Bírságok, hozzájárulások, igazgatási szolgáltatási díjak

TÁJÉKOZTATÓ

a jogerősen kiszabott bírságok, a hozzájárulás, a járulék,

az igazgatási szolgáltatási díj, továbbá az egyéb bevételek befizetéseiről

 

B Í R S Á G

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által kiszabott bírságot a BM OKF által vezetett meghatározott elnevezésű és számú számla számára kell befizetni. A bírság befizetése során hivatkozni kell a határozat számára, a bírság típusára és a bírságfizetésre kötelezett nevére.

Bírság

típusa

Jogszabályi hivatkozás

Bankszámla elnevezése

Bankszámla

száma

Tűzvédelmi

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

birság letéti számla

MÁK

100320000-01040047-00000000

Piacfelügyeleti

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

birság letéti számla

MÁK

100320000-01040047-00000000

Katasztrófavédelmi

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

birság letéti számla

MÁK

100320000-01040047-00000000

ADR (közúti)

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

birság letéti számla

MÁK

100320000-01040047-00000000

RID (vasúti)

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

birság letéti számla

MÁK

100320000-01040047-00000000

ADN (vízi)

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

birság letéti számla

MÁK

100320000-01040047-00000000

ICAO TI (légi)

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

birság letéti számla

MÁK

100320000-01040047-00000000

Helyszíni bírság

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

birság letéti számla

MÁK

100320000-01040047-00000000

Eljárási bírság

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

birság letéti számla

MÁK

100320000-01040047-00000000

Egészségvédelmi bírság

az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

központosított bevételek beszedése célelszámolási számla – Egészségvédelmi bírság

MÁK

100320000-01040047-00000000

Csatornabírság*

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

központosított bevételek beszedése célelszámolási számla – Vízügyi bírság

MÁK

100320000-01040047-00000000

Vízvédelmi bírság

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

központosított bevételek beszedése célelszámolási számla – Vízügyi bírság

MÁK

100320000-01040047-00000000

Vízszennyezési bírság**

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

központosított bevételek beszedése célelszámolási számla – Vízügyi bírság

MÁK

100320000-01040047-00000000

Felszín alatti vízvédelmi bírság

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

központosított bevételek beszedése célelszámolási számla – Vízügyi bírság

MÁK

100320000-01040047-00000000

Vízgazdálkodási bírság

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

központosított bevételek beszedése célelszámolási számla – Vízügyi bírság

MÁK

100320000-01040047-00000000

Közszolgáltatási bírság

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet

központosított bevételek beszedése célelszámolási számla – Vízügyi bírság

MÁK

100320000-01040047-00000000

*A bírság 97 %-át a határozatban kedvezményezettként megjelölt szolgáltató részére, 3 %-át, de legfeljebb 300.000 Ft-ot az elsőfokú határozatot meghozó vízvédelmi hatóság (MKI) részére kell befizetni!

** A bírság 70 %-át az illetékes vízvédelmi hatóság (MKI) részére, 30 %-át a határozatban kedvezményezettként megjelölt önkormányzat részére kell befizetni!

A fellebbezési illetéket illetékbélyeggel a fellebbezési iraton, vagy a Magyar Államkincstár által vezetett alábbi számlára lehet megfizetni: 10032000-01012107-00000000

 

T Ű Z V É D E L M I  H O Z Z Á J Á R U L Á S

 

A biztosítási adóról szóló 2012. évi CII. törvény 9. § c) bekezdése 2013. január 1-jétől hatályon kívül helyezte a tűzvédelmi hozzájárulás befizetésének kötelezettségét.

A kötelezettnek 2013. január 1-jétől kizárólag biztosítási adó címen jelentkezik befizetési kötelezettsége, melyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által vezetett 10032000-01076318 számlaszámú, NAV Biztosítási adó bevételi számla (adónemkód: 200) javára kell befizetni.

A 2012. évben kezdődő üzleti évvel összefüggésben teljesítendő tűzvédelmi hozzájárulás 2013-ban esedékes elszámolásával kapcsolatos feladatokat az állami adóhatóság látja el. A hozzájárulást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által vezetett 10032000-01076325 számlaszámú, NAV Tűzvédelmi hozzájárulás bevételi számla (adónemkód: 295) javára kell befizetni.

Ezen módosítás kihirdetésével 2013. január 1-jei nappal a kötelezett a tűzvédelmi hozzájárulás összegének befizetési kötelezettsége a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére NEM áll fenn.

Hozzájárulás

típusa

Jogszabályi hivatkozás

Bankszámla elnevezése

Bankszámla

száma

Tűzvédelmi

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

előirányzat felhasználási keretszámla

MÁK 10023002-00283494-00000000

IBAN HU 76 1002-3002-0028-3494-0000-0000

SWIFT CODE  MANEHUHB

Fire brigade tax

According to Act CII of 2012 on the insurance tax, 9th paragraph, letter c), the payment obligation of the fire service contribution has been repealed by 1 January, 2013.

From 1 January, 2013 the obligated is only required to pay the insurance tax, which must be remitted to account no. 10032000-01076318 (Insurance tax income account) owned by the National Tax and Customs Administration of Hungary (NTCA). (Code of tax: 200)

The settlement of fire brigade tax concerning business year 2012 (due in 2013) is going to be performed by the NTCA. All the unpaid fire brigade tax concerning 2012 has to be remitted to account no. 10032000-01076325 (Fire brigade tax income account) owned by the NTCA. (Code of the tax: 295)

According to the modificaton of the mentioned Act, from the 1 January, 2013 there is NO payment obligation towards the National Directorate of Disaster Management.

 

Brandschutzbeitrag

Das Gesetz über die Versicherungssteuer (Gesetz CII; im Jahr 2012 § 9 Absatz c) abrogiert seit 1. Januar 2013 die Zahlungspflicht des Brandschutzbeitrags.

Dem Verpflichteten stellt sich seit dem 1. Januar 2013 ausschliesslich unter dem Titel Versicherungsteuer seine Zahlungsverpflichtung, die auf das vom National Steuer- und Zollamt (NAV) geführte Konto, Kontonummer 10032000-01076318, Kontoname: NAV Versicherungssteuer Einnamekonto (Steuertypekode: 200) zu zahlen ist.

Die Aufgaben, die mit der Leistung der Abrechung des Brandschutzbeitrags im Geschäftsjahr 2012 für das Jahr 2013 anfallen, erfüllt das staatliche Zollamt. Der Beitrag ist auf das vom National Steuer- und Zollamt (NAV) geführte Konto, Kontonummer 10032000-01076325, Kontoname: NAV Brandschutzsteuer Einnamekonto (Steuertypekode: 295) zu zahlen.

Mit dieser Verkündung der Änderung ab dem 1. Januar 2013 besteht KEINE Zahlungsforderung des Brandschutzbeitrags an das Ungarische Ministerium für Inneres, Nationale Generaldirektion für Katastrophenschutz.

*Az esetleges fordítási hibákért felelősséget nem vállalunk.

 

K A T A S Z T R Ó F A V É D E L M I   H O Z Z Á J Á R U L Á S

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosításáról szóló 2012. évi LXXII. törvény 2012. VI. 19-én hatályon kívül helyezte a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetésének kötelezettségét.

Ezen módosítás kihirdetésével 2012. június 19-i nappal a kötelezett a katasztrófavédelmi hozzájárulás összegének befizetési kötelezettsége NEM áll fenn.

Hozzájárulás

típusa

Jogszabályi hivatkozás

Bankszámla elnevezése

Bankszámla

száma

Katasztrófavédelmi

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

előirányzat felhasználási keretszámla

MÁK 10023002-00283494-00000000

IBAN HU 76 1002-3002-0028-3494-0000-0000

SWIFT CODE  MANEHUHB

 

V Í Z K É S Z L E T J Á R U L É K

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján előírt vízkészletjárulék fizetésére kötelezett vízhasználók és üzemi fogyasztók fizetési kötelezettségüket az eljáró szerv meghatározott központosított bevételek beszedése célelszámolási számla – Vízkészletjárulék megnevezésű számla javára kell befizetni:

Hatósági jogkörben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv megnevezése

„Központosított bevételek beszedése célelszámolási számla – Vízkészletjárulék” számlaszáma

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10024003-00283559-30006009

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10025004-00283566-30006009

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10026005-00283573-30006009

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10027006-00283580-30006009

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10028007-00283597-30006009

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10029008-00283607-30006009

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

                                                                                                               10032000-01040054-00000000

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1003301-00283614-30006009

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10034002-00283621-30006009

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10045002-00283683-30006009

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10044001-00283676-30006009

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10047004-00283700-30006009

 

I G A Z G A T Á S I   S Z O L G Á L T A T Á S I   D Í J

E G Y É B   E L J Á R Á S I   K Ö L T S É G

 

Igazgatási szolgáltatási díj címen az alábbi jogszabályok tekintetében jelentkezhet fizetési kötelezettség:

 1. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet,
 2. az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet,
 3. a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet,
 4. az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet,
 5. a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet,
 6. a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet.

 

 1. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet

alapján fizetendő díjat telephelyenkénti eljárásonként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes területi szerve meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell befizetni:

Hatósági jogkörben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv megnevezése

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10024003-00283559-00000000

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10025004-00283566-00000000

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10026005-00283573-00000000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10027006-00283580-00000000

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10028007-00283597-00000000

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10029008-00283607-00000000

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10023002-00319566-00000000

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10033001-00283614-00000000

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10034002-00283621-00000000

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10035003-00283638-00000000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10045002-00283683-00000000

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10036004-00283645-00000000

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10037005-00283652-00000000

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10023002-00283669-00000000

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10039007-00283762-00000000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10044001-00283676-00000000

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10046003-00283690-00000000

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10047004-00283700-00000000

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10048005-00283717-00000000

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10049006-00283724-00000000

 

 1. Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet,
 2. valamint a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet

alapján a fizetendő díjat az eljáró szerv meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell befizetni:

Hatósági jogkörben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv megnevezése

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 10023002-00283494-00000000

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10024003-00283559-00000000

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10025004-00283566-00000000

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10026005-00283573-00000000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10027006-00283580-00000000

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10028007-00283597-00000000

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10029008-00283607-00000000

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10023002-00319566-00000000

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10033001-00283614-00000000

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10034002-00283621-00000000

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10035003-00283638-00000000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10045002-00283683-00000000

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10036004-00283645-00000000

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10037005-00283652-00000000

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10023002-00283669-00000000

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10039007-00283762-00000000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10044001-00283676-00000000

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10046003-00283690-00000000

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10047004-00283700-00000000

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10048005-00283717-00000000

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10049006-00283724-00000000

 

 1. Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

alapján a kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell befizetni:

Hatósági jogkörben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv megnevezése

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 10023002-00283494-00000000

 

 1. A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet,

alapján a fizetendő díjat az eljáró szerv meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell befizetni:

Hatósági jogkörben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv megnevezése

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 10023002-00283494-00000000

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10024003-00283559-00000000

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10025004-00283566-00000000

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10026005-00283573-00000000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10027006-00283580-00000000

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10028007-00283597-00000000

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10029008-00283607-00000000

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10023002-00319566-00000000

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10033001-00283614-00000000

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10034002-00283621-00000000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10045002-00283683-00000000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10044001-00283676-00000000

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10047004-00283700-00000000

 

 1. A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet

alapján a fizetendő költséget az eljáró szerv meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell befizetni:

Hatósági jogkörben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv megnevezése

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 10023002-00283494-00000000

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10024003-00283559-00000000

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10025004-00283566-00000000

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10026005-00283573-00000000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10027006-00283580-00000000

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10028007-00283597-00000000

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10029008-00283607-00000000

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10023002-00319566-00000000

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10033001-00283614-00000000

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10034002-00283621-00000000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10045002-00283683-00000000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10044001-00283676-00000000

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 10047004-00283700-00000000


Frissítve: 2017.01.17.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap