Közérdekű adatok aloldal fejlécképe

Különös közzétételi lista


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A hatóság döntésének hirdetményi úton történő közlése

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88-89. §-a, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 28.§ (4) és (5) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 91/D.§ (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (v.22.) Korm. rendelet 1/E.§ (1) bekezdése és 1/F.§ (1)-(3) bekezdése.

Közzétéve: 2015-06-05
Hirdetmények

Jelenleg nincs archivált anyag.

A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntések

Az Ákr. 89.§ (3) bekezdése. Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Kéményseprő-ipari tevékenységet végző szervezetek listája, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott kéményseprő-ipari tevékenységet végző szervezetek listája nyilvántartása

A kéményseprő-ipari közszolgáltatók nyilvántartása:

a) a szolgáltató neve, lakcíme/székhelye,

b) az engedélyezett szolgáltatási tevékenység megjelölése,  

c) szükség szerint a 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (2)–(3) bekezdéseiben, foglalt adatok,

d) a 2009. évi LXXVI. törvény 29. § a)–d) pontjában meghatározott adatok. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 44/F. § (2) bekezdése értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása
A vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv által a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hozott döntések

Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat. 

Jelenleg nincs archivált anyag.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatok

Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat. 

Jelenleg nincs archivált anyag.

A hatóság döntéseinek az Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezése alapján történő közhírré tétele

Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

A közérdekű keresettel megtámadható döntések [Ákr. 89. § (3) bekezdés]

Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.

Közzétéve: 2024-01-30
Tájékoztató

Jelenleg nincs archivált anyag.


Gazdálkodási adatok

Közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság közbeszerzési terve az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer felületén is elérhető:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 12. sora.  Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat. 

Jelenleg nincs archivált anyag.

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok, vagyis az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott eleme, a kérelmező javaslata, észrevétele, valamint az álláspontját alátámasztó adatok, tények, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra – ha vannak ilyenek – vonatkozó hivatkozás Kbt. 43.§ (2) bekezdés b) pontja. Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat. 

Jelenleg nincs archivált anyag.

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) bekezdés a)-b) pontja. Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (2) bekezdés c) pontja. Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs megjeleníthető adat. 

Jelenleg nincs archivált anyag.

Szerződések teljesítésére vonatkozó adatok

Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezése, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) c) pontja. Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs megjeleníthető adat. 

Jelenleg nincs archivált anyag.

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása miatt - figyelemmel az EKR rendszer bevezetésére - a 2019. évtől már nem kell statisztikai összegzést készíteni és közzétenni. Az FKI vonatkozásában nincs releváns adat. 

Dátum Megnevezés
2021-04-15
Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 13. sora alapján. Az FKi vonatkozásában jelenleg jelenleg nincs releváns adat. 

Jelenleg nincs archivált anyag.

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. mellékletének 12. sora. Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap