ADR

A veszélyes áruk nemzetközi szállításáról szóló első egyezmény 1890-ben jött létre. Ebben Svájc és Németország szabályozta az ilyen áruk egymás közötti vasúti szállítását. 1928-ban jelentek meg először a veszélyességi bárcák, amelyek képiesen igyekezetek a veszély jellegére felhívni a figyelmet. Az ENSZ 1945 óta foglalkozik a veszélyes áruk biztonságos szállításának kérdéseivel. A közúti szállításra vonatkozó szabályzat az ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route).

Az ADR egyezményt az európai országok kötötték 1957-ben Genfben, melyhez Magyarország 1979-ben csatlakozott.
A biztonság növelése és a szabályok betartásának egyik leghatékonyabb eszköze, a rendszeres ellenőrzés. Az általános tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a jogkövető magatartás csak a fokozott ellenőrzésekkel, és szigorú szankcionálással kényszeríthető ki. A terület kockázati potenciálja indokolja a szigorú fellépést. Az ellenőrzések során vizsgáljuk, hogy a közúton közlekedő, veszélyes árút szállító gépjármű vagy a járművet a veszélyes készárúval ellátó telephely betartja-e a vonatkozó jogszabályokban rögzített, szigorú kötelezettségeket. Ezen kötelezettségek azt a célt szolgálják, hogy egy esetleges baleset bekövetkezte esetén, a káresemény élet és vagyon biztonságra, továbbá a környezetre gyakorolt káros hatásait mérsékeljék vagy a minimálisra csökkentsék.

 
Széchenyi 2020 Kohéziós Alap