Elismerések Tűzoltónap alkalmából

2020. május 04. 14:00

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság az idei évben – a bevezetett óvintézkedésekre való tekintettel – rendezvények nélkül emlékezett meg a Tűzoltóság Napjáról, május 4, Szent Flórián ünnepén. 

Az ünnep jelentőségét növeli a jubileumi évforduló, hiszen 150 évvel ezelőtt a fővárosban alakult meg elsőként a  hivatásos tűzoltóság, ezáltal a magyar hivatásos tűzoltók immár másfél évszázados szakmai múltra tekinthetnek vissza. Az FKI igazgatója, Dr. Varga Ferenc tű. dandártábornok az ünnep alkalmából írásban köszöntötte az igazgatóság állományát, továbbá az együttműködő önkéntes tűzoltókat, segítőket, támogatókat. Egyben gratulált mindazoknak, akik magas színvonalú munkájuk révén a Tűzoltóság Napja alkalmából elismerésben részesültek.

 

Katasztrófavédelem

 

Május 4, a Tűzoltóság Napja alkalmából a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából elismerésben részesültek:

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a Tűzoltóság Napja alkalmából Bátorságért Érdemjel elismerésben részesítette: 

Juhász Dániel tűzoltó századost, a XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnokát;

Sümegi Tamás tűzoltó zászlóst, a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjét.

Kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül az Év Tűzoltója miniszteri díjat adományozott:

Égető Szilárd Lajos tűzoltó főhadnagynak, a VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság rajparancsnokának. 

Szent Flórián Érdemjelet adományozott:

Gulyás László tűzoltó őrnagynak, a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnokának. 

Tűzoltósági tanácsosi címet adományozott:

Bisztrán Zoltán tűzoltó alezredesnek, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fővárosi Főügyeleti Osztály kiemelt főelőadójának. 

Miniszteri emléktárgyat adományozott:

Németh Melinda tűzoltó őrnagynak, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály kiemelt főelőadójának. 

A Katasztrófavédelem területén önkéntesen végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a Katasztrófavédelem Önkéntes Támogatásáért Emlékérmet adományozott:

Rozsos Zsoltnak, a Rózsadomb Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokának.

Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, munkakörében hosszú időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként soron kívül előléptette tűzoltó századossá:

Csizmadia Zoltán tűzoltó főhadnagyot, a XVII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnokát,

Regős László tűzoltó főhadnagyot, a Repülőtéri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság műszaki biztonsági tisztjét.

Beosztásában hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként dicséretben és pénzjutalom elismerésben részesítette:

Galgócz Deák Antal tűzoltó alezredest, a XXI. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnokát,

Véghelyi Róbert tűzoltó alezredest, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fővárosi Főügyeleti Osztály osztályvezetőjét,

Fuszkó József tűzoltó alezredest, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Informatikai Osztály kiemelt főelőadóját,

Kispartiné Dr. Popovics Ildikó tűzoltó alezredest, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Humán Szolgálat Egészségügyi Osztály főorvosát,

Juhász Gábor tűzoltó főhadnagyot, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály főelőadóját,

Sárkány Zita tűzoltó főhadnagyot, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály főelőadóját,

Klenovszki György tűzoltó főtörzszászlóst, a XIII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjét,

Varga Róbert tűzoltó zászlóst, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Mobil Labor technikusát,

Siebenhofer Balázs tűzoltó főtörzsőrmestert, a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokát,

Darányi Sándorné rendvédelmi igazgatási alkalmazottat, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügykezelőjét.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója a Tűzoltóság Napja alkalmából „Az év fővárosi tűzoltója” elismerésben részesíti Dr. Kanyó Ferenc tűzoltó ezredest, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelőjét.

Dr. Kanyó Ferenc tűzoltó ezredes 1998. augusztus 1-től áll szolgálati jogviszonyban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság és jogelődje állományában. Szolgálata mindvégig Budapesthez kötődik. Szerteágazó, több területre kiterjedő, különböző beosztotti és vezetői beosztásokban szerzett tapasztalatokkal rendelkezik. 2012. április 1-től a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője. 2008 novemberében a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen katonai műszaki tudományok tudományágban „summa cum laude” minősítéssel (PhD) fokozatot szerzett.

Szolgálatellátására, az emellett végzett oktató, nevelő munkájára a következetesség, kimagasló szakértelem, valamint állandó magas színvonal jellemző. Évek óta rendszeres szervezője az FKI rendezvényeinek. Emellett folyamatosan részt vesz az országos sportversenyek – TFA, Lépcsőfutó verseny – szervezésében és lebonyolításában bíróként is, valamint maga is aktívan sportol. Több nagy kiemelt tűzeset során tűzoltás-vezetői feladatokat is ellátott, ahol nagy szakértelemmel, magabiztos és szakszerű helytállással vett részt a káresemények felszámolásában. Több éve állami ünnepünk, augusztus 20. tiszteletére rendezett tűzijáték tűzoltói biztosításának parancsnoka. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal együttműködési megállapodást kötött 23 önkéntes tűzoltóság munkáját rendszeresen felügyeli, kiemelkedő szinten szervezi, irányítja és végzi az önkéntes tűzoltók képzését.

Hivatástudata példaértékű, gyakorlati problémamegoldó képessége kiváló.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója, a Tűzoltóság Napja alkalmából díszparancsot adományoz, amelyen ez olvasható:

„2019. augusztus 19-én a Budapest  IX. kerület, Ipar utca és Soroksári út kereszteződésében álló hétemeletes épületben keletkezett tűz megfékezésében és oltásában  tanúsított bátor helytállásért, kiemelkedő teljesítményéért példaképül állítom a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya elé.”

2019. augusztus 19-én a déli órákban kigyulladt Budapest IX. kerületében, a Soroksári út és Ipar utca kereszteződésében álló, mintegy 2400 négyzetméter alapterületű hétemeletes társasház tetőszerkezete. A tűzoltók kiérkezésekor a lángok már több helyen kitörtek a cserépfedés alól. A tűzoltás-vezető a legmagasabb, V-ös kiemelt riasztási fokozatot rendelt el, mivel a tüzet csak kívülről, a tetőhéjazat megbontásával lehetett oltani. A tűz a tető héjazatában keletkezett. A lángok elfojtásában hetvenöt fővárosi tűzoltó vett részt. Munkájukat huszonhárom tűzoltó gépjármű, köztük öt magasból mentő szer, azaz létrás tűzoltó gépjármű segítette. A megfeszített tűzoltói munka két óra múlva meghozta eredményét, 14 órára sikerült a tűz továbbterjedését megakadályozni. Az oltás idejére ki kellett üríteni az épület hat lépcsőházának lakásait. 

A fővárosi tűzoltók a lánggal égést fél hatra szüntették meg, s ezután kezdődhettek el az úgynevezett utómunkálatok, amelyek még a késő esti órákban is tartottak. 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója a Tűzoltóság Napja alkalmából 2019. augusztus 19-én a Budapest  IX. kerület, Ipar utca és Soroksári út kereszteződésében álló hétemeletes épületben keletkezett tűz megfékezésében és oltásában  tanúsított bátor helytállásért

„Az év beavatkozásában való közreműködésért” elismerő oklevelet és ajándéktárgyat adományoz.

Mohl Attila tűzoltó őrnagynaka KMSZ kiemelt főelőadójának,

Berke Zsolt tűzoltó századosnak, a IX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság rajparancsnokának,

Boronyai István tűzoltó századosnak, a KMSZ főelőadójának,

Czakó József tűzoltó századosnak, a VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnokának,

Árva Zsolt tűzoltó főtörzszászlósnak, a IX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokának,

Andrusecz László tűzoltó törzszászlósnak, a XXI. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjének,

Horváth György tűzoltó törzszászlósnak, a VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjének,

Balog Gábor tűzoltó zászlósnak, a Fővárosi Műveletirányítás referensének,

Kovács János tűzoltó zászlósnak, a XIII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjének,

Bíró Levente tűzoltó főtörzsőrmesternek, a IX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának,

Jahoda István Lajos tűzoltó főtörzsőrmesternek, a VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának,

Járvás István Gyula tűzoltó főtörzsőrmesternek, a XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának,

Krajcsovics Vilmos tűzoltó főtörzsőrmesternek, a IX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának,

Tész Lajos tűzoltó főtörzsőrmesternek, a IX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának, és 

Fülöp Attila István tűzoltó törzsőrmesternek, a XIII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjének.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója az együttműködési megállapodás alapján végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül a Tűzoltóság Napja alkalmából Az Év Önkéntes Tűzoltója címet adományozza:

Szőke Zoltán Lászlónak, a Csömöri Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökének,

továbbá Az Év Önkéntes Tűzoltó Egyesülete címet adományozza:

A Rózsadomb Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója a Tűzoltóság Napja alkalmából a szolgálat terén végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként ajándéktárgyat adományoz:

Kovács Zoltán tűzoltó ezredesnek, az Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelőjének,

Dr. Csallóközi Csaba József tűzoltó alezredesnek, az FKI Humán Szolgálat szolgálatvezető-helyettesének,

Csoma Boglárka tűzoltó alezredesnek, a Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség kiemelt főelőadójának,

Kovács Gabriella tűzoltó alezredesnek, a Budavári Katasztrófavédelmi Őrs katasztrófavédelmi megbízottjának,

Szokoli Gábor tűzoltó alezredesnek, az Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség iparbiztonsági felügyelőjének,

Tőkés Sándor tűzoltó alezredesnek, az FKI Fővárosi Főügyeleti Osztály főügyeletesének,

Ujvári István Sándor tűzoltó alezredesnek, az Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelőjének,

Deák Katalin tűzoltó őrnagynak, az Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség kiemelt főelőadójának,

Demeter László Zsigmond tűzoltó őrnagynak, az FKI Fővárosi Műveletirányítási Ügyelet főügyeletesének,

Kemecsey-Gyimóti Henriett tűzoltó őrnagynak, az FKI Katasztrófavédelmi Mobil Labor kiemelt főelőadójának,

Klenk Zoltán tűzoltó őrnagynak, a XIII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnok-helyettesének,

Bodnár Tünde tűzoltó századosnak, a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság műszaki biztonsági tisztjének,

Győrfi Erika tűzoltó századosnak, a XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság katasztrófavédelmi megbízottjának,

Horváth Róbert tűzoltó századosnak, az FKI Katasztrófavédelmi Mobil Labor kiemelt főelőadójának,

Müller Bernadett tűzoltó századosnak, a XVII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság műszaki biztonsági tisztjének,

Nyerges Balázs tűzoltó századosnak, az FKI Katasztrófavédelmi Mobil Labor kiemelt főelőadójának,

Péter András tűzoltó századosnak, az FKI Hatósági Osztály kiemelt főelőadójának,

Schmiedt Gábor tűzoltó századosnak, az FKI Hatósági Osztály kiemelt főelőadójának,

Szemán Katalin Judit tűzoltó századosnak, az Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Hatósági Osztály főelőadójának,

Vizi Katalin tűzoltó századosnak, az Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Hatósági Osztály főelőadójának,

Bíró Attila tűzoltó főhadnagynak, a VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság rajparancsnokának,

Dr. Kiss Ádám István tűzoltó főhadnagynak, az FKI Költségvetési Osztály kiemelt főelőadójának,

Somogyi Szabina Zsuzsanna tűzoltó főhadnagynak, a XVI. kerületi Katasztrófavédelmi Őrs katasztrófavédelmi megbízottjának,

Biró Anna tűzoltó hadnagynak, az Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Hatósági Osztály főelőadójának,

Fónyad Roland tűzoltó hadnagynak, a Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Hatósági Osztály főelőadójának,

Honfi Ádám Csaba tűzoltó hadnagynak, a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Hatósági Osztály főelőadójának,

Márfi Tamás László tűzoltó hadnagynak, az Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Hatósági Osztály főelőadójának,

Mészáros Tamás Ottó tűzoltó hadnagynak, a III. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság rajparancsnokának,

Nagy András tűzoltó hadnagynak, a XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság rajparancsnokának,

Ragács Nikoletta tűzoltó hadnagynak, a Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Hatósági Osztály főelőadójának,

Somogyi Gergely tűzoltó hadnagynak, az Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Hatósági Osztály főelőadójának,

Spiller András tűzoltó hadnagynak, a Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Hatósági Osztály főelőadójának,

Valek Zsófia tűzoltó hadnagynak, az Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Hatósági Osztály főelőadójának,

Acsai Sándor Gábor tűzoltó főtörzszászlósnak, a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokának,

Árva Zsolt tűzoltó főtörzszászlósnak, a IX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokának,

Kelemenné Szakadát Andrea tűzoltó főtörzszászlósnak, az FKI Műszaki Osztály segédelőadójának

Szabó Zsolt tűzoltó főtörzszászlósnak,  a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokának,

Bódizs Imre Zsolt tűzoltó törzszászlósnak, a XXI. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjének,

Burján Sándor tűzoltó törzszászlósnak, a Fővárosi Műveletirányítási Ügyelet referensének,

Ligeti Zoltán tűzoltó törzszászlósnak, a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjének,

Magyar László tűzoltó törzszászlósnak, a XI. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjének,

Nyíri László András tűzoltó törzszászlósnak, az FKI Fővárosi Műveletirányítási Ügyelet referensének,

Beliczay József tűzoltó zászlósnak, a Fővárosi Műveletirányítási Ügyelet referensének,

Gyurin Miklós tűzoltó zászlósnak, a XI. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjének,

Iván Péter tűzoltó zászlósnak, a XI. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjének,

Józsika Krisztián tűzoltó zászlósnak, az FKI Fővárosi Műveletirányítási Ügyelet referensének,

Kohut Viktor tűzoltó zászlósnak, a X. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjének,

Medgyesi László tűzoltó zászlósnak, a X. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokának,

Mikus György tűzoltó zászlósnak, a XI. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjének,

Molnár János Norbert tűzoltó zászlósnak, a III. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokának,

Molnár Márk tűzoltó zászlósnak, az FKI Fővárosi Műveletirányítási Ügyelet referensének,

Pintér Tibor tűzoltó zászlósnak, a VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjének,

Tóth László tűzoltó zászlósnak, a X. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjének,

Zsákovics János tűzoltó zászlósnak, a Békásmegyeri Katasztrófavédelmi Őrs különlegesszer-kezelőjének,

Braun Tamás tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Belvárosi Katasztrófavédelmi Őrs beosztott tűzoltójának,

Búzás István tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Repülőtéri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjének,

Gulyás István tűzoltó főtörzsőrmesternek, a XVII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának,

Hajdu Gábor tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Belvárosi Katasztrófavédelmi Őrs gépjárművezetőjének,

Hajnal Sándor tűzoltó főtörzsőrmesternek, a XXI. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjének,

Izsóf Attila tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Békásmegyeri Katasztrófavédelmi Őrs gépjárművezetőjének,

Jancsa Attila tűzoltó főtörzsőrmesternek, a II. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjének,

Járvás István Gyula tűzoltó főtörzsőrmesternek, a XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának,

Juhász István tűzoltó főtörzsőrmesternek, a IX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának,

Kota Sándor János tűzoltó főtörzsőrmesternek, a XXI. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjének,

Láris Ariel tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Belvárosi Katasztrófavédelmi Őrs gépjárművezetőjének,

Melicher Antal tűzoltó főtörzsőrmesternek, a II. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának,

Polonyi Szabolcs tűzoltó főtörzsőrmesternek, a XVII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának,

Szedlák Lajos tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Budafoki Katasztrófavédelmi Őrs beosztott tűzoltójának,

Szupper Lajos tűzoltó főtörzsőrmesternek, a XVII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjének,

Tüzes Krisztián tűzoltó főtörzsőrmesternek, a IX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának,

Vince Róbert Gábor tűzoltó főtörzsőrmesternek, a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjének,

Volkov Krisztián tűzoltó főtörzsőrmesternek, a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjének,

Zeller Csaba tűzoltó főtörzsőrmesternek, a III. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának,

András István tűzoltó törzsőrmesternek, a Repülőtéri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának,

Balkay Tamás Dániel tűzoltó törzsőrmesternek, a Budavári Katasztrófavédelmi Őrs beosztott tűzoltójának,

Tóth János Gábor tűzoltó törzsőrmesternek, a II. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának,

Baranyai Ádám tűzoltó őrmesternek, a XXI. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának,

Palotai Dániel tűzoltó őrmesternek, a VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának,

Péceli Tamás tűzoltó őrmesternek, a XI. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának,

Susa Róbert Attila tűzoltó őrmesternek, a Repülőtéri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának,

Vajda Péter László tűzoltó őrmesternek, a XI. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának,

Horváth Sándor rendvédelmi igazgatási alkalmazottnak, az FKI Költségvetési Osztály ügyintézőjének,

Kollár Gyöngyi rendvédelmi igazgatási alkalmazottnak, az FKI Humán Szolgálat, Egészségügyi Osztály egészségügyi asszisztensének,

Lippai Nikoletta rendvédelmi igazgatási alkalmazottnak, az FKI Humán Szolgálat előadójának,

Pék Eszter rendvédelmi igazgatási alkalmazottnak, az FKI Hatósági Osztály szakügyintézőjének,

Dr. Uszkay Zsanett rendvédelmi igazgatási alkalmazottnak, az FKI Hatósági Osztály szakügyintézőjének,

Wágner-Szentgyörgyi Nikoletta rendvédelmi igazgatási alkalmazottnak, az FKI Hivatal ügykezelőjének,

Antal Klára  munkavállalónak, az FKI Hatósági Osztály adminisztrátorának,

Kalamász Diána munkavállalónak, az FKI Hivatal adminisztrátorának, és

Petró Beáta munkavállalónak, az Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség ügykezelőjének.

 

Gratulálunk az elismerésekhez!

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap