kerülete,
Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség - Budapest XI., XXI., XXII. kerülete,
Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség - Budapest IV., XIII., XIV., XV., XVI. kerülete,
Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség - Budapest V., VI. VII., VIII., IX., X. kerülete,
Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség - Budapest XVII., XVIII., XIX., XX., XXIII. kerülete. 

Az FKI rendeltetésének betöltése érdekében:

  • iparbiztonsági, tűzvédelmi, polgári védelmi hatósági, szakhatósági jogköröket gyakorol;
  • veszélyhelyzetek megelőzése érdekében összehangolja más hatóságok tevékenységét;
  • kiemelt hatásköröket gyakorol a létfontosságú rendszerelemek beazonosításában, felügyeletében, a polgári veszélyhelyzeti tervezésben, a védelmi igazgatásban;
  • szabályozza, irányítja, és teljes körűen felügyeli a megyei tűzvédelmi rendszert;
  • az Igazgatóság hivatásos szervezeti egységei útján végzi a tűzoltást, a műszaki mentést, a lakosság védelmét, tájékoztatását és riasztását;
  • irányítja az önkormányzati, a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek részvételét a tűzoltásban, műszaki mentésben, megyei szinten műveletirányítási tevékenységet végez;
  • távközlési, műveletirányítási, informatikai, valamint mérő-, érzékelő, lakosságriasztó-rendszereket tart fenn és működteti azokat;
  • szakmai irányítási jogkört gyakorol a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggésben a polgármester által kijelölt közbiztonsági referensek feladatellátása, felkészítése, képzése tekintetében, továbbá a lakosság felkészítése, riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása tekintetében;
  • szabálysértési jogkörében eljárva a törvény által meghatározott esetekben helyszíni bírságot szab ki, ennek végrehajtása érdekében az adatfeldolgozó szervtől adatot igényel;
  • feladatainak ellátása során együttműködik a rendvédelmi szervekkel, a Magyar Honvédséggel, egyéb más állami és önkormányzati szervekkel, a társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, az állampolgárokkal, civil- és karitatív szervezetekkel, azok szövetségeivel, oktatási, tudományos intézményekkel, valamint a külföldi és nemzetközi katasztrófavédelmi szervekkel és szervezetekkel