Elhunyt bajtársaink 2023

Somodi István nyugalmazott tűzoltó őrnagy (1948-2023)

Somodi István nyugállományú tűzoltó őrnagy, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság VIII. kerületi Parancsnokság Tűzmegelőzési Osztály megbízott osztályvezetője, 2023. december 20-án, életének 76. évében, elhunyt.

Somodi István nyugalmazott tűzoltó őrnagy 1976. augusztus 01-én került felvételre a Kecskeméti Városi Tűzoltó-parancsnokság állományába beosztott tűzoltói beosztásba. Gépjárművezetőnek 1977. február 01-jei hatállyal nevezték ki, 1981. december 15-én tűzmegelőzési előadói beosztásba került. A Fővárosi I-II-XII. Tűzoltó-parancsnokság állományába 1983. szeptember 01-én került beosztott tűzoltónak, majd 1985. július 01-től a VIII. kerületi Tűzoltó-parancsnokságon megelőzési előadó, 1986. december 01-től főelőadó, 1997. május 01-től kiemelt főelőadó. Tűzmegelőzési osztályvezetői megbízását1998. augusztus 01-én kapta.

Szolgálati feladatait minden beosztásában, folyamatosan magas szinten, megbízhatóan, kiemelkedő hivatástudattal végezte. Szakmai tudása, felkészültsége kiemelkedő volt. Határozott és udvarias magatartásával minden helyzetben méltó módon képviselte a szervezetet. 

Kimagasló munkája elismeréseként számos alkalommal részesült kerületparancsnoki, fővárosi parancsnoki elismerésekben, birtokosa volt a Tűzbiztonsági Érem bronz és ezüst fokozatának.

Nyugállományba vonulására 1999. május 31-i hatállyal került sor.

Búcsúztatására 2024. január 23-án a Kecskeméti Köztemetőben került sor.

Somodi István nyugalmazott tűzoltó őrnagy emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

Steiner János nyugalmazott tűzoltó alezredes (1951-2023)

Steiner János nyugállományú tűzoltó alezredes a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Tűzmegelőzési Osztály volt főosztályvezető-helyettese, 2023. december 30-án, életének 73. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Steiner János nyugállományú tűzoltó alezredes 1976. július 16-án került felvételre a Fővárosi XXI. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába, beosztott tűzoltónak. Tűzmegelőzési szakterületre 1977. április 01-jei hatállyal került, a kerületi parancsnokság tűzmegelőzési osztálya állományába megelőzési előadói beosztásba. Főelőadói beosztásba 1988. február 01-én helyezték, majd 1992. március 01-én osztályvezetői kinevezést kapott. A Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Tűzmegelőzési Főosztály Igazgatási és Ellenőrzési Osztály állományába történő áthelyezésére és osztályvezetői kinevezésére 1997. december 01-jei hatállyal került sor, főosztályvezető-helyettesi kinevezését 2002. február 01-én kapta, mely beosztását a 2003. november 30-án történt nyugállományba vonulásáig látta el.

A BM Tűzoltó Kiképző Központ levelező tűzoltó tisztképző szakon 1981-ben végzett, az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola Tűzvédelmi szakján üzemmérnöki végzettségét 1988. június 30-án szerezte.

Steiner János nyugállományú tűzoltó alezredesátlagon felüli szakmai ismeretekkel rendelkezett. Szolgálati ideje alatt mindvégig egyenletesen magas szintű, kifogástalan szakmai munkát végzett. Ennek megfelelően parancsnokai bizalmát folyamatosan élvezte, melynek eredményeként magasabb, felelősségteljesebb beosztásokba nevezték ki. Elöljárói és beosztottai emberséges magatartásáért tisztelték és megbecsülték. 

A szolgálat terén végzett kiemelkedő munkájának elismeréséül számos alkalommal részesült országos parancsnoki és fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban, a köztársasági elnök 1996-ban a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét, a belügyminiszter 1998-ban tűzoltósági tanácsosi címet adományozott részére. 

Steiner János nyugállományú tűzoltó alezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére 2024. február 01-én (csütörtök) 14.15 órakor kerül sor az Új Köztemetőben (1108 Budapest, Kozma utca 8-10.). A család kérése, hogy a gyászolók kegyeletüket legfeljebb egy szál virág elhelyezésével fejezzék ki.

 

Fábián Imre nyugalmazott tűzoltó főtörzszászlós (1946 - 2023)

Fábián Imre nyugállományú tűzoltó főtörzszászlós, a Fővárosi XIII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság volt különlegesszer-kezelője, 2023. november 23-án, életének 78. évében elhunyt.

Volt kollégánk 1975. február 01-én került kinevezésre a Fővárosi XIII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába beosztott tűzoltói beosztásba, szakaszvezetői rendfokozattal. Szerparancsnok-helyettesnek 1976-ban nevezték ki, majd 1979. szerparancsnoki kinevezést kapott. Különlegesszer-kezelői beosztását 1992. március 01-től látta el.

Szolgálati ideje alatt folyamatosan képezte magát, szakmai tudásának és tapasztalatának fejlődésével egyre magasabb beosztásokba került kinevezésre, melyekben minden esetben szakszerűen, hivatása iránti elkötelezettséggel végezte munkáját. Önzetlen segítségére bátran számítani lehetett. Több jelentős káresemény felszámolása során bizonyította bátor helytállását. Kiemelkedő munkáját vezetői számos alkalommal ismerték el különböző szintű jutalmak adományozásával.

Nyugállományba vonulására megromlott egészségi állapotára tekintettel 1996. augusztus 31-i hatállyal került sor.

Temetése 2024. január 4-én (csütörtök) 9.00 órakor lesz az Óbudai temetőben.

Fábián Imre nyugállományú tűzoltó főtörzszászlós emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

 

Baranya Bálint nyugállományú tűzoltó zászlós (1937- 2023)

Baranya Bálint nyugállományú tűzoltó zászlós a Fővárosi IX. kerületi Tűzoltó-parancsnokság volt különlegesszer-kezelője 2023. november 25-én életének 87. évében elhunyt.

Baranya Bálint ny. tű. zls. 1967. szeptember 16-án szerelt fel a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság hivatásos állományába. Szolgálati ideje alatt mindvégig ugyanazon a helyen, a Fővárosi IX. kerületi Tűzoltó-parancsnokságon látott el szolgálatot. Precizitása, megbízhatósága, szakmai ismeretei és tapasztalata eredményeként egyre magasabb beosztások ellátására is alkalmasnak találták. Pályafutása során beosztott tűzoltó, rajparancsnok-helyettes, szerparancsnok-helyettes, szerparancsnok és különlegesszer-kezelő beosztásokat töltött be. 

Munkája a hivatása is volt egyben, melyet mindig példamutatóan, kimagasló szakmai hozzáértéssel végzett. Kitűnő helyismerettel és tájékozódó képességgel rendelkezett, melyet szaktudásával kiválóan egyesített. Vidám, nyitott, barátságos munkatárs volt, akire bármikor számítani lehetett. Az új kollégák betanításában sokat segített, mely feladatot nyílt és türelmes magatartásának köszönhetően szívesen végzett. 

Munkáját vezetői számos alkalommal - a szóbeli dicséretek mellett - jutalom adományozásával is elismerték.

Nyugállományba helyezésére 1991. március 31-jei hatállyal került sor.

Temetésére 2023. december 8-án (péntek) 11.00 órakor kerül sor a Makádi temetőben.

Baranya Bálint nyugállományú tűzoltó zászlós emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

 

László Tibor c. tű. főtörzsőrmester tűzoltósági tanácsos (1973 - 2023)

László Tibor c. tű. főtörzsőrmester tűzoltósági tanácsos, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XVII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója, 2023. november 21-én, életének 51. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt.

László Tibor c. tű. főtörzsőrmester 1993. május 01-én kezdte meg a tűzoltói szolgálatát a Fővárosi XVII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományában beosztott tűzoltóként, tizedes rendfokozatban. A 6 hetes alapfokú tűzoltóképző tanfolyamot 1993. július 02-án végezte el. Folyamatosan fejlesztette magát, az évek során a Parancsnokság egyik legtapasztaltabb tűzoltójává érett. Szolgálati ideje alatt mindvégig a XVII. kerületi Tűzoltó-parancsnokságon teljesített szolgálatot. A több mint 30 éves tűzoltói szakmai tapasztalatát, káreseti tevékenysége során kiválóan kamatoztatta. Munkáját nagy hivatástudattal, a katasztrófavédelem szervezetéhez lojális szorgalommal végezte. Tudásával, magatartásával, a hivatása iránti elkötelezettségével méltón vívta ki kollégái tiszteletét, felettesei elismerését. Szolgálati csoportjának aktív és elismert tagja volt. Vidám és barátságos természete miatt mindenki kedvelte. Kollégái szolgálaton kívül is bármikor számíthattak rá. 

Kiemelkedő munkája elismeréseként többször részesült kerületi és fővárosi parancsnoki elismerésekben, a belügyminiszter a szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítéséért 2022. október 23-i hatállyal tűzoltósági tanácsosi címet adományozott részére.

László Tibor c. tű. főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésére 2023. november 29-én (szerda) 15.00 órakor kerül a kókai temetőben (Kóka, temető utca).

 

Gál László nyugállományú tűzoltó főtörzszászlós (1966 - 2023)

Gál László nyugállományú tűzoltó főtörzszászlós, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Észak-budai Tűzoltási Mentési Parancsnokság Közép-budai Tűzőrség volt beosztott tűzoltója, 2023. november 14-én, életének 57. évében elhunyt.

Gál László nyugállományú tűzoltó főtörzszászlós 1987. október 01-én kezdte meg a tűzoltói szolgálatát a Fővárosi I-II-XII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományában beosztott tűzoltóként, tizedes rendfokozatban. A BM Tűzoltó Kiképző Központ nappali tiszthelyettes-képző szakán 1989-ben végzett. Az iskolán már a kezdetektől kitűnt az aktív és szimpatikus magatartásával, az érdeklődésével és a szorgalmával. A szolgálati idejének előrehaladtával a szolgálati csoportjának az egyik legmegbízhatóbb, legtapasztaltabb beosztott tűzoltójává nőtte ki magát, akire minden helyzetben számíthattak a munkatársai és a parancsnokai. Szolgálati feladatait mindenkor fegyelmezetten látta, hivatástudata átlag feletti volt.

Kiemelkedő munkája elismeréseként többször részesült kerületi és fővárosi parancsnoki elismerésekben.

Nyugállományba vonulására egészségi állapotára tekintettel, közel 21 év ugyanazon szolgálati helyen és beosztásban eltöltött ideje után, 2008. szeptember 15-i hatállyal került sor.

Gál László nyugállományú tűzoltó főtörzszászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésére 2023. november 30-án (csütörtök) 13.00 órakor kerül sor Pátyon, a katolikus temetőben.

 

Hejüsz István nyugalmazott pv. alezredes (1958 - 2023)

Hejüsz István nyugalmazott pv. alezredes a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, Koordinációs és Jogi Osztály volt kiemelt főreferense, 2023. október 12-én, életének 66. évében elhunyt.

Hejüsz István nyugalmazott pv. alezredes a Magyar Honvédség állományából került áthelyezésre 1994. május 15-i hatállyal a Polgári Védelmi Főigazgatóság, Műszaki-Technikai Főosztály, Létesítményi Osztály állományába, főelőadónak, őrnagyi rendfokozattal. A BM Tűz- és Polgári Védelmi Országos Parancsnokság megszűnését követően 1996. január 01-től a Fővárosi Polgári Védelmi Parancsnokság, Mentésszervezési és Felkészítési Osztály, Ügyeleti Csoport főelőadója, 1996. február 01-től a XVII. kerületi, körzeti illetékességgel rendelkező Polgári Védelmi Parancsnokság parancsnoka, 2000. február 01-től a Védelmi és Hatósági Osztály, Metró és Óvóhely Csoport csoportvezetője, 2002. június 03-tól a Titkársági Osztály kiemelt főreferense. A Koordinációs és Jogi Osztály állományába 2005. január 01-én került kinevezésre kiemelt főreferensnek. 

Hejüsz István nyugalmazott pv. alezredes szakmai tevékenységét minden beosztásában megbízhatóan, pontosan, a kimagasló elméleti tudása és gyakorlati tapasztalata felhasználásával lelkiismeretesen végezte. A polgári védelmet hivatásának tekintő fegyelmezett hivatásos tiszt volt.

Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült fővárosi és országos szintű elismerésekben, illetve főpolgármesteri és miniszteri jutalomban.

Nyugállományba vonulására 2008. június 30-án került sor.

Nyugdíjas éveiben is aktív maradt, a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség ügyvezető elnöke volt.

Hejüsz István nyugalmazott pv. alezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésének időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

 

Szabadi János nyugalmazott tűzoltó törzszászlós (1953 - 2023)

Szabadi János nyugállományú tűzoltó törzszászlós a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság IX. és X. kerületi Parancsnokság Kőbányai Tűzőrségének volt szerparancsnoka (gépjárművezető) 2023. október 07-én, életének 71. évében elhunyt.

Szabadi János nyugállományú tűzoltó törzszászlós 1976. július 16-án szerelt fel a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság hivatásos állományába. Felvételétől nyugállományba vonulásáig ugyanazon a helyen, a Kőbányai Tűzőrségen látott el szolgálati feladatokat. Pályafutása alatt beosztott tűzoltó, gépjárművezető, különlegesszer-kezelő és szerparancsnok beosztásokat töltött be. 

Bátran, példamutató hozzáértéssel végezte munkáját. Szolgálati ideje alatt számos kiemelkedő káresemény felszámolásában vett részt, ahol bizonyította szakmai hozzáértését, elkötelezettségét. Segítőkész, figyelmes tűzoltó volt, akire bármikor számítani lehetett. Fontosnak tartotta, hogy a megszerzett tudását, szakmája iránti szeretetét továbbadja az új kollégáknak. Gyakorlati tapasztalatait szívesen megosztotta másokkal. Közvetlen természetének köszönhetően vezetői, kollégái kedvelték, hozzáértését elismerték. Szorgalmával példát mutatott a közösség számára, munkáját hivatásának tekintette. 

Kiemelkedő tevékenysége elismeréseként számos alkalommal részesült különböző szintű dicséretben és jutalomban, soron kívüli előléptetésben. 

Nyugállományba vonulására 2003. október 07-ei hatállyal került sor.

Temetésére 2023. október 30-án (hétfő) 11.00 órakor kerül sor az öregcsertői temetőben (Bács-Kiskun Vármegye, Öregcsertő).

Szabadi János nyugállományú tűzoltó törzszászlós emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

 

Baski Gábor nyugalmazott tűzoltó alezredes (1941 – 2023)

Baski Gábor nyugállományú tűzoltó alezredes, a Fővárosi XX. kerületi Tűzoltó-parancsnokság volt tűzoltóparancsnoka, 2023. szeptember 05-én, életének 82. évében elhunyt.

Baski Gábor nyugalmazott tűzoltó alezredes 1964. május 01-én került felvételre a Csepel Vas- és Fémművek Alosztály állományába vonulós tűzoltónak, 1966-ban gépjárművezetői beosztásba került. A BM Akadémia Tűzoltó Tagozatát 1969-ben végezte el, ezt követően a XX. kerületi Parancsnokság állományába került őrségparancsnoknak. Szolgálati érdekből 1975-től megelőzési előadói beosztást töltött be. A XX. kerületi Tűzoltó-parancsnokság parancsnok-helyettesévé 1980. szeptember 01-jei hatállyal, parancsnoki beosztásba 1985. április 01-én nevezték ki.

Baski Gábor nyugalmazott tűzoltó alezredes szolgálati ideje alatt felelősségteljesen, magas szakmai színvonalon teljesítette a feladatait. Parancsnokként tette mindezt a készenléti állomány érdekeit és a szolgálatellátást szem előtt tartva. Kiemelkedő kapcsolatteremtő és kapcsolatfenntartó képességgel rendelkezett, munkatársai és beosztottai tisztelték, becsülték. A több mint 30 éves tűzoltói szolgálata alatt tudásával, rátermettségével igazolta tűzoltói elhivatottságát, személyes bátorságát. Pályafutása második részében - mintegy 20 éves vezetői tevékenysége alatt – a szigorú szolgálati rend és fegyelem megkövetelésével, a beosztottainak tűzoltói szolgálatra való felkészítésében elévülhetetlen sikereket ért el.

Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült parancsnoki dicséret és jutalom elismerésben. Birtokosa volt a Tűzrendészeti Érem bronz fokozatának, a 10, 15, 20, 25 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek, a 30 év után járó Szolgálati Jelnek, a Haza Szolgálatáért Érdem Érem arany fokozatának és a Tűzbiztonsági Érem arany fokozatának.

Nyugállományba vonulására 1994. november 30-i hatállyal került sor.

Baski Gábor nyugalmazott tűzoltó alezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Búcsúztatására 2023. szeptember 18-án (hétfő) 15.00 órakor kerül sor a Makádi temetőben.

 

Hegyesi István nyugalmazott tűzoltó törzszászlós (1954 – 2023)

Hegyesi István nyugállományú tűzoltó törzszászlós, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Speciális Mentési Parancsnokság volt rohamparancsnok-helyettese, 2023. augusztus 31-én, életének 70. évében elhunyt.

Hegyesi István nyugállományú tűzoltó törzszászlós 1984. október 01-jén szerelt fel a Fővárosi VIII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába, beosztott tűzoltónak. A BM Tűzoltó Kiképző Központ tiszthelyettesképző 5 hónapos nappali szakon 1986-ban végzett. Rohambeosztottnak 1989. február 01-én nevezték ki, rohamparancsnok-helyettesi feladatokkal 1994. április 01-én bízták meg, majd 1996. június 01-jei hatállyal rohamparancsnok-helyettesi kinevezést kapott.

Munkáját mindig kiemelkedő hivatástudattal, lelkiismeretesen és precízen hajtotta végre, 20 év tényleges szolgálata alatt folyamatosan kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott. Szakmai tudása, tapasztalata elismerést vívott ki beosztottai és az elöljárói állomány körében egyaránt. Munkatársai tisztelték, becsülték. Tűz- és káreseteknél tanúsított bátor helytállásáért, példamutató munkájáért és szolgálatellátásáért többször részesült parancsnok dicséretben és jutalomban. 

Nyugállományba helyezésére 2004. augusztus 31-i hatállyal került sor.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Hegyesi János nyugalmazott tűzoltó zászlós (1944 - 2023)

Hegyesi János nyugalmazott tűzoltó zászlós, a Fővárosi IV. és XV. kerületi Tűzoltó-parancsnokság volt beosztott tűzoltója, 2023. augusztus 17-én, életének 80. évében elhunyt.

Hegyesi János nyugalmazott tűzoltó zászlós 1977. október 01-én szerelt fel a IV-XV. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába beosztott tűzoltónak. Az alapfokú tűzoltóképző tanfolyamot 1978-ben végezte el. Szolgálati ideje alatt mindvégig a IV-XV. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományában beosztott tűzoltóként dolgozott.

Szolgálati feladatait mindig a legjobb tudása szerint, a kapott utasításoknak megfelelően látta el. Munkáját precízen, pontosan hajtotta végre. Kollégái szorgalmas embernek ismerték, aki szerette a hivatását és az ahhoz kapcsolódó rendet és fegyelmet, megbízható volt és tettre kész. Parancsnokaival jó kapcsolatot ápolt, akik tisztelték, a tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték.

Eredményes munkájának köszönhetően több alkalommal részesült kerületi parancsnoki dicséretben és jutalomban. Kiemelkedő szolgálatellátása elismeréseként a Tűzbiztonságért Érem bronz fokozatát adományozták részére.

Nyugállományba vonulására 1994. október 31-i hatállyal került sor, melynek alkalmából tűzoltó zászlóssá léptették elő.

Temetésére 2023. augusztus 30-án (szerda) 17.30 órakor kerül sor Szokolyán a katolikus temetőben.

Hegyesi János nyugalmazott tűzoltó zászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Srankó Csaba nyugállományú tűzoltó százados (1966 - 2023)

Srankó Csaba nyugállományú tűzoltó százados, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Tűzoltási Mentési és Katasztrófaelhárítási Főosztály volt rohamparancsnoka, életének 58. évében elhunyt.

Srankó Csaba nyugállományú tűzoltó százados 1991. december 01-jén szerelt fel a Fővárosi VIII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába beosztott tűzoltónak. A Tűzoltási és Mentési Osztály Roham-1 „C” szolgálati csoportjába rohambeosztottnak 1994. április 01-jei hatállyal került áthelyezésre. Rohamparancsnoki megbízását 2000. október 01-kapta, rohamparancsnoknak 2003. február 01-jei hatállyal nevezték ki.

Az alapfokú tűzoltó tanfolyamot 1992-ben végezte el, a BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet tűzoltó szakmunkásképző szakján tűzoltó szakmunkás képesítést 1996-ban szerzett. Főiskolai diplomáját 2003-ban a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai karán műszaki szakoktatói szakján szerezte meg.

Szakmai munkáját a megalapozott felkészültség és a megbízhatóság jellemezte. Tűz- és káreseteknél határozott döntésekkel irányította a beavatkozói állományt. Szolgálati feladatait mindenkor példásan, fegyelmezetten látta el. Számos nagy tűz- és káreset felszámolása során tanúsított bátor helytállást. Feladatait magas-szintű hivatástudattal végezte. Emberi tulajdonságai, kollégáival való kapcsolata példaértékű volt. 

Kiemelkedő munkája elismeréseként többször részesült fővárosi és országos parancsnoki dicséretben és jutalomban, több esetben soron kívüli előléptetésben és előresorolásban. Tűzoltás során tanúsított kiemelkedő helytállása elismeréseként 2008-ban az miniszteri szintű elismerést kapott, Bátorságért Érdemjelet adományoztak részére.

Nyugállományba vonulására 2010. október 31-i hatállyal került sor.

Srankó Csaba nyugállományú tűzoltó százados emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésének időpontjáról későbbiekben adunk tájékoztatást.

 

Szász János Istvánné nyugállományú közalkalmazott (1958 - 2023)

Szász János Istvánné nyugállományú közalkalmazott, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Hivatal volt ügykezelője, 2023. július 27-én, életének 65. évében elhunyt.

Szász János Istvánné nyugállományú közalkalmazott 1977. február 04-én létesített közalkalmazotti (polgári alkalmazotti) jogviszonyt a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogelődje, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság állományában. Szolgálata előbb a műszaki, majd jellemzően a hivatali, ügykezelési szakterülethez kötődik, előbb a Technikai és Anyagi Osztály, Anyagi Alosztályon könyvelő, majd 1991. szeptember 28-tól mindvégig a Titkárság, illetve Hivatal változó megnevezésű szervezetében, annak Ügykezelési és Adatvédelmi Csoportjában előadó, majd csoportvezető, később, utolsó munkakörként 2012. április 01-től a Hivatalnál ügykezelő (ügykezelésvezető) volt.

Életpályája a tűzoltóság, a katasztrófavédelem volt, 18 évesen itt kezdte a munkavégzést, 60 évesen itt is hagyta abba azt, közben fiatalsága majd később az idő múlása, tapaszlata mellett is mindvégig mindenkinek Szász Marika maradt.

Munkáját nagyon szerette, azt felelősségteljesen, becsülettel, nagy teherbírással látta el. Feladatait elkötelezett hivatástudattal, hozzáértéssel, emberséggel, magas színvonalon és lelkiismeretesen végezte. Munkavégzése színvonala, emberi kapcsolatteremtő képessége, magatartása következtében vezetői, munkatársai szerették és megbecsüléssel vették körül.

A Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság majd a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatali, ügykezelési feladatainak ellátásában kiemelkedő tevékenységet végzett, több ügykezelő program bevezetésében, megismertetésében sok szakmai problémát megoldva elévülhetetlen érdemeket szerzett.

Magas szintű szakmai munkája elismeréseként 28 alkalommal részesült belügyminiszteri, illetve fővárosi parancsnoki, igazgatói dicséretben és jutalomban.

Nyugállományba helyezésére kérelmére, öregségi nyugdíj igénybevétele miatt, 2018. június 30-ai hatállyal került sor.

Temetésére 2023. augusztus 17-én (csütörtökön) 10.45 órakor kerül sor az Új Köztemetőben (1108 Budapest, Kozma utca 8-10.).

Szász János Istvánné, Szász Marika emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Dombai Dániel tűzoltó őrmester (1999 - 2023)

Dombai Dániel tűzoltó őrmester, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség II. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Budavári Katasztrófavédelmi Őrs beosztott tűzoltója, 2023. július 31-én, életének 25. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Dombai Dániel tűzoltó őrmester 2023. július 14-i hatállyal került felvételre a Budavári Katasztrófavédelmi Őrs állományába beosztott tűzoltói beosztásba. 

A tűzoltó szakmai képzés alatt izgatottan várta már azt a pillanatot, amikor elhangzik a riasztás és meg kell kezdeni a káresethez történő vonulást. Azt tervezte, hogy a legjobb tudása szerint, becsülettel évtizedeken keresztül teljesíti a tűzoltói hivatását. Azt tervezte, hogy a tűzoltói szolgálata alatt példamutató munkájával, szorgalmával, segítőkész hozzáállásával, sokak tiszteletét, barátságát fogja kivívni. Ezekre minden esélye meg is volt. Természetes, szívből jövő közvetlensége, derűs, vidám életszemlélete miatt kollégái a néhány teljesített szolgálata alatt már őszintén megkedvelték. Megadatott számára, hogy vonulhatott, hogy segíthetett, ha sajnos nem is annyi alkalommal, ahogy eredetileg tervezte. Nem volt ideje arra, hogy megmutassa, hogy ténylegesen mire képes, mint hivatásos tűzoltó. Minden teljesített szolgálata után a parancsnokai megdicsérték, de igazi hőssé nem válhatott, nem volt rá ideje. 

Dombai Dániel tűzoltó őrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére 2023. augusztus 14-én (hétfő) 13.30 órakor kerül sor a Pilisszentlászlói temetőben (Pilisszentlászló, Petőfi Sándor utca). 

 

Matics György nyugállományú tűzoltó alezredes (1944 - 2023)

Matics György nyugállományú tűzoltó alezredes, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Gazdasági Szolgálat Építési és Beruházási Osztály volt osztályvezetője, 2023. július 02-án, életének 79. évében elhunyt.

Matics György nyugállományú tűzoltó alezredes 1972. október 01-jén létesített hivatásos szolgálati jogviszonyt a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogelődje, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság állományában. Szolgálata jellemzően a gazdasági, azon belül is az építési szakterülethez kötődik, előbb a Technikai és Anyagi Osztályon előadó, majd alosztályvezető, később a Gazdasági Osztályon kiemelt főelőadó, végül 1994. április 01-től az Építési és Beruházási Osztályon osztályvezető volt.

Munkáját nagyon szerette, azt felelősségteljesen, becsülettel, nagy teherbírással látta el. Feladatait elkötelezett hivatástudattal, hozzáértéssel, emberséggel, magas színvonalon és lelkiismeretesen végezte. Munkatársai szerették és megbecsüléssel vették körül.

A Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság épületeinek üzemeltetésében, valamint a szolgálata alatti átfogó laktanyaépítésekben, felújításokban sok szakmai, nehéz problémát megoldva elévülhetetlen érdemeket szerzett.

Magas szintű szakmai munkája elismeréseként 19 alkalommal részesült kitüntetésben, belügyminiszteri, illetve fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Nyugállományba helyezésére átszervezés miatt, 1995. június 30-ai hatállyal került sor.

Búcsúztatására 2023. július 18-án (kedden) 10.00 órakor kerül sor Göd város Nemeskéri-Kiss Miklós úti köztemetőjében (2131 Göd, Zala utca).

Matics György nyugállományú tűzoltó alezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Söre János nyugállományú tűzoltó alezredes (1935 - 2023) 

Söre János nyugállományú tűzoltó alezredes, a Fővárosi III. kerületi Tűzoltó-parancsnokság volt tűzmegelőzési főelőadója, 2023. június 11-én, életének 89. évében elhunyt.

Söre János nyugállományú tűzoltó alezredes 1958. december 01-én került a III. kerületi Tűzrendészeti Alosztályparancsnokság állományába, mint sportoló tiszt, előadói munkakörbe. A BM Tűzoltó Tiszti Iskolát 1963-ban végezte el. Anyagi előadónak 1968. szeptember 01-jei hatállyal nevezték ki, 1970. február 16-tól tűzrendészeti előadó, 1976. június 01-től tűzmegelőzési főelőadó.

A tűzoltói hivatását nagyon szerette, feladatait a legjobb tudása szerint látta el. Tűzoltói pályafutását alhadnagyként kezdte, majd a ranglétra fokait bejárva, hadnagy, főhadnagy, százados, őrnagy és nyugállományba helyezésekor alezredesi rendfokozatba került. A magyar kerékpársport kiemelkedő tehetsége volt, már a hivatásos állomány tagjaként 1960-ban részt vett a római olimpián, ahol az 1000 méteres állórajtos időfutamban 10. lett. Többszörös magyar bajnok, többszörös csúcstartó.

Tűzrendészeti előadóként önálló munkaterülettel rendelkezett, hatósági ellenőrzéseit igyekezettel, pontosan végezte. Eredményes munkájának köszönhetően több alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Haza Szolgálatáért bronz és ezüst fokozatának, a Sport Érdeméremnek, a Tűzbiztonságért Érem arany fokozatának, valamint a 10, 15, 20, 25 év után járó Szolgálati Érdeméremnek.

Nyugállományba vonulására 1990. május 31-i hatállyal került sor.

Búcsúztatására 2023. július 14-én (péntek) 10.00 órakor kerül sor az Óbudai Temetőben (Budapest III. kerület, Bécsi út 365-371.). 

Söre János nyugállományú tűzoltó alezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Rigó János nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester (1969 - 2023)

Rigó János nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Dél-pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság Kispesti Tűzőrség volt beosztott tűzoltója, 2023. június 07-én, életének 54. évében, elhunyt.

Rigó János nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester 1991. október 01-án került felvételre a Fővárosi Nemzeti Szabadkikötő Tűzoltó-parancsnokság állományába beosztott tűzoltónak, tizedesi rendfokozattal. A Fővárosi XVIII-XIX. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába 1994. február 01-jei hatállyal került áthelyezésre.

Szolgálati feladatait magas színvonalon, a közösség meghatározó tagjaként, fegyelmezetten, a legjobb tudása szerint, a kapott utasításoknak megfelelően látta el. Tűz- és káreseteknél gyors-és határozott, a rá szabott feladatokat mindig pontosan és jól hajtotta végre, legtöbbször I/1-es pozícióban. Parancsnokai magasabb beosztásokra is alkalmasnak tartották.

Kiemelkedő munkájának köszönhetően több alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban, illetve soron kívüli előléptetésben, előresorolásban. 

Nyugállományba vonulására 2007. február 28-ai hatállyal került sor.

Temetése 2023. június 15-én (csütörtök) 17.00 órakor volt a Bugyi Nagyközség köztemetőjében.

Rigó János nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Szalai György nyugállományú tűzoltó zászlós (1944 - 2023)

Szalai György nyugállományú tűzoltó zászlós, a Főváros VIII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság volt különleges gépjárműkezelője, 2023. május 29-én, életének 79. évében elhunyt.

Szalai György nyugállományú tűzoltó zászlós 1975. július 01-én kezdte meg a tűzoltói szolgálatát a VIII. Tűzoltó-parancsnokság állományában beosztott tűzoltóként, őrvezetői rendfokozatban. Folyamatosan képezte magát és ennek eredményeként 1979. június 01-én szerparancsnoki kinevezést kapott, majd 1985. január 01-től különleges gépjárműkezelői beosztást látott el.

Számtalan tűz- és káreset felszámolásában vett részt, mely során feladatait mindenkor kiemelkedően látta el.  Beosztásának szakmai elemeit kiválóan ismerte. Felelősségérzete és hivatástudata átlag feletti volt. Munkáját a tűzoltóság szervezetéhez lojális szorgalommal végezte. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték.

Kiemelkedő munkája elismeréseként több alkalommal részesült kerületparancsnoki és fővárosi parancsnoki elismerésekben.

Birtokosa volt a Tűzbiztonsági Érem bronz fokozatának és a 10 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdeméremnek.

Nyugállományba vonulására 1990. április 30-hatállyal került sor.

Temetése 2023. június 07-én a Cinkotai temetőben megtörtént. 

Szalai György nyugállományú tűzoltó zászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Györgyövics János nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1955 - 2023)

Györgyövics János nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság XX-XXI. és XXIII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság Csepeli Tűzőrség volt beosztott tűzoltója, 2023. június 6-án, betegség következtében, életének 69. évében elhunyt.

Volt kollégánk 1986. február 1-jén került kinevezésre a Csepel Vas- és Fémművek Üzemi Tűzoltó-parancsnokság állományába beosztott tűzoltói beosztásba. Az Üzemi Tűzoltó-parancsnokság megszűnésével a XXI. kerületi Parancsnokság állományába 1992. március 1-jei hatállyal került, beosztott tűzoltónak, ahol a 2005. november 30-án történt nyugállományba helyezéséig teljesített szolgálatot.

Szolgálati ideje alatt a legjobb tudása szerint, példamutató szorgalommal és igyekezettel végezte feladatait. Számos kiemelkedő káresemény felszámolásában vett részt, ahol bizonyította bátorságát, szakmai hozzáértését, elkötelezettségét. Tűzoltói pályafutása végéhez közeledve a híradó-ügyeletesként dolgozott.

Segítőkész, figyelmes tűzoltó volt, akire bármikor lehetett számítani. Közvetlen és vidám természetének köszönhetően parancsnokai, kollégái kedvelték. Gyakorlati tapasztalataira parancsnokai bátran támaszkodhattak. Szorgalmával példát mutatott a közösség számára, munkáját hivatásának tekintette. 

Szolgálati ideje alatt több alkalommal részesült kerületi parancsnoki és fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Temetésére 2023. július 7-én (péntek) 15.00 órakor kerül sor Bugyi Nagyközség köztemetőjében (2347 Bugyi, Bajcsy-Zsilinsziky utca 49.).

Györgyövics János nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

 

Papp Tibor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1965 - 2023)

Papp Tibor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Dél-pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság Kispesti Tűzőrség volt beosztott tűzoltója, 2023. április 11-én, életének 58. évében elhunyt.

Papp Tibor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1986. szeptember 16-án került felvételre a Fővárosi Nemzeti Szabadkikötő Tűzoltó-parancsnokság állományába beosztott tűzoltónak, majd 1987. március 1-jén búvár beosztásba nevezték ki. A Fővárosi XVIII-XIX. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába 1994. február 1-jei hatállyal került áthelyezésre beosztott tűzoltónak.

Munkáját nagyon szerette, azt legjobb tudása szerint mindig becsülettel látta el. Feladatait elkötelezett hivatástudattal, nagy hozzáértéssel, emberséggel, magas színvonalon és lelkiismeretesen végezte. Munkatársai szerették, és megbecsüléssel vették körül. 

Példamutató munkájával, szorgalmával, segítőkész hozzáállásával, sokak tiszteletét, barátságát vívta ki. Szolgálati ideje alatt a közösségért dolgozott, tűzoltói pályafutása alatt tudását és szakmai hozzáértését mindig megosztotta a belépő fiatalokkal. Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás, tapasztalat húzódott. 

Kiemelkedő káreseti tevékenységéért 1996. május 04-én miniszteri dicséretben és jutalomban részesült, egyben Bátorság Érdemjel került részére adományozásra. Magas szintű szakmai munkája elismeréseként számos alkalommal részesült fővárosi és kerületi parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Nyugállományba vonulására 2010. április 30-ai hatállyal került sor.

Búcsúztatására 2023. április 27-én (csütörtökön) 17.00 órakor kerül sor Bugyi Nagyközség köztemetőjében (2347 Bugyi, Bajcsy-Zsilinsziky utca 49.).

Papp Tibor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Hernádi Rafael nyugalmazott tűzoltó alezredes (1949 – 2023)

Hernádi Rafael nyugállományú tűzoltó alezredes, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság XVII-XVIII. és XIX. kerületi Parancsnokság volt tűzoltóparancsnoka, 2023. január 13-án, életének 74. évében elhunyt.

Hernádi Rafael nyugalmazott tűzoltó alezredes 1973. július 01-én került felvételre a Fővárosi XVII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába, vonulós tűzoltói beosztásba. Tűzmegelőzési előadónak 1975-ben, általános (M-RBV) előadónak 1976-ban, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Személyzeti és Tanulmányi Osztályra főelőadónak 1979. július 01-jei hatállyal nevezték ki. A BM Tűzoltó Tisztképző Iskolát 1977-ben végezte el. A Főváros XVII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság parancsnok-helyettesi beosztását 1985. január 01-től látta el, 1987. június 01-től a 2005. augusztus 31-i nyugállományba vonulásáig, több mint 18 éven keresztül volt tűzoltóparancsnok.

Hernádi Rafael nyugalmazott tűzoltó alezredes szolgálati ideje alatt minden beosztásában felelősségteljesen, magas szakmai színvonalon teljesítette a feladatait. Kiemelkedő vezetői, irányítói képességekkel rendelkezett. Munkatársai és beosztottai tisztelték, becsülték. Munkáját mindenkor nagy hivatástudattal, a tűzoltóság szervezetéhez lojális szorgalommal végezte.

Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült fővárosi parancsnoki és országos parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzbiztonságért Érdem Érem arany és ezüst fokozatának, a Haza Szolgálatáért Érdem Érem bronz fokozatának, a 10, 15 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek, valamint a 20 és a 30 év után járó Szolgálati Jelnek, illetve a Budapestért kitüntető jelvénynek. A belügyminiszter 1999-ben tűzoltósági tanácsosi címet, 2001-ben aranygyűrű emléktárgyat adományozott részére. 

Hernádi Rafael tűzoltó alezredest az FKI igazgatója a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság halottjának nyilvánította.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére 2023. január 24-én (kedd) 13.00 órakor kerül sor a Kókai Temetőben (2243 Kóka, Temető u.).

 

Csapó Zoltán nyugalmazott tűzoltó alezredes (1949 – 2022)

Csapó Zoltán nyugalmazott tűzoltó alezredes, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Budai Tűzmegelőzési Régió volt kiemelt főelőadója, 2022. december 06-án, életének 74. évében, türelemmel viselt hosszan tartó betegség következtében elhunyt.

Csapó Zoltán nyugalmazott tűzoltó alezredes 1975. május 01-jén szerelt fel a Fővárosi  XI. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába, mint megelőzési előadó. A BM TOP Személyzeti és Tanulmányi Osztály, Tanulmányi Alosztály állományába főelőadónak 1984. augusztus 01-jei hatállyal került áthelyezésre, 1986. augusztus 01-től a BM TOP Tűzmegelőzési Osztály Szakigazgatási Alosztály főelőadója. A Fővárosi XI. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába 1988. augusztus 01-én került tűzmegelőzési előadónak,  1992. március 01-től főelőadó, 1995. január 01-től kiemelt főelőadó.

A beosztásából adódó feladatait mindenkor nagy igyekezettel és szorgalommal, lelkiismeretesen, pontosan, magas színvonalon a munkahelyi közösség megbecsült tagjaként végezte. Munkájára és szakmai tevékenységére a megbízhatóság volt a jellemző. A fiatal kollégák betanításában folyamatosan részt vállalt.

Kiemelkedő munkája elismeréseként többször részesült fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban és birtokosa volt a Tűzbiztonságért Érem ezüst és arany fokozatának, a 10 év után járó Szolgálati Érdeméremnek, valamint a 10 és 20 év után járó Szolgálati Jelnek.

Csapó Zoltán nyugalmazott tűzoltó alezredes emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap