Gazdálkodási adatok


A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok ellenőrzések felsorolása. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

Jelenleg nincs archivált anyag.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai.

Közzétéve: 2024-01-31
külső ellenőrzések 2023

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk. Jelenleg nem állnak rendelkezésre ilyen mutatók és értékek.

Az Igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

Az Igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.


Költségvetések, beszámolók

Éves (elemi) költségvetés
Számviteli beszámolók
A költségvetés végrehajtása
Közzétéve: 2024-02-03
2023 III. negyedéves mérlegjelentés

Dátum Megnevezés
2024-02-03
2023 II. negyedéves mérlegjelentés
2024-02-03
2023 I. negyedéves mérlegjelentés
2024-02-03
2022 IV. negyedéves mérlegjelentés
2024-01-30
2023 III. negyedéves mérlegjelentés
2024-01-30
Időközi mérlegjelentés 2022. III. negyedév
2022-10-21
Időközi mérlegjelentés 2022. II. negyedév
2022-10-21
Időközi mérlegjelentés 2022. I. negyedév
2022-04-22
Idokozi merlegjelentes - 2021. I. negyedev
2022-04-22
Idokozi merlegjelentes - 2020. IV. negyedev
2022-04-22
Idokozi merlegjelentes - 2021. III. negyedev
2022-04-22
Idokozi merlegjelentes - 2021. II. negyedev
2022-04-22
Idokozi merlegjelentes - 2021. IV. negyedev
2021-04-14
2018 VI. negyedéves mérlegjelentés
2021-04-14
2021-04-14
Idokozi merlegjelentes - 2020. II. negyedev
2021-04-14
Idokozi merlegjelentes - 2020. I. negyedev
2021-04-14
Idokozi merlegjelentes - 2019. IV. negyedev
2021-04-14
2019. III. n. évi mérlegjelentés
2021-04-14
2019. II. n. év mérlegjelentés
2021-04-14
2019 I. negyedéves mérlegjelentés
2021-04-14
2018 III. negyedéves mérlegjelentés
2021-04-14
2018 II. negyedéves mérlegjelentés
2021-04-14
2018 I. negyedéves mérlegjelentés
2019-05-29
2017 IV. negyedéves mérlegjelentés
2019-05-29
2017 III. negyedéves mérlegjelentés
2019-05-29
2017 II. negyedéves mérlegjelentés
2019-05-29
2017 I. negyedéves mérlegjelentés
2018-03-29
2014 IV. negyedéves mérlegjelentés
2018-02-20
2016. IV. negyedéves mérlegjelentés
2018-02-20
2016 III. negyedéves mérlegjelentés
2016-12-06
2016 II. negyedéves mérlegjelentés
2016-12-06
2016 I. negyedéves mérlegjelentés
2016-08-05
2015 III. negyedéves mérlegjelentés
2016-08-05
2015 I. negyedéves mérlegjelentés
2016-08-05
2015 II. negyedéves mérlegjelentés
2016-08-05
2015 IV. negyedéves mérlegjelentés
2015-08-10
2014 I. negyedéves mérlegjelentés
2015-08-10
2014 III. negyedéves mérlegjelentés
2015-08-10
2014 II. negyedéves mérlegjelentés
2014-07-29
2013 IV. negyedéves mérlegjelentés
2014-07-29
2013 I. negyedéves mérlegjelentés
2014-07-29
2013 III. negyedéves mérlegjelentés
2014-07-29
2013 II. negyedéves mérlegjelentés
2014-07-10
2012 I. negyedéves mérlegjelentés
2014-07-10
2012 II. negyedéves mérlegjelentés
2014-07-10
2012 III. negyedéves mérlegjelentés
2014-07-10
2012 IV. negyedéves mérlegjelentés

Működés

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve: 2024-02-06
Foglalkoztatottak 2023 IV. negyedév

Dátum Megnevezés
2024-02-06
Foglalkoztatottak 2023 II. negyedév
2024-02-06
Foglalkoztatottak 2022. IV. negyedév
2024-02-06
Foglalkoztatottak 2023 III. negyedév
2024-02-06
Foglalkoztatottak 2023 I. negyedév
2024-01-30
Foglalkoztatottak 2022 III. negyedév
2022-10-05
Foglalkoztatottak 2022 II. negyedév
2022-08-29
Foglalkoztatottak 2022 I. negyedév
2022-05-09
Foglalkoztatottak 2021. IV. negyedév
2022-05-09
Foglalkoztatottak 2021. I. negyedév
2022-05-09
Foglalkoztatottak 2021. II. negyedév
2022-05-09
Foglalkoztatottak 2021. III. negyedév
2022-04-22
2020.IV.negyedév foglakoztatottak FKI
2021-04-14
Foglalkoztatottak 2018 IV. negyedév
2021-04-14
Foglalkoztatottak 2019 I. negyedév
2021-04-14
Foglakoztatottak 2018 II. negyedév
2021-04-14
Foglakoztatottak 2018 I. negyedév
2021-04-14
Foglalkoztatotti adatok 2019. II.n.év
2021-04-14
Foglalkoztatotti adatok 2019. III.n.év
2021-04-14
2019.IV. negyedév FKI-foglalkoztatottak
2021-04-14
2020.I. negyedév FKI-foglalkoztatottak
2021-04-14
2020.II negyedév foglakoztatottak FKI
2021-04-14
2020.III.negyedév foglakoztatottak FKI
2021-04-14
Foglalkoztatottak 2018 III. negyedév
2019-03-14
Foglakoztatottak 2017 I. negyedév
2019-03-14
Foglakoztatottak 2017 II. negyedév
2019-03-14
Foglakoztatottak 2017 III. negyedév
2019-03-14
Foglakoztatottak 2017 IV. negyedév
2018-09-28
Foglakoztatottak 2015 I. negyedév
2018-09-28
Foglakoztatottak 2015 II. negyedév
2018-09-28
Foglakoztatottak 2015 III. negyedév
2018-09-28
Foglakoztatottak 2016 I. negyedév
2018-09-28
Foglakoztatottak 2016 II. negyedév
2018-09-28
Foglakoztatottak 2016 III. negyedév
2018-07-09
Foglakoztatottak 2016
2018-04-24
Foglalkoztatottak2015
2016-08-05
Foglalkoztatottak2014
2014-07-11
Foglalkoztatottak2012
2014-07-11
Foglalkoztatottak2013
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Koncessziók

Az FKI nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések. Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések. Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap