Elhunyt bajtársaink 2019

Buzás Gábor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1971 - 2019)

KatasztrófavédelemBuzás Gábor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Észak-pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság XIV. és XVI. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt beosztott tűzoltója 2019. december 04-én, életének 49. életévében elhunyt. Végső búcsúztatásáról későbbiekben adunk tájékoztatást.

Elhunyt Darvas Gyula nyugalmazott tűzoltó százados (1951 - 2019)

KatasztrófavédelemDarvas Gyula nyugalmazott tűzoltó százados, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Technikai és Anyagi Főosztály volt főelőadója, 2019. november 15-én, életének 69. évében elhalálozott.

Darvas Gyula nyugalmazott tűzoltó százados, 1974. március 16-i hatállyal került felvételre az Állami Tűzoltóság Központi Javítóüzemébe polgári alkalmazottként. Hivatásos állományba 1991. június 01-én került kinevezésre. A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság IV. és XV. kerületi Parancsnokság állományába, műszaki előadói beosztásba 1992. március 16-án került, majd 1996. május 01-től a Technikai –Anyagi és Pénzügyi Főosztály Műszaki Osztály előadója, műhelyvezetője, 1997. február 01-től főelőadó. Első tiszti kinevezésére 1997. március 01-jei hatállyal került sor.

A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság szakműhelyeinek járműjavító és karbantartó tevékenységét kiemelkedő szakmai felkészültséggel és szorgalommal irányította. Munkáját nagyon szerette, azt elkötelezett hivatástudattal, nagy hozzáértéssel, kiemelkedő színvonalon és lelkiismeretesen látta el. Munkatársai, parancsnokai emberséges magatartásáért tisztelték, becsülték.

Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült vezetői dicséret és jutalom elismerésben. Birtokosa volt a Tűzbiztonsági Érdemérem bronz és ezüst fokozatának és a 10 éve után járó Szolgálati Jelnek.

Nyugállományba vonulására 2005. december 15-i hatállyal került sor.

Darvas Gyula nyugalmazott tűzoltó százados emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésére 2019. december 18-án (szerda) 10.30 órakor kerül sor az Új Köztemető szóróparcellájában (Budapest X. kerület, Kozma utca 8-10.).

 

Elhunyt Andó Mihály nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1954 - 2019)

KatasztrófavédelemAndó Mihály nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XXII. kerületi Tűzoltóparancsnokságának volt gépjárművezetője, 2019. november 08-án, életének 66. életévében elhunyt.

Andó Mihály nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, 1984. december 15-én szerelt fel a XXII. kerületi Tűzoltóparancsnokságra beosztott tűzoltó beosztásba. 1985. augusztus 01-től gépjárművezetői beosztásba került. Nyugállományba helyezésére 1999. szeptember 30-ai hatállyal került sor.

Andó Mihály nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a tűzoltói szolgálatot élethivatásának tekintette, feladatait nagyfokú következetességgel látta el. Pályafutását tizedesként kezdte, majd a ranglétra fokait bejárva szakaszvezető, őrmester, törzsőrmester, majd főtörzsőrmester rendfokozatba lépett elő. Hivatása során úgy a beosztotti, mint a gépjárművezetői feladatait átlag feletti szakmai tudással végezte a kárfelszámolási munkálatok során. Folyamatosan képezte magát, képesítéseinél és sok éves gyakorlati tapasztalatainál fogva számíthattak szolgálati feladatainak magas színvonalú, szakszerű ellátására. Kiemelkedő munkája elismeréseként több alkalommal részesült fővárosi- és kerületi parancsnoki dicséret és jutalom elismerésben.

Búcsúztatására 2019. november 18-án (hétfőn) 13:00 órakor lesz a Baracskai Temetőben. (Cím: 2471 Baracska, Kossuth Lajos utca 96.)

Andó Mihály nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Elhunyt Horváth Ernő nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1945 - 2019)

KatasztrófavédelemHorváth Ernő nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi IX. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt beosztott tűzoltója 2019. november 04-én, életének 74. évében, betegség következtében elhunyt.

Volt munkatársunk 1975. június 16-án szerelt fel a Fővárosi IX. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, mely nyugállományba helyezéséig a szolgálati helye maradt. Pályafutása során beosztott tűzoltó, illetve gépjárművezető beosztásokban teljesített szolgálatot. Feladatait mindenkor körültekintően, a kiadott parancsoknak megfelelően, szakszerűen látta el. Munkáját lelkesen, igyekezettel végezte. Nagy gondot fordított elméleti felkészültségének növelésére és törekedett minél több gyakorlati tapasztalatra szert tenni. A káresemények felszámolása során bátran, hivatástudattal látta el a beosztásával járó feladatkört. Jelentős szerepet vállalt a fiatal kollégák betanításában. Segítségére bármikor számítani lehetett. Ezt igazolja az is, hogy a laktanyát érintő önerős munkák végzésére mindig az elsők között, önként jelentkezett. 

Bármennyire is szerette munkáját, az állandó terhelés megviselte egészségét. Nyugállományba helyezésére 1994. április 30-ai hatállyal került sor.

Kiemelkedő munkájára tekintettel számos alkalommal részesült parancsnoki dicséretben, jutalomban. Szakmai tevékenységének elismeréseként átvehette a Tűzbiztonsági Érem bronz és ezüst fokozatát, a 10, illetve a 15 év után járó Szolgálati Érdemérem kitüntetéseket.

Halála váratlanul érte mind a családját, mind pedig a barátokat, a régi kollégákat is.

Temetésének időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Horváth Ernő nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

 

Elhunyt Tárnyik Mihály nyugalmazott tűzoltó zászlós (1949 - 2019)

KatasztrófavédelemTárnyik Mihály nyugalmazott tűzoltó zászlós, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság IV. kerületi tűzoltóparancsnokság volt gépjárművezetője 2019. október 10-én, életének 71. évében elhunyt.

Tárnyik Mihály nyugalmazott tűzoltó zászlós 1978. november 01. és 1999. szeptember 30-a közötti időszakban teljesített hivatásos tűzoltói szolgálatot a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság állományában.

Tűzoltói szolgálatát a IV. kerületi Parancsnokság állományában látta el, beosztott tűzoltói és gépjárművezetői munkakörökben.

Munkáját, szolgálati feladatait mindenkor kiemelkedő szinten végezte, több szakterületen dolgozott, többször helyettesített más beosztásokban, Szolgálati évei alatt megszerzett tapasztalatával, kiemelkedő szorgalommal segítette a kollégák beilleszkedését, nagyban hozzájárulva a szakmai fejlődésükhöz. Szolgálaton kívül is mindenkor lehetett rá számítani. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, az évtizedek alatt megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült kerületparancsnoki elismerésekben megkapta a Tűzbiztonsági Érdemérem bronz fokozatát valamint, a Szolgálati Érdemérmet.

Nyugállományba helyezésére 1999. szeptember 30-i hatállyal került sor.

Temetése 2019. október 19-én (szombaton) 13 óra 15 perckor lesz Őrbottyánban, a régi vácbottyáni katolikus temetőben.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Elhunyt Lajos János nyugalmazott tűzoltó alezredes (1939 - 2019)

KatasztrófavédelemLajos János nyugalmazott tűzoltó alezredes, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XXI. kerületi Tűzoltóparancsnokságának volt tűzmegelőzési előadója, 2019. szeptember 24-én, életének 80. életévében elhunyt.

Lajos János nyugalmazott tűzoltó alezredes, 1959. július 01-jén szerelt fel, különböző szolgálati helyeken előadói feladatokat látott el. 1978. október 01-től tűzmegelőzési főelőadó beosztásba került a VIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába. 1962-ben elvégezte a tiszti iskolát. 1986. január 01-től 1992. február 28-ig a Csepel Művek Üzemi Tűzoltóparancsnokságon teljesített szolgálatot parancsnokhelyettes beosztásban. 1992. március 01-től a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XXI. kerületi Parancsnokságán tűzmegelőzési előadói  feladatokat látott el. Nyugállományba helyezésére 1993. április 30-ai hatállyal került sor.

Lajos János nyugalmazott tűzoltó alezredes, a tűzoltói szolgálatot élethivatásának tekintette, feladatait a legjobb tudása szerint látta el. Pályafutását szakaszvezetőként kezdte, majd a ranglétra fokait bejárva, alhadnagy, hadnagy, főhadnagy, százados, őrnagy és alezredesi rendfokozatba került. Tűzrendészeti előadóként önálló munkaterülettel rendelkezett, hatósági ellenőrzéseit igyekezettel végezte. Hivatása során munkáját alaposság, segítőkészség, jogszabálykövetés jellemezte. A rábízott feladatokat lelkiismeretesen, körültekintően végezte. Eredményes munkájának köszönhetően több alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban. A Haza Szolgálatáért bronz- és ezüst fokozata, valamint Szolgálati Érdemérem elismerést kapott 10, 15, 20, 25 majd 30 év után, továbbá Miniszteri dicséretben részesült.

Búcsúztatására 2019. október 16-án (szerda) 14:15 órakor kerül sor a Megyeri úti temetőben. (Cím: 1047 Budapest, Megyeri út 49).

Lajos János nyugalmazott tűzoltó alezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Elhunyt Filó Zoltán János tűzoltó törzszászlós (1973 - 2019)

KatasztrófavédelemFiló Zoltán János tűzoltó törzszászlós a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltója 2019. szeptember 20-án, életének 47. évében, súlyos betegség következtében, váratlanul elhunyt.

Filó Zoltán János tűzoltó törzszászlós 1998. február 01-jei hatállyal került felvételre a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XXI. kerületi Parancsnokság állományába beosztott tűzoltói beosztásba. A tűzoltó-képző elvégzése után 2003. július 16-ai hatállyal kinevezték szerparancsnoknak, majd 2006. május 01-jei hatállyal különlegesszer-kezelőnek. 2007. december 16-ai hatállyal kérelmére a Dél-pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság Erzsébeti Tűzőrség állományába került áthelyezésre. Az Erzsébeti Tűzőrség állományába 2010. január 16-ai hatállyal kinevezték szerparancsnoknak. 2012. április 01-jei hatállyal különlegesszer-kezelői beosztásba került. Egészségi állapotának romlása miatt kérelmére, 2012. október 15-el a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományába került kinevezésre beosztott tűzoltói beosztásba, ahol ügyeletes feladatot látott el. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2015. május 26-tól látott el szolgálatot.

A tűzoltói munka volt az élete, melyet a legjobb tudása szerint mindig becsülettel látott el. Mind szerparancsnokként és különlegesszer-kezelőként, mind beosztott tűzoltóként a káresetek felszámolása során kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

Természetes, szívből jövő közvetlensége, segítőkészsége, mindig derűs, vidám életszemlélete miatt kollégái őszintén kedvelték. Példamutató munkájával, szorgalmával, segítőkész hozzáállásával, sokak tiszteletét, barátságát vívta ki. Szolgálati ideje alatt a közösségért dolgozott, több éves pályafutása alatt tudását és szakmai hozzáértését mindig megosztotta a belépő fiatalokkal. Munkája alapján számos alkalommal részesült fővárosi parancsnoki és kerületi parancsnoki elismerésekben, munkáját, közösségformáló tevékenységét elöljárói elismerték, számítottak rá.

Temetésére 2019. november 06-án (szerdán) 10.30 órakor kerül sor a Fiumei úti sírkert szóróparcellájában.

Filó Zoltán János tűzoltó törzszászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

Elhunyt Kiss Attila tűzoltó zászlós (1979 - 2019)

KatasztrófavédelemKiss Attila tűzoltó zászlós a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság különlegesszer-kezelője 2019. szeptember 08-án, életének 41. évében, közlekedési baleset következtében elhunyt.

Kiss Attila tűzoltó zászlós 2001. november 01-jei hatállyal került felvételre a Mátészalkai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság állományába beosztott tűzoltó beosztásba, majd kérelmére 2002. szeptember 01-jei hatállyal a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVIII-XIX. kerületi Parancsnokság állományába került áthelyezésre. Gépjárművezetői beosztásba 2003. augusztus 16-án nevezték ki. A Dél-pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság Erzsébeti Tűzőrség állományába 2007. április 01-jei hatállyal került áthelyezésre.

A tűzoltói munka volt az élete, melyet a legjobb tudása szerint mindig becsülettel látott el. Feladatait elkötelezett hivatástudattal, nagy hozzáértéssel, emberséggel, magas színvonalon végezte. A tűzoltóságnál mind gépjárművezetőként és különlegesszer-kezelőként, mind beosztott tűzoltóként, káresetek felszámolásnál kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Tapasztalatából fakadóan az egyik legkiválóbb gépjárművezetővé vált a parancsnokságon. Technikai ismeretei, magas szintű vezetési készsége és rutinja közismert volt a főváros tűzoltói állománya körében, ezért széleskörű elismerés övezte. Felkészültségének köszönhetően mindig megtalálta a megfelelő megoldást a felmerülő problémák megoldására. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, a megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték.

Edzettsége átlag feletti volt, rendszeresen képviselte a XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokságot különböző sportversenyeken. Küzdőképességére utal, hogy több alkalommal indult az egyik legnehezebb nemzetközi tűzoltó megmérettetésen, az ország legerősebb tűzoltója versenyen.

A közel 18 év szolgálata során több jutalomban és elismerésben részesült, ebből az egyik legjelentősebb a 2012. június 22-én hősies helytállásért kapott soron kívüli előléptetés, miután szabadidejében egy tűzesetnél megmentette egy ember életét, a veszélyeztetett épületből kihozott egy gépjárművet és megkezdte a tűz oltását.

Elhivatottságát jelzi, hogy önkéntes tűzoltóként is látott el szolgálatot.

Temetésére 2019. szeptember 28-án (szombat) 11.00 órakor kerül sor az üllői katolikus temetőben (2225 Üllő, Ócsai út).

Kiss Attila tűzoltó zászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

Elhunyt Heim Károly nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1964 - 2019)

KatasztrófavédelemHeim Károly nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság I-II. és XII. kerületi Parancsnoksága volt gépjárművezetője 2019. augusztus 27-én, életének 55. évében elhunyt.

Heim Károly nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1994. március 1. és 2008. november 15-e közötti időszakban teljesített hivatásos tűzoltói szolgálatot a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság állományában.

Tűzoltói szolgálatát végig az I-II. és XII. kerületi Parancsnokság állományában látta el, beosztott tűzoltói és gépjárművezetői munkakörökben.

A tűzoltói szolgálatát mindvégig elhivatottan, kiemelkedő hivatástudattal, pontosan, precízen teljesítette. Kollégái, vezetői megbecsülték, szolgálati csoportjának meghatározó tagja volt. Káreseteknél a ráháruló feladatokat kiválóan megoldotta, szakmai tudását eredményesen és szakszerűen alkalmazta. Magatartásában, viselkedésében semmilyen kifogás nem merült fel. Elöljáróit és munkatársait tisztelte. Kiemelkedő szolgálatteljesítését vezetői elismerték, szolgálati ideje alatt többször részesült kerületi valamint fővárosi parancsnoki dicséretben, jutalomban.

Nyugállományba helyezésére 2008. november 15-i hatállyal került sor.

Temetésére 2019. szeptember 06-án (péntek) 17.00 órakor kerül sor a Bicskei Katolikus temetőben (Bicske, Prohászka Ottokár utca).

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Elhunyt Raffai Pál nyugalmazott tűzoltó törzszászlós (1955 - 2019)

Raffai Pál nyugalmazott tűzoltó törzszászlós, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XIV. és XVI. kerületi Parancsnoksága volt beosztott tűzoltója 2019. augusztus 27-én, életének 64. évében elhunyt.

Raffai Pál nyugalmazott tűzoltó törzszászlós 1982. október 16. és 1984. szeptember 30-a közötti időszakban teljesített hivatásos tűzoltói szolgálatot a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság állományában. Tűzoltói szolgálatát a XIV. és XVI. kerületi Parancsnokság állományában látta el, beosztott tűzoltói munkakörökben.

A tűzoltói hivatást nagyon szerette, feladatait elkötelezett hivatástudattal, pontosan, precízen teljesítette. Kollégái, vezetői megbecsüléssel vették körül. Szolgálatteljesítését vezetői elismerték.

Nyugállományba helyezésére 1984. szeptember 30-i hatállyal került sor.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Végső búcsúztatására 2019. augusztus 31-én 14.00 órakor, az ikladi (2181 Iklad, Hársfa utca 2.) temetőben kerül sor.

 

Elhunyt Stremnitzer György nyugalmazott tűzoltó százados (1947 - 2019)

KatasztrófavédelemStremnitzer György nyugalmazott tűzoltó százados a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt kiemelt főelőadója 2019. július 22-én, életének 72. életévében hosszú betegség következtében elhunyt.

Stremnitzer György nyugalmazott tűzoltó százados 1979. május 01-én került felvételre az Állami Tűzoltóság Központi Javítóüzemének létraszerelő műhelyébe, mint szakmunkás, ahol 1979. augusztus 30-ig dolgozott.

1979. szeptember 01-i hatállyal hivatásos állományú gépkocsivezető-beszerző munkakörbe lett kinevezve tűzoltó törzsőrmesteri rendfokozattal.

1983. augusztus 01-i hatállyal műszaki szakágvezető (technikus) beosztásba lett kinevezve, majd 1992. március 01-i hatállyal a Fővárosi XIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába került áthelyezésre.

1995. július 01-i hatállyal a Fővárosi XIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába kinevezésre került műszaki-technikai előadónak.

1996. április 01-i hatállyal áthelyezésre került a Fővárosi XIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság Tűzmegelőzési Osztály állományába, tűzmegelőzési előadónak, majd ugyanott 1998. január 01- hatállyal kinevezésre került kiemelt főelőadónak.

Munkáját, szolgálati feladatait mindenkor kiemelkedő szinten végezte, több szakterületen dolgozott, többször helyettesített más beosztásokban, Szolgálati évei alatt megszerzett tapasztalatával, kiemelkedő szorgalommal segítette a kollégák beilleszkedését, nagyban hozzájárulva a szakmai fejlődésükhöz. Szolgálaton kívül is mindenkor lehetett rá számítani. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, az évtizedek alatt megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült kerületparancsnoki, fővárosi parancsnoki elismerésekben.

Nyugállományba vonulására 2000. november 30-i hatállyal került sor.

Búcsúztatása 2019. augusztus 22-én (csütörtökön) 15 óra 15 perckor lesz az Új Köztemető szóró parcellájában.

Stremnitzer György nyugalmazott tűzoltó százados emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

Elhunyt Csányi László nyugalmazott tűzoltó zászlós (1950 - 2019)

Csányi László nyugalmazott tűzoltó zászlós, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság IV. és XV. kerületi Parancsnoksága volt beosztott tűzoltója 2019. július 22-én, életének 69. évében elhunyt.

Csányi László nyugalmazott tűzoltó zászlós 1976. március 01. és 1996. június 30-a közötti időszakban teljesített hivatásos tűzoltói szolgálatot a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság állományában.

Tűzoltói szolgálatát a IV. és XV. kerületi Parancsnokság állományában látta el, beosztott tűzoltói és gépjárművezetői munkakörökben.

A tűzoltói szolgálatát mindvégig kiemelkedő hivatástudattal, pontosan, precízen teljesítette. Kollégái, vezetői megbecsülték, szolgálati csoportjának meghatározó tagja volt. Káreseteknél a ráháruló feladatokat kiválóan megoldotta, szakmai tudását eredményesen és szakszerűen alkalmazta. Magatartásában, viselkedésében semmilyen kifogás nem merült fel. Elöljáróit és munkatársait tisztelte. Kiemelkedő szolgálatteljesítését vezetői elismerték. Szolgálati ideje alatt többször részesült kerületi, valamint fővárosi parancsnoki dicséretben, jutalomban.

Nyugállományba helyezésére 1996. június 30-i hatállyal került sor.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Elhunyt Mihálovics László nyugalmazott tűzoltó zászlós (1943 - 2019)

Katasztrófavédelem

Mihálovics László nyugalmazott tűzoltó zászlós, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XI., kerületi Tűzoltóparancsnokságának volt gépjárművezetője, 2019. július 19-én, életének 77. életévében elhunyt.

Mihálovics László nyugalmazott tűzoltó zászlós, 1976. november 01-jén szerelt fel a XI. kerületi Tűzoltóparancsnokságra beosztott tűzoltó beosztásba. 1977. szeptember 01-től gépjárművezetői beosztásba került. Nyugállományba helyezésére 1996. november 30-ai hatállyal kérelmére került sor.

Mihálovics László nyugalmazott tűzoltó zászlós, a tűzoltói szolgálatot élethivatásának tekintette, feladatait nagyfokú következetességgel látta el. Pályafutását őrvezetőként kezdte, majd a ranglétra fokait bejárva tizedes, szakaszvezető, őrmester, törzsőrmester, majd soron kívül főtörzsőrmester és zászlós rendfokozatba lépett elő. Hivatása során tűz- és káreseteknél szakszerűen, megfontoltan végezte a kárfelszámolási munkálatokat. Folyamatosan képezte magát, képesítéseinél- és sok éves gyakorlati tapasztalatainál fogva számíthattak szolgálati feladatainak szakszerű ellátására. Eredményes munkájának köszönhetően két alkalommal részesült soron kívüli előléptetésben. Tűzbiztonsági Érem ezüst- és bronz fokozata, valamint 10, 15, majd 20 év után Szolgálati Érdemérem elismerést kapott, továbbá több alkalommal parancsnoki, miniszteri elismerésben és dicséretben részesült.

Búcsúztatása 2019. július 23-án (kedden) 16:00 órakor lesz a Váli Katolikus temetőben. (Cím: 2473 Vál, Szent István tér 6. )

Mihálovics László nyugalmazott tűzoltó zászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Elhunyt Pető János nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1954 - 2019)

Pető János nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság I-II. és XII. kerületi Parancsnoksága volt beosztott tűzoltója 2019. június 14-én, életének 64. évében elhunyt. Pető János nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1985. június 16. és 1996. augusztus 31-e közötti időszakban teljesített hivatásos tűzoltói szolgálatot a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság állományában. Tűzoltói szolgálatát végig az I-II. és XII. kerületi Parancsnokság állományában látta el, beosztott tűzoltói és gépjárművezetői munkakörökben. A tűzoltói hivatást nagyon szerette, feladatait elkötelezett hivatástudattal, pontosan, precízen teljesítette. Kollégái, vezetői megbecsüléssel vették körül. Kiemelkedő szolgálatteljesítését vezetői elismerték, szolgálati ideje alatt többször részesült kerületi valamint fővárosi parancsnoki dicséretben, jutalomban. Nyugállományba helyezésére 1996. augusztus 31-i hatállyal került sor. Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Végső búcsúztatására 2019. június 28-án 13.00 órakor, az érdi Ercsi úti temetőben került sor.

 

Elhunyt Halász Gábor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1953 - 2019)

Halász Gábor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság I-II. és XII. kerületi Parancsnoksága volt különleges szerkezelője/megbízott szerparancsnoka 2019. június 08-án, életének 67. évében elhunyt.

Halász Gábor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1986. november 01. és 2001. december 15-e közötti időszakban teljesített hivatásos tűzoltói szolgálatot a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság állományában.

Szolgálati ideje alatt végig az I-II. és XII. kerületi Parancsnokság állományában dolgozott, végigjárta a ranglétrát, beosztott tűzoltóként szerelt fel, majd gépjárművezetői, 1992-től különleges szerkezelői beosztásba került kinevezésre, 2001. évben megbízott szerparancsnoki beosztásba került.

Hivatásos tűzoltóként a magasabb színvonalú szolgálatellátás érdekében tiszthelyettes-képző tanfolyamot, különleges szerkezelői beosztás ellátásához gépkezelői szaktanfolyamokat végzett. Folyamatosan képezte magát, gyakorlati tapasztalatait megosztotta a fiatal kollégákkal. Vezetői elismerték magas szintű szolgálatellátását, hivatástudatát. Kollégái, beosztottai tisztelték, szerették. Szolgálati ideje alatt többször részesült kerületi és fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban. Tűzoltási és kárelhárítási területen végzett munkáját mindenkor elhivatottság, a szakma iránti szeretet jellemezte.

Nyugállományba vonulására 2001. december 15-i hatállyal került sor.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Végső búcsúztatására 2019. június 20-án 10 órakor, a Pomázi római katolikus temetőben kerül sor. (Pomáz, Beniczky utca 15.)

 

Elhunyt Mezei József nyugalmazott tűzoltó alezredes (1938 - 2019)

Katasztrófavédelem

Mezei József nyugalmazott tűzoltó alezredes 1962. április 16-án került felvételre a Fővárosi VIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, sportelőadói beosztásba. 1972-ben áthelyezését kérte a Fővárosi IX. kerületi Tűzoltóparancsnokságra, ahol először tűzmegelőzési előadóként, majd 1974. július 01-től parancsnok-helyettesként teljesített szolgálatot. A tűzoltóparancsnoki beosztással járó feladatokat 1977. április 01-től megbízással látta el. Tűzoltóparancsnoki kinevezését 1978. február 01-ei hatállyal vette át, mely beosztását nyugállományba vonulásáig ellátta.

Vezető, irányító feladatait mindenkor hivatástudattal, a készenléti állomány érdekeit és a szolgálatellátást szem előtt tartva, magas színvonalon végezte. Nagy gondot fordított nemcsak a saját, hanem a beosztottai szakmai fejlődésére, elméleti és gyakorlati ismereteinek bővítésére. Tudása, tapasztalata elismerést vívott ki az elöljárói és a beosztotti állomány körében egyaránt. A Parancsnokság és az irányítása alá tartozók érdekében bátran kiállt, emberséges magatartásáért munkatársai, vezetői tisztelték, becsülték. A különböző tűzoltó sportversenyek előkészítésében és lebonyolításában aktívan részt vett, mely feladatot - sportolói múltjából adódóan – nagy lelkesedéssel, szívesen végzett.

Kiemelkedő munkája elismeréseként többször részesült különböző szintű dicséretben és jutalomban. Szakmai tevékenységét a szolgálati érdemérmek sorozata, a Tűzrendészeti Érdem Érem ezüst és arany fokozata, a „Haza szolgálatáért Érdemérem bronz fokozata” kitüntetés adományozása is igazolja.

Nyugállományba vonulására 1993. május 31-ei hatállyal került sor.

Mezei József nyugalmazott tűzoltó alezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Búcsúztatása 2019. április 12-én (pénteken) 12.00. órakor lesz a Fiumei úti sírkert ravatalozójában. A család kérése, hogy a búcsúztatásra csak egy szál virággal érkezzenek a gyászolók.

Mezei József nyugalmazott tűzoltó alezredest a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a saját halottjának nyilvánította.

 

Elhunyt Oszkóné Váradi Piroska nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1947 - 2019)

KatasztrófavédelemOszkóné Váradi Piroska nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester 1984. január 1-jei hatállyal került felvételre a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Pénzügyi Főosztály állományába, könyvelő munkakörbe. Hivatásos állományba, egyben előadói beosztásba 1991. március 1-én került kinevezésre.

Munkáját nagyon szerette, azt elkötelezett hivatástudattal, nagy hozzáértéssel, emberséggel, kiemelkedő színvonalon és lelkiismeretesen látta el. Munkatársai szerették és megbecsüléssel vették körül.

Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült dicséretben és jutalomban.

Nyugállományba vonulására a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Gazdasági Osztály állományából 1994. április 30-ai hatállyal került sor.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Búcsúztatására 2019. április 06-án szűk családi körben kerül sor.

 

Elhunyt Gede László nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1959 - 2019)

KatasztrófavédelemGede László nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság volt gépjárművezetője 2019. január 30-án, életének 59. évében elhunyt.

Gede László nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester 1982. június 01-jei hatállyal került felvételre a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság állományába gépjárművezetői beosztásba.

Munkáját nagyon szerette, azt legjobb tudása szerint mindig becsülettel látta el. Feladatait elkötelezett hivatástudattal, nagy hozzáértéssel, emberséggel, magas színvonalon és lelkiismeretesen végezte. Munkatársai szerették, és megbecsüléssel vették körül.

A 24 éves tűzoltói pályafutása alatt teljesítményét számos alkalommal ismerték el dicséretekkel és kitüntetésekkel. Birtokosa volt a 10, 15 és 20 éves szolgálatért járó Szolgálati jelnek valamint a Tűzbiztonsági Érdemérem bronz fokozatának. Parancsnokai kimagasló munkájának elismeréséül több alkalommal részesítették dicséretben és jutalomban.

Nyugállományba vonulására az Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Dél-pesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokság állományából 2006. december 30-ai hatállyal került sor.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetése 2019. március 21-én (csütörtökön) 10 óra 30 perckor lesz a Rákoskeresztúri Újköz temető szóró ravatalozójában.

 

Elhunyt Takács András nyugalmazott tűzoltó zászlós (1961 - 2019)

Takács András nyugalmazott tűzoltó zászlós a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, Közép-pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság, Ferencvárosi Tűzőrségének volt beosztott tűzoltója 2019. február 24-én, életének 58. évében elhalálozott.

Volt munkatársunk 1985. október 15-én szerelt fel a Fővárosi IX. kerületi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományába, mely nyugállományba vonulásáig a szolgálati helye maradt.

Beosztott tűzoltóként bátran, példamutató hozzáértéssel végezte munkáját. Szolgálati ideje alatt számos kiemelkedő káresemény felszámolásában vett részt, ahol bizonyította szakmai hozzáértését, elkötelezettségét. Segítőkész, figyelmes tűzoltó volt, akire bármikor számítani lehetett. Fontosnak tartotta, hogy a megszerzett tudását, szakmája iránti szeretetét továbbadja az új kollégáknak. Gyakorlati tapasztalatait szívesen megosztotta másokkal. Közvetlen természetének köszönhetően vezetői, kollégái kedvelték, hozzáértését elismerték. Szorgalmával példát mutatott a közösség számára, munkáját hivatásának tekintette.

Kiemelkedő tevékenysége elismeréseként számos alkalommal részesült különböző szintű dicséretben és jutalomban, soron kívüli előléptetésben.

Nyugállományba vonulására 2007. október 31-ei hatállyal került sor.

Halála váratlanul érte és mélyen megrázta nemcsak a családját, hanem a barátokat, régi kollégákat is.

Temetésére 2019. március 05-én (kedden) 15:00 órakor, a szigetújfalui temetőben kerül sor.

Takács András nyugalmazott tűzoltó zászlós emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

 

Elhunyt Rolik Imre nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1943 - 2019)

Rolik Imre nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi I-II. és XII. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt híradósa, 2019. február 10-én, életének 77. életévében elhunyt.

KatasztrófavédelemRolik Imre nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1976. december 16-án került felvételre a Fővárosi I-II. és XII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, beosztott tűzoltónak. Híradó ügyeletesi beosztásba 1978. július 01-jei hatállyal került. Közel 18 éves tűzoltói pályafutása alatt, mindvégig ezen a parancsnokságon teljesített szolgálatot. Munkáját, feladatait mindenkor az utasításokban meghatározott módon, pontosan, nagy szeretettel és hozzáértéssel látta el. Szükség esetén vonulós tűzoltói feladatokat is szakszerűen el tudta látni, a kárhelyszíneken is kiemelkedően teljesített. Szolgálati évei alatt összegyűjtött tapasztalatával, kiemelkedő szorgalommal segítette az újonnan felszerelő kollégák beilleszkedését. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Kiemelkedő munkája elismeréseként több alkalommal részesült kerületparancsnoki elismerésekben, megkapta a Tűzbiztonsági Érdemérem ezüst fokozatát, valamint a 10 és 15 év után járó Szolgálati Érdemérmet.

Nyugállományba vonulására 1994. július 31-i hatállyal került sor.

Temetésére 2019. február 27-én 14.00 órakor kerül sor a fóti Római Katolikus Templomban, majd a fóti Római Katolikus Temetőben.

Rolik Imre nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

Elhunyt Kovács László nyugalmazott tűzoltó zászlós (1944 - 2019)

KatasztrófavédelemKovács László nyugalmazott tűzoltó zászlós, a Fővárosi XXI. Kerületi Tűzoltóparancsnokság volt szerparancsnoka 2019. január 15-én, életének 75. életévében, betegség következtében, rövid szenvedés után elhunyt.

Kovács László nyugalmazott tűzoltó zászlós 1973. július 01-én került felvételre a Fővárosi V-VI-VII. Kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, beosztott tűzoltónak. Szerparancsnok-helyettesi beosztást 1976. november 01-től látott el, majd 1979. június 01-jei hatállyal szerparancsnoki kinevezést kapott. A Csepel Vas- és Fémművek Üzemi Tűzoltóparancsnokság állományába tűzoltási- és szolgálati főelőadóvá 1982. október 01-jei hatállyal nevezték ki. Később ezen szolgálati helyen különböző – beosztott tűzoltói, híradó ügyeletesi, megbízott szolgálatparancsnoki - beosztásokat látott el. A Fővárosi XXI. Kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába 1992. március 01-én került áthelyezésre szerparancsnoki beosztásba.

Nyugállományba vonulására 1994. június 30-i hatállyal került sor.

Kovács László nyugalmazott tűzoltó zászlós 21 éves tűzoltói pályafutása alatt munkáját, feladatait mindenkor nagy szeretettel és hozzáértéssel látta el. Tűz- és káreseteknél bátor magatartást tanúsított. Eredményes munkájának köszönhetően számos alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a 10 év után járó Szolgálati Érdem Éremnek és a 20 év után járó Szolgálati Jelnek.

Temetésére 2019. február 5-én (kedd) 14:00 órakor kerül sor az Új Köztemetőben (1108 Budapest, Kozma utca 8-10.).

Kovács László nyugalmazott tűzoltó zászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

Elhunyt Csurgó János nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1927 - 2019)

KatasztrófavédelemCsurgó János nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság III. Kerületi Parancsnokságának híradósa 2019. január 7-én, életének 92. életévében, súlyos betegség következtében elhunyt.

Csurgó János nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1953-ban szerelt fel a III. kerületi Alosztály állományába vonulós tűzoltónak. A III. kerületi Gázgyárban 1955-től, a Nemzeti Színházban 1956-tól járőri feladatokat látott el. A III. kerületi Tűzrendészeti Parancsnokságra 1965. május 01-jei hatállyal került vonulós tűzoltónak, 1976. június 01-től híradós szolgálatot látott el. Nyugállományba vonulására a felső korhatár elérésével 1982. augusztus 31-i hatállyal került sor.

Hosszú, közel 30 éves szolgálati ideje alatt munkáját mindig szorgalmasan, pontosan végezte. Hivatásos szolgálata alatt több alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzbiztonsági Érem arany fokozatának, a 10,15, 20, 25 év után járó Szolgálati Érdem Éremnek, valamint az 1965. évi nagy dunai árvíz védekezési munkálataiban nyújtott bátor helytállásáért az Árvízvédelmi Éremnek.

Temetésére 2019. január 28-án (hétfő) 11:00 órakor kerül sor az Ürömi Temetőben. (Üröm, Rókahegyi út, 2096).

Csurgó János nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

Elhunyt Dani János nyugalmazott tűzoltó ezredes (1936 - 2019)

KatasztrófavédelemDani János nyugalmazott tűzoltó ezredes, a Nemzeti Szabadkikötő Üzemi Tűzoltóparancsnokság volt parancsnoka, 2019. január 06-án, életének 83. életévében, hosszantartó súlyos betegség következtében elhunyt.

Dani János nyugalmazott tűzoltó ezredes, 1952. július 07-én, belügyminiszteri korengedéllyel, 16 évesen került felvételre a Szigetvári alosztály állományába, vonulós beosztásba. A makói József Attila Újoncképző Iskola elvégzését követően, 1953. február 21-én a Várpalotai alosztályra helyezték át, majd 1953. júliusában kérelmére a Szigetvári alosztály állományába került vissza, ezt követően a Komlói és a Pécsi alosztályon látott el szolgálatot. Őrségparancsnoki beosztásba a Szigetvári alosztály állományában 1955. júniusába került kinevezésre. A Petőfi Tűzoltó Tisztképző Iskolára 1955. augusztus 11-i hatállyal vezényelték hallgatónak, melynek 1956. október 30-i megszűnését követően Szigetváron teljesített szolgálatot őrségparancsnokként, majd 1956. november 16-tól a Sellyei Járási Tűzrendészeti Kirendeltség kirendeltségvezetőjeként. A Komlói Tűzrendészeti Alosztályra tűzrendészeti előadói beosztásába 1957. január 04-i hatállyal került, később ugyanitt őrségparancsnok. Katonai szolgálatra 1957. október 14-i hatállyal vonult be 2 évre. Leszerelését követően a Komlói Tűzrendészeti Alosztályra került őrségparancsnoknak. A Petőfi Tűzoltó Tisztképző Iskolára 1960-1962-ig hallgatónak vezényelték, majd annak elvégzését követően, alhadnagyi rendfokozatban ismét a Komlói alosztályparancsnokságra vezényelték őrségparancsnoknak. A BM Budapesti Tűzrendészeti Parancsnokság Szolgálati Osztályára 1969. április 01-jei hatállyal került előadói beosztásba, 1971. június 01-től főelőadó, 1976. június 01-től alosztályvezető. A Nemzeti Szabadkikötő Üzemi Tűzoltóság állományába parancsnoknak 1979. július 01-jei hatállyal nevezték ki, mely beosztását nyugállományba vonulásáig ellátta.

Dani János nyugalmazott tűzoltó ezredes a ranglétra fokait bejárva, a tisztesi és tiszthelyettesi rendfokozatokon keresztül a tiszti iskola elvégzését követően 1962. augusztus 10-én kapott első tiszti kinevezést, alhadnagyi rendfokozatot. Hadnagynak 1964-ben, főhadnagynak 1967-ben, századosnak 1972-ben, őrnagynak 1978-ban, alezredesnek 1985-ben léptették elő.

Nyugállományba vonulására 1991. március 31-i hatállyal került sor.

Nyugállományú tűzoltó ezredessé a belügyminiszter 2006. május 4-e alkalmából érdemei és életútja elismeréseként léptette elő.

Dani János nyugalmazott tűzoltó ezredes valamennyi beosztásában bizonyította  rátermettségét, alkalmasságát, megfelelő vezetői és irányítói készségét. Munkastílusára a szorgalom, a pontosság és a következetesség volt a jellemző. Szakmai tudása, tapasztalata elismerést vívott ki beosztottai és az elöljárói állomány körében egyaránt. Munkatársai, beosztottai emberséges magatartásáért tisztelték, becsülték.

Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült parancsnoki dicséret és jutalom elismerésben. Birtokosa volt a Tűzrendészeti Érem ezüst fokozatának, a 10, 15, 20, 25, 30, 35 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek, a Haza Szolgálatáért Érdem Érem arany fokozatának és a Tűzbiztonsági Érem arany fokozatának.

Dani János nyugalmazott tűzoltó ezredest a katasztrófavédelem a saját halottjának nyilvánította.

Dani János nyugalmazott tűzoltó ezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésére 2019. január 30-án (szerda) 10.45 órakor kerül sor az Új Köztemetőben (1108 Budapest, Kozma utca 8-10.).

 

Elhunyt Horváth György nyugalmazott tűzoltó százados (1957 - 2019)

KatasztrófavédelemHorváth György nyugalmazott tűzoltó százados, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XI. Kerületi Tűzoltóparancsnokság volt személyzeti és munkaügyi főelőadója 2019. január 3-án, életének 62. életévében, váratlanul elhunyt.

Horváth György nyugalmazott tűzoltó százados 1984. szeptember 1-jei hatállyal került felvételre a Főváros XVII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába beosztott tűzoltónak. Megelőzési előadói feladatokkal 1986. augusztus 1-én bízták meg. A Technikai és Anyagi Osztály Anyagi Alosztályon 1986. november 16-tól raktáros munkakörben dolgozott, majd 1988. május 01-től a Főváros XI. kerületi Tűzoltóparancsnokság általános előadója. Ugyanitt, 1992 március 1-én személyzeti és munkaügyi előadónak, majd 1994-ben főelőadónak nevezték ki. Nyugállományba vonulására 1997. február 15-i hatállyal került sor.

Horváth György nyugalmazott tűzoltó százados beosztásából adódó feladatait mindenkor nagy igyekezettel, a munkahelyi közösség megbecsült tagjaként végezte. Magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkezett, feladatait mindenkor szakszerűen és pontosan látta el. Elöljárói és munkatársai tisztelték, a tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték.

Példaértékű teljesítménye elismeréséül számos alkalommal részesült dicséretben és jutalomban, tűzoltói pályafutása alatt megkapta a Tűzbiztonsági Érem bronz fokozatát és a 10 év után járó Szolgálati Jel kitüntetést.

Horváth György nyugalmazott tűzoltó százados emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Búcsúztatására 2019. február 25-én (hétfő) 14:30 órakor kerül sor az Új Köztemető szóróparcellájában (1108 Budapest, Kozma utca 8-10.).

 

Elhunyt Rózner János nyugalmazott tűzoltó zászlós (1925-2019)

Rózner János nyugalmazott tűzoltó zászlós 1949. január 07-án szerelt fel a Fővárosi  Tűzoltóparancsnokság állományába újonc tűzoltóként, őrvezetői rendfokozatba és kezdte el az Újpest 1. számú tanosztályt. 1949. március 3-áig Győrben volt vonulós tűzoltó, majd 1950. júniustól a Budapest MÁVAG járőre 1951. augusztusáig.1951. augusztustól a IV. kerület Újpesti alosztály vonulósaként kezdte meg a tűzoltói szolgálatot, majd 1952. november 01-től a Törzsalosztályon műhelyesként látta el feladatait egészen 1955. májusig, ahonnan áthelyezték a IX. kerületi Alosztályra vonulós tűzoltói beosztásba.1961. május 01-től ugyanitt, a IX. kerületi Alosztályon őrségparancsnok-helyettesi beosztásba került 1962. augusztus 31-ig, 1962. szeptember 01-jétől pedig rajparancsnokként teljesített szolgálatot. 1968. június 16-tól őrségparancsnok lett, majd 1976. június 01-jétől nyugdíjba vonulásáig szerparancsnoki feladatokat látott el. A közel három évtizedes szolgálatban eltöltött munkája elismeréséül 9 alkalommal részesült kitüntetésben és 9 alkalommal kerületparancsnoki dicséret és jutalom elismerésben. Az alábbi elismerésekben részesült: Szolgálati Érdemérem 10 év után, Kiváló Szolgálati Érdemérem 15 év után, Tűzrendészeti Érem II. fokozata, Tűzrendészeti Érem arany fokozata gumigyári tűzeset után, Szolgálati Érdemérem 20 év után, Budapesti Parancsnoki dicséret, Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozata, Szolgálati Érdemérem 25 éves szolgálatáért. Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésének időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap