Közép-Pesti Önkéntes Mentőcsoport bemutatása

 

Szervezet rövid bemutatása

 

Önkéntes mentőcsoport neve: Közép-pesti Önkéntes Mentőcsoport (KPMCS)

Megalakítási helye: FKI Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban FKI KPKK) objektuma: 1081 Budapest, Dologház u. 3.

Megalakítás dátuma: 2013. szeptember 26.

Rendszerbeállító gyakorlat dátuma: 2013. november 9.

Minősítő gyakorlat dátuma: 2014. június 14.

Újraminősítés dátuma: 2019. október 19.

Nemzeti minősítések: keresőkutyás tevékenység, vezetés-irányítás, logisztikai képesség szakterület és alapvető vízkár-elhárítási tevékenység szakterület.

Tagszervezetek:

1. Mancs a Kézben Egyesület 

2. Dr. Sztanek Endre Alapítvány

3. Józsefvárosi Polgárőrség Katasztrófavédelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

 

 

Tagszervezetek

 

Név: Mancs a Kézben Egyesület

Székhely: 2039-Pusztazámor Gárdonyi Géza utca 23.

e-mail: znapfnxrmora@tznvy.pbz 

web: www.mancsakezben.hu

 

Egyesületünk 2007-ben alakult, de tagjaink közül sokan már jóval korábban a mentőkutyák képzésével foglalkoztak más keretek között. Jelenlegi összetételében a csapat nagyjából 5 éve dolgozik együtt, néhány tagunk évtizedes kutyakiképzői múlttal rendelkezik, és közülünk szinte mindenki rendelkezik önkéntes tűzoltó vizsgával. (A tanfolyamon sok olyan fogást, technikát tanítanak a tűzoltóknak, amelyeket mi a mentések során alkalmazhatunk.) Bevetéseink során időnként szükség van alpin-technikai ismeretekre is, amit a tréningeken illetve a gyakorlatokon igyekszünk magas szinten elsajátítani.
Csapatunk magját 10 mentőkutya-vezető, 15 nemzetközi vizsgával rendelkező mentőkutya és 10 képzés alatt álló, fiatal mentőkutya alkotja. Természetesen munkánk során segítségünkre vannak azok a tagjaink is, akiknek nincs saját kutyájuk, ők biztosítják a stabil műszaki hátteret a tréningekhez, valamint az éles bevetésekhez.

Egyik kutyás team-ünk (Pinkóczi Diána és Mangó) tagja a HUNOR állami mentőcsapatnak (magyar ENSZ INSARAG nehéz minősítésű mentőcsapat). Jelenleg Magyarországon Dia és Mangó rendelkezik egyedül érvényes MRT vizsgával (Mission Readiness Test).

 

Név: Dr. Sztanek Endre Alapítvány
Cím: 1103 Budapest, Petrőczy utca 20/a
E-mail: qnavry.mbygna@tznvy.pbz

Web: www.facebook.com/drszea

Alapítványunk célja Dr. Sztanek Endre, a hadtudomány kandidátusa életművének, munkásságának folytatása az alapítványon keresztül.

A Dr. Sztanek Endre Alapítvány legfontosabb célja az állampolgárok biztonságát növelni és csökkenteni a katasztrófák hatásaival szembeni kiszolgáltatottságukat, felkészíteni őket a veszélyhelyzetekben követendő magatartási formákra. A tevékenységünk két fő irányvonalban halad. Az egyik és legfontosabb az oktatás, amelyet óvodai, általános- és közép iskolai programjainkon keresztül valósítunk meg. Alapítványunk közösségi szolgálatának bevezetése óta pedig több középiskolából érkeznek hozzánk tanulók, hogy megismerkedjenek a polgári védelem alapjaival.

A Dr. Sztanek Endre Alapítvány másik fő tevékenysége az Önkéntes Mentőcsoport működtetése, amely csoport a Közép-pesti Mentőcsoport tagjaként a Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén segíti a hivatásos állományt a káresemények felszámolásában, így javítva a lakosság életének és vagyonának biztonságát.

 

Név: Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és KÖTE 
E-mail: xnvfrerqiva@tznvy.pbz

Web: www.facebook.com/jozsefvarosipolgarorsegeskote/

Alapvető célunk a közrend védelme, a bűncselekmények számának csökkentése, a közbiztonság javítása. Azokat az állampolgárokat fogjuk össze, akik tenni akarnak a bűnözés ellen, a gyermek és ifjúságvédelem érdekében, a kábítószer visszaszorításáért, a környezetvédelem és a közlekedésbiztonság javításáért. Polgárőreink tevékenységük során együttműködnek a rendőrséggel, az önkormányzattal, a katasztrófavédelmi szervekkel és egyéb rendvédelmi szervekkel.

 

Mentőszervezet feladatai

Rendeltetése:

Elsődleges a Kirendeltség területén bekövetkező katasztrófák kezelésére, különösen:

Rendkívüli esemény időszakában, valamint veszélyhelyzetben a veszélyeztető esemény által sújtott, vagy azzal fenyegetett területen élő lakosság és anyagi javak kitelepítése, kimenekítése, elhelyezése (befogadása), illetve visszatelepítése és az azzal kapcsolatos feladatok szervezése, végrehajtása, vizek kártételei elleni védekezés.

A kárterületen mindazon munkák elvégzése, ami gépi erővel nem végrehajtható.

Katasztrófák, szerencsétlenségek során kialakult kárhelyen, kárterületen a sérült személyek felkutatása, elsősegélyben részesítése és elszállítása orvosi (intézeti) ellátásra.

Mentőkutyás keresés végrehajtása kárterületen.

            

Kitelepítési és elhelyezési raj:

 

  • A raj létszáma, 1500 fő kitelepítési és elhelyezési feladatainak végrehajtását biztosítja.
  • Közreműködik a műkincsek, nemzeti értékek veszélyeztetett területről történő elszállításában, elhelyezésében.
  • Részt vesz a kerületek kiürítésében, a lakosság átmeneti elhelyezésében.
  • Szervezi és koordinálja a visszatelepítés időszakában a lakosság visszatelepítését, szükségellátását.

Mentőkutyás raj:

  • Közreműködik kárterületen az eltűnt személyek felkutatásában

Műszaki-mentő kézi raj:

  • Közreműködés a vizek kártételei elleni védekezésben (homokzsák töltése, szakszerű nyúlgát építése, buzgár elfogása, stb.), az ideiglenes helyreállításban.
  • Speciális képesítésű személy irányítása mellett, részt vesz a kárterületen, illetve a romok alatt rekedtek mentésében, életveszélyessé vált épületrészek bontásában, építőanyagok rakodásában.

 

 

 

 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap