Elhunyt bajtársaink 2017

 

Elhunyt Szabó Mihály nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1949 - 2017)

KatasztrófavédelemSzabó Mihály nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi X. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt gépkocsivezetője 2017. december 30-án, életének 69. évében elhunyt.

Volt munkatársunk 1973. augusztus 01-jén szerelt fel a Fővárosi X. kerületi Tűzoltóparancsnokságra, mely egész szakmai pályafutása alatt a szolgálati helye volt.  Kezdetben beosztott tűzoltóként teljesítette szolgálati feladatait. Műszaki érdeklődése, precizitása, megbízhatósága miatt több tanfolyamra is beiskolázásra került, melyek sikeres elvégzésének eredményeképpen 1975. december 01-jén átvehette gépkocsivezetői kinevezését.

Munkája a hivatása is volt egyben, melyet mindig példamutatóan, kimagasló szakmai hozzáértéssel végzett. Kitűnő helyismerettel és tájékozódó képességgel rendelkezett, amit szaktudásával kiválóan egyesített. Vidám, nyitott, barátságos munkatárs volt, akire bármikor számítani lehetett. Az új kollégák betanításában sokat segített, mely feladatot nyílt és türelmes magatartásának köszönhetően szívesen végzett.

Munkáját vezetői számos alkalommal – a szóbeli dicséretek mellett - jutalom adományozásával is elismerték.

Megromlott egészségi állapotára tekintettel történő nyugállományba helyezésére 1994. június 30-ai hatállyal került sor.

Halála mélyen megrázta a szeretteit, a barátokat, a régi kollégákat.

Temetésére 2018. január 09-én 13 órakor a Kókai Temetőben kerül sor.

Szabó Mihály nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

 

Elhunyt Kuzsel Gábor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1965-2017)

KatasztrófavédelemKuzsel Gábor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság I-II-III. és XII. kerületi Parancsnokság Közép-budai Tűzőrség volt beosztott tűzoltója 2017. november 05-én, életének 53. életévében betegség következtében elhunyt.

Kuzsel Gábor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1990. szeptember 01-én került felvételre a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság I-II. és XII. kerületi Parancsnokság állományába beosztott tűzoltónak. Szolgálati ideje alatt folyamatosan beosztott tűzoltóként dolgozott. Munkáját hivatásának tekintette, melyet mindig példamutató szorgalommal végzett. Feladatait mindenkor körültekintően, a kiadott parancsoknak megfelelően látta el. Teljesítményét a vezetői több alkalommal jutalom adományozásával is elismerték.

Szolgálati viszonya 2005. november 15-i hatállyal nyugállományba helyezéssel szűnt meg.

Temetésére családi körben került sor.

Kuzsel Gábor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

Elhunyt Fáró Lajos nyugalmazott tűzoltó alezredes (1925-2017)

KatasztrófavédelemFáró Lajos nyugalmazott tűzoltó alezredes a Fővárosi VIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt parancsnok-helyettese 2017. december 24-én, életének 93. életévében elhunyt.

Fáró Lajos nyugalmazott tűzoltó alezredes 1950. január 01-én került felvételre a Tűzoltóság állományába. A Nagykanizsai újonciskola elvégzését követően a Budapesti Tűzrendészeti Parancsnokság különböző szervezeti elemeinél látott el szolgálatot járőr, szolgálatvezető és rajparancsnok beosztásokban, majd 1957. július 01-től a VII. kerületi Alosztály őrségparancsnoka. Első tiszti kinevezésére a Tűzoltó Tisztképző Iskola elvégzését követően 1959. október 10-én került sor. 1960. és 1964. közötti időszakban a BM Országos Tűzrendészeti Parancsnokság Szolgálati és Kiképzési Osztályán dolgozott előadóként. 1964. október 01-től az V-VI-VII. kerületi Tűzrendészeti Parancsnokság, 1967. január 01-től a Budapesti Tűzrendészeti Parancsnokság tűzrendészeti előadója. A Budapesti VIII. kerület Tűzrendészeti Parancsnokság parancsnok-helyettesi beosztásába 1968. október 01-jei hatállyal került.

Fáró Lajos nyugalmazott tűzoltó alezredes munkáját a szorgalom és a lelkiismeretesség jellemezte. Közel 28 éves tűzoltói pályafutása alatt megszerzett szerteágazó tapasztalatait különböző területeken kamatoztatta. Határozott, szigorú, de emberséges vezető volt, akit a felettesei és beosztottai egyaránt tiszteltek, elismertek, megbecsültek.

Nyugállományba vonulására 1977. szeptember 30-i hatállyal került sor.

Példamutató szakmai életútja elismeréseként a belügyminiszter 2003. október 23-án nyugállományú tűzoltó alezredessé léptette elő.

Kiemelkedő munkája elismeréseként többször részesült fővárosi parancsnoki és országos parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzrendészeti Érem arany fokozatának, a 10, 15, 20, 25 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek és a Haza Szolgálatáért Érdem Érem arany és ezüst fokozatának.

Temetésére 2018. január 9-én (kedd) 11.00 órakor kerül sor a Fiumei Úti Sírkertben (Budapest VIII. kerület, Fiumei út 16-18.).

Fáró Lajos nyugalmazott tűzoltó alezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

 

Elhunyt Eperjesi Sándor nyugalmazott tűzoltó főtörzszászlós (1955-2017)

KatasztrófavédelemEperjesi Sándor nyugalmazott tűzoltó főtörzszászlós a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság
Észak-pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság Angyalföldi Tűzőrség volt szerparancsnoka
2017. december 06-án, életének 62. életévében hosszan tartó betegségben elhalálozott.

Eperjesi Sándor nyugalmazott tűzoltó főtörzszászlós 1985. szeptember 01-én került felvételre a Fővárosi XIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, beosztott tűzoltónak később szerparancsnokként tevékenykedett. Közel 18 éves tűzoltói pályafutása alatt, mindvégig ezen a parancsnokságon teljesített szolgálatot. Munkáját, feladatait mindenkor nagy szeretettel és hozzáértéssel látta el. Szolgálati évei alatt összegyűjtött tapasztalatával, kiemelkedő szorgalommal segítette az újonnan felszerelő kollégák beilleszkedését, nagyban hozzájárulva a szakmai fejlődésükhöz. Szolgálaton kívül is mindenkor lehetett rá számítani. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, az évtizedek alatt megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült kerületparancsnoki, önkormányzati elismerésekben valamint, megkapta a Szolgálati Jelet.

Nyugállományba vonulására 2003. november 30-i hatállyal került sor.

Temetése 2017. december 20-án (szerda) 12 óra 15 perckor lesz a Csepeli temetőben

Eperjesi Sándor nyugalmazott tűzoltó főtörzszászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

Elhunyt Reznák Sándor nyugalmazott tűzoltó főhadnagy (1952-2017)

Reznák Sándor nyugalmazott tűzoltó főhadnagy, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság VIII. kerületi Parancsnokság Tűzmegelőzési Osztályának volt főelőadója 2017. november 16-án, életének 66. évében elhalálozott.

Volt kollégánk 1975. november 16-jei hatállyal szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományába. Szolgálati ideje alatt végzettségére és szakmai felkészültségére tekintettel egyre magasabb beosztásokba került kinevezésre. Több mint 25 éves pályafutása során a készenléti terület szinte valamennyi beosztásában bizonyította szakmája iránti elkötelezettségét, rátermettségét, bátorságát. Beosztott tűzoltói, gépjárművezetői, különlegesszer-kezelői, szolgálatparancsnok-helyettesi, majd később szolgálatparancsnoki feladatok ellátását bízták rá elöljárói. A tűzmegelőzési területen, főelőadó beosztásba történő kinevezésére 1999. október 01-jei hatállyal került sor.

Közvetlen természetének köszönhetően könnyen elfogadtatta magát környezetével. Következetes, határozott, segítőkész kolléga volt. Munkatársai, beosztottai nemcsak a munkavégzés során, hanem a magánéletben is számíthattak rá. Feladatait mindenkor példásan, fegyelmezetten látta el. Elméleti és gyakorlati ismereteit önképzéssel igyekezett bővíteni. A káresetek felszámolása során szakszerűen, körültekintően, az előírásoknak megfelelően vezette a beavatkozó egységet.

Parancsnokai, elöljárói elismerését kivívta, melyet dicséretek, jutalmak, soron kívüli előléptetések bizonyítanak.

Nyugállományba helyezésére megromlott egészségi állapota miatt, 2001. április 30-ai hatállyal került sor.

Halála mélyen megrázta családját, volt kollégáit, barátait, ismerőseit.

Temetésére 2017. november 29-én (szerda) 14.00 órakor kerül sor a Martonvásári temetőben.

Reznák Sándor nyugalmazott tűzoltó főhadnagy emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

 

Elhunyt Dormán Antal nyugalmazott tűzoltó alezredes (1922-2016)

KatasztrófavédelemDormán Antal nyugalmazott tűzoltó alezredes a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság volt parancsnok-helyettese - életének 94. évében – családjának tájékoztatása szerint 2016. októberében elhunyt.

Dormán Antal nyugalmazott tűzoltó alezredes 1948. június 01-én került felvételre a Fővárosi Tűzoltóság állományába beosztott tűzoltói beosztásba. Az Újonciskola, a Tiszthelyettesképző és a Tisztképző Iskola elvégzését követően előadói beosztásba került. 1951. március 21-től a BM Tűzrendészeti V. Főosztályon előadó, majd csoportvezető, 1951. szeptember 13-tól személyzeti osztályvezető. A Budapesti Tűzrendészeti Osztályparancsnokságon 1953. december 11-től titkárságvezető, 1956. február 01-től kiképzési alosztályvezető. A Budapesti Tűzoltó Osztályparancsnokság Szolgálati és Kiképzési Osztály osztályvezetőjének 1957. január 16-i hatállyal nevezték ki. A Budapesti Tűzoltóparancsnokság parancsnok-helyettesi beosztását 1971. március 15-től nyugállományba vonulásáig, 1977. április 30-ig töltötte be.

Dormán Antal nyugalmazott tűzoltó alezredes határozott, fegyelmezett vezető volt, munkáját a szakszerűség és a következetesség jellemezte. Szolgálatban és szolgálaton kívül is példás magatartást tanúsított. Kiemelkedő felkészültséggel, a tűz és káresetek felszámolása során megszerzett, hatalmas tapasztalattal rendelkezett. Parancsnok-helyettesi feladatait magas színvonalon látta el, mellyel az elöljárói elismerését is kivívta.

Kiemelkedő munkája elismeréseként többször részesült fővárosi és országos parancsnoki, valamint miniszteri dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzrendészeti Érem I. fokozatának, a 10, 15, 20, 25 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek, a Haza Szolgálatáért Érdem Érem arany fokozatának és a Kiváló Szolgálatért Érdemrendnek.

Temetésére szűk családi körben került sor.

Dormán Antal nyugalmazott tűzoltó alezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

Elhunyt Dózsa Béla nyugalmazott tűzoltó hadnagy (1939-2017)

KatasztrófavédelemDózsa Béla nyugalmazott tűzoltó hadnagy, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság III. kerületi Parancsnokság volt szolgálatparancsnok-helyettese 2017. november 02-án, életének 78. évében elhunyt.

Dózsa Béla nyugalmazott tűzoltó hadnagy 1969. január 01. és 1994. április 30. közötti időszakban teljesített hivatásos tűzoltói szolgálatot a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság III. kerületi Parancsnoksága állományában.

Felszerelése után beosztott tűzoltóként, szerparancsnok-helyettesként, szerparancsnokként majd 1987-től szolgálatparancsnok-helyettesként látta el a szolgálatot nyugállományba vonulásáig.

Végigjárta a ranglétrát, a tűzoltói szolgálat minden szintjét ismerte, szolgálatellátását végig aktív tenni akarás és hivatástudat jellemezte. A rábízott személyi állomány mentora, vezetője, és példaképe is volt.

Természetes, szívből jövő közvetlensége, segítőkészsége, mindig derűs, vidám életszemlélete miatt kollégái őszintén kedvelték. Szolgálati ideje alatt a közösségért dolgozott, több évtizedes pályafutása alatt tudását és szakmai hozzáértését mindig megosztotta a belépő fiatalokkal. Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás, tapasztalat húzódott.  Munkája alapján számos alkalommal részesült vezetői elismerésekben, munkáját, közösségformáló tevékenységét elöljárói elismerték, számítottak rá.

Pályája során kiemelkedő szolgálatellátása alatt a „Haza Szolgálatáért Érdemérem” bronz, ezüst, és arany fokozata, „Tűzbiztonságért” érdemérem arany fokozata, és számos elismerés mutatta, hogy életpályája során vezetői elismerték teljesítményét.

Példamutató munkájával, szorgalmával, segítőkész hozzáállásával, sokak tiszteletét, megbecsülését és barátságát vívta ki. Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás, tapasztalat húzódott.

Nyugállományba vonulására, 1994. április 30-i hatállyal a szolgálat felső korhatárának elérésével került sor.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésére 2017. november 15-én 13.00 órakor kerül sor az Óbudai Temetőben (1037 Budapest, Bécsi út 365-371.).

 

Elhunyt Dömsödi József nyugalmazott tűzoltó zászlós (1956-2017)

KatasztrófavédelemDömsödi József nyugalmazott tűzoltó zászlós, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XI., XXII. kerületi Tűzoltóparancsnokságának volt beosztott tűzoltója, 2017. október 22-én, életének 61. életévében elhunyt.

Dömsödi József nyugalmazott tűzoltó zászlós, 1982. január 01-én szerelt fel a XI. kerületi Tűzoltóparancsnokságra beosztott tűzoltó beosztásba.  1987. február 01-től 1991. március 31-ig a Roham-2-nél beosztott tűzoltói feladatokat látott el, majd 1991. április 01-től  ismét a XI. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományában teljesített szolgálatot.    Nyugállományba helyezésére 2006. december 15-én kérelmére került sor.

Dömsödi József nyugalmazott tűzoltó zászlós, a tűzoltói szolgálatot élethivatásának tekintette, feladatait nagyfokú következetességgel látta el. Pályafutását őrvezetőként kezdte, majd a a ranglétra fokait bejárva tizedes, szakaszvezető, őrmester, törzsőrmester, majd kiváló munkája elismeréséül soron kívül főtörzsőrmester, majd soron kívül a Belügyminiszter zászlóssá léptette elő. Hivatása során  elmélyült szakmai tudásra tett szert, szolgálati feladatait nagy szorgalommal végezte. A fiatal tűzoltók szakmai kiképzésében nagy ambíciókkal vett részt, gyakorlati tapasztalatait a legnagyobb készséggel adta át. Munkáját precízen, pontosan hajtotta végre. Eredményes munkájának köszönhetően több alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban.  Szolgálati Érdemérmet kapott 10, 15, 20 év után.

Búcsúztatása 2017. november 03-án (pénteken) 14:00 órakor volt a Váli Katolikus temetőben. (Cím: 2473 Vál, Szent István tér 6. )

Dömsödi József nyugalmazott tűzoltó zászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Elhunyt Mikita György nyugalmazott tűzoltó törzszászlós (1936 – 2017)

KatasztrófavédelemMikita György nyugalmazott tűzoltó törzszászlós a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Technikai és Anyagi Osztály volt gépjárművezetője 2017. október 12-én, életének 82. életévében tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Mikita György nyugalmazott tűzoltó törzszászlós 1953. március 20-i hatállyal került felvételre a XIV. kerületi Alosztály állományába járőrnek. A Makói újoncképző iskola sikeres elvégzését követően az V. kerületi Alosztály állományába került vonulós tűzoltónak. Ezt követően közel másfél évig a CSVF Üzemi Parancsnokságon dolgozott, majd ismét az V. kerületi Alosztály állományának tagja lett. Szolgálati érdekből 1969. február 16-án a Technikai és Anyagi Osztályon a Tűzoltási Csoporthoz gépjárművezetőnek nevezték ki, majd 1970-től ügyintéző gépjárművön látott el szolgálatot. Kiemelkedő munkája és példamutató magatartása elismeréseként 1983-tól szolgálat parancsnoki beosztást látott el.

Feladatait közel 40 éven keresztül mindig példásan, nagy igyekezettel, elismerésre méltó helytállással és szorgalommal végezte. Nyugodtság és megfontoltság jellemezte, emellett megbízható munkatárs volt, felettesei elismerték és megbecsülték a munkáját. Számos alkalommal részesült fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzrendészeti Érem arany fokozatának, a Haza Szolgálatáért Érem ezüst fokozatának és a 10, 15, 20, 25, 30, 35 év után járó Szolgálati Érdem Éremnek.

Nyugállományba vonulására a felső korhatár elérésével 1991. január 31-i hatállyal került sor.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésére 2017. november 24-én (péntek) 10.00 órakor kerül sor az Új Köztemetőben (Budapest X. kerület, Kozma utca 8-10.).

Elhunyt Garda István nyugalmazott tűzoltó zászlós (1933-2017)

KatasztrófavédelemGarda István nyugalmazott tűzoltó zászlós a Fővárosi VIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt különleges gépjárműkezelője 2017. szeptember 18-án, életének 84. évében elhunyt.

Volt munkatársunk 1953. február 23-án szerelt fel a Fővárosi XXI. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, majd 1957-től - nyugállományba vonulásáig - a Fővárosi VIII. kerületi Tűzoltóparancsnokságon teljesített szolgálatot.

Szakmai tudásának és tapasztalatának fejlődésével egyre magasabb beosztásokba került kinevezésre. Pályafutása alatt beosztott tűzoltó, különleges gépjárműkezelő, szerparancsnok-helyettes és szerparancsnok munkaköröket látott el, melyekben minden esetben szakszerűen, hivatása iránti elkötelezettséggel végezte munkáját.

Feladatait 35 éven keresztül szorgalommal, példaértékű odaadással látta el. Szívesen osztotta meg tudását az újonnan felszerelt, fiatal, még tapasztalatlan kollégákkal. Önzetlen segítségére bátran számítani lehetett. Több jelentős káresemény felszámolása során bizonyította bátor helytállását. Nagy gondot fordított szakmai felkészültségére, melyet önképzéssel tartott naprakészen.  Kiemelkedő munkáját vezetői számos alkalommal ismerték el különböző szintű jutalmak adományozásával.

Felső korhatár elérésével történő nyugállományba helyezésére 1988. szeptember 30-ai hatállyal került sor.

Halála mélyen megrázta mindazokat, akik ismerték és szerették.

Temetésére 2017. október 06-án (pénteken) 15 órakor a Magyar Szentek Plébániájában (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 1.) került sor.

Garda István nyugalmazott tűzoltó zászlós emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

Elhunyt Schmidt György nyugalmazott pv. alezredes (1954-2017)

KatasztrófavédelemSchmidt György nyugalmazott pv. alezredes a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság XI. kerületi Kirendeltség volt kirendeltségvezetője 2017. szeptember 18-án, életének 64. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Schmidt György nyugalmazott pv. alezredes a Magyar Honvédség állományából került áthelyezésre 1996. július 01-jei hatállyal a Fővárosi Polgári Védelmi Parancsnokság XI. kerületi Polgári Védelmi Parancsnokság állományába, parancsnoki beosztásba. A Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság megalakulásakor, 2000. január 01-én áthelyezésre került a XI. kerületi Kirendeltség kirendeltségvezetői beosztásába. Nyugállományba vonulására 2007. december 30-án került sor.

Schmidt György nyugalmazott pv. alezredes komoly szakmai felkészültséggel, széleskörű gyakorlati ismeretekkel rendelkezett a polgári védelem területén. Munkáját, feladatait mindenkor, akár a legnehezebb körülmények között is eredményesen látta el. Pályafutása során számos súlyos káresemény felszámolásában vett részt. Kimagasló eredményességgel és hatékonysággal látta el a védekezés megszervezésével és irányításával; a káros következmények felszámolásával és a helyreállítással kapcsolatos feladatokat. Szolgálaton kívül is lehetett rá számítani. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, az évtizedek alatt megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Schmidt György nyugalmazott pv. alezredes a polgári védelmet hivatásának tekintő fegyelmezett hivatásos tiszt volt.

Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült elismerésben. A belügyminiszter 2003-ban kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a Polgári Védelmi Nap alkalmából emléktárgyat, 2006-ban a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata „Pro Urbe Budapest XI. kerület” elismerő címet adományozott részére.

Schmidt György nyugalmazott pv. alezredest a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a saját halottjának nyilvánította.

Temetésére 2017. szeptember 29-én (péntek) 13.00 órakor került sor a Kókai temetőben.

Schmidt György nyugalmazott pv. alezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Elhunyt Barna Imre János nyugalmazott tűzoltó főtörzszászlós (1944-2017)

KatasztrófavédelemBarna Imre János nyugalmazott tűzoltó főtörzszászlós a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, Észak-pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság Zuglói Tűzőrség volt megelőzési előadója 2017. augusztus 08-án, életének 73. életévében elhunyt.

Barna Imre János nyugalmazott tűzoltó főtörzszászlós 1975. február 01-én került felvételre a Fővárosi XIV. és XVI. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába gépjárművezetőnek. Műszaki előadói beosztásba 1994. február 01-jei hatállyal került kinevezésre később előadói majd megelőzési előadói feladatokat látott el. Közel 22 éves tűzoltói pályafutása alatt, mindvégig ezen a parancsnokságon teljesített szolgálatot. Munkáját, feladatait mindenkor nagy szeretettel és hozzáértéssel látta el. Szolgálati évei alatt összegyűjtött tapasztalatával, kiemelkedő szorgalommal segítette az újonnan felszerelő kollégák beilleszkedését, nagyban hozzájárulva a szakmai fejlődésükhöz. Szolgálaton kívül is mindenkor lehetett rá számítani. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, az évtizedek alatt megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült kerületparancsnoki, fővárosi parancsnoki elismerésekben valamint, megkapta a Tűzbiztonsági Érdemérem bronz fokozatát.

Nyugállományba vonulására 1996. október 31-i hatállyal került sor.

Barna Imre János végső búcsúztatására 2017. augusztus 22-én (kedden) 10 óra 30 perckor került sor a Megyeri úti temetőben.

Barna Imre János nyugalmazott tűzoltó főtörzszászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

Elhunyt Czinege István nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1948 - 2017)

KatasztrófavédelemCzinege István nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság IX. kerületi Parancsnokságának volt gépkocsivezetője 2017. július 13-án, életének 69. évében elhalálozott.

Volt kollégánk 1973. február 01-én szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság IX. kerületi Parancsnokság hivatásos állományába, beosztott tűzoltó beosztásba. A szükséges képesítések megszerzését követően, 1975. szeptember 01-jei hatállyal gépkocsivezető beosztásba került kinevezésre.  Feladatait mindig körültekintően, megfontoltan, az előírásoknak megfelelően látta el. Kiváló helyismerettel, tájékozódó képességgel rendelkezett, melyet munkája során jól hasznosított. Fontos volt számára, hogy a megszerzett tudását és tapasztalatát továbbadja a fiatalabb generációnak. Ezt bizonyítja, hogy szívesen segédkezett az újonnan felszerelt kollégák betanításában. A Tűzoltóság kötelékében eltöltött 25 év szolgálati ideje alatt mindig hivatástudattal, a legjobb képességei szerint végezte feladatait. Közvetlen természetének köszönhetően vezetői, kollégái kedvelték, hozzáértését elismerték. Szorgalmával példát mutatott a közösség számára, munkáját hivatásának tekintette.

Számos alkalommal részesült kiemelkedő tevékenysége elismeréseként dicséretben és jutalomban, soron kívüli előléptetésben.

Nyugállományba helyezésére 1998. október 31-ei hatállyal került sor.

Halála váratlanul érte mindazokat akik szerették és tisztelték.

Búcsúztatására szűk családi körben került sor.

Czinege István nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

 

Elhunyt Bánszki János nyugalmazott tűzoltó törzszászlós (1944-2017)

KatasztrófavédelemBánszki János nyugalmazott tűzoltó törzszászlós, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzoltási és Kárelhárítási Szolgálat Tűzoltási Osztály volt hírközpontvezető-helyettese, 2017. július 11-én életének 73. évében, tragikus hirtelenséggel, betegség következtében elhunyt.

Bánszki János nyugalmazott tűzoltó törzszászlós 1977. február 16-án került felvételre a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság I-II-XII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, beosztott tűzoltói beosztásba. A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Hírközpontjába 1977. november 16-án került, híradósnak, 1983. augusztus 01-től részlegvezető. Hírközpontvezető-helyettesi beosztásba 1991. május 01-jei hatállyal került kinevezésre.

Bánszki János nyugalmazott tűzoltó törzszászlós szolgálati feladatait megbízhatóan és magas színvonalon látta el. Képzett tűzoltóként munkáját élethivatásának tekintette. Munkatársai szerették és megbecsüléssel vették körül. Eredményes munkájának köszönhetően számos alkalommal részesült fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt 10 és a 15 év után járó Szolgálati Érdeméremnek, valamint a Tűzbiztonsági Érdemérem bronz és ezüst fokozatának.

Nyugállományba vonulására 1995. november 30-i hatállyal került sor.

Bánszki János nyugalmazott tűzoltó törzszászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére 2017. július 18-án (kedd) 15.00 órakor került sor a Csömöri temetőben (Csömör, Emlékmű köz 1.).

 

Elhunyt Horváth Miklós nyugalmazott tűzoltó zászlós (1945-2017)

KatasztrófavédelemHorváth Miklós nyugalmazott tűzoltó zászlós, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság VIII. kerületi Parancsnokságának volt beosztott tűzoltója 2017. június 20-án, életének 72. évében elhunyt.

1971. május 01-jén szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság VIII. kerületi Parancsnokság hivatásos állományába beosztott tűzoltó beosztásba. Hivatásos szolgálati ideje alatt beosztott tűzoltó, fűtő, illetve később kapuügyeletes feladatokat látott el.

Munkáját mindig megfontoltan, lelkiismeretesen, az előírásoknak megfelelően végezte. Szakmai tudásának bővítése érdekében számos alkalommal vett részt képzéseken, emellett törekedett minél több gyakorlati tapasztalatra szert tenni. A káresemények felszámolása során bátran, hivatástudattal látta el a beosztásával járó feladatkört. Az újonnan felszerelt bajtársai betanításában kiemelkedő szerepet vállalt, hiszen fontosnak tartotta, hogy átadja az ifjúságnak mindazt a tudás, ismeretet és tapasztalatot, amit az évek során megtanult, elsajátított.

Szakmai tevékenységét vezetői számos alkalommal ismerték el különböző szintű jutalmak adományozásával.

Megromlott egészségi állapota miatti nyugállományba helyezésére 1996. június 30-ai hatállyal került sor.

Temetésére 2017. június 23-án, Hévízgyörkön került sor.

Horváth Miklós ny. tűzoltó zászlós emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

Elhunyt Bors Jenő nyugalmazott tűzoltó őrnagy (1933-2017)

KatasztrófavédelemBors Jenő nyugalmazott tűzoltó őrnagy a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, Speciális Mentési Parancsnokság volt hajóskapitánya 2017. június 24-én, életének 84. életévében betegség következtében elhunyt.

Bors Jenő nyugalmazott tűzoltó őrnagy 1961. június 15-én került felvételre a Nemzeti Szabad Kikötő Üzemi Tűzoltóparancsnokság állományába, gépésznek később hajóvezetőként tevékenykedett. Közel 30 éves tűzoltói pályafutása alatt, mindvégig ezen a parancsnokságon teljesített szolgálatot. Munkáját, feladatait mindenkor nagy szeretettel és hozzáértéssel látta el. Szolgálati évei alatt összegyűjtött tapasztalatával, kiemelkedő szorgalommal segítette az újonnan felszerelő kollégák beilleszkedését, nagyban hozzájárulva a szakmai fejlődésükhöz. Szolgálaton kívül is mindenkor lehetett rá számítani. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, az évtizedek alatt megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült kerületparancsnoki, fővárosi parancsnoki elismerésekben megkapta a Tűzbiztonsági Érdemérem arany fokozatát a Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozatát valamint, a Szolgálati Érdemérmet.

Szolgálati viszony megszűnésére 1991. március 31-i hatállyal került sor.

Búcsúztatása 2017. július 04-én (kedden) 10. 00 órakor volt az Érdi temetőben.

Bors Jenő nyugalmazott tűzoltó őrnagy emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Elhunyt Horváth Miklós nyugalmazott tűzoltó zászlós (1945-2017)

Horváth Miklós nyugalmazott tűzoltó zászlós, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság VIII. kerületi Parancsnokság volt beosztott tűzoltója 2017. június 20-án, életének 72. életévében betegség következtében elhunyt.

Temetésére 2017. június 23-án (péntek) 14.30 órakor került sor a Hévizgyörki temetőben.

Elhunyt Kasza Sándor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1957-2017)

KatasztrófavédelemKasza Sándor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XXI. kerületi Tűzoltóparancsnokságának volt beosztott tűzoltója, 2017. június 02-án, életének 60. életévében türelemmel viselt betegség után elhunyt.

Kasza Sándor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, 1986. január 16-án szerelt fel a Csepel  Vas- és Fémművek állományába. 1992. március 01-től a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XXI. kerületi Parancsnokságán teljesített szolgálatot, mint beosztott tűzoltó. Szakaszvezetőként, majd a ranglétra fokain előre lépve őrmester, törzsőrmester és soron kívül 1992. augusztus 01-én főtörzsőrmester lett.

A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XXI. kerületi Parancsnokság állományából történő nyugállományba helyezésére 1998. december 15-én kérelmére került sor.Kasza Sándor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, szolgálati feladatait mindig a legjobb tudása szerint, a kapott utasításoknak megfelelően látta el. Munkáját precízen, pontosan hajtotta végre. Eredményes munkájának köszönhetően öt alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban. Szolgálati Érdemérmet kapott 10 év után.

Búcsúztatása 2017. június 26-án (hétfőn) 14:00 órakor volt a Bugyi temetőben (Cím: 2347 Bugyi, Bajcsy-Zsilinszky u. 45.)

Kasza Sándor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Elhunyt Korányi Tivadar nyugalmazott tűzoltó törzsőrmester (1971-2017)

Korányi Tivadar nyugalmazott tűzoltó törzsőrmester a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogelődjének, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, Speciális Mentési Parancsnokság volt búvára 2017. május 23-án, életének 46. életévében súlyos betegség következtében elhalálozott.

Korányi Tivadar nyugalmazott tűzoltó törzsőrmester 1992. március 01-én került felvételre a Nemzeti Szabad Kikötő Tűzoltóparancsnokság állományába, búvárnak. A XIII. kerületi Tűzoltóparancsnokságra történő áthelyezésére 1998. január 1-jei hatállyal került sor, ahol ugyancsak búvár beosztást töltött be. 2001. október 1-től a Speciális Mentési Parancsnokságon tevékenykedett, szintén búvárként. Közel 10 éves tűzoltói pályafutása alatt, mindvégig búvárként teljesített szolgálatot. Munkáját, feladatait mindenkor nagy szeretettel és hozzáértéssel látta el. Szolgálati évei alatt összegyűjtött tapasztalatával, kiemelkedő szorgalommal segítette az újonnan felszerelő kollégák beilleszkedését, nagyban hozzájárulva a szakmai fejlődésükhöz. Szolgálaton kívül is mindenkor lehetett rá számítani. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült kerületparancsnoki, fővárosi parancsnoki elismerésekben.

Szolgálati viszony megszűnésére 2001. január 31-i hatállyal került sor.

Búcsúztatása 2017. június 09-én (pénteken) 14. 00 órakor volt a Parlament előtti kikötőhelyről induló Millennium nevű hajón.

Korányi Tivadar nyugalmazott tűzoltó törzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

Elhunyt Papp Tamás nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1952-2017)

KatasztrófavédelemPapp Tamás nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség, XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság volt gépkocsivezetője 2017. május 06-án életének 65. évében súlyos betegség következtében elhunyt.

Papp Tamás nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester 1985. szeptember 16-i hatállyal került felvételre a Fővárosi XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokságra vonulós tűzoltóként. 1986. novembertől már gépkocsivezetőként szolgált az FTP állományában. 1991. április 30-tól került a Fővárosi XVIII-XIX. Kerületi Tűzoltóparancsnokságra.

Feladatait elkötelezett hivatástudattal, hozzáértéssel, lelkiismeretesen végezte. Káreseteknél tevékenysége gyors, magabiztos volt. A járműveket nagy rutinnal vezette, kezelte. A karbantartásokat alaposan, gondosan végezte, megőrizve ezzel a rábízott technika állapotát. Fiatal kollégáinak is ezt a szemléletet tanította.   

Tűzoltói pályafutása alatt teljesítményét számos alkalommal ismerték el parancsnoki dicséretekkel, jutalmakkal. Birtokosa volt a 10., 15., éves szolgálatért járó Szolgálati Érdeméremnek, a 10 éves balesetmentes vezetésért járó elismerésnek.

Nyugállományba vonulására a Fővárosi XVIII-XIX. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományából, 2001. június 30-i hatállyal került sor.

Búcsúztatására 2017. május 23-án 11.00 órakor a Rókus Plébánián került sor (Budapest, VIII. Gyulai Pál u.2.)

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Elhunyt Juhász József nyugalmazott tűzoltó zászlós (1934-2017)

Juhász József nyugalmazott tűzoltó zászlós a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság VIII. kerületi Parancsnokságának volt gépkocsivezetője 2017. április 22-én, életének 83. évében elhunyt.

Volt munkatársunk mindig kiemelkedő szorgalommal, igyekezettel végezte a munkáját. A tűz- és káresetek felszámolása során bátran, szakszerűen, példamutató hivatástudattal látta el feladatait.

Nagy gondot fordított elméleti felkészültségének növelésére és törekedett minél több gyakorlati tapasztalatra szert tenni. Sokrétű ismereteit szívesen megosztotta kollégáival, önzetlenül segített másokon. Az újonnan felszerelt társai betanításában kiemelkedő szerepet vállalt, hiszen fontosnak tartotta, hogy átadja az ifjúságnak mindazt a tudás, ismeretet és tapasztalatot, amit az évek során megtanult, elsajátított.

Számos alkalommal részesült kiemelkedő tevékenysége elismeréseként dicséretben és jutalomban, soron kívüli előléptetésben.

Bármennyire is szerette munkáját, az állandó terhelés megviselte egészségét. Nyugállományba helyezésére 1985. szeptember 30-ai hatállyal került sor.

Halála mélyen megrázta mindazokat, akik ismerték és szerették.

Temetésére Alsónémediben, 2017. április 28-án 15 órakor került sor.

Juhász József nyugalmazott tűzoltó zászlós emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

 

Elhunyt Duray Ferenc nyugállományú tűzoltó ezredes (1939-2017)

Életének 77. évében, méltósággal viselt, súlyos betegség következtében, 2017. április 19-én elhunyt Duray Ferenc nyugállományú tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jogelőd szervezete, a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság Tűzoltási és Mentési Főosztályának volt főosztályvezető-helyettese, a Belügyi Nyugdíjasok Budapesti Egyesülete Elnökségének tagja, a Tűzoltó Tagozat elnöke. Duray Ferenc hivatásos pályafutását 1959. augusztus 25-én Budapesten, a VI. kerületi Tűzrendészeti Alosztály-parancsnokság állományában kezdte vonulós tűzoltóként. 1962-ben elvégezte a tiszti iskolát, majd őrségparancsnoki, háttérparancsnoki, 1970. január elsejétől pedig tűzoltási csoportvezetői beosztást töltött be. 1991. március elsejétől 1994. július 31-ei nyugállományba vonulásáig a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság Tűzoltási és Mentési Főosztályának főosztályvezető-helyettese volt.
 
Nyugdíjasként is aktívan részt vett a Belügyi Nyugdíjasok Budapesti Egyesületének munkájában, több mint három cikluson át volt a Tűzoltó Tagozat elnöke.
 
Duray Ferenc nyugállományú tűzoltó ezredest a katasztrófavédelem saját halottjának tekinti.
Temetéséről később intézkedünk.
 

Petkes András nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1949-2017)

Katasztrófavédelem

Petkes András nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Technikai-Anyagi és Pénzügyi Főosztály Műszaki Osztály volt fűtője 2017. április 10-én, életének 68. életévében betegség következtében elhunyt.

Petkes András nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1980. július 01-én szerelt fel a Fővárosi VIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába beosztott tűzoltói beosztásba. A BM Tűzoltó Kiképző Központ 5 hónapos tiszthelyettesképző iskoláját 1982-ben végezte el. 1985. szeptember 01-től 1999. november 30-án történt nyugállományba vonulásáig fűtőként teljesített szolgálatot.

Petkes András nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester munkáját mindenkor példásan, nagy igyekezettel és szorgalommal végezte. Tűzoltói pályafutásának kezdeti szakaszában számos nagy tűzeset felszámolásában vett részt, később fűtőként a Műszaki Osztály megbecsült tagja volt. Hosszú időn át tartó eredményes munkájának elismeréseként parancsnokai több alkalommal részesítették dicséretben és jutalomban.

Temetése 2017. április 20-án (csütörtök) 9.00 órakor volt az Olimpiai Park kikötőből induló hajóról történő szórással.

Petkes András nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.


Borza Sándor nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester (1952-2017)

Borza Sándor nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság volt beosztott tűzoltója 2017. március 27-én, életének 64. évében elhunyt.

Borza Sándor nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester 1976. május 15-ei hatállyal került felvételre a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság állományába beosztott tűzoltói majd később híradós beosztásba.

Munkáját nagyon szerette, azt legjobb tudása szerint mindig becsülettel látta el. Feladatait elkötelezett hivatástudattal, nagy hozzáértéssel, emberséggel, magas színvonalon és lelkiismeretesen végezte. Az évek során megszerzett és kialakult elemző- és ítélőképessége jó példa volt a fiatalabb kollégák számára. Munkatársai szerették, és megbecsüléssel vették körül.

A 26 éves tűzoltói pályafutása alatt teljesítményét számos alkalommal ismerték el dicséretekkel és kitüntetésekkel. Birtokosa volt a 20 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Érmeknek. Parancsnokai kimagasló munkájának elismeréséül több alkalommal részesítették dicséretben és jutalomban.

Nyugállományba vonulására a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XX. És XXIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományából 2002. október 31-ei hatállyal került sor.

Temetése 2017. április 19-én (szerdán) 9 óra 45 perckor volt a Pesterzsébeti temetőben. (1201 Budapest, Temető sor 1.)

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Gergely Gyula nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1965-2017)

KatasztrófavédelemGergely Gyula nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság VIII. kerületi Parancsnokságának volt beosztott tűzoltója 2017. március 25-én, életének 52. évében elhunyt.

Volt munkatársunk 1987. augusztus 01-jén szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság VIII. kerületi Parancsnokság hivatásos állományába beosztott tűzoltó beosztásba.

Feladatait körültekintően, a kiadott parancsoknak megfelelően, szakszerűen látta el. Munkáját lelkesen, igyekezettel végezte. Nagy gondot fordított elméleti felkészültségének növelésére és törekedett minél több gyakorlati tapasztalatra szert tenni. A káresemények felszámolása során bátran, hivatástudattal látta el a beosztásával járó feladatkört. Jelentős szerepet vállalt a fiatal kollégák betanításában is. Szakmai tevékenységét vezetői számos alkalommal ismerték el különböző szintű jutalmak adományozásával.

Megromlott egészségi állapota miatti nyugállományba helyezésére 2000. október 31-ei hatállyal került sor.

Halála váratlanul érte mindazokat, akik ismerték és szerették.

Temetésére Szentmártonkátán, 2017. április 06-án 16 órakor került sor.

Gergely Gyula nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

Bíróné Ősz Julianna nyugalmazott pv. alezredes (1948-2017)

KatasztrófavédelemBíróné Ősz Julianna nyugalmazott pv. alezredes a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság Védelmi és Hatóság Osztály volt osztályvezetője, 2017. március 28-án életének 69. évében, méltósággal viselt súlyos betegség után elhunyt.

Bíróné Ősz Julianna nyugalmazott pv. alezredes a Magyar Honvédség állományából került áthelyezésre 1988-ban a Polgári Védelem péceli kiképző bázisára tanári beosztásba, majd 1989-ben már a hivatásos állomány tagjaként tanszékvezető főtanárrá nevezték ki. 1990-ben a Budapest Főváros Polgári Védelmi Parancsnokságra került áthelyezésre, mint Lakosságvédelmi osztályvezető-helyettes, 1994. január 01-től a Védelmi és Felkészítési Osztály megbízott osztályvezetője. 1994. december 01-jei hatállyal parancsnoki kinevezést kapott a Főpolgármesteri Hivatal Polgári Védelmi Parancsnokság állományában, 1996. február 01-től a Védelmi Osztály osztályvezetője, 2000. január 01-től a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság Védelmi és Hatósági Osztály osztályvezetője. Nyugállományba vonulására, a felső korhatár elérésével 2005. április 23-án került sor.

Bíróné Ősz Julianna nyugalmazott pv. alezredes szakmai tevékenységére a fegyelmezett és pontos feladat végrehajtás volt jellemző. Elöljárói, beosztottai és munkatársai tisztelték, az évtizedek alatt megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték.  A feladatait a magas szintű elméleti tudása és a gyakorlati tapasztalata alapján mindenkor sikeresen oldotta meg. A polgári védelmet hivatásának tekintő fegyelmezett hivatásos tiszt volt.

Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült fővárosi és országos szintű elismerésekben, illetve  főpolgármesteri és miniszteri jutalomban.

Bíróné Ősz Julianna nyugalmazott pv. alezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetése 2017. április 7-én (pénteken) 12.00 órakor került sor a Megyeri úti temetőben (Budapest, IV. kerület Megyeri út 49.)

Deák Zoltán nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1958-2017)

KatasztrófavédelemDeák Zoltán nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság
Észak-pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság Zuglói Tűzőrség volt gépjárművezetője
2017. február 22-én, életének 59. életévében hosszan tartó betegségben elhalálozott.

Deák Zoltán nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1986. szeptember 01-én került felvételre a Fővárosi XIV. és XVI. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, beosztott tűzoltónak később gépjárművezetőként tevékenykedett. Közel 18 éves tűzoltói pályafutása alatt, mindvégig ezen a parancsnokságon teljesített szolgálatot. Munkáját, feladatait mindenkor nagy szeretettel és hozzáértéssel látta el. Szolgálati évei alatt összegyűjtött tapasztalatával, kiemelkedő szorgalommal segítette az újonnan felszerelő kollégák beilleszkedését, nagyban hozzájárulva a szakmai fejlődésükhöz. Szolgálaton kívül is mindenkor lehetett rá számítani. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, az évtizedek alatt megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült kerületparancsnoki, fővárosi parancsnoki elismerésekben valamint, megkapta a Szolgálati Jelet.

Nyugállományba vonulására 2004. december 30-i hatállyal került sor.

Temetése 2017. március 07-én (kedd) 13 órakor volt a Kistarcsai temetőben

Deák Zoltán nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Murányi Albert nyugalmazott tűzoltó százados (1953-2017)

KatasztrófavédelemMurányi Albert nyugalmazott tűzoltó százados a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Speciális Mentési Parancsnokság volt hajóskapitánya 2017. február 14-én, életének 64. életévében tragikus hirtelenséggel betegség következtében elhalálozott.

Murányi Albert nyugalmazott tűzoltó százados 1988. október 16-án került felvételre a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, XVIII. és XIX. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, megelőzési előadónak.

Szolgálatparancsnoki beosztásba 1992. január 01-jei hatállyal került kinevezésre. A IV. kerületi Tűzoltóparancsnokságra történő áthelyezésére 1995. március 01-i hatállyal került sor, ahol előbb főgépészi, 1997. február 01-től hajóskapitányi beosztást töltött be. 2000. október 01-től osztályvezetői feladatokat látott el, majd 2001. február 01-től ismét hajóskapitány. Közel 16 éves tűzoltói pályafutása alatt, szerteágazó tapasztalatait különböző területeken kamatoztatta. Számos nagy tűz- és káreset felszámolása során tanúsított bátor helytállása példaértékű. Határozott, irányító, vezető jellem, akit a kollégái elfogadtak, elismertek. Beosztásának szakmai elemeit kiválóan ismerte. Vezetői rátermettsége, felkészültsége átlag feletti. A szervezői, irányítói készségét jól érvényesítette a gyakorlatban. A felmerülő problémákat jó érzékkel pontosan oldotta meg, illetve hárította el. Munkáját mindenkor nagy hivatástudattal, a tűzoltóság szervezetéhez lojális szorgalommal végezte.

Szolgálati évei alatt megszerzett tapasztalatával, kiemelkedő szorgalommal segítette az újonnan felszerelő kollégák beilleszkedését, nagyban hozzájárulva szakmai fejlődésükhöz. Szolgálaton kívül is mindenkor lehetett rá számítani. Munkatársai, parancsnokai őszinte embernek ismerték, tisztelték az évtizedek alatt megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült kerületparancsnoki, fővárosi parancsnoki elismerésekben.

Nyugállományba vonulására 2004. december 15-i hatállyal került sor.

Temetése 2017. március 01-én (szerdán) 15.00 órakor volt a Megyeri úti temetőben.

Murányi Albert nyugalmazott tűzoltó százados emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Kovács Elemér nyugalmazott tűzoltó törzszászlós (1934-2017)

KatasztrófavédelemKovács Elemér nyugalmazott tűzoltó törzszászlós, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság III. kerületi Parancsnokság volt szolgálatparancsnoka 2017. február 13-án, életének 83. életévében elhunyt.

Kovács Elemér nyugalmazott tűzoltó törzszászlós 1960. április 01. és 1989. szeptember 30. közötti időszakban teljesített hivatásos tűzoltói szolgálatot a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság III. kerületi Parancsnoksága állományában.

Felszerelése után vonulós tűzoltóként, 1971-től rajparancsnokként, 1975-től őrségparancsnokként, 1976-tól szerparancsnokként, majd 1979-től nyugállományba vonulásáig szolgálatparancsnokként látta el a szolgálatot.

Végigjárta a ranglétrát, a tűzoltói szolgálat minden szintjét ismerte, szolgálatellátását végig aktív tenni akarás és hivatástudat jellemezte. A több évtizedes pályafutása alatt tudását és szakmai hozzáértését mindig megosztotta a belépő fiatalokkal. A rábízott személyi állomány mentora, vezetője, és példaképe is volt.

A káresemények felszámolása során bátran, hivatástudattal látta el a beosztásával járó feladatkört. A rendkívüli feladatokban is mindig kiemelkedő helytállást tanúsított, mint például az árvizek által okozott károk felszámolása, amiért 1965-ben „Árvízvédelmi Érem” kitüntetésben is részesült.

Pályája során az elismerések sem maradtak el. „Tűzrendészeti Érem” Arany fokozata, a „Haza Szolgálatáért Érdemérem” bronz, ezüst, és arany fokozata, „Kiváló Tűzoltó Jelvény”, és számos vezetői elismerés mutatta, hogy életpályája során vezetői elismerték teljesítményét.

Példamutató munkájával, szorgalmával, segítőkész hozzáállásával, sokak tiszteletét, megbecsülését és barátságát vívta ki. Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás, tapasztalat húzódott.

Nyugállományba vonulására a felső korhatár elérésével, 1989. szeptember 30-i hatállyal került sor.

Hosszan tartó súlyos betegsége után, halálozott el 2017. február 13-án.

Temetésére 2017. február 28-án 14.00 órakor került sor a budapesti Szent Mihály Templomban (1056 Budapest, Váci utca 47/b) került sor.

A család kérése, hogy a temetésen résztvevők kegyeletüket egy szál virággal róják le!

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Marofka József nyugalmazott tűzoltó zászlós (1952-2017)

KatasztrófavédelemMarofka József nyugállományú tűzoltó zászlós a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XIII. kerületi Parancsnokság volt szerparancsnoka 2017. január 16-án, életének 65. évében, betegség következtében elhunyt.

Marofka József nyugállományú tűzoltó zászlós több mint 25 éves tűzoltói pályafutását 1973. január 01-jén kezdte meg a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XIV-XVI. kerületi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományában. Gépjárművezetői beosztásba 1981. július 01-jei hatállyal került kinevezésre. A XIII. kerületi Tűzoltóparancsnokságra történő áthelyezésére 1990. június 16-i hatállyal került sor, ahol előbb gépjárművezetői, 1995. július 01-től különlegesszer kezelői, 1997. február 01-től pedig szerparancsnoki beosztást töltött be.

Munkáját hivatásának tekintette, melyet mindig példamutató szorgalommal végzett. A beavatkozások során kimagasló hozzáértéssel, bátran, szakszerűen látta el feladatait. A káreseteknél tanúsított munkáját is elismerve léptették elő zászlósi rendfokozatba. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, az évtizedek alatt megszerzett tudását megbecsülték.

Kiemelkedő munkája elismeréseként több alkalommal részesült kerület parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzbiztonságért Érem ezüst fokozatának, a Haza Szolgálatáért Érdemérem ezüst fokozatának és a 10, 15, 20 és a 25 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek.

Marofka József nyugállományú tűzoltó zászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Búcsúztatásának időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Kis József nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1948-2017)

KatasztrófavédelemKis József nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság
Észak-pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság Zuglói Tűzőrség volt beosztott tűzoltója
2017. január 20-án, életének 69. életévében elhalálozott.

Kis József nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1975. december 01-én került felvételre a Fővárosi XIV. és XVI. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, beosztott tűzoltónak. Közel 24 éves tűzoltói pályafutása alatt, mindvégig ezen a parancsnokságon teljesített szolgálatot. Munkáját, feladatait mindenkor nagy szeretettel és hozzáértéssel látta el. Szolgálati évei alatt összegyűjtött tapasztalatával, kiemelkedő szorgalommal segítette az újonnan felszerelő kollégák beilleszkedését, nagyban hozzájárulva a szakmai fejlődésükhöz. Szolgálaton kívül is mindenkor lehetett rá számítani. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, az évtizedek alatt megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült kerületparancsnoki, fővárosi parancsnoki elismerésekben, megkapta a Tűzbiztonsági Érdemérem bronz fokozatát valamint, a Szolgálati Érdemérmet.

Nyugállományba vonulására 1998. november 30-i hatállyal került sor.

Búcsúztatása 2017. január 27-én (pénteken) 14:00 órakor volt a Hatvani temetőben.

Kis József nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Holánszki Mihály nyugalmazott tűzoltó törzszászlós(1928-2017)

KatasztrófavédelemHolánszki Mihály nyugállományú tűzoltó törzszászlós a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzoltási és Szolgálati Osztály volt részlegvezetője 2017. január 12-én, életének 89. évében elhunyt.

Holánszki Mihály nyugállományú tűzoltó törzszászlós 1948. június 01-én került felvételre a Tűzoltóság állományába. Kiképzése után 1948. augusztus 25-től a Ganz Vagongyári Őrs állományába került tűzoltó járőrnek. Ezt követően 1951. augusztus 13-tól 1959. március 30-ig a VIII. alosztályon vonulós tűzoltói szolgálatot látott el. A Budapesti Osztályparancsnokság Hírközpontjába 1959. április 01-jei hatállyal került hírközpont beosztottnak. Az irányítói és vezetői képessége, illetve a sok éves gyakorlati tapasztalata alapján a Hírközpontban részlegvezetői kinevezést kapott. Nyugállományba vonulásáig, 1983. július 31-ig részlegvezetői beosztást látott el.

A hosszú tűzoltói pályafutása alatt munkáját, feladatait mindenkor nagy szeretettel, lelkiismeretesen és hozzáértéssel látta el. A szolgálati beosztásával járó felelősségét átérezve, kiemelkedő hivatástudattal rendelkezett. Beosztottaitól a fegyelmet megkövetelte, de emellett kiemelt figyelmet fordított a fiatalabb kollégák nevelésére oktatására. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, az évtizedek alatt megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. 

Kiemelkedő munkája elismeréseként számos esetben részesítették országos parancsnoki és fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzrendészeti Érem II. fokozatának, a Haza Szolgálatáért Érdemérem arany, ezüst és bronz fokozatának és a 10, 15, 20, 25, 30 és a 35 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek.

Holánszki Mihály nyugállományú tűzoltó törzszászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Búcsúztatásának időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap