Szervezeti, személyzeti adatok


Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok
Frissítve: 2021-02-11
Elérhetőségi adatok

Jelenleg nincs archivált anyag.

Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Frissítve: 2021-03-12
Ügyfélszolgálat

Jelenleg nincs archivált anyag.

Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve: 2022-08-31
Szervezeti ágrajz

Közzétéve: 2022-08-26
Szervezeti elemek feladatai

Jelenleg nincs archivált anyag.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetői

Az FKI vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Frissítve: 2021-03-12
Az igazgatóság vezetői

Jelenleg nincs archivált anyag.


Felügyelt költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és elérhetőségi adatai
Közzétéve: 2024-01-29
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok

Közzétéve: 2014-06-30
Katasztrófavédelmi kirendeltségek

Jelenleg nincs archivált anyag.


Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.


Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

Nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.


Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Dátum Megnevezés
2022-08-25

Költségvetési szervek

Nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Közalapítványok

Az Igazgatóság tekintetében nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap