Szervezeti, személyzeti adatok


Kapcsolat, szervezet, vezetők

Kapcsolat, szervezet, vezetők
Frissítve: 2021-02-11
Elérhetőségi adatok

Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Frissítve: 2021-03-12
Ügyfélszolgálat

Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Frissítve: 2021-03-04
Szervezetek feladatai

Közzétéve: 2014-06-30
Szervezet

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetői

Az FKI vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Frissítve: 2021-03-12
Az igazgatóság vezetői


Felügyelt költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és elérhetőségi adatai
Közzétéve: 2014-06-30
Katasztrófavédelmi kirendeltségek


Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Nincs releváns adat.


Közalapítványok

Nincs releváns adat.


Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

Nincs releváns adat.


Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve: 2020-01-06Költségvetési szervek

Nincs releváns adat.