Budapest Önkéntes Mentőszervezet

A 2015. április 26-án megalakított szervezet célja, hozzájárulni a fővárosi kerületek területén esetlegesen bekövetkező katasztrófahelyzetek hatékony kezeléséhez, felszámolásához, az életben maradás feltételeinek megteremtéséhez és a normál élet visszaállításának biztosításához.

Részben különleges kiképzésű személyi állománnyal rendelkező, speciális technikai eszközökkel felszerelt, katasztrófák és veszélyhelyzetek hatásainak kivédésére, felszámolására, katasztrófavédelmi feladatok ellátására, valamint emberi élet mentésére önkéntesen létrehozott civil szerveződés. A mentőszervezetek civil szervezetek állományából tevődnek össze, akik önkéntesen, a fizikai alkalmasságuknak és szakmai felkészültségüknek megfelelő kiképzés és felkészítés után képesek a feladatok ellátására.

A Budapest Önkéntes Mentőszervezet (továbbiakban: BMSZ) elsősorban a fővárosi kerületek védelmére, továbbá a Főváros és térségének megsegítésére megalakult, civil alapon szerveződő speciális szervezet. A BMSZ képes a régió veszélyeztetettségéből fakadó elsősorban ár- és belvízi, valamint rendkívüli időjárási veszélyekből, adódó helyzetek során jelentkező kutatási, személyi és műszaki mentési feladatok végrehajtására, amelyek segítik az elsődleges beavatkozók munkáját, és hozzájárulnak a mozgósításra kerülő önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek tevékenységéhez. Mindezek mellett olyan speciális feladatokat is ellátnak (pl.városi kutatás-mentés), amelyekre az előbbi szervek és szervezetek – jellegükből, feladatkörükből adódóan – önállóan nem, vagy csak korlátozottan képesek.

 

Az alább felsorolt szervezetek állományából került kialakításra a BMSZ szervezete, amely a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által megfogalmazott Szervezeti és Műveleti Irányelvek szerinti komponensekből áll:

-              Vezetési-iránytás, logisztika

-              Városi kutató és mentő képességek

-              Kereső-kutyás tevékenység

-              Kötél technikai mentés

-              Alapvető vízkár-elhárítási tevékenység

-              Vizi mentési képességek

-              Búvár tevékenység

 

A BMSZ teljes létszáma: 705 fő.

A mentőszervezet 2015. november 8-án a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kijelölt nemzeti minősítő bizottság jelenlétében sikeres nemzeti minősítő gyakorlatot hajtott végre, melynek végén valamennyi minősítési kategóriában elismerést vett át.

 

 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap