Elhunyt bajtársaink 2023

Hernádi Rafael nyugalmazott tűzoltó alezredes (1949 – 2023)

Hernádi Rafael nyugállományú tűzoltó alezredes, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII-XVIII. és XIX. kerületi Parancsnokság volt tűzoltóparancsnoka, 2023. január 13-án, életének 74. évében elhunyt.

Hernádi Rafael nyugalmazott tűzoltó alezredes 1973. július 01-én került felvételre a Fővárosi XVII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, vonulós tűzoltói beosztásba. Tűzmegelőzési előadónak 1975-ben, általános (M-RBV) előadónak 1976-ban, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Személyzeti és Tanulmányi Osztályra főelőadónak 1979. július 01-jei hatállyal nevezték ki. A BM Tűzoltó Tisztképző Iskolát 1977-ben végezte el. A Főváros XVII. kerületi Tűzoltóparancsnokság parancsnok-helyettesi beosztását 1985. január 01-től látta el, 1987. június 01-től a 2005. augusztus 31-i nyugállományba vonulásáig, több mint 18 éven keresztül volt tűzoltóparancsnok.

Hernádi Rafael nyugalmazott tűzoltó alezredes szolgálati ideje alatt minden beosztásában felelősségteljesen, magas szakmai színvonalon teljesítette a feladatait. Kiemelkedő vezetői, irányítói képességekkel rendelkezett. Munkatársai és beosztottai tisztelték, becsülték. Munkáját mindenkor nagy hivatástudattal, a tűzoltóság szervezetéhez lojális szorgalommal végezte.

Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült fővárosi parancsnoki és országos parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzbiztonságért Érdem Érem arany és ezüst fokozatának, a Haza Szolgálatáért Érdem Érem bronz fokozatának, a 10, 15 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek, valamint a 20 és a 30 év után járó Szolgálati Jelnek, illetve a Budapestért kitüntető jelvénynek. A belügyminiszter 1999-ben tűzoltósági tanácsosi címet, 2001-ben aranygyűrű emléktárgyat adományozott részére. 

Hernádi Rafael tűzoltó alezredest az FKI igazgatója a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság halottjának nyilvánította.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére 2023. január 24-én (kedd) 13.00 órakor kerül sor a Kókai Temetőben (2243 Kóka, Temető u.).

 

Csapó Zoltán nyugalmazott tűzoltó alezredes (1949 – 2022)

Csapó Zoltán nyugalmazott tűzoltó alezredes, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Budai Tűzmegelőzési Régió volt kiemelt főelőadója, 2022. december 06-án, életének 74. évében, türelemmel viselt hosszan tartó betegség következtében elhunyt.

Csapó Zoltán nyugalmazott tűzoltó alezredes 1975. május 01-jén szerelt fel a Fővárosi  XI. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, mint megelőzési előadó. A BM TOP Személyzeti és Tanulmányi Osztály, Tanulmányi Alosztály állományába főelőadónak 1984. augusztus 01-jei hatállyal került áthelyezésre, 1986. augusztus 01-től a BM TOP Tűzmegelőzési Osztály Szakigazgatási Alosztály főelőadója. A Fővárosi XI. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába 1988. augusztus 01-én került tűzmegelőzési előadónak,  1992. március 01-től főelőadó, 1995. január 01-től kiemelt főelőadó.

A beosztásából adódó feladatait mindenkor nagy igyekezettel és szorgalommal, lelkiismeretesen, pontosan, magas színvonalon a munkahelyi közösség megbecsült tagjaként végezte. Munkájára és szakmai tevékenységére a megbízhatóság volt a jellemző. A fiatal kollégák betanításában folyamatosan részt vállalt.

Kiemelkedő munkája elismeréseként többször részesült fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban és birtokosa volt a Tűzbiztonságért Érem ezüst és arany fokozatának, a 10 év után járó Szolgálati Érdeméremnek, valamint a 10 és 20 év után járó Szolgálati Jelnek.

Csapó Zoltán nyugalmazott tűzoltó alezredes emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.