Bírságok, hozzájárulások, igazgatási szolgáltatási díjak

TÁJÉKOZTATÓ

a bírságok, a hozzájárulás, a járulék, az eljárási illeték és az igazgatási szolgáltatási díj, továbbá az egyéb eljárási költségek befizetéseiről

B Í R S Á G

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által kiszabott bírságot – a szolgáltatásfelügyeleti bírság kivételével – a Magyar Államkincstár által vezetett meghatározott elnevezésű és számú számlára kell befizetni. A bírság befizetése során hivatkozni kell a döntés számára, a bírság típusára és a bírságfizetésre kötelezett nevére.

A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényalapján kiszabott bírságot az eljáró tűzvédelmi hatóság részére címzett zárt borítékban feladott válaszbeadványon illetékbélyeggel, vagy a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107-00000000 számú Eljárási illetékbevételi számlára átutalással kell megfizetni. Az átutalás közleményrovatában fel kell tüntetni a bírság megfizetésére kötelezett nevét, a bírságot kiszabó határozat számát, valamint a „szolgáltatásfelügyeleti bírság” megjelölést.

A vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások eljárási illetékét magánszemély esetén illetékbélyegen, egyéb esetben, valamint az átutalással történő illetéklerovás esetén az illetékes adóhatóság illetékbevételi számlája javára kell megfizetni. Az átutalás közleményrovatában fel kell tüntetni a befizető nevét, valamint az eljárás számát.

 

BírságtípusaJogszabályi hivatkozásBankszámla elnevezéseBankszámla száma
Tűzvédelmia tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló1996. évi XXXI.törvényközpontosított bevételek beszedése számla

10032000-01040047-

00000000

Piacfelügyeletia tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló1996. évi XXXI.törvényközpontosított bevételek beszedése számla

10032000-01040047-

00000000

Katasztrófavédelmi

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény

központosított bevételek beszedése számla

10032000-01040047-

00000000

ADR (közúti)a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I. törvényközpontosított bevételek beszedése számla

10032000-01040047-

00000000

BírságtípusaJogszabályi hivatkozásBankszámla elnevezéseBankszámla száma
RID (vasúti)a    vasúti    közlekedésről szóló         2005.                 évi CLXXXIII. törvényközpontosított bevételek beszedése számla

10032000-01040047-

00000000

ADN (vízi)a víziközlekedésről szóló2000. évi XLII.törvényközpontosított bevételek beszedése számla

10032000-01040047-

00000000

ICAO TI (légi)a légiközlekedésről szóló 1995.évi XCVII. törvényközpontosított bevételek beszedése számla

10032000-01040047-

00000000

Helyszíni bírsága szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.évi II. törvényközpontosított bevételek beszedése számla

10032000-01040047-

00000000

Eljárási bírságAz általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényközpontosított bevételek beszedése számla

10032000-01040047-

00000000

Egészségvédelmi bírság

az egészségügyi államigazgatási szerveljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének  részletes szabályairól szóló 79/2010. (III.25.) Korm. rendelet

központosított bevételek beszedése számla

10032000-01040047-

00000000

Csatornabírság*A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, A vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvényközpontosított bevételek beszedése számla

10032000-01040047-

00000000

Vízvédelmi bírságA felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendeletközpontosított bevételek beszedése számla

10032000-01040047-

00000000

Vízszennyezési bírság**A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletközpontosított bevételek beszedése számla

10032000-01040047-

00000000

Felszín alatti vízvédelmi bírságA felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletközpontosított bevételek beszedése számla

10032000-01040047-

00000000

BírságtípusaJogszabályi hivatkozásBankszámla elnevezéseBankszámla száma
Vízgazdálkodási bírságA vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényközpontosított bevételek beszedése számla

10032000-01040047-

00000000

Közszolgáltatási bírságA vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) Korm. rendeletközpontosított bevételek beszedése számla

10032000-01040047-

00000000

*A bírság97 %-át a határozatban kedvezményezettként megjelölt szolgáltató részére, 3 %-át, de legfeljebb 300.000 Ft-ot az elsőfokú határozatot meghozó vízvédelmi hatóság részére kell befizetni! Amennyiben a bírságösszeg 3% a 300.000 Ft-ot meghaladja, a 300.000 Ft feletti összeget az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 42.§ (2a) bekezdése alapján a központi költségvetés központosított beszedési számlájára kell befizetni.

**A bírság 70 %-át az illetékes vízvédelmi hatóság részére, 30 %-át a határozatban kedvezményezettként megjelölt önkormányzat részére kell befizetni!

 

V Í Z K É S Z L E T J Á R U L É K

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján előírt vízkészletjárulék fizetésére kötelezett vízhasználók és üzemi fogyasztók fizetési kötelezettségüket az eljáró szerv meghatározott központosított bevételek beszedése megnevezésű számla javára kell befizetni:

 

Hatósági jogkörben a hivatásos katasztrófavédelmi szervmegnevezése„Központosított bevételek beszedése” számlaszáma
Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10024003-01040016-00000000
Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10025004-01040016-00000000
Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10026005-01040016-00000000
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10027006-01040016-00000000
Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10028007-01040016-00000000
Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10029008-01040016-00000000
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság10032000-1040054-00000000
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10033001-01040016-00000000
Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10034002-01040016-00000000
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10045002-01040016-00000000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10044001-01040016-00000000
Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10047004-01040016-00000000

 

E L J Á R Á S I I L L E T É K

A közigazgatási hatósági eljárás illetékét – ideértve a fellebbezési eljárást is – a kérelmen/fellebbezési iraton illetékbélyeggel, vagy az illetékes adóhatóság illetékbevételi számlájaj avára átutalással kell megfizetni. Az átutalás közleményrovatában fel kell tüntetni az ügyfél nevét, lakcímét, székhelyét, valamint az ügy számát. A 10 000 forintot meghaladó eljárási illeték kiszabás alapjánkészpénz-átutalási megbízás útján vagy az állami adóhatóság által meghatározott számlaszámra átutalással, illetőleg amennyiben erre lehetőség van, bankkártyával is megfizethető. Ebben az esetben az illetékköteles iratot annak egy másolatával az illetékes állami adóhatósághoz kell benyújtani. Az eljáró hatóság az illetéket kizárólag akkor tekinti megfizetettnek, ha az illetékköteles iraton az állami adóhatóság igazolja az illetékkiszabásra történő benyújtás tényét.

 

I G A Z G A T Á S I S Z O L G Á L T A T Á S I D Í J E G Y É B E L J Á R Á S I K Ö L T S É G

 

Igazgatási szolgáltatási díj címen az alábbi jogszabályok tekintetében jelentkezhet fizetési kötelezettség:

  1. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet,
  2. az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet,
  3. a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet,
  4. a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet,
  5. a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet;
  6. a katasztrófavédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, a veszélyes áruk szállítására használt egyes eszközök jóváhagyásával kapcsolatos eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 52/2019. (XII. 30.) BM rendelet.

1. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbáa fizetendő díj mértékéről, valaminta fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet alapján fizetendő díjat telephelyenkénti eljárásonként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes területi szerve meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell befizetni:

 

Hatósági jogkörben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv megnevezéseElőirányzat-felhasználási keretszámla száma
Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10024003-00283559-00000000
Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10025004-00283566-00000000
Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10026005-00283573-00000000
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10027006-00283580-00000000
Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10028007-00283597-00000000
Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10029008-00283607-00000000
Fővárosi  Katasztrófavédelmi Igazgatóság10023002-00319566-00000000
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10033001-00283614-00000000
Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10034002-00283621-00000000
Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10035003-00283638-00000000
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10045002-00283683-00000000
Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10036004-00283645-00000000
Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10037005-00283652-00000000
Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10023002-00283669-00000000
Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10039007-00283762-00000000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10044001-00283676-00000000
Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10046003-00283690-00000000
Hatósági jogkörben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv megnevezéseElőirányzat-felhasználási keretszámla száma
Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10047004-00283700-00000000
Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10048005-00283717-00000000
Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10049006-00283724-00000000

2. Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendőigazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet,

3. valamint a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet alapján a fizetendő díjat az eljáró szerv meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell befizetni:

 

Hatósági jogkörben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv megnevezéseElőirányzat-felhasználási keretszámla száma
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság10023002-00283494-00000000
Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10024003-00283559-00000000
Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10025004-00283566-00000000
Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10026005-00283573-00000000
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10027006-00283580-00000000
Csongrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10028007-00283597-00000000
Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10029008-00283607-00000000
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság10023002-00319566-00000000
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10033001-00283614-00000000
Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10034002-00283621-00000000
Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10035003-00283638-00000000
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10045002-00283683-00000000
Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10036004-00283645-00000000
Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10037005-00283652-00000000
Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10023002-00283669-00000000
Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10039007-00283762-00000000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10044001-00283676-00000000
Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10046003-00283690-00000000
Hatósági jogkörben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv megnevezéseElőirányzat-felhasználási keretszámla száma
Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10047004-00283700-00000000
Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10048005-00283717-00000000
Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10049006-00283724-00000000

 

4. A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendeletalapján a fizetendő díjat az eljárószerv meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell befizetni:

Hatósági jogkörben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv megnevezéseElőirányzat-felhasználási keretszámla száma
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság10023002-00283494-00000000
Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10024003-00283559-00000000
Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10025004-00283566-00000000
Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10026005-00283573-00000000
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10027006-00283580-00000000
Csongrád Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10028007-00283597-00000000
Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10029008-00283607-00000000
Fővárosi  Katasztrófavédelmi Igazgatóság10023002-00319566-00000000
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10033001-00283614-00000000
Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10034002-00283621-00000000
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10045002-00283683-00000000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10044001-00283676-00000000
Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10047004-00283700-00000000

 

5. A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet alapján a fizetendő költséget az eljáró szerv meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell befizetni:

Hatósági jogkörben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv megnevezéseElőirányzat-felhasználási keretszámla száma
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság10032000-01040047-00000000
Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10024003-00283559-00000000
Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10025004-00283566-00000000
Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10026005-00283573-00000000
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10027006-00283580-00000000
Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10028007-00283597-00000000
Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10029008-00283607-00000000
Fővárosi  Katasztrófavédelmi Igazgatóság10023002-00319566-00000000
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10033001-00283614-00000000
Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10034002-00283621-00000000
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10045002-00283683-00000000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10044001-00283676-00000000
Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10047004-00283700-00000000

6. A katasztrófavédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, a veszélyes áruk szállítására használt egyes eszközök jóváhagyásával kapcsolatos eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 52/2019. (XII. 30.) BM rendeletalapján a fizetendő díjat az eljárószerv meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell befizetni:

 

Hatósági jogkörben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv megnevezéseElőirányzat-felhasználásikeretszámla száma
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság10023002-00283494-00000000

 


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap