Tájékoztató tűzátjelzéssel kapcsolatban

2015 július elsejétől az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat ad haladékot arra, hogy a beépített tűzjelző berendezések jelzéseit felügyelő szolgáltatók a tűzátjelzést továbbítsák egy, a katasztrófavédelem által felügyelt központi helyre.


 
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatályba lépésével megváltoztak a tűzátjelzésre vonatkozó szabályok, a belügyminisztériumi rendelet szó szerint ezt mondja ki: „Ha a beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés állandó felügyelete a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen kívül kialakított állandó felügyeleti helyre, távfelügyeletre történik, a távfelügyelet köteles a tűzátjelzést az első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott, a katasztrófavédelmi szerv által felügyelt helyre elektronikus úton továbbítani.”
 
A változtatás célja az volt, hogy a tűzjelzés a lehető legrövidebb idő alatt, késedelem nélkül eljusson a katasztrófavédelmi szervek műveletirányítási központjába. Problémát jelentett, hogy sok esetben a távfelügyeletek nem azt az ügyeletet hívták, ahová a felügyelt létesítmény területileg tartozott, ezen kívül a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra érkeztek olyan észrevételek is, melyek szerint megyénként eltérő lehet a műszaki kialakítás és a díjszabás is. Ezen kérdésekre, gondokra hivatott az új központi, az automatikusan átküldött jelzést fogadó rendszer választ, megoldást nyújtani.
 
A katasztrófavédelem központi szervezete, hogy maradéktalanul teljesítse a jogszabályban foglaltakat és biztosítani tudja az egységes feltételeket, egy biztonságos, nagy rendelkezésre állású informatikai rendszert hozott létre. Ez képes a hazai távfelügyeleti szolgáltatóktól elektronikus úton, IP-alapon tűzátjelzést fogadni és a jelzéseket késedelem nélkül a katasztrófavédelem PAJZS műveletirányítási rendszerébe továbbítja. Vagyis az elektronikus tűzátjelzések egy helyre futnak be, majd a jelzéseket automatikusan továbbítják a felügyelt létesítmény helye szerinti katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányítási ügyeletére, innen riasztják a szükséges erőket és eszközöket. Mindezen túl a távfelügyeletek által a felügyelt létesítmények után, a tűzátjelző rendszerhez való csatlakozásért és annak fenntartásáért fizetendő díjat is országosan egységesen határozzák meg.
 
A kialakított megoldás egységes interfész felhasználásával fogadja a jelzéseket a távfelügyeleti szolgáltatóktól, IP-alapon, többutas, biztonságos csatornán, nagy rendelkezésre állású, geo-redundáns feldolgozó rendszer segítségével.
 
A rendszerhez történő csatlakozás informatikai fejlesztéssel jár, a BM OKF a távfelügyeleti szolgáltatók részére elkészítette a műszaki feltételeket tartalmazó dokumentációt, amelyet a távfelügyeleti szolgáltató székhelye szerinti katasztrófavédelmi igazgatóság tud rendelkezésre bocsátani. A szolgáltatók fejlesztői részére egy tesztrendszer készült, mely segítségével elvégezhetik a szükséges fejlesztéseket. Ezt a tesztrendszert nemcsak a csatlakozás idejére, hanem később, az éles rendszer működésével párhuzamosan is megtartják. Ez azért hasznos, mert így az eseteleges módosítások vagy egy-egy távfelügyeleti szolgáltatónál bekövetkezett változások esetén könnyen és az éles rendszer zavarása nélkül ki lehet próbálni, hogy azok jól működnek-e.
 
Amint a kommunikáció biztonságos és a megfelelő adatokkal használható, a kapcsolat átkerül az éles rendszerre. Ettől az időponttól a tűzátjelzést fogadó központ élesben fogadja és a PAJZS-rendszerbe továbbítja a jelzéseket.
 
A központhoz történő csatlakozáshoz a műszaki feltételeknek történő megfelelésen túl az is kell, hogy a szolgáltató és a székhelye szerinti katasztrófavédelmi igazgatóság szolgáltatási szerződést kössön. Ehhez szerződésminta készült, ezt szintén a távfelügyeleti szolgáltató székhelye szerint honos katasztrófavédelmi igazgatóság bocsátja a vállalkozások rendelkezésére.
 
A határidők rövidek, éppen ezért a július elsejei indulást a tesztidőszak kezdetének kell tekinteni, ez az időszak szeptember elsejéig tart. Ezen időszak alatt minden, a csatlakozáskor még fennálló adatátviteli hiba vagy szerződésbeli probléma kezelhető.
 
Az OTSZ július elsejei csatlakozást ír elő, tehát eddig a napig minden szolgáltatónak fel kell vennie a kapcsolatot az illetékes katasztrófavédelmi igazgatósággal. A jogszabály által előírt tűzátjelzési kötelezettség július elseje után teljesítettnek tekinthető, amennyiben a távfelügyelet vagy már ekkor is képes a tűzátjelzést továbbítani a katasztrófavédelmi igazgatóság által felügyelt helyre, vagy rendelkezik aláírt szerződéssel egy katasztrófavédelmi igazgatósággal a tűzátjelzések fogadására és az átjelző rendszer fenntartására.
 
A katasztrófavédelmi kirendeltségek a fokozatosság elvét figyelembe véve fogják az OTSZ előírásait megkövetelni. Amennyiben hiányosságot tapasztalnak, először csak figyelmeztetik a létesítmény üzemeltetőjét, tulajdonosát a hiányosság pótlására, és csak miután a figyelmeztetés eredménytelen volt, alkalmaznak súlyosabb szankciót.
 
A rendszer lényege, hogy a tűzátjelzések emberi közbeavatkozás nélkül, automatikusan eljussanak a beavatkozó egységeket riasztó helyre, vagyis a műveletirányítási ügyeletre.