Észak-Pesti Önkéntes Mentőszervezet bemutatkozása

Észak-Pesti Önkéntes Mentőszervezet bemutatatása 

 

Önkéntes mentőcsoport neve: Észak-pesti Önkéntes Mentőcsoport (ÉPÖMCS)

Megalakítási helye: FKI Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség (FKI ÉPKK) 1135 Budapest, Zsinór u. 8-12.

A mentőcsoport 2013. október 04.-én alakult meg és 2013. november 09.-én hajtott végre rendszerbeállító gyakorlatot.

Az ÉPÖMCS, illetve tagszervezetei 2014. június 14.-én sikeres nemzeti minősítő gyakorlaton vettek rész. A mentőcsoport 2019. október 19.-én újraminősítő gyakorlaton bizonyította rátermettségét.

Az ÉPÖMCS rendeltetése és célja, hogy tagszervezeteivel az ÉPKK illetékességi területén rendkívüli időszakokban, katasztrófaveszély illetve veszélyhelyzet idején közreműködjön a hivatásos katasztrófavédelmi egységek kárfelszámolással összefüggő tevékenységében.

Az ÉPÖMCS Budapest IV.-XIII.-XIV.-XV.-XVI. kerületeinek védelmére, valamint a főváros megsegítésére létrehozott, civil alapon szerveződő speciális mentőcsoport, amely képes a főváros veszélyeztetettségéből – elsősorban ár-és belvízi, valamint rendkívüli időjárási veszélyhelyzetek – adódó kitelepítési, elhelyezési, védekezési feladatok ellátására. A szervezet alkalmazására a vonatkozó jogszabály szerint a polgári védelmi szolgálat elrendelésére jogosult személy döntése alapján akkor kerülhet sor, ha az arra rendelt szervek erőforrásai nem elegendőek a veszély kezeléséhez, illetve a lakosság és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme azt indokolttá teszi.

Bevetések listája:

A 2013. évi megalakítás óta és közvetlenül azt megelőzően az ÉPÖMCS tagszervezetei az alábbi káresemények felszámolásában, illetve gyakorlatokon vettek részt:

 • Dunai árvízi védekezés (2013. 06. 04-17.),
 • Rendszerbeállító gyakorlat (2013. 11. 09.),
 • Nemzeti minősítő gyakorlaton (2014. 06. 14.),
 • Ónos eső okozta jégkár felszámolása (2014. 12. 05.),
 • Komplex felkészülési gyakorlat (2015. 11. 06-07.),
 • Árvízi felkészülési gyakorlat (2016. 05. 21-22.),
 • Viharkárok felszámolása (2017. 10. 29.),
 • Viharkárok felszámolása (2018. 07. 23.),
 • Dunai hajó balesettel kapcsolatos feladatok (2019. 05. 29.),
 • SZSZB Megyei viharkárok felszámolása (2019. 06 28-30.),
 • IV. kerület II. Világháborús bomba mentesítésével összefüggő lakosságvédelmi feladatok (2019. 07. 13.).
 • Nemzeti újraminősítő gyakorlat (2019. 10. 19.),
 • BMSZ kovácsvágási terepgyakorlat (2019. 11. 08-09.)

Az ÉPÖMCS tagszervezetei rendszeres résztvevői a kerületi Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyeknek, illetve Külső Védelmi Terv Gyakorlatok végrehajtásában is minden alkalommal fontos szerepet töltenek be.

ÉPÖMCS tagszervezetei:

1.

Újpesti Polgárőr és ÖTE

20 fő

2.

Katasztrófavédelmi és polgárőr egyesület ÖTE (XIII. kerület)

17 fő

3.

Kereső kutyás szolgálat alapítvány (XIII. kerület)

8 fő

4.

Zuglói Önkéntes Polgárőr Egyesület

120 fő

5.

YBL- Katasztrófavédelmi Bajtárs Egylet

25 fő

6.

Református Szeretetszolgálat Mentőcsoport

55 fő

7.

Palotai Polgárőrség ÖTE

50 fő

8.

Kertvárosi Állatmentők (XVI. kerület)

2 fő

 

ÉPÖMCS összesen

297 fő 

 

ÉPÖMCS képességei:

 

NEMZETI MINŐSÍTÉSI RENDSZERBEN TANUSÍTOTT KÉPESSÉGEK

 

Alapvető vízkár elhárítási tevékenység

 

Kereső kutyás 

tevékenység 

Vezetés, irányítás és logisztika

 

Vízi mentési 

képességek

 

 

 

NEMZETI MINŐSÍTÉSI RENDSZEREN KIVÜLI KÉPESSÉGEK, KOMPONENSEK

 

Területbiztosítás, - zárás

 

Elsősegélynyújtás, 

mentés

 

Kitelepítés, elhelyezés visszatelepítés

 

Veszélyes állat befogás, állatmentés

 

 

 

A mentőcsoport felépítése:

 

Operatív törzs

Újpesti Polgárőr és ÖTE

Zuglói Önkéntes Polgárőr Egyesület  

10 fő

10 fő

Vezetés, irányítás és logisztikai egység

Újpesti Polgárőr és ÖTE

Zuglói Önkéntes Polgárőr Egyesület  

10 fő

70 fő

Lakosságvédelmi egység (kitelepítés, elhelyezés visszatelepítés)Zuglói Önkéntes Polgárőr Egyesület  

50 fő

Műszaki egység (alapvető vízkár elhárítási tevékenység)

YBL- Katasztrófavédelmi Bajtárs Egylet

Református Szeretetszolgálat Mentőcsoport

Palotai Polgárőrség ÖTE

25 fő

55 fő

50 fő

Mentőkutyás raj (kereső kutyás tevékenység)Kereső kutyás szolgálat alapítvány 

8 fő

Vízi-mentő raj (vízi mentési képességek)Katasztrófavédelmi és polgárőr egyesület ÖTE 

17 fő

Állatmentő raj (veszélyes állat befogás, állatmentés)Kertvárosi Állatmentők (XVI. kerület)

2 fő

 

Település megnevezése

Készenléti idő

Egység

fokozat

óra

megnevezés

létszáma

összesen

megalakítási helye

Budapest

Észak-pest

Gyors

3

Operatív törzs

5

10

FKI ÉPKK

6

5

12

-

Budapest

Észak-pest

Gyors

3

Vezetés, irányítás és logisztikai egység

20

80

FKI ÉPKK

6

20

12

40

Budapest

Észak-pest

Gyors

3

Lakosságvédelmi egység

10

50

FKI ÉPKK

6

10

12

30

Budapest

Észak-pest

Gyors

3

Műszaki egység

40

130

FKI ÉPKK

6

40

12

50

Budapest

Észak-pest

Gyors

3

Mentőkutyás raj

4

8

FKI ÉPKK

6

4

12

-

Budapest

Észak-pest

Gyors

3

Vízi-mentő raj

7

17

FKI ÉPKK

6

10

12

-

Budapest

Észak-pest

Gyors

3

Állatmentő raj

2

2

FKI ÉPKK

6

-

12

-

Szervezetek létszáma mindösszesen:

297

 

 

 

Alegységek működése, bemutatása:

Operatív törzs 

 • Feladata az ÉPÖMCS vonatkozásában a veszélyeztetettség mértékének és jellegének megfelelő lakosságvédelmi és mentésszervezési feladatok szervezése és irányítása, 
 • a lakosság tájékoztatásának megszervezése,
 • a menetbiztosítás, a szervezeten belüli rendfenntartása.

Vezetés, irányítás és logisztikai egység

 • Feladata a vezetés feltételeinek megteremtése, a híradás biztosítása az elöljáró szervek, az alárendeltek, valamint a közreműködők felé,
 • az informatikai és kommunikációs eszközök üzemeltetése, a vezetés infokommunikációs feltételeinek biztosítása,
 • a mentőcsoport működéséhez szükséges anyagi-technikai feltételek biztosítása,
 • a mentőcsoport és az ideiglenesen ellátatlanná vált lakosság ellátása,
 • a szállítási feladatok koordinálása,
 • területek zárásával, biztosításával, a közrend fenntartásával összefüggő feladatok ellátása. 

Lakosságvédelmi egység:

 • Az egység létszáma, 2000 fő kitelepítési és elhelyezési feladatainak végrehajtását biztosítja,
 • közreműködik a műkincsek, nemzeti értékek veszélyeztetett területről történő elszállításában, elhelyezésében,
 • részt vesz a veszélyeztetett területek kiürítésében, a lakosság átmeneti elhelyezésében és ellátásában,
 • szervezi és koordinálja a visszatelepítés időszakában a lakosság visszatelepítését, és ellátását.

Műszaki egység:

 • Feladata közreműködés a vizek kártételei elleni védekezésben (homokzsák töltése, szakszerű nyúlgát építése, buzgár elfogása, stb.), és az ideiglenes helyreállításban,
 • speciális képesítésű személy irányítása mellett, közreműködhet a kárterületen, illetve a romok alatt rekedtek mentésében, életveszélyessé vált épületrészek bontásában, építőanyagok rakodásában.

Mentőkutyás raj:

 • Közreműködik kárterületen az eltűnt személyek felkutatásában.

Vízi-mentő raj:

 • Feladata árvizek és vízi balesetek esetén a vízről és vízből való mentés során jelentkező vízi mentő feladatok ellátása,

 

Állatmentő raj:

 • Kárterületen, vagy azon kívül a katasztrófa következtében bajba jutott állatok mentését végzi,
 • káreset vagy katasztrófa következtében otthon nélkül maradt marad állatok elhelyezését, ellátást biztosítja,
 • elkóborolt vagy élőhelyüktől eltérő helyen található házi-, vadállatok befogását, ellátását végzi.

 Csapattagok kiválasztásának kritériumai:

A mentőcsoporthoz történő csatlakozás önkéntes alapon történik és a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról kiadott 234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelet a személyi állománnyal kapcsolatos 60. §-ban foglalt követelményeknek megfelelően.

A mentőcsoport tagja lehet minden civil mentőszervezet tagja, aki:

 • fizikai, egészségügyi alkalmassággal rendelkezik
 • tudomásul vették a balesetvédelmi oktatáson elhangzottakat, azt aláírásával elismerte, tevékenység során betartja a munkavédelmi szabályokat
 • megfelelő képzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezik
 • ismerik az általuk használt technikai eszközök működését, azok kezelését, helyes telepítését
 • az ÉPÖMCS célkitűzéseit magáévá teszi
 • kötelezi magát a mindenkori riaszthatóság biztosítására
 • tudomásul veszi, hogy a feladat végrehajtásának megkezdésekor a felettes katasztrófavédelmi szerv alárendeltségébe kerül és kész a felettes szervtől kapott feladatok maradéktalan, legjobb tudása szerinti végrehajtására,
 • tevékenyen részt vesz a ÉPÖMCS felkészítésein, gyakorlatain és alkalmazásaiban.

Csapat mozgósítása és logisztikai és infokommunikációs biztosítása:

Az ÉPÖMCS tagszervezeteit a védekezésben a Kat. 18. § (2) bekezdése esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének értesítése, a Kat. 46. § (5) bekezdése esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének értesítése alapján vesz részt.

Veszélyhelyzetben az önkéntes mentőszervezetek védekezésbe történő bevonását a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője rendeli el.

Amennyiben különleges szakképzettség és speciális szakfelszerelések igénybevétele szükséges egy beavatkozás során, az ÉPÖMCS védekezésbe történő bevonását az FKI ÉPKK vezetője rendeli el.

A személyi állomány értesítése lehet részleges vagy teljes. Részleges, ha ÉPÖMCS állományának csak kijelölt részét érinti. Teljes, ha az állományának egészét érinti.

Az állomány berendelését úgy kell megszervezni és gyakoroltatni, hogy minden helyzetben biztosítsa a meghatározott normaidőn belül a megalakítási helyre történő beérkezést.

Részleges alkalmazáskor az ÉPÖMCS vezetőjének döntése alapján a megalakítási hely lehetséges alternatívája az alkalmazásba bevont tagszervezet telephelye.

Az ÉPÖMCS mozgósítása riasztással indul.

Az FKI 24 órás ügyeleti szolgálata a Megyei Műveletirányítási Ügyelet biztosítja a FKI folyamatos elérhetőségét, illetve az riasztási feladatok elrendelésekor a feladat vételét, továbbítását, illetve végrehajtását.

Az ÉPÖMCS riasztása a mozgósítási névjegyzék elérési lehetőségek figyelembevételével lehetőség szerint telefonon, illetve a Budapest Mentőszervezet (BMSZ) facebook csoportjában történik.

A beérkezett állomány irányítását az ÉPÖMCS vezetője veszi át.

Kiképzések, gyakorlatok, felkészítések rendszere:

A mentőcsoport tagjai rendelkeznek mindazon hazai és nemzetközi vizsgákkal (búvár, vízi mentő, kisgépkezelő, stb.) amellyel feladatukat az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően el tudják látni. A tagszervezetek évente egy alkalommal elméleti és gyakorlati képzésen vesznek részt.

Elméleti ismeretek:

 

- katasztrófa elhárítás, mentés jogszabályi előírásai,

- polgári védelmi kötelezettség, polgári védelmi szervezetek,

- bevetés, irányítás, tervezés, szervezés,

- vezetési ismeretek, módszerek, csoport stratégiák, motiváció.

 

Gyakorlati ismeretek:

 

- bevetés szervezési, szükséghelyzet kezelési, mentési tapasztalatok,

- kommunikáció, híradás, kapcsolattartás, jelentési rendszer,

- gyakorlás, gyakoroltatás,

- terepen végrehajtandó gyakorlatok.

Felszerelések nyilvántartásának rendszere, javítása, karbantartása:

A mentőszervezetbe bevont egységek felszereléseinek (járműveknek, szakfelszereléseknek) meglétéért, műszaki állapotáért, azok tanúsítványaiért, valamint a megfelelőségi okmányok érvényességéért az ÉPÖMCS tagszervezetek vezetői a felelősek.

Egészségügyi, orvosi ellátás módja:

Alkalmazás (gyakorlat vagy valós alkalmazás) esetén a tagszervezetek vezetői ellenőrzik az felszerelést, az állomány egészségügyi állapotát, majd az információkról minden esetben jelentést tesznek az ÉPÖMCS vezetőjének. Az elsősegély ellátást a szervezetek felkészült elsősegély nyújtói, esetenként az FKI doktorszolgálatával együttműködve biztosítják.


 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap