Elhunyt bajtársaink 2022

Bán Lajos nyugalmazott tűzoltó alezredes (1935-2022)

Bán Lajos nyugalmazott tűzoltó alezredes, a Fővárosi I-II-XII. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt parancsnok-helyettese, 2022. november 19-én, életének 88. évében betegség következtében elhunyt.

Bán Lajos nyugalmazott tűzoltó alezredes 1958. február 20-én került felvételre a BM Budapest XIV. kerületi Tűzrendészeti Parancsnokság állományába, előadói beosztásba. A BM Akadémia Tűzoltó Tiszti Tagozatának elvégzését követően 1965. augusztus 01-től tűzrendészeti előadó, 1967. augusztus 01-től a BM Budapesti Tűzoltóparancsnokság Megelőző Tűzrendészeti Osztály előadója. A BM Budapesti I-II-XII. kerületi Tűzrendészeti Parancsnokság parancsnok-helyettesi beosztásába 1970. január 01-jei hatállyal került kinevezésre.

Bán Lajos nyugalmazott tűzoltó alezredesszolgálati ideje alatt egyenletesen magas szintű, kifogástalan szakmai munkát végzett. Vezetői, irányítói feladatait a készenléti állomány érdekeit és a szolgálatellátást szem előtt tartva végezte. Kiemelkedő kapcsolatteremtő és kapcsolatfenntartó képességgel rendelkezett, munkatársai és beosztottai tisztelték, becsülték. A 32 éves tényleges tűzoltói szolgálata alatt mindvégig példamutatóan látta el feladatait.

A szolgálat terén végzett munkájának elismeréséül számos alkalommal részesült fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzbiztonságért Érdem Érem arany fokozatának, a Haza Szolgálatáért Érdem Érem arany és ezüst fokozatának és a Tűzbiztonsági Érem arany fokozatának.

Nyugállományba vonulására 1990. szeptember 30-i hatállyal került sor.

Bán Lajos nyugalmazott tűzoltó alezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére szűk családi körben kerül sor.

 

Belcsik Pál nyugalmazott tűzoltó főtörzszászlós (1946 - 2022)

Belcsik Pál nyugalmazott tűzoltó főtörzszászlós, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság X. kerületi Tűzoltóparancsnokságának volt szolgálatparancsnoka 2022. november 02-án, életének 76. évében elhalálozott.

Volt munkatársunk 1976. június 16-án kezdte szakmai pályafutását, mint beosztott tűzoltó. 
A beosztásához szükséges szakmai iskola sikeres elvégzésén túl nagy gondot fordított elméleti felkészültségének növelésére és törekedett minél több gyakorlati tapasztalatra szert tenni. Ismereteinek és szakértelmének bővülése eredményeként egyre magasabb, nagyobb felelősséggel járó beosztásokat töltött be. Szerparancsnokként, szolgálatparancsnok-helyettesként és utolsó beosztásában, szolgálatparancsnokként is nagyfokú kötelességtudattal, az emberi és a szakmai érdekeket figyelembe véve, határozottan, az előírásoknak megfelelően irányította a vezetése alá tartozó egységet. Szakmai felkészültségével, tapasztalatával, segítőkész, fegyelmezett, lelkiismeretes magatartásával minden esetben hasznos tagja volt munkahelyi környezetének. Parancsnokai elismerését kivívta, melyet dicséretek és jutalmak, valamint a szolgálati érmek sorozata bizonyít. 

Nyugállományba helyezésére 1996. december 16-ai hatállyal került sor.

Temetésére 2022. november 11-én 14.00 órakor a Pest megyei, Úri temetőjében került sor.

Belcsik Pál nyugalmazott tűzoltó főtörzszászlós emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

 

Hegedűs András nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1943 - 2022)

Hegedűs András nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a BM TOP Repülőtéri Tűzoltóparancsnokság volt gépkocsivezetője, 2022. november 03-án, életének 80. évében elhunyt.

Hegedűs András nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1975. július 16-án szerelt fel a Ferihegyi Repülőtér Üzemi Parancsnokság állományába, ahol előbb beosztott tűzoltói, majd 1976. február 01-től gépkocsivezető beosztást látott el.

Munkáját nagyon szerette, azt legjobb tudása szerint mindig becsülettel látta el. Feladatait elkötelezett hivatástudattal, nagy hozzáértéssel, emberséggel, magas színvonalon és lelkiismeretesen végezte. Munkatársai szerették, és megbecsüléssel vették körül. Szorgalmával, segítőkész hozzáállásával, sokak tiszteletét, barátságát vívta ki. Szolgálati ideje alatt a közösségért dolgozott, tűzoltói pályafutása alatt tudását és szakmai hozzáértését mindig megosztotta a belépő fiatalokkal. Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás, tapasztalat húzódott. Teljesítményét számos alkalommal ismerték el dicséretekkel és jutalmakkal. 

Nyugállományba vonulására 1996. december 15-ei hatállyal került sor.

Temetésére 2022. november 29-én (kedden) 13.00 órakor kerül sor a Monori Református Temetőben (2200 Monor, Csokonai utca 4.). 

Hegedűs András nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Hoór Péter nyugalmazott tűzoltó főhadnagy (1954  – 2022)

Hoór Péter nyugalmazott tűzoltó főhadnagy Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság IX. és X. kerületi Parancsnokság, Ferencvárosi Tűzőrségének volt szolgálatparancsnok-helyettese 2022. október 02-án, életének 69. évében elhunyt.

Hoór Péter nyugalmazott tűzoltó főhadnagy tűzoltói pályafutását 1980. március 01-jén a Gyöngyös Városi és Járási Tűzoltó-parancsnokságon kezdte beosztott tűzoltóként. 1980. szeptember 01-től gépkocsivezető, majd 1988. július 01-től különlegesszer-kezelői beosztást látott el. 1996. március 01-től a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság Tűzoltó Kiképző Intézetében oktatóként tevékenykedett. 1998. június 01-jei hatállyal – áthelyezését követően – kinevezésre került a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság IX. kerületi Parancsnokság állományába először szerparancsnoki, majd 1998. július 01-től szolgálatparancsnok-helyettesi beosztásba. 

Irányító feladatait mindenkor hivatástudattal, a készenléti állomány érdekeit és a szolgálatellátást szem előtt tartva, magas színvonalon végezte. Nagy gondot fordított nemcsak a saját, hanem a beosztottai szakmai fejlődésére, elméleti és gyakorlati ismereteinek bővítésére. Tudása, tapasztalata elismerést vívott ki az elöljárói és a beosztotti állomány körében egyaránt. A Parancsnokság és az irányítása alá tartozók érdekében bátran kiállt, emberséges magatartásáért munkatársai, vezetői tisztelték, becsülték. 

Kiemelkedő munkája elismeréseként többször részesült különböző szintű dicséretben és jutalomban. 

Nyugállományba vonulására 2004. december 15-ei hatállyal került sor.

Temetésére 2022. október 13-án (csütörtökön) 12 órakor Gyöngyösön, a Felsővárosi Temetőben került sor.

Hoór Péter nyugalmazott tűzoltó főhadnagy emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

Kozma Vilmos nyugalmazott tűzoltó törzszászlós (1961 - 2022)

Kozma Vilmos nyugalmazott tűzoltó törzszászlós a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság IX. és X. kerületi Parancsnokság, Ferencvárosi Tűzőrségének volt beosztott tűzoltója 
2022. október 31-én, életének 62. évében elhalálozott.

Volt munkatársunk 1988. január 16-án szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság állományába. A ferencvárosi tűzoltó laktanya a felszerelésétől egészen a nyugállományba helyezéséig a szolgálati helye maradt. Szolgálati ideje alatt mindvégig beosztott tűzoltó munkakörben tevékenykedett. Munkáját hivatásának tekintette, melyet mindig példamutató szorgalommal végzett. 

Nagy gondot fordított elméleti felkészültségének növelésére és törekedett minél több gyakorlati tapasztalatra szert tenni. A káresemények felszámolása során bátran, hivatástudattal látta el a beosztásával járó feladatkört. Sokrétű ismereteit szívesen megosztotta kollégáival, önzetlenül segített másokon. Az újonnan felszerelt társai betanításában kiemelkedő szerepet vállalt, hiszen fontosnak tartotta, hogy átadja mindazt a tudás, ismeretet és tapasztalatot, amit az évek során megtanult, elsajátított. Több jelentős káresemény felszámolása során bizonyította hősies és bátor helytállását. 

Elöljárói, vezetői a kimagasló teljesítményét, elkötelezettségét számos alkalommal dicsérettel, illetve különböző szintű jutalmak adományozásával ismerték el. 

Bármennyire is szerette munkáját, az állandó terhelés megviselte egészségét. Nyugállományba helyezésére 2005. december 13-ai hatállyal került sor. 

Halála mélyen megrázta mindazokat, akik ismerték és szerették. 

Temetésének időpontjáról a későbbiek folyamán adunk tájékoztatást. 

Kozma Vilmos nyugalmazott tűzoltó törzszászlós emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

 

Dani Jánosné nyugalmazott tűzoltó hadnagy (1948 – 2022)

Dani Jánosné nyugalmazott tűzoltó hadnagy, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság IX. kerületi Parancsnokság volt gazdasági kiemelt főelőadója, majd az I-II-III. és XII. kerületi Parancsnokság Óbudai Tűzőrség volt általános kiemelt főelőadója, 2022. október 12-én, betegség következtében, életének 74. évében elhunyt.

Dani Jánosné nyugalmazott tűzoltó hadnagy 1972. március 01-jei hatállyal került felvételre a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság VIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, gyors- és gépíró munkakörbe. A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság központi állományába 1976. július 01-én, a X. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába 1977. július 01-én került.  A IX. kerületi Tűzoltóparancsnokságon anyagi-pénzügyi előadónak 1983. november 03-én nevezték ki, 1992. március 01-től gazdasági előadó, 1996. április 01-től gazdasági főelőadó, 1998. január 01-től gazdasági kiemelt főelőadó. Hivatásos állományba 1984. január 01-én került kinevezésre, első tiszti kinevezését 1997. március 01-én kapta. 

Dani Jánosné nyugalmazott tűzoltó hadnagy a beosztásából adódó feladatait mindenkor nagy igyekezettel, a munkahelyi közösség megbecsült tagjaként végezte. Magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkezett, feladatait mindenkor szakszerűen és pontosan látta el, precizitása példaértékű volt. 

Kiemelkedő munkája elismeréseként több alkalommal részesült fővárosi és BM TOP parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Nyugállományba vonulására 1999. december 15-i hatállyal került sor. Ezt követően sem szakadt el a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságtól, nyugállományba vonulása után az Újpesti és az Óbudai Tűzőrségen is dolgozott, helyettesítve a gazdasági kiemelt főelőadót.

Dani Jánosné nyugalmazott tűzoltó hadnagyot az FKI igazgatója a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság halottjának nyilvánította.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésére 2022. november 9-én (szerda) 11.45 órakor kerül sor az Új Köztemetőben (1108 Budapest, Kozma utca 8-10.).

 

Takács Dénes nyugalmazott tűzoltó százados (1951-2022)

Takács Dénes nyugalmazott tűzoltó százados, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság XXII. kerületi Parancsnokság volt szolgálatparancsnoka, 2022. szeptember 23-án, életének 71. évében elhunyt.

Takács Dénes nyugalmazott tűzoltó százados 1984. március 01-én került felvételre a Csepel Művek Üzemi Tűzoltóság állományába, vonulós tűzoltónak. Gépjárművezetői beosztásba 1985. február 1-én, szerkezelőnek 1990. február 1-én nevezték ki, 1991. szeptember 01-én szolgálatparancsnoki feladatokkal bízták meg. A Főváros XXII. kerületi Tűzoltóság állományába 1991. november 16-i hatállyal került áthelyezésre, különlegesszer-kezelőnek. Szolgálatparancsnok-helyettesi kinevezését 1992. március 1-én, szolgálatparancsnoki kinevezését 1996. február 01-én kapta. Az 5 hónapos tiszthelyettes-képző tanfolyam és a zászlós képző iskola után, 1995-ben végezte el BM Tűz- és Polgári Védelmi Intézet tűzoltó technikusképző 1 éves nappali szakát.

Takács Dénes nyugalmazott tűzoltó századosszolgálati ideje alatt mindvégig egyenletesen magas szintű, kifogástalan szakmai munkát végzett, ennek megfelelően parancsnokai bizalmát folyamatosan élvezte. Az irányítása alá tartozó állománytól fegyelmezett, pontos munkavégzést követelt. A felmerülő problémákat jó érzékkel pontosan oldotta meg. Munkáját mindenkor nagy hivatástudattal, a tűzoltóság szervezetéhez lojális szorgalommal végezte.  Felettesei, beosztottai emberséges magatartásáért tisztelték, becsülték. Tűzoltó szolgálata alatt mindvégig példamutatóan látta el a feladatait. 2001. május 31-én történt nyugállományba vonulását követően is aktív tagja maradt a tűzoltóság közösségének.

A szolgálat terén végzett munkájának elismeréséül számos alkalommal részesült parancsnoki elismerésben, Tűzoltónap alkalmából, 1999. május 01-jei hatállyal, a BM Tűzoltóság Országos Parancsnoka tűzoltó századossá léptette elő. 

Takács Dénes nyugalmazott tűzoltó százados emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére 2022. október 12-én (szerda) 10.00 órakor kerül sor a Tárnoki temetőben.

 

Bogár Mihály nyugalmazott tűzoltó százados (1948 – 2022)

Bogár Mihály nyugalmazott tűzoltó százados, a Fővárosi X. kerületi Tűzoltó-parancsnokság Tűzoltási és Kárelhárítási Osztály volt osztályvezetője, 2022. augusztus 02-án, életének 75. évében, betegség következtében elhunyt.

Bogár Mihály nyugalmazott tűzoltó százados, 1983. március 01-jén szerelt fel a Fővárosi X. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába, beosztott tűzoltói beosztásba. Szerparancsnoki beosztásba 1984. szeptember 01-jei hatállyal került, 1986. augusztus 01-től különlegesszer-kezelő, majd 1986. október 01-től ismét szerparancsnok. Szolgálatparancsnok-helyettesi kinevezését 1987. február 01-én kapta, 1989. augusztus 01-jei hatállyal szolgálatparancsnoknak nevezték ki. A Fővárosi X. kerületi Tűzoltó-parancsnokság Tűzoltási és Kárelhárítási Osztály osztályvezetői beosztását megbízással 1994. március 01-től látta el, 1994. augusztus 01-től nyugállományba vonulásáig kinevezett osztályvezető.

Bogár Mihály nyugalmazott tűzoltó százados hivatás- és felelősségtudata példaértékű volt,  munkáját teljes odaadással végezte. Vezető, irányító feladatait mindenkor magas színvonalon, a beosztotti állomány érdekeit mindenkor szem előtt tartva, emberségesen látta el. 

Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült kerület parancsnoki dicséret és jutalom elismerésben, 1988-ban Kiváló Tűzoltó kitüntetést kapott. 

Nyugállományba vonulására 1995. november 30-i hatállyal került sor.

Temetésére 2022. október 03-án (hétfő) 14.15 órakor kerül sor az Újköztemető szóróparcellájában (1108 Budapest, Kozma utca 8-10.).

 

Nagyvári Jenő nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1955- 2022)

Nagyvári Jenő nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság I-II-III. és XII. kerületi Parancsnokság Közép-budai Tűzőrség volt gépjárművezetője, 2022. augusztus 4-én, életének 67. évében elhunyt.

Nagyvári Jenő nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1986. november 01. és 2006. november 30-a közötti időszakban teljesített hivatásos tűzoltói szolgálatot a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság állományában.

Feladatait a nyugállományba vonulásáig becsülettel, lelkiismeretesen, elkötelezett hivatástudattal látta el. Munkatársai szorgalmas emberként ismerték, szerették és megbecsülték. Munkáját mindenkor a pontosság, a hivatástudat és a szakma iránti szeretet jellemezte, a tűz- és káreseteknél kiemelkedő tevékenysége példaértékű volt. 

Példamutató munkájáért és szolgálatellátásáért több alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Nyugállományba vonulására 2004. november 30-i hatállyal került sor. 

Temetésére 2022. szeptember 9-én 15.00 órakor kerül sor a Nagykovácsi Köztemetőben  (2094 Nagykovácsi, Sport utca).

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Viknyédi Lajos munkatárs, volt címzetes tűzoltó főtörzsőrmester (1966-2022)

Viknyédi Lajos munkatárs, volt címzetes tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gazdasági Igazgató-helyettesi Szervezet Műszaki Osztály rendésze, korábban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság gépjárművezetője, 2022. július 12-én, életének 57. évében, hirtelen elhunyt.

Viknyédi Lajos hivatásos szolgálata során munkáját, szolgálati feladatait mindenkor megbízhatóan végezte. Számtalan tűz- és káreset felszámolásában vett részt, feladatait fegyelmezetten látta el. Szolgálati évei alatt megszerzett tapasztalatával segítette a fiatalabb kollégák beilleszkedését, hozzájárulva szakmai fejlődésükhöz. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Több alkalommal részesült kerületparancsnoki, fővárosi parancsnoki elismerésekben.

Egészségi állapota romlása miatt, egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljárásban szolgálati viszonya 2020. december 31-ei hatállyal megszűnt, azonban munkavállalóként továbbra is az igazgatóság állományában vállalt szolgálatot.

Viknyédi Lajos munkatárs, volt címzetes tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Tari Miklós nyugalmazott tűzoltó zászlós (1941 – 2022)

Tari Miklós nyugalmazott tűzoltó zászlós, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Speciális Mentési Parancsnokság volt kormányosa, 2022. május 27-én, életének 81. évében, betegség következtében elhunyt.

Tari Miklós nyugalmazott tűzoltó zászlós a Nemzeti Szabad Kikötő Üzemi Tűzoltó-parancsnokság állományába 1976. július 01-én szerelt fel kormányos beosztásba. Tűzoltói pályafutása alatt mindvégig ezen a parancsnokságon teljesített szolgálatot.

Tari Miklós nyugalmazott tűzoltó zászlós elméleti felkészültsége gyakorlati tapasztalattal is párosult. A szolgálati beosztásával járó felelősségét átérezve, kiemelkedő hivatástudattal rendelkezett, feladatait mindig példásan, nagy igyekezettel és szorgalommal végezte. Kiemelkedő szakmai munkáját több elismerés és kitüntetés is fémjelzi. Birtokosa volt a Szolgálati Érdemérem 10, 15 éves fokozatának, a Tűzbiztonsági Érem bronz és ezüst fokozatának, valamint számos alkalommal részesült kerületi parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Nyugállományba helyezésére 1991.október 31-i hatállyal került sor.

Tari Miklós nyugalmazott tűzoltó zászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Farkas János nyugállományú tűzoltó törzszászlós (1929-2022)

Farkas János nyugállományú tűzoltó törzszászlós, a Fővárosi VIII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság volt szerparancsnoka, 2022. május 27-én, életének 94. évében elhunyt.

Farkas János nyugállományú tűzoltó törzszászlós 1950. október 01-én kezdte meg a tűzoltói szolgálatát a makói újonciskolán. A Fővárosi VIII. Alosztály állományába vonulós tűzoltónak 1951. február 7-én került kinevezésre. Szakmai felkészültségére tekintettel és vonulási tapasztalatára is figyelemmel 1963. szeptember 16-tól rajparancsnok-helyettesi, 1972. szeptember 01-től rohamparancsnoki, 1976. július 01-től szerparancsnoki beosztásokat töltött be. Számtalan tűz- és káreset felszámolásában vett részt, feladatait mindenkor a szabályzatokban meghatározottak szerint, fegyelmezetten látta el és erre tanította a beosztottait is. Felelősségérzete, hivatástudata átlag feletti volt.

Kiemelkedő munkája elismeréseként többször részesült fővárosi parancsnoki és országos parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzrendészeti Érdemérem ezüst fokozatának, a Tűzrendészeti Érem arany fokozatának, a 10, 15, 20, 25 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdeméremnek és a Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozatának.

Nyugállományba vonulására 1980. május 31-hatállyal került sor.

Farkas János nyugállományú tűzoltó törzszászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Meleg István nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1948 - 2022)

Meleg István nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság XVIII-XIX. kerületi Parancsnokság volt beosztott tűzoltója, 2022. június 20-án, életének 74. évében elhunyt.

Meleg István nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1973. július 01-jén szerelt fel a Fővárosi XVIII-XIX. kerületi Tűzoltó-parancsnokság hivatásos állományába, ahol nyugállományba vonulásáig beosztott tűzoltói beosztást látott el.

Következetes, határozott, de ugyanakkor segítőkész emberként ismerték. Feladatait mindenkor példásan, fegyelmezetten látta el. Elméleti és gyakorlati ismereteit folyamatos önképzéssel igyekezett bővíteni. Példamutató munkájával, szorgalmával, segítőkész hozzáállásával, sokak tiszteletét, barátságát vívta ki. Szolgálati ideje alatt a közösségért dolgozott, tűzoltói pályafutása alatt tudását és szakmai hozzáértését mindig megosztotta a belépő fiatalokkal. Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás, tapasztalat húzódott. 

Kiemelkedő munkája elismeréseként ezen időszak alatt számos alkalommal részesült fővárosi és kerületi parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Nyugállományba vonulására 1998. augusztus 31-ei hatállyal került sor.

Temetésére 2022. július 06-án (szerda) 10.00 órakor kerül sor az Inárcsi temetőben (Inárcs, Honvéd utca 46.).

Meleg István nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Koncz Gyula nyugalmazott tűzoltó százados (1946-2022)

Koncz Gyula nyugalmazott tűzoltó százados, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Tűzoltási és Műszaki Mentési Főosztály Ügyeleti Osztály volt hírközpont-vezetője, 2022. május 03-án, életének 76. évében, rövid betegség következtében elhunyt.

Koncz Gyula nyugalmazott tűzoltó százados 1973. február 01-én került felvételre a IV. és XV. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába, vonulós tűzoltónak. A Hírközpont állományába 1974. február 01-én került áthelyezésre, ahol kezdetben beosztott, 1979. május 01-től részlegvezető, 1985. szeptember 01-től ügyeletes tiszt-helyettes, majd 1991. május 01-től ügyeletes tiszti beosztást látott el.

Koncz Gyula nyugalmazott tűzoltó százados valamennyi beosztásában bizonyította rátermettségét, alkalmasságát, megfelelő vezetői és irányítói készségét. A felmerülő problémákat jó érzékkel, pontosan oldotta meg. Munkáját mindenkor nagy hivatástudattal, a tűzoltóság szervezetéhez lojális szorgalommal végezte. Szakmai tudása, tapasztalata elismerést vívott ki beosztottai és az elöljárói állomány körében egyaránt. 

Kiemelkedő munkája elismeréseként többször részesült fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzbiztonsági Érem ezüst és arany fokozatának a 10, 15 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek és a 20 év után járó Szolgálati Jelnek.

Nyugállományba vonulására 1998. november 30-i hatállyal került sor.

Koncz Gyula nyugalmazott tűzoltó százados emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére 2022. május 24-én (kedd) 9.45 órakor kerül sor az Új Köztemetőben (1108 Budapest, Kozma utca 8-10.).

 

Antal-Jakab Béla nyugalmazott tűzoltó őrnagy (1945 - 2022)

Antal-Jakab Béla nyugállományú tűzoltó őrnagy a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság XVIII-XIX. kerületi Parancsnokság volt főelőadója, 2022. május 02-án, életének 77. évében, betegség következtében, tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Antal-Jakab Béla nyugállományú tűzoltó őrnagy 1976. augusztus 01-jei hatállyal került felvételre a XVIII-XIX. kerületi Tűzoltó-parancsnokság hivatásos állományába, mint vonulós tűzoltó. A BM Tisztképző iskola elvégzését követően 1981-től több felelős beosztásban teljesített szolgálatot. Tűzvizsgálóként valamint tűzmegelőzési főelőadóként maradandó sikereket ért el. 

Munkáját nagyon szerette, azt legjobb tudása szerint mindig becsülettel látta el. Feladatait elkötelezett hivatástudattal, nagy hozzáértéssel, emberséggel, magas színvonalon és lelkiismeretesen végezte. Munkatársai szerették, és megbecsüléssel vették körül. 

Példamutató munkájával, szorgalmával, segítőkész hozzáállásával, sokak tiszteletét, barátságát vívta ki. Szolgálati ideje alatt a közösségért dolgozott, tűzoltói pályafutása alatt tudását és szakmai hozzáértését mindig megosztotta a belépő fiatalokkal. Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás, tapasztalat húzódott. Teljesítményét számos alkalommal ismerték el dicséretekkel és jutalmakkal. 

Nyugállományba vonulására a 1997. november 30-ai hatállyal került sor. 

Búcsúztatására 2022. május 23-án (hétfőn) 12.00 órakor kerül sor a Pestszentlőrinci temetőben (1183 Budapest, Nefelejcs utca 101.) 

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Mede Márton tűzoltó főtörzsőrmester (1980-2022)

Mede Márton tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIII. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója (búvár), életének 42. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Mede Márton tűzoltó főtörzsőrmester 2008. május 16-án került felvételre a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Speciális Mentési Parancsnokság állományába búvár beosztásba. Az alapfokú tűzoltóképző tanfolyamot kiemelkedő eredménnyel végezte el. A búvár beosztása mellett beosztott tűzoltói feladatokat is végzett. Számos nagy tűz-, illetve káreset felszámolásában bizonyította bátorságát, rátermettségét. Beosztásának szakmai elemeit kiválóan ismerte, az egyik legtapasztaltabb búvár volt az állományban.

Feladatellátásban határozott, magabiztos, a közösségi életben segítőkész, jó kedélyű, megbízható, igazi kolléga volt. Munkáját mindenkor nagy hivatástudattal, a tűzoltóság szervezetéhez lojális szorgalommal végezte. Szolgálati évei alatt megszerzett tapasztalatával segítette az újonnan felszerelő búvárok beilleszkedését, nagyban hozzájárulva szakmai fejlődésükhöz. Szolgálaton kívül is mindenkor lehetett rá számítani. Példamutató munkájával, segítőkész hozzáállásával, sokak tiszteletét, barátságát vívta ki.

Kiemelkedő munkája elismeréseként több alkalommal részesült elismerésben. A belügyminiszter Rendkívüli Helytállásért Érdemjel ezüst fokozatát adományozta részére Hableány hajókatasztrófa felszámolása során tanúsított helytállásáért. 

Mede Márton tűzoltó főtörzsőrmestert az FKI igazgatója a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság halottjának nyilvánította.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Búcsúztatására 2022. április 29-én (péntek) 13.00 órakor kerül sor a Pál-völgyi-barlang bejáratánál (Budapest II. kerület, Szépvölgyi út 162.). 

Nagy József nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1956 - 2022)

Nagy József nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság XVII-XVIII. és XIX. kerületi Tűzoltó-parancsnokság, Rákoskeresztúri Tűzőrség volt beosztott tűzoltója, 2022. április 18-án életének 67. évében, súlyos betegség következtében elhunyt.

Nagy József nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1986. november 01-jén szerelt fel a Fővárosi XVII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság hivatásos állományába, beosztott tűzoltói beosztásba.

Feladatait körültekintően, a kiadott parancsoknak megfelelően látta el. Káreseteknél a ráháruló feladatokat kiválóan megoldotta, szakmai tudását eredményesen és szakszerűen alkalmazta. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, a tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Felelősségérzete, hivatástudata átlag feletti volt.

Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült fővárosi és kerületi parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Nyugállományba vonulására 2006. március 15-ei hatállyal került sor.

Temetésére 2022. április 27-én (szerdán) 11.00 órakor kerül sor a Bagi Temetőben (2191 Bag, Temető dűlő 2116.). 

Nagy József nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Molnár Csaba nyugalmazott tűzoltó őrnagy (1943 -2022)

Molnár Csaba nyugalmazott tűzoltó őrnagy, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Ügyeleti Csoport volt ügyeletvezetője - életének 80. évében, hosszan tartó súlyos betegség következtében - 2022. április 09-én elhunyt.

Molnár Csaba nyugalmazott tűzoltó őrnagy 1973. január 01-én került felvételre a Fővárosi XX. kerületi Parancsnokság állományába beosztott tűzoltónak. A Tűzoltó Tisztképző Iskola elvégzését követően 1976. július 01-től 1977. május 31-ig szolgálatparancsnoki beosztást látott el. Kiemelkedő oktatói, nevelői és tűzoltásvezetői munkája alapján a Tűzoltási és Kiképzési Osztályra került háttérparancsnoknak. Tűzoltási csoportvezetői beosztásba 1979. március 1-jei hatállyal nevezték ki, 1985. augusztus 01-től a Fővárosi XX. kerületi Parancsnokság parancsnok-helyettese, 1987. augusztus 01-től az Ügyeleti Csoport állományában ügyeletvezető. Nyugállományba vonulására 1994. január 31-i hatállyal került sor.

A mindenkori beosztásaival kapcsolatos feladatokat kellő alapossággal, nagy szakmai gyakorlattal, lelkiismeretesen látta el. Következetes, határozott, ugyanakkor segítőkész emberként ismerték. Szolgálatellátását mindenkor a hivatástudat, a szakma iránti szeretet jellemezte.

Kiemelkedő munkája elismeréseként több esetben részesítették dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzbiztonsági Érem arany, ezüst és bronz fokozatának, a 10, 15 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek és a 20 év után járó Szolgálati Jelnek.

Molnár Csaba nyugalmazott tűzoltó őrnagy emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére 2022. június 02-án (csütörtök) 12.00 órakor kerül sor a Fiumei úti sírkert szóróparcellájában.

 

Somkuti Ferenc nyugalmazott tűzoltó ezredes (1942-2022)

Somkuti Ferenc nyugalmazott tűzoltó ezredes a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Tűzoltási és Műszaki Mentési Főosztály Tűzoltási Osztály volt tűzoltási csoportvezetője - életének 81. évében, tragikus hirtelenséggel - 2022. április 06-án elhunyt.

Somkuti Ferenc 1972. február 01-én került kinevezésre a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság hivatásos állományába, őrmesteri rendfokozattal, távgépíró műszerész munkakörbe. A Tűzoltó Tisztképző Iskolát 1977-ben végezte el. Az iskola elvégzése után az FTP Tűzoltási Csoport háttérparancsnoki beosztásába került. E munkakörben egyre nagyobb tapasztalatra tett szert. Kiemelkedő képességei alapján 1981. január 01-én tűzoltási csoportvezetőnek nevezték ki. A szolgálat felső korhatárának elérésekor, saját kérelmére a belügyminiszter a szolgálati viszonyát meghosszabbította. Nyugállományba vonulására 1998. november 30-i hatállyal került sor.

A beosztásában eltöltött hosszú ideje alatt gyakorlati, szakmai ismereteit kivételesen magas szintre emelte, korának egyik legtapasztaltabb és legeredményesebb tűzoltási csoportvezetője volt. Határozott vezetőnek ismerték, kiemelkedő hivatástudattal és a tűzoltó szakma iránti teljes elkötelezettséggel. Az irányítása alatt működő készenléti állomány fegyelmezett, magas színvonalon végezte a munkáját. Számos nagy tűz- és káreset felszámolása során nyújtott kimagasló teljesítményt. Széleskörű tapasztalatait a fiatal tűzoltók nevelésében is kamatoztatta. Munkatársai, beosztottai emberséges magatartásáért tisztelték, becsülték.

Szakmai munkája elismeréseként többször részesült különböző szintű elismerésekben. Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt kitüntetést 1998-ban, Budapestért díjat 1995-ben kapott. Birtokosa volt a Tűzbiztonsági Érem ezüst és bronz fokozatának, a 10, 15, 20 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek. Tűzoltói életútja elismeréseként a belügyminiszter 2016. október 23-i hatállyal nyugállományú tűzoltó ezredessé léptette elő.

Somkuti Ferenc nyugalmazott tűzoltó ezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére 2022. június 3-án pénteken, 9:45 órakor kerül sor a Pesterzsébeti Temetőben. (Budapest, Pesterzsébet, Temető sor.)

 

 

Páduch Gyögy nyugalmazott tűzoltó főhadnagy (1954 - 2022)

Páduch György nyugalmazott tűzoltó főhadnagy, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság XVIII-XIX. kerületi Parancsnokság volt szolgálatparancsnoka, 2022. március 20-án, életének 68. évében elhunyt.

Páduch Gyögy nyugalmazott tűzoltó főhadnagy 1980. augusztus 01-jén szerelt fel a Fővárosi XVIII-XIX. kerületi Tűzoltó-parancsnokság hivatásos állományába, ahol előbb beosztott tűzoltói, majd szerparancsnoki, 1989. június 01-től szolgálatparancsnoki beosztást látott el.

Páduch György nyugalmazott tűzoltó főhadnagy valamennyi beosztásában bizonyította rátermettségét, alkalmasságát. Következetes, határozott, ugyanakkor segítőkész emberként ismerték. Feladatait mindenkor példásan, fegyelmezetten látta el. Elméleti és gyakorlati ismereteit folyamatos önképzéssel igyekezett bővíteni. Vezetőként, kiváló problémamegoldó képességét és szakmai ismereteit felhasználva eredményesen és a készenléti állomány érdekeit szem előtt tartva látta el a szolgálatát.

Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült fővárosi és kerületi parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Nyugállományba vonulására 1998. július 31-ei hatállyal került sor.

Temetésére 2022. április 12-én (kedden) 11.00 órakor kerül sor Üllőn, az Ócsai úti Temetőben (2225 Üllő, Ócsai út 15.). 

Páduch György nyugalmazott tűzoltó főhadnagy emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Homonnai János nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1964 - 2022)

Homonnai János nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Észak-budai Tűzoltási Mentési Parancsnokság, Közép-budai Tűzőrség volt beosztott tűzoltója, 2022. február 22-én, életének 58. évében elhunyt.

Homonnai János nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1991. október 16. és 2009. szeptember 15-e közötti időszakban teljesített hivatásos tűzoltói szolgálatot a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság állományában, mindvégig az I-II. és XII. kerület tűzvédelmét szolgálva.

A tűzoltói szolgálatot hivatásának tekintette, feladatait elkötelezett hivatástudattal, pontosan, precízen teljesítette. Kollégái, vezetői, megbecsüléssel vették körül. A káresemények felszámolása során bátran, hivatástudattal látta el a beosztásával járó feladatkört. Természetes, szívből jövő közvetlensége, segítőkészsége miatt kollégái őszintén kedvelték. Példamutató munkájával, magas szintű szakmai tudásával, szorgalmával, segítőkész hozzáállásával, sokak tiszteletét, barátságát vívta ki. Szolgálati ideje alatt a közösségért dolgozott, pályafutása alatt tudását és szakmai hozzáértését mindig megosztotta a fiatalokkal. 

Kiemelkedő szolgálatteljesítését vezetői elismerték, szolgálati ideje alatt többször részesült kerületi valamint fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Nyugállományba vonulására 2009. szeptember 15-i hatállyal került sor. 

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésére 2022. március 26-án 11.00 órakor kerül sor a Nagykovácsi Temetőben (2094 Nagykovácsi, Bánya utca 2).

 

Megyes László nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1949 – 2022)

Megyes László nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi XIV. és XVI. kerületi Tűzoltóság volt gépjárművezetője, 2022. február 07-én, életének 73. évében, betegség következtében elhunyt.

Megyes László nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a Főváros XIV. és XVI. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába 1975. március 01-én szerelt fel gépjárművezetői beosztásba. Tűzoltói pályafutása alatt mindvégig ezen a parancsnokságon teljesített szolgálatot.

Megyes László nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester elméleti felkészültsége gyakorlati tapasztalattal is párosult. A szolgálati beosztásával járó felelősségét átérezve, kiemelkedő hivatástudattal rendelkezett, feladatait mindig példásan, nagy igyekezettel és szorgalommal végezte. Kiemelkedő szakmai munkáját több elismerés és kitüntetés is fémjelzi. Birtokosa volt a 10 és 15 év után járó Szolgálati Érdem Éremnek, a Tűzbiztonsági Érem bronz fokozatának, valamint számos alkalommal részesült kerületi parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Nyugállományba helyezésére 1992. december 31-i hatállyal került sor.

Megyes László nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Búcsúztatására szűk családi körben kerül sor.

 

Salvári György nyugalmazott tűzoltó ezredes (1947 – 2022)

Salvári György nyugalmazott tűzoltó ezredes, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság V-VI-VII. és VIII. kerületi Parancsnokság volt tűzoltóparancsnoka, 2022. február 10-én, életének 76. évében, hosszan tartó súlyos betegség következtében elhunyt.

Salvári György nyugalmazott tűzoltó ezredes 1973. augusztus 01-én került felvételre a Fővárosi VIII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába, beosztott tűzoltói beosztásba, őrmesteri rendfokozattal. 1976. július 01-én előadói, majd tűzvédelmi előadói munkakörben látta el a szolgálatát. A BM Tűzoltó Tisztképző Iskola 1977-ben történő elvégzését követően alhadnaggyá léptették elő, 1980. november 01-től a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Tűzmegelőzési Osztály kiemelt főelőadója, 1982. május 01-től a VIII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság parancsnok-helyettese. A VIII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság parancsnoki beosztásába 1991. október 01-jei hatállyal nevezték ki.

Salvári György nyugalmazott tűzoltó ezredes szolgálati feladatait mindenkor felelősségteljesen, magas szakmai színvonalon teljesítette, beosztottait kellő szakmai ismerettel, tapasztalattal, határozottsággal irányította. A vezetése alá tartozó szervezeti elem mentő-tűzvédelmi munkája folyamatosan kiemelkedő volt. Vezetői, irányítói feladatait a készenléti állomány érdekeit és a szolgálatellátást szem előtt tartva végezte, mindent elkövetve a beosztotti állomány elméleti és gyakorlati tapasztalatainak fejlesztése érdekében. Kiemelkedő kapcsolatteremtő és kapcsolatfenntartó képességgel rendelkezett, munkatársai és beosztottai tisztelték, becsülték.

Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült fővárosi parancsnoki és országos parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzbiztonságért Érem ezüst és arany fokozatának, a 10, 15 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek, a 20 és 30 év után járó Szolgálati Jelnek. A belügyminiszter 2000-ben tűzoltósági tanácsosi, 2002-ben tűzoltósági főtanácsosi címet adományozott részére.

Nyugállományba vonulására 2006. január 16-i hatállyal került sor.

Salvári György nyugalmazott tűzoltó ezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére 2022. február 15-én (kedden) 15.30 órakor kerül sor a Tápiósápi Temetőben.

 

Kovács János nyugalmazott tűzoltó zászlós (1947- 2022)

Kovács János nyugalmazott tűzoltó zászlósa Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság IX. kerületi Parancsnokságának volt beosztott tűzoltója 2022. január 24-én, 75. életévében elhunyt.

Volt kollégánk 1975. február 1-jei hatállyal került kinevezésre a Fővárosi IX. kerületi Tűzoltó-parancsnokságra, mely nyugállományba helyezéséig a szolgálati helye maradt. Pályafutása során beosztott tűzoltó és szerparancsnok beosztásokat töltött be.

Több mint 20 éves szolgálati ideje alatt mindig hivatástudattal, a legjobb képességei szerint, példamutató szorgalommal és igyekezettel végezte feladatait. Számos kiemelkedő káresemény felszámolásában vett részt, ahol bizonyította bátorságát, szakmai hozzáértését, elkötelezettségét.

Segítőkész, figyelmes tűzoltó volt, akire bármikor számítani lehetett. Fontosnak tartotta, hogy a megszerzett tudását, szakmája iránti szeretetét továbbadja az új kollégáknak. Gyakorlati tapasztalatait szívesen megosztotta másokkal. Közvetlen természetének köszönhetően vezetői, kollégái kedvelték, hozzáértését elismerték. Szorgalmával példát mutatott a közösség számára, munkáját hivatásának tekintette. 

Számos alkalommal részesült kiemelkedő tevékenysége elismeréseként dicséretben és jutalomban, soron kívüli előléptetésben.

Nyugállományba helyezésére 1996. október 31-ei hatállyal került sor.

Temetésére 2022. január 28-án 13.00 órakor a Szigetújfalui temetőben kerül sor.

Kovács János nyugalmazott tűzoltó zászlós emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap