Elhunyt bajtársaink 2014

Palotai László nyugalmazott tűzoltó ezredes (1932 - 2014)

Katasztrófavédelem

Palotai László nyugalmazott tűzoltó ezredes a Főváros XIV-XVI. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt parancsnoka - életének 83. évében - 2014. december 20-án  elhunyt.

Palotai László nyugalmazott tűzoltó ezredes 1950. október 16-án került felvételre az Országos Tűzoltóparancsnokság állományába, mint előadó, hadnagyi rendfokozattal. 1951-től 1952. év végéig az Újpesti Dózsa sportszázad tagja volt, majd ezt követően 1954-ig a sorkatonai szolgálatát teljesítette. A honvédségtől történt leszerelése után a Főváros IV. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába került, sportelőadói beosztásba. Mint sportoló, hosszútávfutó és távgyalogló, jelentős sporteredményeket ért el mind a hazai, mind pedig a külföldi versenyeken és eközben a tűzmegelőzési munkáját is maradéktalanul ellátta. 1959-ben a Főváros XIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába került áthelyezésre. A tűzoltó tiszti iskolát 1960-ban, kitűnő eredménnyel végezte el. Eredményes munkája és felkészültsége alapján 1962-ben a Főváros V-VI-VII. kerületi Tűzoltóparancsnokság parancsnok-helyettesévé került kinevezésre. 1969-től a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Anyagi-Technikai Osztály Építési és Karbantartási Alosztály vezetője, majd 1974-től a Tűzmegelőzési Osztály Hatósági és Szakigazgatási Alosztály vezetője. A Főváros XIV-XVI. kerületi Tűzoltóparancsnokság parancsnokának 1978. november 01-i hatállyal került kinevezésre és ezen beosztását a felső korhatár betöltése után is vállalt szolgálatellátását követően 1992. február 29-i nyugállományba vonulásáig látta el.

A közel 42 éves tűzoltói pályafutása alatt a munkáját mindenkor a szorgalom, a felelősségérzet, a hivatás iránti elkötelezettség jellemezte. Szerény, nyílt és őszinte ember volt, beosztottai tisztelték, becsülték. Parancsnoki munkáját magas színvonalon végezte, határozottságával és következetességével az elöljárói elismerését is kivívta.

Kiemelkedő munkája elismeréseként többször részesült fővárosi parancsnoki és országos parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzrendészeti Érem arany fokozatának, a 10, 15, 20, 25, 30, 35 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek, a Haza Szolgálatáért Érdem Érem arany és ezüst fokozatának és a Kiváló Szolgálatért Érdemrendnek.

Palotai László nyugalmazott tűzoltó ezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Palotai László nyugalmazott tűzoltó ezredest a katasztrófavédelem a saját halottjának nyilvánította.

Temetésére 2015. január 15-én (csütörtök) 14.00 órakor került sor a Fiumei úti Sírkertben (Belvárosi Temető Udvar).

 

Polyák János nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1941 - 2014)

Katasztrófavédelem

Polyák János nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi  Tűzoltóparancsnokság Tűzoltási és Szolgálati Osztály volt híradósa 2014. december 11-én, életének 74. évében elhunyt.

Polyák János nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester 1966. október 06-án került felvételre a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság állományába. Az Állami Tűzoltóság Központi Javítóüzemében 1974. január 01-től dolgozott, 1991-ben a Fővárosi  Tűzoltóparancsnokság Tűzoltási és Szolgálati Osztályára került híradós beosztásba, majd az áthelyezését követően rövid idő elteltével nyugállományba vonult.

Munkáját szerette, nyugállományba vonulásáig becsülettel látta el. Feladatait hozzáértéssel, lelkiismeretesen végezte. Munkatársai tisztelték és megbecsüléssel vették körül.

Kiemelkedő munkája elismeréséül számos alkalommal részesült dicséretben és jutalomban.

Temetésére 2014. december 30-án került sor a Rákospalotai temetőben.

Polyák János nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

 

Babulka Vilmos nyugalmazott tűzoltó főtörzszászlós (1962 - 2014)

Katasztrófavédelem

Babulka Vilmos nyugalmazott tűzoltó főtörzszászlós, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség, XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság volt szerparancsnoka 2014. október 29-én, életének 52. életévében váratlanul elhalálozott.

Babulka Vilmos nyugállományú tűzoltó főtörzszászlós Úr 1985. október  01-én szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XX. Kerületi Parancsnokság állományába beosztott tűzoltónak. A BM TKK 5 hónapos tiszthelyettes képző iskolát 1987-ben végezte el. Műszaki mentőszerkezelői tanfolyami végzettsége után különleges szerkezelő, majd megbízott szerparancsnok és megbízott szolgálatparancsnok-helyettesi beosztásokat látott el. A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tűzoltó-képző szakán 2000. május 17-én szerzett bizonyítványt. 2001.03.01-től – szolgálati viszonyának felmentéssel történő megszünéséig -  szerparancsnoki beosztásban teljesítette szolgálatát.

Babulka Vilmos nyugalmazott tűzoltó főtörzszászlós munkáját mindig precízen, pontosan végezte. Hivatásos szolgálata alatt 17 alkalommal részesült parancsnoki jutalomban. Elöljárói beosztásában végzett munkáját további dicséretekkel, jutalmakkal és a letöltött szolgálati évek után járó kitüntetésekkel és elismerésekkel jutalmazták.

Búcsúztatása – polgári szertartás mellett - 2014. november 26-án (szerdán) 10.30. órakor volt a Pestszenterzsébeti temetőben.

Babulka Vilmos nyugalmazott tűzoltó főtörzszászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Bódis István nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1931 - 2014)

Katasztrófavédelem

Bódis István nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, I-II. és XII. kerületi Parancsnokság volt gépjárművezetője 2014. október 26-án, életének 83. életévében elhunyt.

Bódis István nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1960. június 01. és 1986. június 31.  közötti időszakban teljesített hivatásos tűzoltó szolgálatot a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság állományában. 1960-ban a IX. kerületi Parancsnokság Tűzrendészeti Alosztályára szerelt fel vonulósi beosztásba. 1967. augusztusától gépjárművezetői kinevezést kapott. 1976-tól nyugállományba vonulásáig a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság I-II. és XII. kerületi Parancsnoksága gépjárművezetőjeként látta el a szolgálatot.

A több évtizedes pályafutása alatt tudását és szakmai hozzáértését mindig megosztotta a belépő fiatalokkal. Pályafutását igazságosság és minden ember felé egyaránt megnyilvánuló segítőkészség jellemezte. Véleményét soha nem erőszakolta másokra. Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás, pedagógiai tapasztalat húzódott.  Munkája alapján számos alkalommal részesült kerületparacsnoki, fővárosi parancsnoki elismerésekben, megkapta a Tűzbiztonsági Érdemérem arany fokozatát, birtokosa volt a Szolgálati Érdemérem 10, 15, 20 éves szolgálatért járó fokozatainak.

Elöljárói nyugodt, megfontolt és megbízható kollégának ismerték. Munkatársai szerették és megbecsüléssel vették körül. Nyugállományba vonulására megrendült egészségügyi állapota miatt 1986. január 31-i hatállyal került.

Temetésére 2014. november 4-én (kedden)  órakor került sor a Ráckevei Református Temetőben (2300. Ráckeve, Soltra Alajos utca.).

Tompa Ferenc nyugalmazott tűzoltó százados (1948 - 2014)

Katasztrófavédelem

Tompa Ferenc nyugalmazott tűzoltó százados a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XXI. kerületi Parancsnokság volt szolgálatparancsnoka - életének 66. évében, 2014. október 21-én - betegség következtében elhunyt.

Tompa Ferenc nyugalmazott tűzoltó százados 1971. április 01-jei hatállyal nyert felvételt a Főváros XXI. kerületi Parancsnokság állományába szakaszvezetői rendfokozattal, beosztott tűzoltói beosztásba. Hivatásos tűzoltói szolgálata alatt a beosztott tűzoltói beosztásból hamarosan szerparancsnok-helyettes, majd szerparancsnoki beosztásba került. Szolgálatparancsnoki beosztást 1979. június 01-től 1998. október 31-én történt nyugállományba vonulásáig látott el.

A több mint 27 éves vonulós tűzoltói szolgálata alatt – mindvégig a XXI. kerületi Tűzoltóparancsnokságon és ebből 19 év felelős vezetői, szolgálatparancsnoki beosztásban - számos nagy tűz- és káreset felszámolásában vett részt. Káresetek során az állományt összefogottan, körültekintően vezette, beavatkozásai szakszerűek voltak. Könnyedsége, jó kedélyű természete, magabiztossággal és határozottsággal párosult. Szolgálati csoportjában megkérdőjelezhetetlen tekintély övezte, igazi vezéregyénisége volt az általa vezetett közösségnek. Komoly figyelmet fordított a fiatalok beilleszkedésére, nevelésére, a szerparancsnokok szakmai felkészítésére. Munkáját, kiemelkedő szolgálat ellátását parancsnokai soron kívüli előléptetésekkel, kitüntetésekkel (Tűzbiztonsági Érem arany, ezüst és bronz fokozata, Haza Szolgálatáért bronz fokozata) és számos dicsérettel és jutalommal ismerték el.

Tompa Ferenc nyugalmazott tűzoltó százados emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére 2014. november 21-én (pénteken) 11.15 órakor az Új Köztemetőben (Bp. X. Kozma utca 8-10.) került sor.

Budaházi László nyugalmazott tűzoltó törzszászlós (1948 - 2014)

Katasztrófavédelem

Budaházi László nyugalmazott tűzoltó törzszászlós a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzoltási és Műszaki Mentési Főosztály fényképésze életének 67. évében, 2014. október 12-én, tragikus hirtelenséggel elhalálozott.

Budaházi László nyugalmazott tűzoltó törzszászlós 1980. május 01-jén került kinevezésre a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzoltási és Szolgálati Osztály állományába. 1998. május 31-i hatállyal történt nyugállományba helyezéséig, 18 éves szolgálati ideje alatt mindvégig fényképész beosztást látott el. Tevékenységével nagyban hozzájárult a közvélemény magas szintű tájékoztatásához, rendszeresen kapott megbízásokat különböző kiállításokra, részt vett a tűzoltó múzeum bemutató anyagainak összeállításában, képei rendszeresen jelentek meg szakmai lapokban.

Örök nyugalomba helyezése 2014. október 30-án, 14.00. órakor a Felsőgödi Temetőben (2131 Göd, Jácint utca) történt meg.

Budaházi László nyugalmazott tűzoltó törzszászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Pipcsák István nyugalmazott tűzoltó törzsőrmester (1941 - 2014)

Katasztrófavédelem

Pipcsák István nyugalmazott tűzoltó törzsőrmester az Országház Tűzoltóparancsnokság volt beosztott tűzoltója - életének 73. évében, 2014. szeptember 25-én - betegség következtében elhunyt.

Pipcsák István nyugalmazott tűzoltó törzsőrmester 1976. november 16-i hatállyal nyert felvételt a Főváros V-VI-VII. Kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába szakaszvezetői rendfokozattal, beosztott tűzoltónak. Gépjárművezetői kinevezésére 1977. október 15-én került sor. Az Országház Tűzoltóparancsnokság állományába 1981. október 01-jei hatállyal kerül áthelyezésre beosztott tűzoltói beosztásba.

Munkáját nyugállományba vonulásáig becsülettel, lelkiismeretesen, elkötelezett hivatástudattal látta el. Munkatársai szorgalmas emberként ismerték, szerették és megbecsülték. Példamutató munkájáért és szolgálatellátásáért több alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban

Temetésére 2014. október 20-án 9.30 órakor került sor a kőbányai Új Köztemetőben  (Budapest X. kerület, Kozma út 8-10.).

Pipcsák István nyugalmazott tűzoltó törzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Ágotai Miklós nyugalmazott tűzoltó főhadnagy (1943 - 2014)

Katasztrófavédelem

Ágotai Miklós nyugalmazott tűzoltó főhadnagy a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Pénzügyi Osztály volt osztályvezető-helyettese - életének 72. évében, 2014. szeptember 21-én - súlyos betegség következtében elhunyt.

Ágotai Miklós nyugalmazott tűzoltó főhadnagy 1976. július 01-én került felvételre a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Pénzügyi Osztály állományába könyvelői munkakörbe. Hivatásos állományba vételére, egyben pénzügyi előadónak történő kinevezésére 1980. május 01-jei hatállyal került sor, 1985-től a Pénzügyi Osztály Számviteli- és Költségvetési Alosztály alosztályvezetője, 1990. március 01-től a Pénzügyi Osztály osztályvezető-helyettese.

Ágotai Miklós nyugalmazott tűzoltó főhadnagy valamennyi beosztásában bizonyította  rátermettségét, alkalmasságát, megfelelő vezetői és irányítói készségét. Munkastílusára a szorgalom, a pontosság és a lelkiismeretesség volt a jellemző. Szakmai tudása, tapasztalata elismerést vívott ki beosztottai és az elöljárói állomány körében egyaránt. Munkatársai, beosztottai emberséges magatartásáért tisztelték, becsülték.

Kiemelkedő munkája elismeréseként többször részesült fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzbiztonsági Érem ezüst és arany fokozatának, valamint a 10 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek.

Temetésére 2014. október 10-én 9.00 órakor került sor a Farkasréti Temetőben (Budapest XII. kerület, Németvölgyi út 99.).

Ágotai Miklós nyugalmazott tűzoltó főhadnagy emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Manheim Antal nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1957 - 2014)

Katasztrófavédelem

Manheim Antal nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség, XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság volt gépjárművezetője 2014. szeptember 24-én, életének 57. életévében váratlanul elhalálozott.

Manheim Antal nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester Úr 1981. április 01-én szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XX. Kerületi Parancsnokság állományába beosztott tűzoltónak. A BM TKK 5 hónapos tiszthelyettes képző iskolát 1982. január 15-én végezte el.

Manheim Antal nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester munkáját mindig precízen, pontosan látta el. Hivatásos szolgálata alatt több alkalommal részesült parancsnoki jutalomban. Elöljárói tevékenységét további dicséretekkel, jutalmakkal és a letöltött szolgálati évek után járó kitüntetéssel, valamint balesetmentes közlekedésért járó elismeréssel jutalmazták.

Búcsúztatása – római katolikus egyházi szertartás mellett - 2014. október 02-án (csütörtökön) 15.00 órakor volt a Dunaharaszti temetőben.

Manheim Antal nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Szatmári Tamás nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1962 - 2014)

Katasztrófavédelem

Szatmári Tamás nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság
Speciális Mentési Parancsnokság volt matróza 2014. augusztus 28-án, életének 52. életévében békésen elhunyt.

Szatmári Tamás nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1986. február 01-én szerelt fel a  Fővárosi Nemzeti Szabadkikötő Tűzoltóparancsnokság állományába beosztott tűzoltónak.  Nyugállományba helyezéséig búvárként majd matrózként teljesített szolgálatot, nyugállományba helyezésére 2008. október 31-ei hatállyal került sor.

Szatmári Tamás nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester munkáját mindenkor a pontosság, a hivatástudat és a szakma iránti szeretet jellemezte, a tűz- és káreseteknél kiemelkedő tevékenysége példaértékű volt. Munkája alapján számos alkalommal részesült kerületparancsnoki, fővárosi parancsnoki elismerésekben.

Búcsúztatása 2014. szeptember 11-én (csütörtökön) 17 órakor volt Bugyi Katolikus Temetőjében.

Szatmári Tamás nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Balázs József nyugalmazott tűzoltó alezredes (1927 - 2014)

Katasztrófavédelem

Balázs József nyugalmazott tűzoltó alezredes, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság volt titkárságvezetője 2014. augusztus 21-én, életének 87. életévében elhunyt.

Balázs József nyugalmazott tűzoltó alezredes 1948. március 16-án nyert felvételt a tűzoltóság állományába. Közel 35 éves tűzoltói pályafutása alatt különböző felelősségteljes beosztásokat látott el. Nyugállományba helyezésére 1982. november 30-i hatállyal, a szolgálat felső korhatárának elérésével került sor.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Szombati Mihály tűzoltó főtörzsőrmester (1975 - 2014)

Katasztrófavédelem

Szombati Mihály tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség, X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának gépjárművezetője 2014. szeptember 01-jén, életének 39. évében hosszantartó, súlyos betegség következtében elhalálozott.

Volt kollégánk 2003. május 05-én szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság IX. kerületi Tűzoltóparancsnoksága állományába, ahonnan 2003. szeptemberében áthelyezésre került a Kőbányai Tűzőrségre, mely haláláig a szolgálati helye maradt. Az Alapfokú Tűzoltóképző Tanfolyam sikeres elvégzését, valamint a gépjárműfecskendő kezelői végzettségek megszerzését követően 2005. június 01-jei hatállyal kinevezték gépjárművezetőnek, mely beosztást betegsége súlyosbodásáig kiemelkedő és példamutató szinten látott el.

A tűzoltói pálya számára az életet jelentette. Munkáját hivatásának tekintette, melyet még betegsége alatt is erőn felül igyekezett ellátni. Feladatait mindig fegyelmezetten és szakszerűen, az előírásoknak és utasításoknak megfelelően végezte. A rábízott szereket körültekintően vezette tudván, hogy nemcsak a gépjárműért, hanem a vele együtt utazó bajtársak biztonságáért is felelősséggel tartozik. Kiváló helyismerete révén a káresetek helyszínére rövid idő alatt el tudta juttatni a beavatkozó egységet. Vezetői elismerték szakmai tudását, kollégái felnéztek rá.

Vidám, csöndes, jószívű munkatársat veszítettünk el vele. Bár súlyos betegségével évek óta küzdött, ez soha nem látszott meg rajta. Nem panaszkodott, sőt bárki fordulhatott hozzá segítségért. Ha szolgálatban lehetett úgy érezte bármire képes, még a halálos kórt is le tudja győzni. Azonban a küzdelemben 2014. szeptember 01-jén végül alul maradt. Halála mélyen megrázta családját, kollégáit, barátait, ismerőseit.

Temetésének időpontjáról a későbbiek során adunk tájékoztatást.

Szombati Mihály tűzoltó főtörzsőrmester emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

Bengyel Lajos nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1951 - 2014)

Katasztrófavédelem

Bengyel Lajos nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzoltási, Mentési és Katasztrófaelhárítási Főosztály Ügyeleti és Bevetésirányítási Osztály volt híradósa, 2014. augusztus 21-én, életének 64. életévében elhunyt.

Bengyel Lajos nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1976. augusztus 01-én szerelt fel a Nemzeti Szabadkikötő Üzemi Tűzoltóság állományába beosztott tűzoltónak. A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Hírközpontjába híradósnak 1984. január 01-jei hatállyal került kinevezésre. A Tűzoltóság állományában eltöltött több mint 25 év szolgálat és ebből a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Hírközpontjában eltöltött közel 18 év után 2001. augusztus 31-i hatállyal került sor a nyugállományba vonulására.

A hosszú évek alatt a megszerzett tapasztalata, szakmai ismerete és a riasztások végrehajtása során megnyilvánuló határozottsága alapján a Hírközpont egyik frontembere volt. A fiatalok felkészítésében jelentős szerepet vállalt, tanítványai közül többen már főügyeletesként teljesítenek szolgálatot. A szolgálati beosztásával járó felelősségét átérezve, kiemelkedő hivatástudattal rendelkezett. Feladatait mindig példásan, nagy igyekezettel, szorgalommal végezte. Kiemelkedő szolgálatteljesítéséért vezetői több alkalommal dicséretben és jutalomban részesítették.

Temetésére 2014. szeptember 05-én 15.00 órakor került sor a Tárnoki Temetőben (Tárnok, Halász József utca 6.)

Bengyel Lajos nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Gál Ferenc nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1941 - 2014)

Katasztrófavédelem

Gál Ferenc nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Technikai és Anyagi Osztály Gépjármű Csoport gépjárművezetője életének 73. évében, 2014. augusztus 20-án elhunyt.

Gál Ferenc nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1973. február 01-jei hatállyal került felvételre a XVIII-XIX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába beosztott tűzoltónak. 1973-ban végezte el az alapfokú tűzoltóképző tanfolyamot, majd 1976-ban gépjárművezetői beosztásba került kinevezésre. A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Technikai és Anyagi Osztály Gépjármű Csoportjához 1979-ben került gépjárművezetőként.

Gál Ferenc nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a tűzoltói szolgálatot élethivatásnak tekintette. A beosztásával összefüggő feladatait elismerésre méltó helytállással és magas színvonalon végezte. Számos alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Nyugállományba helyezésére 1991. április 30-án került sor.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetése: 2014. szeptember 05-én (pénteken) 15.00 órakor volt a gyáli Bem József utcai új köztemetőben.

Czifra József nyugalmazott közalkalmazott (1950 - 2014)

Czifra József nyugalmazott közalkalmazott, a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, Gazdasági és Műszaki Osztály Raktározási részlegének volt raktárvezetője, 2014. július 31-én, életének 64. életévében elhalálozott.

Czifra József nyugállományú közalkalmazott Úr 1998. július 15-én szerelt fel a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság Gazdasági Igazgató-helyettesi Szervezet, Gazdasági Osztály, Logisztikai Csoport közalkalmazotti állományába raktárvezető munkakörbe.

Czifra József nyugalmazott közalkalmazott munkáját mindig precízen, pontosan végezte. A 12 éves munkaviszonya alatt több alkalommal részesült igazgatói jutalomban, tevékenységét további dicséretekkel, jutalmakkal és a letöltött évek után járó kitüntetéssel jutalmazták.

Búcsúztatása – egyházi áldással, polgári szertartás mellett - 2014. augusztus 22-én (pénteken) 09.00. órakor volt az Erzsébeti temetőben (1201 Budapest, Temető sor)

Czifra József nyugalmazott közalkalmazott emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Tóth György tűzoltó főtörzsőrmester (1967 - 2014)

Katasztrófavédelem

Tóth György tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltója, életének 48. évében váratlanul elhunyt.

Tóth György tűzoltó főtörzsőrmester 1996. szeptember 01-én szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság V-VI-VII. kerületi Parancsnokság állományába, beosztott tűzoltóként. Gépjárművezetői beosztásba 1997. november 01-jei hatállyal került. A VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon 2012. április 01-től látott el szolgálatot, előbb ügyeletesként, 2012. október 01-től pedig beosztott tűzoltói beosztásban.

Tóth György tűzoltó főtörzsőrmester kiváló eredménnyel végezte el a 7 hetes alapfokú tűzoltó tanfolyamot. A szolgálati csoportjának rövid idő alatt meghatározó tagjává vált, viszonylag csendes természetű, nyugodt ember volt. Kiváló emberi tulajdonságai miatt és a tapasztalatából adódóan a kollégák hallgattak rá, példaképnek tekintették. A megszerzett tudását előszeretettel osztotta meg fiatal munkatársaival, rendszeresen és módszeresen fejlesztette fiatalabb tűzoltó kollégái ismereteit. Vezetőivel, jelenlegi és korábbi szolgálatparancsnokaival, valamint a belvárosi és a józsefvárosi kollégáival is kitűnő kapcsolatot tartott fenn, minden körülmények között lehetett rá számítani. Az elmúlt két évben a VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon híradó ügyeletesi feladatokat látott el. Munkáját kiemelkedő szakmaisággal, példaértékűen végezte. Kimagasló teljesítménye elismeréséül számos alkalommal részesült dicséretben és jutalomban. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság egy nagyon értékes és tapasztalt tűzoltót veszített el személyében.

Tóth György tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Molnár István nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1947 - 2014)

Katasztrófavédelem

Molnár István nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XIV. Kerületi Parancsnokság volt fűtője 2014. július 25-án, életének 67. életévében békésen elhunyt.

Molnár István nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1972. szeptember 01-én szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XIV. kerületi Parancsnokság állományába beosztott tűzoltónak, nyugállományba helyezéséig fűtőként teljesített szolgálatot, nyugállományba helyezésére 1997. július 31-ei hatállyal került sor.

Molnár István nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester munkáját mindenkor a pontosság, a hivatástudat és a szakma iránti szeretet jellemezte, a tűz- és káreseteknél kiemelkedő tevékenysége példaértékű volt. Munkája alapján számos alkalommal részesült kerületparancsnoki elismerésekben valamint megkapta a Tűzbiztonsági Érdemérem bronz fokozatát.

Búcsúztatása 2014. július 30-án (szerdán) 17 órakor volt a Hévízgyörki temetőben.

Molnár István nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Lakatos Imre László nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1953 - 2014)

Katasztrófavédelem

Lakatos Imre László nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XIV. Kerületi Parancsnokság volt beosztott tűzoltója 2014. július 06-án, életének 61. életévében békésen elhunyt.

Lakatos Imre László nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1980. november 16-án szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XIV. kerületi Parancsnokság állományába gépjárművezetőnek, nyugállományba helyezéséig beosztott tűzoltóként teljesített szolgálatot, nyugállományba helyezésére 1996. július 31-ei hatállyal került sor.

Lakatos Imre László nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester munkáját mindenkor a pontosság, a hivatástudat és a szakma iránti szeretet jellemezte, a tűz- és káreseteknél kiemelkedő tevékenysége példaértékű volt. Munkája alapján számos alkalommal részesült kerületparancsnoki, fővárosi parancsnoki elismerésekben megkapta a Tűzbiztonsági Érdemérem bronz fokozatát, valamint Miniszteri Dicséretet.

Búcsúztatása 2014. július 31-én (csütörtökön) 11 óra15 perckor volt az Újköztemetőben.

Lakatos Imre László nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Meleg László nyugalmazott tűzoltó főtörzszászlós (1943 - 2014)

Katasztrófavédelem

Meleg László nyugalmazott tűzoltó főtörzszászlós a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Technikai és Anyagi Osztály Gépjármű Csoport gépjárművezetője - életének 71. évében, 2014. június 30-án elhunyt.

Meleg László nyugalmazott tűzoltó főtörzszászlós 1960-tól dolgozott a tűzoltóság különböző szervezeti egységeinél, előbb szerződéses polgári alkalmazottként, 1973-től pedig hivatásos állományúként. Szolgálati ideje jelentős részét a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság állományában töltötte, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságra csak tűzoltói pályafutása végén került áthelyezésre. Munkáját kiemelkedő színvonalon végezte, elöljárói a szorgalmát több alkalommal dicsérettel és jutalommal ismerték el.

Nyugállományba helyezésére, átszervezés következtében, 1995. június 30-i hatállyal került sor.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetése: 2014. július 24-én 10.30 órakor volt a Szent Gellért Plébánia Urnatemetőjében (Budapest, XI. kerület Bartók Béla út. 149.).

Molnár Géza nyugalmazott tűzoltó zászlós (1946 - 2014)

Katasztrófavédelem

Molnár Géza nyugalmazott tűzoltó zászlós, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség, XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság volt beosztott tűzoltója, 2014. május 27-én, életének 68. életévében elhalálozott.

Molnár Géza nyugállományú tűzoltó zászlós Úr 1975. augusztus 16-án szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XX. Kerületi Parancsnokság állományába vonulós beosztott tűzoltónak. A 6 hetes alapfokú tanfolyamot 1975-ben, az alapfokú műszaki tanfolyamot 1978-ban végezte el. 1993-ban üzemanyag kút kezelői tanfolyamot is végzett.

Molnár Géza nyugalmazott tűzoltó zászlós munkáját mindig precízen, pontosan végezte. 20 éves hivatásos szolgálata alatt 13 alkalommal részesült parancsnoki jutalomban, elöljárói tevékenységét további dicséretekkel, jutalmakkal és a letöltött szolgálati évek után járó kitüntetéssel, valamint balesetmentes közlekedésért járó elismeréssel jutalmazták. 1985-ben a Szolgálati Érdem Érem 10 éves, 1986-ban Tűzbiztonsági Érem bronz fokozat, 1990-ben Szolgálati Érdem Érem 15 éves kitüntetésekkel ismerték el vezetői szakmai tudását, emberi értékeit.

Búcsúztatása – polgári szertartás mellett - 2014. június 17-én (kedden) 17.00. órakor volt Bugyin, a községi temetőben (2347 Bugyi, Lacházi út)

Molnár Géza nyugalmazott tűzoltó zászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Földi Péter nyugalmazott tűzoltó zászlós (1928 - 2014)

KatasztrófavédelemFöldi Péter nyugalmazott tűzoltó zászlós, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság III. kerületi Parancsnokság volt gépjárművezetője, 2014. május 24-én, hosszantartó betegség után, életének 86. életévében elhunyt.

Földi Péter nyugalmazott tűzoltó zászlós 1952. január 01-én került kinevezésre a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság VI. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, vonulós tűzoltói beosztásba. 1956. január 21-től a VII. kerületi Tűzoltóparancsnokságon látott el gépjárművezetői beosztást. 1961. február 20-i hatállyal került áthelyezéssel a III. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába. Kiemelkedő munkájának elismeréséül 1980. július 01-jei hatállyal soron kívül zászlósi rendfokozatba előléptették. Szolgálati ideje alatt tűzoltó tiszthelyettes-képző iskolai végzettséget szerzett.
Hosszú, 31 éves szolgálati ideje alatt számos alkalommal részesült dicséretben és jutalomban, többek között a Szolgálati érdemérem 10, 15, 20, 25 és 30 éves szolgálatáért.
1965-ben Árvízvédelmi Érem, 1974-ben Tűzbiztonsági Érdemérem Arany fokozat elismerésben részesült.
1983. július 31-i hatállyal a szolgálat felső korhatárával vonult nyugállományba.

Temetésére 2014. június 19-én  12.30 órakor az Óbudai Temető urnatemető termében  került sor (1037 Budapest, Bécsi út 365-371).

Földi Péter nyugalmazott tűzoltó zászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.


Ughy Imre nyugalmazott tűzoltó zászlós (1926 - 2014)

KatasztrófavédelemUghy Imre nyugalmazott tűzoltó zászlós, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság I-II. és XII. kerületi Parancsnokság volt gépjárművezetője, 2014. május 03-án, életének 87. életévében elhunyt.

Ughy Imre nyugalmazott tűzoltó zászlós 1949. április 22-én került kinevezésre a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XII. Alosztály állományába, vonulós tűzoltói beosztásba. 1949. december 23-tól a IX. kerületi Alosztálynál előbb vonulós tűzoltó, majd 1958. március 01-től gépjárművezetői beosztásokat látott el. 1959. augusztus 01-jei hatállyal az Óbudai Hajógyár gépjárművezetője, innen került áthelyezésre 1976. június 01-én a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság I-II. és XII. kerületi Parancsnokság állományába, ahol gépjárművezetői feladatokat látott el.
Hosszú, 32 éves szolgálati ideje alatt számos alkalommal részesült dicséretben és jutalomban, többek között a Szolgálati érdemérem 10, 15, 20, 25 és 30 éves szolgálatáért.

Szolgálati ideje alatt tűzoltó tiszthelyettes-képző iskolai végzettséget szerzett.

Nyugállományba helyezésére felső korhatárának elérésével: 1981. május 29-i hatállyal került sor. Temetésére szűk családi körben 2014. május 12-én a Törökbálinti Katolikus Temetőben került sor.
Ughy Imre nyugalmazott tűzoltó zászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.


Fülöp István nyugalmazott tűzoltó zászlós (1949 - 2014)

KatasztrófavédelemFülöp István nyugalmazott tűzoltó zászlós a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság X. kerületi Parancsnokságának volt gépkocsivezetője 2014. május 03-án életének 65. évében elhunyt.

Volt kollégánk több mint 20 évet töltött el a tűzoltóság hivatásos állományában. Pályafutását 1976. szeptember 01-jén kezdte meg a Ferihegyi Repülőtér Üzemi Tűzoltóparancsnokságán. Itt kezdett hozzá mindannak az alapvető készségnek és tudásnak az elsajátításához, ami a tűzoltók feladatellátásához szükséges. Látóköre és ismeretei bővítése érdekében 1977. szeptemberében áthelyezését kérte a Fővárosi XVIII-XIX. kerületi Tűzoltóparancsnokságra. Műszaki érdeklődése, precizitása, megbízhatósága miatt több tanfolyamra is beiskolázásra került, melyek sikeres elvégzésének eredményeképpen 1983. december 01-jén átvehette gépkocsivezetői kinevezését. 1985. júniusa ismét változást hozott számára, ugyanis áthelyezésre került a Fővárosi X. kerületi Tűzoltóparancsnokságra.

Munkája a hivatása is volt egyben, melyet mindig példamutatóan, kimagasló szakmai hozzáértéssel végzett. Kitűnő helyismerettel és tájékozódó képességgel rendelkezett, melyet szaktudásával kiválóan egyesített. Vidám, nyitott, barátságos munkatárs volt, akire bármikor számítani lehetett. Az új kollégák betanításában sokat segített, mely feladatot nyílt és türelmes magatartásának köszönhetően szívesen végzett.

Munkáját vezetői számos alkalommal – a szóbeli dicséretek mellett - jutalom adományozásával is elismerték.
Nyugállományba helyezésére 1999. november 30-án, a tűzoltóság hivatásos állományában végzett eredményes munkája elismerése mellett került sor.

Váratlan halála mélyen megrázta a szeretteit, a barátokat, a régi kollégákat.
Temetésére 2014. május 08-án 13 órakor a Monori Katolikus Temetőben került sor.
Fülöp István nyugalmazott tűzoltó zászlós emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.


Tóth Mihály nyugalmazott tűzoltó hadnagy (1945 - 2014)

KatasztrófavédelemTóth Mihály nyugalmazott tűzoltó hadnagy, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XIV.-XVI. Kerületi Parancsnokság volt tűzmegelőzési előadója 2014. február 09-én, életének 69. életévében elhunyt.

Tóth Mihály nyugalmazott tűzoltó hadnagy 1969. május 01-én szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XIV.-XVI. kerületi Parancsnokság állományába beosztott tűzoltónak. Szolgálat ellátása alatt rajparancsnok helyettesi, szerparancsnoki, szolgálatparancsnoki feladatokat látott el. Megromlott egészségi állapota miatt rokkantsági nyugállományba helyezésére 1993. április 30-ai hatállyal került sor.

Tóth Mihály nyugalmazott tűzoltó hadnagy munkáját mindenkor a pontosság, a hivatástudat és a szakma iránti szeretet jellemezte, a tűz- és káreseteknél kiemelkedő tevékenysége példaértékű volt. Munkája alapján számos alkalommal részesült kerületparancsnoki, fővárosi parancsnoki elismerésekben, megkapta a Tűzbiztonsági Érdemérem ezüst és arany fokozatát, valamint a Haza Szolgálatáért Érdemérem bronz fokozatát is.

Búcsúztatása Farmoson, Római Katolikus szentmise keretében 2014. május 02-án (pénteken) 15 órakor volt.

Tóth Mihály nyugalmazott tűzoltó hadnagy emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.


Zsiga Zoltán nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1954 - 2014)

Katasztrófavédelem Zsiga Zoltán nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság
IV. Kerületi Parancsnokság volt beosztott tűzoltója 2014. március 31-én, életének 59. életévében békésen elhunyt.

Zsiga Zoltán nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1987. február 01-én szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság IV. kerületi Parancsnokság állományába beosztott tűzoltónak, nyugállományba helyezéséig beosztott tűzoltóként teljesített szolgálatot, nyugállományba helyezésére 2000. június 30-ei hatállyal került sor.

Zsiga Zoltán nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester munkáját mindenkor a pontosság, a hivatástudat és a szakma iránti szeretet jellemezte, a tűz- és káreseteknél kiemelkedő tevékenysége példaértékű volt. Munkája alapján számos alkalommal részesült kerületparancsnoki, fővárosi parancsnoki elismerésekben.

Búcsúztatása 2014. április 11-én (pénteken) 15 órakor volt a Szadai Temetőben Református szertartás szerint.

Zsiga Zoltán nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Borbély László nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1955 - 2014)

Katasztrófavédelem

Borbély László nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság IX. és X. kerületi Parancsnokság, Ferencvárosi Tűzőrségének volt beosztott tűzoltója 2014. február 28-án életének 59. évében elhunyt.

Több mint 25 éves pályafutását 1979. november 01-jén kezdte meg a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományában. Szolgálati ideje alatt mindvégig beosztott tűzoltó munkakörben tevékenykedett. Munkáját hivatásának tekintette, melyet mindig példamutató szorgalommal végzett. A beavatkozások során kimagasló hozzáértéssel, bátran, szakszerűen látta el feladatait. Az újonnan felszerelt kollégák betanításában, a közösségbe történő beilleszkedésének segítésében fontos szerepet vállalt, mely tevékenységet szívesen végzett. Feladatait mindenkor körültekintően, a kiadott parancsoknak megfelelően látta el. Munkáját lelkesen, igyekezettel végezte. Nagy gondot fordított elméleti felkészültségének növelésére és törekedett minél több gyakorlati tapasztalatra szert tenni.

Munkáját a vezetői számos alkalommal – a szóbeli dicséretek mellett - jutalom adományozásával is elismerték.

Nyugállományba helyezésére 2005. május 31-én, megromlott egészségi állapota miatt került sor.

Halála mélyen megrázta a szeretteit, a barátokat, régi kollégákat.

Borbély László nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

Pintér Attila nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1954 - 2014)

KatasztrófavédelemPintér Attila nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XX-XXI. és XXIII. kerületi Parancsnokság Csepeli Tűzőrség volt gépjárművezetője - életének 60. évében, 2014. február 11-én elhunyt.

Pintér Attila nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1975. július 01-jei hatállyal került felvételre a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XXI. kerületi Parancsnokság állományába, beosztott tűzoltói beosztásba. Gépjárművezetői beosztásba 1984. július 01-jei hatállyal került. Hivatásos állományba vételétől, a 2004. július 15-i hatállyal történt nyugállományba vonulásáig a Csepeli Tűzőrségen teljesített szolgálatot. A 6 hetes alapfokú tűzoltó tanfolyamot 1975-ben végezte el, ezenkívül számos szakmai tanfolyamon vett részt.

Parancsnokai nyugodt, megfontolt és megbízható kollégának ismerték. Munkatársai szerették és megbecsüléssel vették körül. Munkáját nagyon szerette, nyugállományba vonulásáig becsülettel látta el. Szolgálatát elkötelezett hivatástudattal, nagy hozzáértéssel, lelkiismeretesen végezte. Hosszú szolgálati ideje alatt sok szakmai és gyakorlati tapasztalattal gazdagodott, melyet legjobb tudása szerint igyekezett fiatalabb kollégáinak átadni.
Kiemelkedő teljesítménye elismeréséül számos alkalommal részesült kerület-parancsnoki, fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban, megkapta a „Tűzbiztonsági Érem” bronz fokozatát.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Takács József nyugalmazott tűzoltó alezredes (1924 - 2014)

KatasztrófavédelemTakács József nyugalmazott tűzoltó alezredes a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Technikai és Anyagi Osztály alosztályvezetője - életének 90. évében, 2014. február 09-én elhunyt.

Takács József nyugalmazott tűzoltó alezredes 1948. szeptember 01-én került felvételre a Tűzoltóság állományába. Tiszti beosztásba 1953. január 01-jei hatállyal került a Budapesti Tűzrendészeti Osztályparancsnokság Technikai és Anyagi Osztályán, főelőadói munkakörbe. Ezt követően közel három évtizedig teljesített szolgálatot a Technikai és Anyagi Osztályon különböző beosztásokban. Ellenőri, revizori feladatokat 1967-től látott el. Munkáját szakszerűség, következetesség és igényesség jellemezte.

Teljesítményét számos alkalommal jutalmazták dicséretekkel, kitüntetésekkel és több alkalommal országos parancsnoki dicséretben is részesült. Tűzoltói pályafutása alatt munkáját a Tűzrendészeti Érem ezüst fokozatával és a Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozatával is elismerték. Birtokosa volt a 10, 15, 20, 25 és 30 éves Szolgálati Érdemérmeknek.

Nyugállományba vonulására, a szolgálat felső korhatárának elérésével, 1979. október 31-i hatállyal került sor.
Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Ördög László Péter nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1960 - 2014)

KatasztrófavédelemÖrdög László Péter nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság I-II. és XII. kerületi Parancsnokság volt gépjárművezetője, 2014. február 11-én, életének 54. életévében súlyos betegség után elhunyt.

Ördög László Péter nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1987. szeptember 16-án került kinevezésre a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság I-II. és XII. kerületi Parancsnoksága állományába, beosztott tűzoltói beosztásba. 1989. november 01-től gépjárművezetőként látta el a szolgálatot, 20 éves szolgálati ideje alatt, szolgálati helyén több évig megbízott szerparancsnoki feladatokat látott el.

Szolgálati ideje alatt alapfokú tűzoltóképző tanfolyami, valamint BM TKK 5 hónapos tiszthelyettesképző Iskolai végzettséget, valamint több szaktanfolyami végzettséget szerzett.

Nyugállományba helyezésére 2007. november 15-i hatállyal került sor.

Ördög László Péter nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Pesti József nyugalmazott tűzoltó zászlós (1931 - 2014)

KatasztrófavédelemPesti József nyugalmazott tűzoltó zászlós, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XIV. Kerületi Parancsnokság volt gépjárművezetője, 2014. január 27-én, életének 83. életévében békésen elhunyt.

Pesti József nyugalmazott tűzoltó zászlós 1951. augusztus 18-én szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XIV. kerületi Parancsnokság állományába gépjárművezetője, nyugállományba helyezéséig gépjárművezetőként teljesített szolgálatot, nyugállományba helyezésére 1985. július 31-ei hatállyal került sor.

Pesti József nyugalmazott tűzoltó zászlós munkáját mindenkor a pontosság, a hivatástudat és a szakma iránti szeretet jellemezte, a tűz- és káreseteknél kiemelkedő tevékenysége példaértékű volt. Munkája alapján számos alkalommal részesült kerületparancsnoki, fővárosi parancsnoki elismerésekben valamint megkapta a Tűzbiztonsági Érdemérem arany fokozatát.

Temetése 2014. február 07-én (pénteken) 13 órakor volt a Megyeri úti Temetőben.

Pesti József nyugalmazott tűzoltó zászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Ersching Ferenc nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1961 - 2014)

Katasztrófavédelem Ersching Ferenc nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság
XIV. Kerületi Parancsnokság volt beosztott tűzoltója 2014. január 20-án, életének 53. életévében betegség következtében elhunyt.

Ersching Ferenc nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1989. december 01-én szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, Nemzeti Szabad-kikötő Üzemi Tűzoltóparancsnokság állományába beosztott tűzoltónak, nyugállományba helyezéséig a XIV. kerületi Parancsnokság állományában beosztott tűzoltóként teljesített szolgálatot, nyugállományba helyezésére 2003. december 15-ei hatállyal került sor.

Ersching Ferenc nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester munkáját mindenkor a pontosság, a hivatástudat és a szakma iránti szeretet jellemezte, a tűz- és káreseteknél kiemelkedő tevékenysége példaértékű volt. Munkája alapján számos alkalommal részesült kerületparancsnoki, fővárosi parancsnoki elismerésekben.

Hamvasztás utáni búcsúztatása 2014. február 28-án (pénteken) 11 óra 15 perckor volt az Újköztemetőben.

Ersching Ferenc nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Nagy János nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1953 - 2014)

Katasztrófavédelem

Nagy János nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság X. kerületi Parancsnokságának volt beosztott tűzoltója 2014. január 18-án életének 61. évében örökre eltávozott körünkből.

Volt munkatársunk 1979. november 16-án szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság X. kerületi Parancsnokságának hivatásos állományába beosztott tűzoltó munkakörbe. A felszerelése után beiskolázásra került az Alapfokú Tűzoltóképző Iskolába, melyet kiváló eredménnyel zárt. A beosztásához szükséges szakmai iskola sikeres elvégzésén túl nagy gondot fordított elméleti felkészültségének növelésére és törekedett minél nagyobb gyakorlati tapasztalat megszerzésére. Munkáját mindig kiemelkedő szorgalommal, igyekezettel végezte. A tűz- és káresetek felszámolása során bátran, szakszerűen, példamutató hivatástudattal látta el feladatait.

Parancsnokai elismerését kivívta, melyet dicséretek és jutalmak bizonyítanak. Átvehette a Tűzbiztonsági Érem bronz fokozatát, továbbá a 10 év szolgálat után járó Szolgálati Érdemérmet, valamint a 20 év szolgálat után járó tűzoltósági Szolgálati Jelet is.

2000. május 31-én megromlott egészségi állapota miatt került sor nyugállományba helyezésére.

Szakmai felkészültségével, tapasztalatával, igényességével, segítőkész, fegyelmezett, lelkiismeretes magatartásával minden esetben hasznos tagja volt munkahelyi környezetének. Kollégái nemcsak a munkában, hanem a magánéletben is bátran számíthattak önzetlen segítségére.

Bár hosszú idő óta küzdött betegségével, halála mégis váratlanul érte és mélyen megrázta nemcsak a családját, hanem a barátokat, régi kollégákat is.

Temetésére 2014. január 30-án (csütörtökön) 15:00 órakor az Isaszegi Temetőben került sor.

Nagy János nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

Komjáti György nyugalmazott tűzoltó zászlós (1929 - 2014)

KatasztrófavédelemKomjáti György nyugalmazott tűzoltó zászlós, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, I-II. és XII. kerületi Parancsnokság volt híradó ügyeletese, 2014. január 03-án, életének 85. életévében elhunyt.
Komjáti nyugalmazott tűzoltó zászlós 1950. és 1961. közötti időszakban létesítményi tűzoltóságokon tevékenykedett. 1961. júliusától hivatásosként, beosztott tűzoltói beosztásba került kinevezésre a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság IX. kerületi Parancsnoksága állományába. Szolgálatát beosztott tűzoltói, rajparancsnoki, majd híradó ügyeletesi beosztásokban teljesítette. Dolgozott az V-VI-VII. kerületi, a XIII. kerületi, majd 1976-tól az I-II és XII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományában is.

Szolgálati feladatait mindig lelkiismeretesen, precízen, pontosan végezte. Szakma iránti szeretete, elhivatottsága példaértékű volt. Eredményes munkájának köszönhetően elöljárói többször részesítették dicséretben, jutalomban. Szolgálati évei után megkapta a 10, 15, 20 és 30 év után járó elismeréseket, valamint a Tűzbiztonsági Érem Ezüst fokozatát.

1984. december 31-én nyugállományba vonult.

Komjáti György nyugalmazott tűzoltó zászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.
 

KatasztrófavédelemPapp János nyugalmazott tűzoltó őrnagy (1953 - 2014)

 

 

 

 

Papp János nyugalmazott tűzoltó őrnagy, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság I-II. és XII. kerületi Parancsnokság volt osztályvezetője (parancsnok-helyettes), 2014. január 03-án, életének 61. évében elhunyt.

Papp János nyugalmazott tűzoltó őrnagy 1976-ban került a Központi Javítóüzem állományába kinevezett polgári alkalmazottként. 1982. augusztusától hivatásosként, beosztott tűzoltói beosztásba került kinevezésre az I-II. és XII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába. Az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola Tűzvédelmi Szakát 1985-ben eredményesen elvégezte, ezt követően tűzmegelőzési előadónak került kinevezésre, 1988-ban pedig megelőzési főelőadói beosztásba került. Kiemelkedő szakmai tudása és emberi magatartása alapján 1990. október 01-től tűzmegelőzési osztályvezetőnek nevezték ki, egyben megbízott parancsnok-helyettesi beosztást látott el. Nyugállományba vonulására 1997. november 30-i hatállyal került sor.

Papp János nyugalmazott tűzoltó őrnagy munkáját kiemelkedő hivatástudat jellemezte, szakmai hozzáértése, tapasztalata példaértékű volt. Munkáját precizitással, megfontoltan, magas szintű hozzáértéssel végezte. Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült kerületi, illetve fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Papp János nyugalmazott tűzoltó őrnagy emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap