Gazdálkodási adatok


A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok ellenőrzések felsorolása. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai.

Közzétéve: 2022-05-09
külső ellenőrzések 2021

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk. Jelenleg nem állnak rendelkezésre ilyen mutatók és értékek.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk


Költségvetések, beszámolók

Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Frissítve: 2022-04-22
Elemi költségvetés 2022

Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Frissítve: 2022-04-22
2021_Eves koltsegvetesi beszamolo

A költségvetés végrehajtása
Dátum Megnevezés
2022-04-22
Idokozi merlegjelentes - 2021. IV. negyedev
2022-04-22
Idokozi merlegjelentes - 2021. III. negyedev
2022-04-22
Idokozi merlegjelentes - 2021. II. negyedev
2022-04-22
Idokozi merlegjelentes - 2021. I. negyedev
2022-04-22
Idokozi merlegjelentes - 2020. IV. negyedev
2021-04-14
2018 VI. negyedéves mérlegjelentés
2021-04-14
2021-04-14
Idokozi merlegjelentes - 2020. II. negyedev
2021-04-14
Idokozi merlegjelentes - 2020. I. negyedev
2021-04-14
Idokozi merlegjelentes - 2019. IV. negyedev
2021-04-14
2019. III. n. évi mérlegjelentés
2021-04-14
2019. II. n. év mérlegjelentés
2021-04-14
2019 I. negyedéves mérlegjelentés
2021-04-14
2018 II. negyedéves mérlegjelentés
2021-04-14
2018 III. negyedéves mérlegjelentés
2021-04-14
2018 I. negyedéves mérlegjelentés
2019-05-29
2017 IV. negyedéves mérlegjelentés
2019-05-29
2017 III. negyedéves mérlegjelentés
2019-05-29
2017 II. negyedéves mérlegjelentés
2019-05-29
2017 I. negyedéves mérlegjelentés
2018-03-29
2014 IV. negyedéves mérlegjelentés
2018-02-20
2016. IV. negyedéves mérlegjelentés
2018-02-20
2016 III. negyedéves mérlegjelentés
2016-12-06
2016 II. negyedéves mérlegjelentés
2016-12-06
2016 I. negyedéves mérlegjelentés
2016-08-05
2015 IV. negyedéves mérlegjelentés
2016-08-05
2015 II. negyedéves mérlegjelentés
2016-08-05
2015 I. negyedéves mérlegjelentés
2016-08-05
2015 III. negyedéves mérlegjelentés
2015-08-10
2014 I. negyedéves mérlegjelentés
2015-08-10
2014 III. negyedéves mérlegjelentés
2015-08-10
2014 II. negyedéves mérlegjelentés
2014-07-29
2013 I. negyedéves mérlegjelentés
2014-07-29
2013 II. negyedéves mérlegjelentés
2014-07-29
2013 III. negyedéves mérlegjelentés
2014-07-29
2013 IV. negyedéves mérlegjelentés
2014-07-10
2012 I. negyedéves mérlegjelentés
2014-07-10
2012 II. negyedéves mérlegjelentés
2014-07-10
2012 IV. negyedéves mérlegjelentés
2014-07-10
2012 III. negyedéves mérlegjelentés

Működés

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Frissítve: 2022-04-22
Foglalkoztatottak 2022 I. negyedév

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. Jelenleg nincs releváns adat.

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Koncessziók

Az FKI nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések. Jelenleg nincs releváns adat.

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések