Elhunyt bajtársaink 2018

Elhunyt Balla Pál nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1957 – 2018)

 

KatasztrófavédelemBalla Pál nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság I-II. és XII. kerületi Parancsnokság volt gépjárművezetője, 2018. december 17-én, életének 62. életévében, hosszantartó súlyos betegség következtében elhunyt.

Balla Pál nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, 1990. november 01-én szerelt fel az I-II. és XII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába beosztott tűzoltónak. Az alapfokú tűzoltóképző tanfolyamot 1991-ben végezte el. Gépjárművezetői beosztásba 1991. július 01-jei hatállyal került.

Szolgálati feladatait mindig a legjobb tudása szerint, a kapott utasításoknak megfelelően látta el. Munkáját precízen, pontosan hajtotta végre. Szolgálaton kívül is mindenkor lehetett rá számítani. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, a tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték.

Eredményes munkájának köszönhetően több alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Nyugállományba vonulására 2001. november 30-i hatállyal került sor.

Temetésére 2019. január 9-én 11.15 órakor kerül sor a Kispesti Temetőben (Budapest, XIX. kerület, Puskás Ferenc u. 3.).

Balla Pál nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Elhunyt Korényi Tiborné (1948-2018)

KatasztrófavédelemKorényi Tiborné, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság IV. és XIII-XIV-XV-XVI. Kerületi Parancsnokság Zuglói Tűzőrség volt közalkalmazott ügykezelője 2018. november 13-án, életének 70. életévében betegség következtében elhunyt.

Korényi Tiborné 1967. december 16-i hatállyal került kinevezésre a Fővárosi XIV. és XVI. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, mint gyors- és gépíró. A Fővárosi TűzoltóparancsnokságTűzmegelőzési Osztályára 1971. november 16-án került áthelyezésre. A Tűzvizsgálati Alosztály 1983. szeptember 1-jei megalakulásakor az alosztályra került azonos munkakörbe. 1988-tól ismételten a XIV. és XVI. Kerületi Tűzoltóparancsnokságon dolgozott gyors-és gépíróként, ügykezelőként, illetve több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazottként.

Nyugállományba helyezésére, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságon eltöltött közel 40 év után, 2006. július 19-i hatállyal került sor.

Korényi Tiborné feladatait példás szorgalommal, felelősségteljesen látta el. Munkatársai szerették, kedves és segítőkész embernek ismerték. Vezetői a szakmai teljesítményét megbecsülték.

Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzbiztonsági Érem arany és a Tűzrendészeti Érem ezüst fokozatának.

Korényi Tiborné emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésére 2018. december 7-én (péntek) 11.15 órakor kerül sor a Pestszentlőrinci temetőben (1183 Budapest, Nefelejcs u. 101.).

Elhunyt Szlonkai József nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1941-2018)

KatasztrófavédelemSzlonkai József nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság
Észak-pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság XIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt gépjárművezetője 2018. október 19-én, életének 77. életévében elhalálozott.

Szlonkai József nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1971. április 01-én került felvételre a Fővárosi XIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, beosztott tűzoltónak. 1976. február 01-től gépjárművezetőként tevékenykedett. Közel 20 éves tűzoltói pályafutása alatt, mindvégig ezen a parancsnokságon teljesített szolgálatot. Munkáját, feladatait mindenkor nagy szeretettel és hozzáértéssel látta el. Szolgálati évei alatt összegyűjtött tapasztalatával, kiemelkedő szorgalommal segítette az újonnan felszerelő kollégák beilleszkedését, nagyban hozzájárulva a szakmai fejlődésükhöz. Szolgálaton kívül is mindenkor lehetett rá számítani. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, az évtizedek alatt megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült kerületparancsnoki elismerésekben, megkapta a Tűzbiztonsági Érdemérem arany fokozatát valamint, a Szolgálati Érdemérmet.

Nyugállományba vonulására 1990. május 30-i hatállyal került sor.

Temetése 2018. október 31-én (szerdán) 15 órakor lesz a Vácrátóti temetőben

Szlonkai József nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

Elhunyt Kainz György Zoltán ny. tű. zászlós (1970. 10. 01. – 2018. 10. 18.)

KatasztrófavédelemKainz György Zoltán nyugalmazott tűzoltó zászlós a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Közép-pesti Tűzoltási, Mentési Parancsnokság, Józsefvárosi Tűzőrségének volt gépjárművezetője 2018. október 18-án, életének 49. évében elhalálozott.

Volt munkatársunk 1992. augusztus 16-ai hatállyal szerelt fel a Főváros VIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába beosztott tűzoltó beosztásba. 1994. június 01-én áthelyezésre és ezzel egyidejűleg kinevezésre került a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzoltási és Kárelhárítási Készenléti Szolgálat, Tűzoltási Csoport és Roham állományába rohamszer gépjárművezetőnek. 2000. október 01-től a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Speciális Mentési Parancsnokságán gépjárművezetőként teljesített szolgálatot. Szakmai tudására és tapasztalatára tekintettel 2002. október 01-től 2003. január 31-ig megbízással rohamparancsnok-helyettesi feladatokat látott el. 2007. január 01-jei hatállyal került kinevezésre a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Közép-pesti Tűzoltási, Mentési Parancsnokság Józsefvárosi Tűzőrségének állományába, mely nyugállományba vonulásáig a szolgálati helye maradt.

Munkáját lelkiismeretesen, bátran, példamutató szorgalommal végezte. A szakma iránti szeretetét és elkötelezettségét édesapjától örökölte, aki féltő gonddal terelgette és tanítgatta erre az embert próbáló hivatásra. Szolgálati ideje alatt számos tűz- és káreset felszámolásában vett részt, ahol bizonyította rátermettségét és kiemelkedő szakmai felkészültségét.

Kimagasló teljesítményéért több alkalommal részesült különböző szintű elismerésben, soron kívüli előléptetésben.

Nyugállományba vonulására 2009. május 31-ei hatállyal került sor.

Váratlan halála mélyen megrázta nemcsak a családját, hanem a barátokat, régi kollégákat is.

Temetésére 2018. november 10-én 11.00 órakor kerül sor Gyálon a Bem József utcai új köztemetőben.

Kainz György Zoltán nyugalmazott tűzoltó zászlós emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

 

Elhunyt Kainz Ferenc nyugalmazott tűzoltó százados (1945-2018)

KatasztrófavédelemKainz Ferenc nyugalmazott tűzoltó százados, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzoltási és Kárelhárítási Főosztály volt rohamparancsnoka, 2018. október 01-én, életének 74. életévében, hosszantartó súlyos betegség következtében elhunyt.

Kainz Ferenc ny. tűzoltó százados 1973. április 01-én került kinevezésre a Főváros X. kerületi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományába beosztott tűzoltónak. A BM Tűzoltó Tiszthelyettesképző Iskolát 1976-ban végezte el. Ez év novemberében szerparancsnok-helyettesi, 1979. június 01-én szerparancsnoki kinevezést kapott. Szolgálatparancsnoki beosztásba 1981. május 01-jei hatállyal került. A BM Tűzoltó Kiképző Központ tisztképző Tűzoltási és kárelhárítási szakán 1988-ban végzett. 1988. június 01-től a VIII. kerületi Tűzoltóparancsnokságra került szolgálatparancsnak. Első tiszti kinevezését 1988. július 01-jei hatállyal kapta. 1993. március 01-től nyugállományba vonulásáig rohamparancsnoki beosztásban látott el szolgálatot.

Szakmai tevékenységét a szorgalom, a fegyelmezettség és a hivatástudat jellemezte. Szolgálati ideje alatt nagy gondot fordított a szakmai, az elméleti és a gyakorlati képzettségének fejlesztésére, ezzel növelve vezető, irányító munkájának színvonalát.  Kiemelt figyelmet fordított a beosztotti állomány elméleti és gyakorlati ismereteinek fejlesztésére is. Szolgálati feladatait kiemelkedő igyekezettel látta el, számos nagy tűz- és káreset felszámolása során tanúsított bátor, példamutató magatartást.

Kiemelkedő munkája elismeréseként többször részesült kerületi parancsnoki és fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzbiztonsági Érem ezüst fokozatának, a 10, 15 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek, a 20 év után járó Szolgálati jelnek és a Haza Szolgálatáért Érdem Érem bronz fokozatának.

Temetésére 2018. október 9-én 13.00 órakor kerül sor Gyálon a Bem József utcai új köztemetőben.

Kainz Ferenc ny. tűzoltó százados emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

Elhunyt Ványi Zsolt nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1968-2018)

KatasztrófavédelemVányi Zsolt nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, Észak-pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság XIV. és XVI. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt beosztott tűzoltója 2018. szeptember 27-én, életének 51. életévében súlyos betegség következtében elhunyt.

Ványi Zsolt nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1995. február 01-én került felvételre a Fővárosi XIV. és XVI. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, beosztott tűzoltónak. Szolgálati ideje alatt folyamatosan képezte magát, 2003-ban a BM KOK tűzoltó-képző szakán szerzett középfokú szakmai végzettséget. Közel 16 éves tűzoltói pályafutása alatt szerteágazó tapasztalatait különböző területeken kamatoztatta. Számos nagy tűz- és káreset felszámolása során tanúsított bátor helytállása példaértékű. Hosszú éveken keresztül az Alapfokú Tűzoltóképző Tanfolyamon volt kiképző, illetve kiképzési szolgálatvezető. Ezt a munkát nagyon szerette, a hallgatók határozott, alapos szakmai ismeretekkel bíró, a fiatalok beilleszkedését segítő, emberséges tűzoltót ismertek meg benne. Munkáját mindenkor nagy hivatástudattal, a tűzoltóság szervezetéhez lojális szorgalommal végezte. Szolgálaton kívül is mindenkor lehetett rá számítani. Munkatársai és parancsnokai őszinte embernek ismerték és tisztelték az évtizedek alatt megszerzett tudását. Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült kerület és fővárosi parancsnoki elismerésekben.

Nyugállományba vonulására 2011. április 26-i hatállyal került sor.

Búcsúztatásának időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Ványi Zsolt nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

Elhunyt Bodnár Imre ny. tűzoltó hadnagy (1949-2018)

KatasztrófavédelemBodnár Imre nyugalmazott tűzoltó hadnagy a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság VIII. kerületi Parancsnokságának volt gazdasági főelőadója 2018. szeptember 21-én, életének 69. évében elhunyt.

Volt munkatársunk 1976. április 01-jén szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság VIII. kerületi Parancsnokság hivatásos állományába, mely nyugállományba vonulásáig a szolgálati helye maradt.

Pályafutását készenléti területen kezdte, ahol kiváló teljesítményének és felkészültségének köszönhetően elöljárói egyre magasabb beosztásokba nevezték ki. 1982. május 01-től látta el a Parancsnokság anyagi és pénzügyi előadó, majd főelőadó beosztását, mely feladatkört kiemelkedő színvonalon, nagyfokú körültekintéssel és pontossággal végzett. Tiszti kinevezésére 1997. március 01-jei hatállyal került sor.

Munkáját szeretettel, odaadással és rendkívüli hivatástudattal végezte. Személyében lelkiismeretes, szorgalmas, segítőkész munkatársat ismerhettünk meg, akire nemcsak szakmai területen, de a magánéletben is bármikor számítani lehetett.

Szakmai iskoláit kitűnő eredménnyel végezte el. Kiemelkedő tevékenysége elismeréseként számos alkalommal részesült különböző szintű dicséretben és jutalomban, soron kívüli előléptetésben.

Nyugállományba vonulására 1999. november 30-ai hatállyal került sor. 2004. május 01-től 2007. szeptember 30-ig nyugdíjasként, közalkalmazotti jogviszonyban segítette a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Technikai és Anyagi Főosztály munkáját.

Halála mélyen megrázta nemcsak a családját, hanem a barátokat, régi kollégákat is.

Temetésére 2018. október 18-án 10 óra 45 perckor, a rákoskeresztúri Új köztemetőben (Budapest X. kerület, Kozma utca 8-10) kerül sor.

Bodnár Imre nyugalmazott tűzoltó hadnagy emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

 

Elhunyt dr. Száray Zoltán ny. tűzoltó altábornagy (1944-2018)

KatasztrófavédelemDr. Száray Zoltán ny. tű. altábornagy 1967. április 1-jén kezdte hivatásos pályafutását a VI-VII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományában vonulós tűzoltóként. 1989. október 1-től a Belügyminisztérium Tűzoltó Kiképző Központ parancsnoki, 1991-től szeptember 1-től a BM Tűzvédelmi Oktató és Kutató Intézet főigazgatói beosztását töltötte be. 1993. június 16-tól a Belügyminisztérium Tűz- és Polgári Védelmi Országos Parancsnokság tűzvédelmi főigazgatói beosztását töltötte be. 1995. április 1-től öt éven át volt a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka. Több mint három évtizedes hivatásos pályafutás után, 2000. május 30-án, a szolgálat felső korhatárának elérésével vonult nyugállományba. Nyugdíjasként is aktívan részt vett a parancsnokság életében, tudását, tapasztalatát szívesen adta át az őt követő tűzoltó-generációnak.
 
Dr. Száray Zoltán ny. tűzoltó altábornagyot a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság saját halottjának tekinti. Temetéséről később intézkedünk.

 

Elhunyt Medveczky György nyugalmazott tűzoltó zászlós (1949 - 2018)

KatasztrófavédelemMedveczky György nyugállományú tűzoltó zászlós a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság volt beosztott tűzoltója 2018. szeptember 09-én, életének 69. évében elhunyt.

Medveczky György nyugállományú tűzoltó zászlós 1976. augusztus 01-jei hatállyal került felvételre a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság állományába beosztott tűzoltói beosztásba.

Munkáját nagyon szerette, azt legjobb tudása szerint mindig becsülettel látta el. Feladatait elkötelezett hivatástudattal, nagy hozzáértéssel, emberséggel, magas színvonalon és lelkiismeretesen végezte. Munkatársai szerették, és megbecsüléssel vették körül.

A 20 éves tűzoltói pályafutása alatt teljesítményét számos alkalommal ismerték el dicséretekkel és kitüntetésekkel. Birtokosa volt a 10, 15 és 20 éves szolgálatért járó Szolgálati jelnek valamint a Tűzbiztonsági Érdemérem bronz és ezüst fokozatának. Parancsnokai kimagasló munkájának elismeréséül több alkalommal részesítették dicséretben és jutalomban.

Nyugállományba vonulására a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVIII-XIX. kerületi Parancsnoksága állományából 1996. augusztus 31-ei hatállyal került sor, egyben kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként soron kívül tűzoltó zászlóssá léptették elő.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Elhunyt Okos János nyugalmazott tűzoltó törzszászlós (1951-2018)

KatasztrófavédelemOkos János nyugalmazott tűzoltó törzszászlós, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzoltási, Mentési és Katasztrófaelhárítási Főosztály, Ügyeleti és Bevetésirányítási Osztály volt híradósa 2018. szeptember 07-én, életének 68. életévében hosszantartó súlyos betegség következtében elhunyt.

Temetésére 2018. szeptember 14-én (péntek) 13.00 órakor kerül sor a Besnyői temetőben (Besnyő, Szabadság utca 29.).

Okos János nyugalmazott tűzoltó törzszászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

 

Elhunyt Dávid György nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1936-2018)

KatasztrófavédelemDávid György nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi I-II-XII. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt gépjárművezetője 2018. augusztus 11-én, életének 83. életévében tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Dávid György nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1965. december 1-jén szerelt fel a XXII. kerületi Tűzrendészeti Parancsnokság állományába vonulós tűzoltónak. Gépjárművezetői beosztásba 1973. július 1-jei hatállyal került. A Fővárosi I-II-XII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományában 1981. május 1-től látott el gépjárművezetői beosztást.

Feladatait körültekintően, a kiadott parancsoknak megfelelően, szakszerűen, szorgalmasan, fegyelmezetten, kiemelkedő hivatástudattal látta el.

Szakmai tevékenységét vezetői számos alkalommal ismerték el különböző szintű jutalmak adományozásával, birtokosa volt a Tűzbiztonságért Érem bronz fokozatának, a 10, 15 és 20 év után járó Szolgálati Érdeméremnek.

Nyugállományba helyezésére 1988. március 31-ei hatállyal került sor.

Dávid György nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetése 2018. augusztus 24-én (pénteken) 15.00 órakos a Fejér megyei Iváncsán, a Református temetőben lesz.

 

Elhunyt Nagy János nyugalmazott tűzoltó főtörzszászlós (1952-2018)

KatasztrófavédelemNagy János nyugalmazott tűzoltó főtörzszászlós, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzoltási Mentési és Katasztrófaelhárítási Főosztály Tűzoltási és Ügyeleti Osztály volt gépjárművezetője, 2018. augusztus 10-én, életének 67. életévében, hosszantartó súlyos betegség következtében elhunyt.

Nagy János nyugalmazott tűzoltó főtörzszászlós 1981. augusztus 01-én került felvételre a Fővárosi I-II-XII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába beosztott tűzoltónak. Gépjárművezetőként 1983. május 01-től, megbízott szerparancsnokként 1999. január 01-től 2000. szeptember 30-ig dolgozott. 2000. október 01-jei hatállyal áthelyezésre került a Tűzoltási Mentési és Katasztrófaelhárítási Főosztály, Tűzoltási és Katasztrófaelhárítási Osztály állományába, a Tűzoltási Csoport 2 gépjárművezetőjének.

Nagy János nyugalmazott tűzoltó főtörzszászlós munkáját folyamatosan magas színvonalon végezte. Számos nagy tűz- és káresemény felszámolásában vett részt. Kiemelkedő hivatástudat jellemezte, szolgálati feladatait mindenkor fegyelmezetten, lelkiismeretesen hajtotta végre. Tűzoltó szakmai képesítéseit kiemelkedő eredménnyel szerezte meg. A központilag szervezett szakmai versenyeken szinte minden alkalommal az első három hely valamelyikén végzett. Szolgálati évei alatt összegyűjtött tapasztalatával, kiemelkedő szorgalommal segítette az újonnan felszerelő kollégák beilleszkedését, nagyban hozzájárulva a szakmai fejlődésükhöz. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, az évtizedek alatt megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték.

Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült kerületi és fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzbiztonsági Érem ezüst és bronz fokozatának és a 10 és 20 éves szolgálatért járó Szolgálati Jelnek.

Nyugállományba vonulására 2004. december 15-i hatállyal került sor.

Nagy János nyugalmazott tűzoltó főtörzszászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Búcsúztatására 2018. augusztus 31-én 9.00 órakor kerül sor a Farkasréti Temetőben (Budapest XII. kerület, Németvölgyi út 99.).

 

Elhunyt Krizsán Mihály nyugalmazott tűzoltó törzsőrmester (1946-2018)

KatasztrófavédelemKrizsán Mihály nyugalmazott tűzoltó törzsőrmester a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság
IV.–XV. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt gépkocsivezetője 2018. július 19-én, életének 72. életévében elhunyt.

Krizsán Mihály nyugalmazott tűzoltó törzsőrmester 1974. szeptember 01-én került felvételre a Fővárosi IV.- XV. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, beosztott tűzoltói, majd gépkocsivezetői beosztásba. Több, mint 10 éves tűzoltói pályafutása alatt, mindvégig ezen a parancsnokságon teljesített szolgálatot. Munkáját, feladatait mindenkor nagy szeretettel és hozzáértéssel látta el. Szolgálati évei alatt összegyűjtött tapasztalatával, kiemelkedő szorgalommal segítette az újonnan felszerelő kollégák beilleszkedését, nagyban hozzájárulva a szakmai fejlődésükhöz. Szolgálaton kívül is mindenkor lehetett rá számítani. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, az évtizedek alatt megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült kerületparancsnoki elismerésekben.

Nyugállományba vonulására – egészségügyi okok miatt – 1985. augusztus 31-i hatállyal került sor.

Temetése 2018. augusztus 03-án (pénteken) 14.00. órakor lesz a Csomádi temetőben.

Krizsán Mihály nyugalmazott tűzoltó törzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

Elhunyt Dely Imre nyugalmazott tűzoltó alezredes (1945 – 2018)

KatasztrófavédelemDely Imre nyugalmazott tűzoltó alezredes, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XXII. kerületi Parancsnokságának volt tűzoltóparancsnoka, 2018. július 15-én, életének 73. életévében elhunyt.

Dely Imre nyugalmazott tűzoltó alezredes, 1980. december 1-jén szerelt fel a a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, XX. kerületi Parancsnokság állományába, tűzoltó főtörzsőrmesterként megelőzési előadó beosztásba. 1986. szeptember 1-től a parancsnokság személyzeti és M-RBV-vel kapcsolatos feladatait látta el. 1987. december 1-jén tűzoltóparancsnok-helyettesi beosztásba került a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XXII. kerületi Parancsnokságon. Tűzoltóparancsnoki kinevezésére 1992. július 1-jei hatállyal került sor.

Dely Imre nyugalmazott tűzoltó alezredes a ranglétra fokait bejárva 1981. december 1-jén törzszászlós, 1982. július 1-jén soron kívül alhadnagy, majd 1985. július 1-jén hadnagyi rendfokozatba léptették elő. 1989. július 1-jén főhadnagyi rendfokozatba, 1992. március 1-jén soron kívül századosi, 1992. július 1-jén soron kívül őrnagyi, majd 1995. november 1-jén soron kívül alezredesi rendfokozatba került előléptetésre.

Dely Imre nyugalmazott tűzoltó alezredes szakmai tapasztalata, hivatás- és felelősségtudata,  valamint a precizitása miatt az elöljárói, számára bizalmat szavazva többször is magasabb beosztásba helyezték. Szakmai pályafutása alatt nagy igyekezettel és felelősségérzettel szervezte- és irányította a XXII. kerületi Parancsnokság tevékenységét. Munkáját kiemelkedő odaadással végezte. Vezető, irányító feladatait mindenkor hivatástudattal, a készenléti állomány érdekeit és a szolgálatellátást szem előtt tartva magas színvonalon végezte.

Kiemelkedő munkája elismeréseként több alkalommal részesült vezetői dicséret és jutalom elismerésben. 1986-ban a Tűzbiztonsági Érdemérem Bronz fokozatát. Szolgálati Érdemérem kitüntetésben részesült 10, 15, 20 év után. Kiváló munkája eredményeként 25 év után Miniszteri Dicséret és Jutalom elismerésben részesült.

Nyugállományba vonulására 1998. november 30-i hatállyal került sor.

Dely Imre nyugalmazott tűzoltó alezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Volt bajtársunk temetésére 2018. július 31-én (kedd) 10.00 órakor kerül sor. A búcsúztatás helyszíne, a hajó indulási helye Budapest Dráva utcai kikötő (a Pesti alsó rakpart utolsó kikötője a Dráva utca – Révész utcai szakaszon).

 

Elhunyt Farkas Imre nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1942-2018)

KatasztrófavédelemFarkas Imre nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a Főváros V-VI-VII. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt gépjárművezetője 2018. június 28-án, életének 77. életévében betegség következtében elhunyt.

Farkas Imre nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1976. november 16-án szerelt fel a Főváros V-VI-VII. kerületi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományába beosztott tűzoltó beosztásba. Gépjárművezetői beosztásba 1977. július 01-jei hatállyal került.

Feladatait körültekintően, a kiadott parancsoknak megfelelően látta el. Káreseteknél a ráháruló feladatokat kiválóan megoldotta, szakmai tudását eredményesen és szakszerűen alkalmazta, munkáját igyekezettel végezte. Rövid ideig megbízott szolgálatparancsnok-helyettesként is szolgált. Tűzoltói pályafutásának második felében fűtőként dolgozott a kerületi parancsnokságon.

Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült fővárosi és kerületi parancsnoki dicséretben és jutalomban, valamint egy alkalommal miniszteri dicséretben. Birtokosa volt a Tűzbiztonsági Érem bronz és ezüst fokozatának és a 10 év után járó Szolgálati Érdeméremnek.

Nyugállományba vonulására 1996. július 31-ei hatállyal került sor.

Farkas Imre nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésére 2018. július 14-én, szombaton 11.00-kor kerül sor Gérce község temetőjében.

 

Elhunyt Krizsán János nyugalmazott tűzoltó zászlós (1948-2018)

KatasztrófavédelemKrizsán János nyugalmazott tűzoltó zászlós a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Észak-pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság IV. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt szerparancsnoka 2018. május 23-án, életének 71. életévében elhunyt.

Krizsán János nyugalmazott tűzoltó zászlós 1977. december 01-én került felvételre a Fővárosi IV. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, beosztott tűzoltónak. 1988. június 01-től különleges szerkezelőnek nevezték ki. 1997. márciusától szerparancsnokként tevékenykedett. Közel 21 éves tűzoltói pályafutása alatt mindvégig ezen a parancsnokságon teljesített szolgálatot. Munkáját, feladatait mindenkor nagy szeretettel és hozzáértéssel látta el. Szolgálati évei alatt összegyűjtött tapasztalatával, kiemelkedő szorgalommal segítette az újonnan felszerelő kollégák beilleszkedését, nagyban hozzájárulva a szakmai fejlődésükhöz. Szolgálaton kívül is mindenkor lehetett rá számítani. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, az évtizedek alatt megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Kiemelkedő munkájáért számos alkalommal kapott különböző elismeréseket. Megkapta a Tűzbiztonsági Érdemérem bronz fokozatát valamint, a Szolgálati Érdemérmet.

Nyugállományba vonulására 1998. február 28-i hatállyal került sor.

Temetése 2018. június 7-én (csütörtökön) 11 órakor lesz a Mogyoródi temetőben, Evangélikus szertartás szerint.

Krizsán János nyugalmazott tűzoltó zászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

Kovács Rudolf ny. tű. zászlós (1943 - 2018)

KatasztrófavédelemKovács Rudolf nyugalmazott tűzoltó zászlós a Fővárosi IX. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt beosztott tűzoltója 2018. május 20-án, életének 75. évében elhalálozott.

Volt munkatársunk 1975. október 01-jén szerelt fel a Fővárosi IX. kerületi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományába, mely nyugállományba vonulásáig a szolgálati helye maradt. Szakmai iskoláját kiváló eredménnyel végezte el.

Beosztott tűzoltóként bátran, példamutató hozzáértéssel végezte munkáját. Szolgálati ideje alatt számos kiemelkedő káresemény felszámolásában vett részt, ahol bizonyította szakmai hozzáértését, elkötelezettségét. Segítőkész, figyelmes tűzoltó volt, akire bármikor számítani lehetett. Fontosnak tartotta, hogy a megszerzett tudását, szakmája iránti szeretetét továbbadja az új kollégáknak. Gyakorlati tapasztalatait szívesen megosztotta másokkal. Közvetlen természetének köszönhetően vezetői, kollégái kedvelték, hozzáértését elismerték. Szorgalmával példát mutatott a közösség számára, munkáját hivatásának tekintette.

Kiemelkedő tevékenysége elismeréseként számos alkalommal részesült különböző szintű dicséretben és jutalomban, soron kívüli előléptetésben.

Nyugállományba vonulására 1997. november 30-ai hatállyal került sor.

Halála váratlanul érte és mélyen megrázta nemcsak a családját, hanem a barátokat, régi kollégákat is.

Temetésére 2018. május 30-án 12 óra 15 perckor, a Pesterzsébeti Köztemetőben (1201 Budapest, Temető sor) kerül sor.

Kovács Rudolf nyugalmazott tűzoltó zászlós emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

 

Elhunyt Koncz Szabolcs c. tűzoltó tű. főtörzsőrmester (1982 - 2018)

 

KatasztrófavédelemKoncz Szabolcs c. tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltója 2018. május 22-én, életének 36. életévében hosszan tartó súlyos betegség következtében elhunyt.

Koncz Szabolcs c. tűzoltó főtörzsőrmester 2004 szeptember 16-án szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság IX. és X. Kerületi Parancsnokság Ferencvárosi Tűzőrség állományába beosztott tűzoltói beosztásba. Szolgálati ideje alatt mindvégig a IX. kerület tűzvédelmét szolgálta.

Gyermekkori álma valósult meg azzal, hogy felvételt nyert a tűzoltóság állományába, a tűzoltóság iránti szeretete a szolgálati ideje alatt mindvégig megmaradt. Az alapfokú tűzoltó képző tanfolyamot kiemelkedő eredménnyel végezte el. Folyamatosan képezte magát, elöljárói, szakmai kvalitásai alapján magasabb beosztásba tervezték, szerparancsnoki képzésen vett részt.

Tűz- és káresetek felszámolása során mindig bátor magatartást tanúsított. A tűzoltói pályafutása kezdetén a IX. kerületi Tűzoltóparancsnokság versenycsapatának tagja volt. Elöljárói és közvetlen munkatársai tisztelték és becsülték benne a tűzoltó szakma iránti elkötelezettségét. Hivatástudatát mutatja, hogy betegsége ideje alatt is törekedett a szolgálat ellátására, kérte, hogy híradó ügyeletesként dolgozhasson.

Koncz Szabolcs c. tűzoltó főtörzsőrmester vidám természetű, csendes, segítőkész kolléga volt. Parancsnoka jó szándékú, jó humorú embernek ismerte, akit mindenki szeretett. Szolgálati csoportjának megbecsült tagja volt. Súlyos betegsége ellenére bízott abban, hogy mielőbb visszatérhet a munkájához, kollégái folyamatosan tartották vele a kapcsolatot, visszavárták a tűzoltói életbe.

Eredményes és kiemelkedő munkájának köszönhetően több alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban.

A család és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik Szabolcs betegséggel való küzdelmét bármilyen módon segítették.

Koncz Szabolcs c. tűzoltó főtörzsőrmestert a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a saját halottjának nyilvánította.

Temetésére 2018. június 05-én (kedd) 14.00 órakor kerül sor a tatárszentgyörgyi temetőben (Tatárszentgyörgy, Kossuth Lajos u.).

Koncz Szabolcs c. tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Elhunyt Kovács István ny.ugállományú tűzoltó törzszászlós (1927 – 2018)

KatasztrófavédelemKovács István nyugalmazott tűzoltó törzszászlós a Fővárosi V-VI-VII. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt előadója 2018. május 07-én, életének 91. évében elhunyt.

Volt munkatársunk 1949. október 01-jén kezdte szakmai pályafutását a Tűzoltóságnál. Szolgálati ideje alatt számos beosztásban bizonyította elhivatottságát, rátermettségét. Kezdetben a Csepel Vas- és Fémműveknél, később a Ganz Hajógyárnál járőrként, majd 1952-től beosztott tűzoltóként, 1959. július 02-tól pedig instruktorként tevékenykedett. A Fővárosi V-VI-VII. kerületi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományába, előadó beosztásba 1968. szeptember 16-ai hatállyal került kinevezésre.

Munkáját lelkesedéssel és igyekezettel végezte. Nagy gondot fordított elméleti felkészültségének növelésére és az így megszerzett tudást kiválóan alkalmazta feladatai ellátása során. Fontosnak tartotta, hogy az ügyfelek panaszait nagyfokú körültekintéssel, ügyfélbarát módon, a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja és megoldja. Ebben nagy segítségére volt szaktudása és kiváló kommunikációs készsége. Segítőkészsége az újonnan felszerelt, még tapasztalatlan kollégák betanítása során is megnyilvánult.

Szakmai felkészültségével, tapasztalatával, igényességével, segítőkész, fegyelmezett, lelkiismeretes magatartásával minden esetben hasznos tagja volt munkahelyi környezetének. Parancsnokai elismerését kivívta, melyet dicséretek és jutalmak bizonyítanak. Szakmai tevékenységét a szolgálati érdemérmek sorozata, a „Haza szolgálatáért Érdemérem arany fokozata” kitüntetés adományozása is igazolja.

Nyugállományba vonulására 1982. december 31-ei hatállyal, a szolgálat felső korhatárának elérésével került sor.

Halála mélyen megrázta nemcsak a családját, hanem a barátokat, régi kollégákat is.

Végső búcsúztatására 2018. május 24-én 16 órakor, az Új Köztemető (1108 Budapest, Kozma utca 8-10.) szóró parcellájában kerül sor.

Kovács István nyugalmazott tűzoltó törzszászlós emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

 

Elhunyt Kapás Benedek nyugalmazott tűzoltó százados (1953 - 2018)

KatasztrófavédelemKapás Benedek nyugalmazott tűzoltó százados, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság III. kerületi Parancsnoksága volt szolgálatparancsnoka 2018. május 02-án, életének 65. évében elhunyt.

Kapás Benedek nyugalmazott tűzoltó százados 1976. február 01. és 2013. március 15-e közötti időszakban teljesített hivatásos tűzoltói szolgálatot a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság állományában.

27 éves szolgálati ideje alatt végigjárta a ranglétrát, beosztott tűzoltóként szerelt fel a III. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, majd a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzoltási és Szolgálati Osztályán híradósi, majd részlegvezetői beosztásba került. 10 év után, már szolgálatparancsnokként újra a III. kerületben látta el a szolgálatot, majd megbízott Tűzoltási Osztályvezető lett. 1995-től nyugállományba vonulásakor szolgálatparancsnokként irányította szolgálati csoportját.

Hivatásos tűzoltóként a magasabb színvonalú szolgálatellátás érdekében 3 éves tiszti iskolát végzett, tűzvizsgálói, munkavédelmi végzettségeket szerzett. Szolgálati ideje alatt megkapta a Tűzbiztonsági Érem bronz fokozatát, szolgálati érem elismeréseket, valamint többször részesült kerületi, és fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Vezető, irányító feladatait mindenkor hivatástudattal, a készenléti állomány érdekeit és a szolgálatellátást szem előtt tartva magas színvonalon végezte. Nagy hangsúlyt fektetett az állomány szakmai felkészültségének javítására, a szolgálati rend és fegyelem betartására. Szolgálati csoportjával kapcsolata kiváló volt, beosztottai elismerték, hallgattak rá. Tűzoltási és kárelhárítási területen végzett munkáját mindenkor elhivatottság, a szakma iránti szeretet jellemezte.

Nyugállományba vonulására 2003. március 15-i hatállyal került sor.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Végső búcsúztatására 2018. június 01-én 10 órakor, a Szentendrén a Sztaravoda utcai Köztemetőben (2000 Szentendre, Sztaravodai út 3477 hrsz.) kerül sor.

Elhunyt Takács Lajos nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1946-2018)

KatasztrófavédelemTakács Lajos nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1980. március 16-án került felvételre a Fővárosi VIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába gépjárművezetőnek. 1980. szeptember 01-től áthelyeződött a Technikai és Anyagi Főosztályra, mint gépjárművezető.  1991. március 01-től a IV. és XV. kerületi Tűzoltóparancsnokságon tevékenykedett. Közel 17 éves tűzoltói pályafutása alatt, több helyen teljesített szolgálatot. Munkáját, feladatait mindenkor nagy szeretettel és hozzáértéssel látta el. Szolgálati évei alatt összegyűjtött tapasztalatával, kiemelkedő szorgalommal segítette az újonnan felszerelő kollégák beilleszkedését, nagyban hozzájárulva a szakmai fejlődésükhöz. Szolgálaton kívül is mindenkor lehetett rá számítani. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, az évtizedek alatt megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült kerületparancsnoki és fővárosi parancsnoki elismerésekben valamint, megkapta a Szolgálati Érdemérmet.

Nyugállományba vonulására 1996. július 31-i hatállyal került sor.

Temetése 2018. május 9-én (szerdán) 9 órakor lesz a Megyeri úti temetőben

Takács Lajos nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

Elhunyt Pintér Lajos nyugalmazott tűzoltó törzszászlós (1951-2018)

KatasztrófavédelemPintér Lajos nyugalmazott tűzoltó törzszászlós, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság III. kerületi Parancsnokság volt gépjárművezetője 2018. április 20-án, életének 67. évében elhunyt.

Pintér Lajos nyugalmazott tűzoltó törzszászlós 1974. szeptember 01. és 2001. június 30. közötti időszakban teljesített hivatásos tűzoltói szolgálatot a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság III. kerületi Parancsnoksága állományában.

Felszerelését követően beosztott tűzoltóként látta el a szolgálatot, később gépjárművezetőként tevékenykedett. Közel 27 éves tűzoltói pályafutása alatt, mindvégig ezen a parancsnokságon teljesített szolgálatot. Szolgálati feladatait mindenkor lelkiismeretesen, kiemelkedő hozzáértéssel és hivatástudattal látta el.

Különösen kiemelkedett szolgálati évei során összegyűjtött tapasztalatával az újonnan felszerelő kollégák beilleszkedésének segítésében, nagyban hozzájárulva a szakmai fejlődésükhöz. Szolgálaton kívül is mindenkor lehetett rá számítani. Kiemelkedő volt műszaki érzéke, szerismerete, valamint nyugalma, mely jó hatással volt a vonulások során kollégáira, idősebbekre, fiatalokra egyaránt.

Pintér Lajos ny. tű. törzszászlóst szolgálati ideje alatt vezetői és kollégái is megbecsülték, elismerték. Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült parancsnoki elismerésekben megkapta a 25. éves Balesetmentes Vezetésért járó Fővárosi Parancsnoki elismerést is.

Nyugállományba vonulására 2001. június 30-i hatállyal került sor, de ezután sem tudott teljesen elszakadni a Tűzoltóságtól, még évekig portaszolgálatot látott el a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésére, hamvainak búcsúztatására, és a Dunába szórására 2018. május 07-én 10.00 órakor kerül sor, az elhunyt kívánsága szerint kedvenc horgászhelyén, a tököli Parkerdő Duna ágánál (Harcsa köz, Duna lejáró).

A család kérése, hogy a résztvevők kegyeletüket egy szál virággal fejezzék ki, koszorú elhelyezésére nincs lehetőség!

Elhunyt Andruska György nyugalmazott tűzoltó törzszászlós (1942 – 2018)

KatasztrófavédelemAndruska György nyugalmazott tűzoltó törzszászlós, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XI., kerületi Tűzoltóparancsnokságának volt szolgálatparancsnok-helyettese, 2018. április 07-én, életének 77. életévében elhunyt.

Andruska György nyugalmazott tűzoltó törzszászlós, 1964. augusztus 16-án szerelt fel a XI. kerületi Tűzoltóparancsnokságra beosztott tűzoltó beosztásba. 1976. június 01-től szerparancsnok-helyettes, 1979. június 01-től szerparancsnok, 1985. január 01-től megbízott rohamparancsnok, 1987. február 01-től szolgálatparancsnok-helyettesi beosztásban teljesített szolgálatot. Nyugállományba helyezésére 1993. március 31-én került sor.

Andruska György nyugalmazott tűzoltó törzszászlós, a tűzoltói szolgálatot élethivatásának tekintette, feladatait nagyfokú következetességgel látta el. Pályafutását őrvezetőként kezdte, majd a ranglétra fokait bejárva tizedes, szakaszvezető, őrmester, törzsőrmester, főtörzsőrmester, majd soron kívül zászlós, soron törzszászlós rendfokozatba lépett elő. Hivatása során elmélyült szakmai tudásra tett szert, szervező- és irányító tevékenysége kimagasló, szolgálati feladatait nagy szorgalommal végezte. A fiatal tűzoltók szakmai kiképzésében nagy ambíciókkal vett részt, gyakorlati tapasztalatait a legnagyobb készséggel adta át. Munkáját precízen, pontosan hajtotta végre. Munkáját, kiemelkedő szolgálat ellátását parancsnokai soron kívüli előléptetéssel, kitüntetésekkel (Tűzbiztonsági Érem arany, ezüst fokozata, Haza Szolgálatáért ezüst fokozata, Kiváló Tűzoltó, valamint a szolgálati évek után járó 10, 15, 20 valamint 25 éves Szolgálati Érdemérem) ismerték el.

Búcsúztatása 2018. április 20-án (pénteken) 15:00 órakor lesz a Váli Katolikus temetőben. (Cím: 2473 Vál, Szent István tér 6. )

Andruska György nyugalmazott tűzoltó törzszászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Elhunyt Könczöl Pál nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1945-2018)

Könczöl Pál nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság
Észak-pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság XIV.–XVI: kerületi Tűzoltóparancsnokság volt fűtője 2018. március 13-án, életének 73. életévében elhalálozott.

Könczöl Pál nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1978. május 01-én került felvételre a Fővárosi XIV.- XVI. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, beosztott tűzoltónak később fűtőként tevékenykedett.  Közel 18 éves tűzoltói pályafutása alatt, mindvégig ezen a parancsnokságon teljesített szolgálatot. Munkáját, feladatait mindenkor nagy szeretettel és hozzáértéssel látta el. Szolgálati évei alatt összegyűjtött tapasztalatával, kiemelkedő szorgalommal segítette az újonnan felszerelő kollégák beilleszkedését, nagyban hozzájárulva a szakmai fejlődésükhöz. Szolgálaton kívül is mindenkor lehetett rá számítani. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, az évtizedek alatt megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült kerületparancsnoki elismerésekben megkapta a Tűzbiztonsági Érdemérem bronz fokozatát valamint, a Szolgálati Érdemérmet.

Nyugállományba vonulására 1996. október 31-i hatállyal került sor.

Temetése 2018. március 24-én (szombaton) 13 óra 30 perckor lesz a Kartali temetőben

Könczöl Pál nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

KatasztrófavédelemElhunyt Kóti Imre Tibor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1959-2018)

Kóti Imre Tibor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Észak-pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság XIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt gépjárművezetője 2018. február 26-án, életének 59. életévében elhalálozott.

Kóti Imre Tibor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1987. január 16-án került felvételre a Fővárosi XIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, beosztott tűzoltónak később gépjárművezetőként tevékenykedett. 1995. július 01-én kinevezték szerparancsnoknak. Közel 17 éves tűzoltói pályafutása alatt, mindvégig ezen a parancsnokságon teljesített szolgálatot. Munkáját, feladatait mindenkor nagy szeretettel és hozzáértéssel látta el. Szolgálati évei alatt összegyűjtött tapasztalatával, kiemelkedő szorgalommal segítette az újonnan felszerelő kollégák beilleszkedését, nagyban hozzájárulva a szakmai fejlődésükhöz. Szolgálaton kívül is mindenkor lehetett rá számítani. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, az évtizedek alatt megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült kerületparancsnoki elismerésekben valamint, a Szolgálati Érdemérmet.

Nyugállományba vonulására 2004. augusztus 31-i hatállyal került sor.

Temetése 2018. március 23-án (péntek) 11 óra 45 perckor lesz a Újköztemetőben temetőben

Kóti Imre Tibor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

Elhunyt Zsákovics János nyugalmazott tűzoltó százados (1953-2018)

KatasztrófavédelemZsákovics János nyugalmazott tűzoltó százados a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országház Tűzoltóparancsnokság volt előadója 2018. március 11-én, életének 65. életévében tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Zsákovics János nyugalmazott tűzoltó százados 1977. június 01-én került felvételre a Főváros IX. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába szakaszvezetői rendfokozattal, beosztott tűzoltónak. Gépjárművezetői beosztását 1977. október 01-től látta el. Az Országház Tűzoltóparancsnokság állományába 1982. július 01-jei áthelyezésekor beosztott tűzoltónak került kinevezésre, majd 1989. július 01-től megbízott szolgálatvezető, 1990. június 01-től szolgálatvezető, 1992. március 01-től szolgálatparancsnok. Az Országház Tűzoltóparancsnokság általános előadói munkakörébe 1998. március 01-jei hatállyal került. A tűzoltó tiszti alapismereti tanfolyam elvégzését követően 1999. július 01-én tűzoltó hadnaggyá nevezték ki.

Főhadnagyi előléptetését soron kívül, kiemelkedő munkája elismeréseként kapta. Tűzoltói pályafutása első szakaszában vonulós tűzoltóként és gépjárművezetőként számos nagy tűz- és káreset felszámolásában vett részt. Az Országház Tűzoltóparancsnokság állományában a szakmai tapasztalata, a hivatás- és felelősségtudata valamint a precizítása miatt az elöljárói, számára bizalmat szavazva többször is magasabb beosztásba helyezték. Minősítéseiben parancsnokai rendszeresen kiemelték, hogy magasabb beosztásra alkalmasnak találják. Beosztásának szakmai elemeit kiválóan ismerte. A szervezői, irányítói készségét jól érvényesítette a gyakorlatban.

Munkáját mindenkor a tűzoltóság szervezetéhez lojális szorgalommal végezte. Munkatársai, parancsnokai őszinte embernek ismerték, akire minden esetben lehetett számítani. Kiemelkedő munkája elismeréseként többször részesült fővárosi parancsnoki, országos parancsnoki és miniszteri dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a 10 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek és a 20 év után járó Szolgálati Jelnek.

Nyugállományba vonulására 2003. december 15-i hatállyal került sor, melynek alkalmából a szolgálati feladatainak tartósan magas színvonalú ellátásáért tűzoltó századossá léptették elő. Nyugdíjazását követően sem szakadt el szeretett hivatásától, azt követően is a tűzvédelem területén dolgozott. Szolgálati ideje alatt kialakított nemzetközi kapcsolatai révén, gyakori meghívott vendége volt a környező országok hagyományőrző bemutatóinak, versenyeinek.

Zsákovics János nyugalmazott tűzoltó százados emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Búcsúztatásának időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

 

Elhunyt Tumbász Péter nyugalmazott tűzoltó zászlós

KatasztrófavédelemTumbász Péter nyugalmazott tűzoltó zászlós a Főváros XXII. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt híradósa 2018. március 10-én, életének 71. életévében súlyos betegség következtében elhunyt.

Tumbász Péter nyugalmazott tűzoltó zászlós 1974. február 01-én szerelt fel a XXII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába őrvezetői rendfokozattal vonulós tűzoltónak. Gépjárművezetői beosztásba 1977. február 01-én került kinevezésre, majd 1982. február 01-től beosztott tűzoltó, 1987. március 01-től híradós. Az alapfokú tűzoltó tanfolyamot 1974-ben, a gépjárművezetői tanfolyamot 1977-ben végezte el.  Tumbász Péter nyugalmazott tűzoltó zászlós a tűzoltói szolgálatot élethivatásának tekintette, feladatait nagyfokú következetességgel látta el. A személyzeti anyagában található minősítése szerint káreseteknél bátor, figyelmes, körültekintő, jó tűzoltó volt. A szolgálati feladatai mellett a tűzoltósport versenycsapatok felkészítését is végezte. Az általa felkészített versenyzők kiemelkedő eredményeket értek el. Tűzoltói pályafutása alatt mindvégig a XXII. kerületi Tűzoltóparancsnokságon szolgált.  Eredményes munkájának köszönhetően számos alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a 10, 15 és 20 év után járó Szolgálati Érdem Éremnek, valamint a Tűzbiztonsági Érem bronz és ezüst fokozatának.  A hivatásos tűzoltóság állományában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, az 1995. március 31-én történt nyugállományba vonulásakor soron kívül tűzoltó zászlóssá léptették elő.  Tumbász Péter nyugalmazott tűzoltó zászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésére 2018. április 06-án (péntek) 9.00 órakor kerül sor a Budafoki temetőben (Budapest XXII. kerület, Temető u. 12.).

A család kérésének megfelelően kérjük, hogy a gyászolók a részvétüket egy szál fehér színű virággal fejezzék ki.

 

Elhunyt Németh István nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1954- 2018)

KatasztrófavédelemNémeth István nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság IX. kerületi Parancsnokság volt beosztott tűzoltója 2018. március 03-án, életének 65. évében elhunyt.

Volt munkatársunk 1987. április 16-án szerelt fel a Fővárosi IX. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába beosztott tűzoltó beosztásba. A szakmai végzettséget nyújtó 5 hónapos nappali tiszthelyettes képző iskolát 1988-ban, jó eredménnyel végezte el. Feladatait mindenkor körültekintően, a kiadott parancsoknak megfelelően, szakszerűen látta el. Munkáját példamutató szorgalommal, lelkesen, igyekezettel végezte. Nagy gondot fordított elméleti felkészültségének növelésére és törekedett minél több gyakorlati tapasztalatra szert tenni. A káresemények felszámolása során bátran, hivatástudattal látta el a beosztásával járó feladatkört. Jelentős szerepet vállalt a fiatal kollégák betanításában, mely tevékenységet szívesen, odaadással végzett.

Szakmai tevékenységének elismeréseként számos alkalommal részesült elismerésben.

Közös megegyezéssel történő nyugállományba helyezésére 1998. augusztus 31-ei hatállyal került sor.

Halála mélyen megrázta nemcsak a családját, hanem a barátokat, régi kollégákat is.

Temetésére 2018. március 09-én (pénteken) 16 órakor a Váli Katolikus Temetőben kerül sor.

Németh István nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

 

Elhunyt Falusi Endre Márton nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1947-2018)

KatasztrófavédelemFalusi Endre Márton nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzoltási és Műszaki Mentési Főosztály Ügyeleti Osztály volt híradósa 2018. február 01-én, életének 71. életévében hosszan tartó betegség következtében elhunyt.

Falusi Endre Márton nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1976. június 01-én került felvételre a Fővárosi XI. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, híradós beosztásba. A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Hírközpontjába 1984. március 01-jei hatállyal került áthelyezésre.

Munkáját mindenkor a pontosság, a hivatástudat és a szakma iránti szeretet jellemezte. Feladatait mindig példásan, nagy igyekezettel, szorgalommal végezte. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, a Hírközpont megbecsült tagja volt.

Kiemelkedő szolgálatteljesítése elismeréseként számos alkalommal részesült dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzbiztonságért Érdemérem bronz fokozatának, a 10, 15 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek és a 20 év után járó Szolgálati jelnek.

Nyugállományba vonulására 1997. április 30-i hatállyal került sor.

Falusi Endre Márton nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Végső búcsúztatása a Baross Gábor-telepi Jézus Szíve Templomban (XXII. kerület, Dózsa György út 96.) február 15-én 15 órakor lesz.

 

Elhunyt Süveges István nyugalmazott tűzoltó törzszászlós (1940-2017)

KatasztrófavédelemSüveges István nyugalmazott tűzoltó törzszászlós a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság
Észak-pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság XIV. és XVI. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt technikai anyagi előadója 2017. december 27-én, életének 77. életévében elhalálozott.

Süveges István nyugalmazott tűzoltó törzszászlós 1975. október 01-én került felvételre a Fővárosi XIV. és XVI. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, beosztott tűzoltónak később megbízott szerparancsnokként tevékenykedett. 1987. február 01-én kinevezték technikai anyagi előadónak. Közel 16 éves tűzoltói pályafutása alatt, mindvégig ezen a parancsnokságon teljesített szolgálatot. Munkáját, feladatait mindenkor nagy szeretettel és hozzáértéssel látta el. Szolgálati évei alatt összegyűjtött tapasztalatával, kiemelkedő szorgalommal segítette az újonnan felszerelő kollégák beilleszkedését, nagyban hozzájárulva a szakmai fejlődésükhöz. Szolgálaton kívül is mindenkor lehetett rá számítani. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, az évtizedek alatt megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült kerületparancsnoki elismerésekben megkapta a Tűzbiztonsági Érdemérem ezüst fokozatát valamint, a Szolgálati Érdemérmet.

Nyugállományba vonulására 1991. október 31-i hatállyal került sor.

Temetése 2018. január 26-án (péntek) 14 óra 00 perckor lesz a Pilisborosjenői temetőben

Süveges István nyugalmazott tűzoltó törzszászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

Elhunyt Gocs László nyugalmazott tűzoltó törzszászlós (1942.10.27. – 2018.01.03.)

KatasztrófavédelemGocs László nyugalmazott tűzoltó törzszászlós a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság IX. kerületi Tűzoltóság volt különleges szerkezelője 2018. január 03-án, életének 76. évében súlyos betegség következtében elhunyt.

Gocs László nyugalmazott tűzoltó törzszászlós 1968. február 16-án szerelt fel a Fővárosi  Tűzoltóparancsnokság IX. kerületi Tűzoltóság állományába, mint beosztott tűzoltó.

1976. július 01-jéig – 8 éven át beosztott tűzoltóként teljesített szolgálatot, majd 1976. július 01-jei hatállyal kinevezték szerparancsnok-helyettesnek. 3 évvel később 1979. május 22-ei hatállyal már szerparancsnokként látta el szolgálati feladatait.

Szerparancsnokként 1985-ig teljesített szolgálatot, 1985. február 01-jei hatállyal kinevezték különleges gépjárműkezelőnek, majd 1992. március 01-jétől a IX. kerületi Tűzoltóság különleges szerkezelője lett.

1996. november 30-ai hatállyal vonult nyugállományba a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, IX. kerületi Tűzoltóság állományából.

A közel három évtizedes szolgálatban eltöltött munkája elismeréséül 6 alkalommal részesült kitüntetésben és 7 alkalommal kerületparancsnoki dicséret és jutalom elismerésben.

Az alábbi elismerésekben részesült: Tűzbiztonsági Érem ezüst fokozata, Tűzbiztonsági Érem arany fokozata, Szolgálati Érdemérem 10 év után, 15 év után, 20 év után, BM alkalmazotti jogviszony 25 év után.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésére Szigetújfaluban a községi temetőben kerül sor, 2018. január 15-én (hétfőn) 15:00 órakor.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap