Dél-Budai Önkéntes Mentőcsoport bemutatkozása

Budapest dél-budai területe fokozottan ki van téve a különböző természeti és civilizációs eredetű veszélyeztető hatásoknak. Noha eddig a dél-budai kerületeket elkerülték a nagyobb katasztrófák, a rendszeresen visszatérő szélsőséges időjárási jelenségek (felhőszakadás, szélvihar), valamint azok következményei, így a villámárvíz és a viharkárok gyakran jelentős anyagi és természeti károkat okoznak. A Duna közelsége miatt a másik fő kockázat az árvíz, amely valamennyi dél-budai kerület veszélyeztet. Tekintettel arra, hogy a főváros nagy népsűrűségű XXI. és XXII. kerületébe koncentrálódik a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek többsége az iparbiztonsági kockázatok is fokozott veszélyt jelentenek. Az emberi áldozatok elkerülése és a károk csökkentése érdekében a hivatásos szervek és a civil szervezetek széleskörű összefogásra van szükség. Az összefogásban különleges szükség mutatkozik az önkéntes szervezetek speciális tudására.

 

A DBÖMCS bemutatása

Az önkéntes mentőszervezet neve: Dél-budai Önkéntes Mentőcsoport (rövidítése: DBÖMCS).
A DBÖMCS székhelye, egyben megalakítási helye az FKI Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének (a továbbiakban: DBKvK) objektuma. 

Címe: 1113 Budapest, Tas vezér u. 9. 

Alapítás éve: 2013

 

A szervezet célja

Hozzájárulni a dél-budai kerületek területén esetlegesen bekövetkező katasztrófahelyzetek hatékony kezeléséhez, felszámolásához, az életben maradás feltételeinek megteremtéséhez és a normál élet visszaállításának biztosításához.

A szervezet összetétele, állománya, felépítési elve

Részben különleges kiképzésű személyi állománnyal rendelkező, speciális technikai eszközökkel felszerelt, katasztrófák és veszélyhelyzetek hatásainak kivédésére, felszámolására, katasztrófavédelmi feladatok ellátására, valamint emberi élet mentésére önkéntesen létrehozott civil szerveződés. A szervezet társadalmi szervezetek állományából tevődik össze, akik önkéntesen, a fizikai alkalmasságuknak és szakmai felkészültségüknek megfelelő kiképzés és felkészítés után képesek a feladatok ellátására.

A szervezet rendeltetése

A DBÖMCS elsősorban a dél-budai kerületek védelmére, továbbá a Főváros és térségének megsegítésére megalakult, civil alapon szerveződő speciális szervezet. A DBÖMCS képes a régió veszélyeztetettségéből fakadó elsősorban ár- és belvízi, valamint rendkívüli időjárási veszélyekből, adódó helyzetek során jelentkező kutatási, személyi és műszaki mentési feladatok végrehajtására, amelyek segítik az elsődleges beavatkozók munkáját, és hozzájárulnak a mozgósításra kerülő önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek tevékenységéhez. Mindezek mellett olyan speciális feladatokat is ellátnak, amelyekre az előbbi szervek és szervezetek – jellegükből, feladatkörükből adódóan – önállóan nem, vagy csak korlátozottan képesek. 

A DBÖMCS szervezetei

A szervezet 2013. november 4-én alakult meg Budapesten és november 9-én tartotta meg rendszerbeállító gyakorlatát, amelyet az FKI igazgatója megfelelőre értékelt. A DBÖMCS alapító szervezetei:

 • Újbuda BHG Búvár Vízi mentő Technikai és Szabadidős Sportegyesület (Újbuda BHG);
 • Vitézi Rend Katasztrófavédelmi Század (Vitézek);
 • Magyar Cserkészszövetség (Cserkészek);
 • Újbuda Polgárőr Egyesület (Újbuda);
 • Budafok-Tétény Polgárőr és Önkénes Tűzoltó Egyesület (Budafok-Tétény);
 • Dél-Csepel Polgárőrség (DCSPE).

A tagszervezetek bemutatása

Újbuda BHG Búvár Vízi mentő Technikai és Szabadidős Sportegyesület

Székhelye: 1114 Budapest, Orlay u. 3., 

Elérhetősége: 20/265-7788

Az egyesület 1957-ben alakult meg a klub, azóta folyamatosan végzik a búvár oktatást. Kezdetekben főként a klub építés, az utánpótlás nevelése volt a fő cél, ma már az oktatással társadalmi igényt elégítik ki.

Részt vettek  az 1965-ös dunai, a '70-es tiszai, és a '72-es drávai árvizek elleni védekezésben. Sokféle területen sokféle búvármunkát végeztek. Önfenntartó egyesület. Víz alatti filmes, fotós és videós tevékenységüknek nagy szerepe van a hazai búvárkodás kezdeti szakaszának megörökítésében. Hallgatóik közül sokan ma is aktív búvárok. A búvár versenysportban az egyesületből több európai- és világbajnok került ki. A több, mint ötven év alatt a búvárok képzésével, a búvársporttal kapcsolatos tevékenységüket balesetmentesen végezték. Céljuk a biztonságos képzés keretei közt hallgatóiknak a legjobbat adni. Az ÚJBUDA BHG Búvárklub a legtöbb búvárt képző klub Magyarországon. A többszintű nemzetközi minősítést adó tanfolyamokon kívül speciális szaktanfolyamokat is tartanak (víz alatti fotós, jég alá merülő, sisakos, zártruhás stb.).

 

Magyar Cserkészszövetség

Székhelye: 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a, 

Elérhetősége: 20/265-7788

A cserkészet önkéntes, vallásos, ifjúsági mozgalom, amely nyitott mindenki számára származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint vallási meggyőződéstől függetlenül. A cserkészet a világ legnagyobb gyermek- és ifjúsági mozgalma. A világ több, mint 200 országában 38 millió cserkész dolgozik egy közös célért: segíteni a gyermekeket és fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett felnőttekké váljanak. A Magyar Cserkészszövetség tagja a Cserkészmozgalom Világszervezetének (World Organziation of the Scout Movement), amely az ENSZ tanácsadó tagja. A Magyar Cserkészszövetség tagjai közül 33 fő vállalta önkéntes alapon a DBÖMCS-be történő részvételt.

 

Dél-Csepel Polgárőr Egyesület

Székhelye: 1213 Budapest, Puli sétány 10. I/8.

Elérhetősége: 30/366-7508

A Dél-Csepel Polgárőr Egyesület, nyílt közhasznú szervezet, amely 1999-ben alakult 13 alapító taggal, alapvetően bűnmegelőzési és ifjúságvédelmi céllal. A Budapesti Polgárőr Szövetséghez tartoznak. Tevékenységük szigorúan politikamentes, egyesületük demokratikus civilszervezet. Jelenleg 45 fős tagsággal rendelkeznek. Megalakulásuk óta rendszeresen jelző- figyelő polgárőr szolgálatot látnak el a XXI. kerületben, részt vesznek a kerület társadalmi rendezvényeinek biztosításában, a civil együttműködések szervezésében, a környezetvédelemben.

Az egyesület a munkájáért 2004-ben a Budapesti Polgárőr Szövetség „Kiváló Polgárőr Egyesülete” címmel, 2005-ben az Országos Polgárőr Szövetség részéről az „Év Polgárőr Egyesülete” kitüntető címmel ismerték el.

 

Vitézi Rend Katasztrófavédelmi Század

Székhelye: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.

Elérhetősége: +36 30 561 12 84

Az alegység a Vitézi Renden belül létrehozott szervezeti egység, amelynek fő feladata, hogy az állampolgárokat fenyegető katasztrófa helyzetekben segítséget tudjon nyújtani. A Vitézi rend a hatályos jogszabályoknak megfelelően egyesületi formában működik. Tagjai önkéntes alapon látják el a feladataikat. Budapesten és környékén körülbelül 40 aktív fő tud részt venni a védekezési munkálatokban.

 

Újbuda Polgárőr Egyesület

Székhelye: Budapest, 1115. Budapest, Fraknó utca 32/B

Elérhetősége: +36(70) 458 8314

Az Újbuda Polgárőr Egyesület 2014-es évben alakult. Alapító tagjai azok a lelkes Újbudai polgárok, akik fontosnak tartják a XI. kerület közbiztonságát. 

Éppen ezért egyesületünk egyik fontos célkitűzése, hogy tevékenységének eredményeként a mikrokörnyezet és azon keresztül a működési területén élők, dolgozók, tartózkodók biztonsága (objektív és szubjektív) javuljon. 

Egyesületünk sokrétű feladatot lát el, többféleképpen, ezért döntöttünk a tagozódás mellett és 2018-ban létrehoztuk a lovas tagozatot, s tervbe van továbbá a Folyami, valamint a sport tagozat kialakítása is.    

Valljuk, hogy a katasztrófák elleni védekezési munkálatokból kerületi lakosként is ki kell vennünk a részünket. Ezért 2018 februárjában együttműködési megállapodást kötöttünk a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, s tagjai lettünk a Dél-Budai Önkéntes Mentőcsoportnak. Ezzel együtt egyesületünkön belül megalakítottuk a Mentőtagozatot is, mely kifejezetten polgári védelmi feladatokat lát el.

 

Budafok-Tétény Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Székhely: 1223 Budapest, Balin u. 31.

Elérhetősége: 30/933-1318

A Budafok-Tétény Polgárőrség a "Budatétényi Védegylet" néven 1988-ban megalakult társadalmi összefogás 1989-ben cégbíróságon – Magyarországon elsőként – bejegyzett utóda. A civil önvédelmi kezdeményezés a rendszerváltás környékén tapasztalható, a közbiztonság drasztikus romlását előidéző jelenségek, cselekmények visszaszorítására alakult a kerület lakóiból. Az elmúlt közel 20 év során több tízezer óra közterületi szolgálatot teljesítettek polgárőrök a Rendőrség, Határőrség, Vám- és Pénzügyőrség hivatásos állományával, az ÁNTSZ munkatársaival közösen.

 

Bevetések listája

A DBÖMCS megalakítása óta számos bevetésen vett részt, rendszerbe állító gyakorlatát 2013. november 9-én a III. kerületi Pók utcai bázison tartotta. Tagszervezetei korábban önállóan több alkalommal is részt vettek – főként árvízi – mentési műveletekben, így például:

 • az Újbuda BHG Búvár Vízi mentő Technikai és Szabadidős Sportegyesület és jogelődjei, az 1965-ös dunai, az 1970-es tiszai, és az 1972-es drávai árvizek, valamint 2010-ben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei árvízi védekezésben is részt vettek. Feladatuk a védvonalak megerősítése és árvízi mentés volt.
 • A Magyar Cserkészszövetség tagjai részt vettek a 2013. évi dunai árvíz elleni védekezésben.
 •  A Dél Csepeli Polgárőr Egyesület tagjai 2006-ban Csepel-szigeten 1.340 óra folyamatos szolgálatot teljesítettek az árterület élet- és vagyonvédelmi őrzése, a veszélyeztetett lakóépületek homokzsákokkal való védelme érdekében. 2010-ben összesen 262 óra árvízi szolgálatot teljesítettek.
 • A Lágymányosi Polgárőr Egyesület tagjai nem csupán Újbudán, hanem a XXII. kerületben, a Margitszigeten és Budapest más pontjain is segítettek a 2013. évi dunai árvíz során. 
  A 2013. március 15-i ünnepek idején az M1-es autópályán részt vettek a mentési munkálatokban Tatabánya és Győr között.
 • 2015 júliusában Budafok-Tétény területén hatalmas vihar több száz darab fát döntött ki illetve számos épületben okozott károkat. A több napon át tartó kárfelszámolásban a DBÖMCS is részt vett.
 • 2019. júniusában Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy heves zivatar jelentős károkat okozott több településen. A károk felszámolásában a DBÖMCs is részt vett.

 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap