Elhunyt bajtársaink 2015

Szitár Miklós nyugalmazott tűzoltó alezredes (1939-2015)

KatasztrófavédelemSzitár Miklós nyugalmazott tűzoltó alezredes a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság M-RBV Önálló Alosztály volt alosztályvezetője - életének 77. évében - 2015. december 9-én hosszan tartó súlyos betegség következtében elhunyt.

Szitár Miklós nyugalmazott tűzoltó alezredes 1959. augusztus 01-én került felvételre az Állami Tűzoltóság Szombathelyi Alosztály állományába vonulós tűzoltónak. A Budapesti Tiszti Iskola elvégzését követően a Székesfehérvári Alosztályhoz került őrségparancsnoki beosztásba, majd 1964. szeptember 01-től a Budapesti Tűzrendészeti Parancsnokság X. kerületi Alosztály őrségparancsnoka. A Technikai és Anyagi Osztály állományába előadói beosztásba 1966. január 01-jei hatállyal került, 1967. október 16-tól a Légoltalmi Csoport állományában előadó 1967. október 16-tól. A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság M-RBV önálló Alosztályon 1976. június 01-től látta el szolgálatát, mint főelőadó, kiemelt főelőadó, majd 1983. március 01-től alosztályvezető.

Szitár Miklós nyugalmazott tűzoltó alezredes valamennyi beosztásában bizonyította  rátermettségét, alkalmasságát, megfelelő vezetői és irányítói készségét. Munkastílusára a szorgalom, a pontosság és a lelkiismeretesség volt a jellemző. Szakmai tudása, tapasztalata elismerést vívott ki beosztottai és az elöljárói állomány körében egyaránt. Munkatársai, beosztottai emberséges magatartásáért tisztelték, becsülték.

Kiemelkedő munkája elismeréseként többször részesült fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzrendészeti Érem arany fokozatának, a Tűzbiztonsági Érem arany fokozatának a 10, 15, 20, 25, 30 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek és a Haza Szolgálatáért Érdem Érem arany és ezüst fokozatának.

Nyugállományba vonulására több mint 31 év szolgálat után 1991. január 31-i hatállyal került sor.

Szitár Miklós nyugalmazott tűzoltó alezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Búcsúztatására 2015. december 30-án 8.30 órakor került sor a Cinkotai temetőben  (Budapest, XVI. kerület Simongát u. 2 .).

 

Harkay Gusztáv nyugalmazott tűzoltó törzszászlós (1935-2015)

KatasztrófavédelemHarkay Gusztáv nyugalmazott tűzoltó törzszászlós a Fővárosi XIV. és XVI. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt beosztott tűzoltója - életének 80. évében - 2015. december 10-én hosszan tartó súlyos betegség következtében elhunyt.

Harkay Gusztáv nyugalmazott tűzoltó törzszászlós 1960. január 16-án került felvételre a Fővárosi XVI. kerületi Alosztályparancsnokság állományába, beosztott tűzoltónak. A Fővárosi XIV. kerületi Alosztályhoz 1961. február 25-én került áthelyezésre. Gépjárművezetői beosztást 1966. és 1978. között látott el, ezt követően beosztott tűzoltóként dolgozott.

A hosszú tűzoltói pályafutása alatt, 30 évig a XIV. kerületi Parancsnokságon teljesített szolgálatot. Munkáját, feladatait mindenkor nagy szeretettel és hozzáértéssel látta el. Tűz- és káreseteknél mindenkor bátor magatartást tanúsított és gyakorlati tapasztalataival és fegyelmezettségével nagyban hozzájárult azok gyors és szakszerű felszámolásához, az esetek többségében I/1-es beosztásban. Rendszeresen foglalkozott az újonnan felszerelt tűzoltókkal, a tűzoltói szolgálattal járó elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása érdekében. Szolgálatban és szolgálaton kívüli magatartása is példamutató volt. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, az évtizedek alatt megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Hosszú évekig aktív tagja volt a tűzoltó versenycsapatnak.

Kiemelkedő munkája elismeréseként több esetben részesítették dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzrendészeti Érem ezüst fokozatának, a Tűzbiztonsági Érem arany fokozatának és a 10, 15, 20, 25, 30 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek.

Nyugállományba vonulására 31 év szolgálat után 1991. február 28-i hatállyal került sor, mely alkalomból tűzoltó törzszászlóssá léptették elő.

Harkay Gusztáv nyugalmazott tűzoltó törzszászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére 2016. január 6-án 9.00 órakor került sor az Óbudai temetőben  (Budapest, III. kerület Bécsi út 365-371.).

 

Babai Róbert nyugalmazott tűzoltó főtörzszászlós (1966-2015)

KatasztrófavédelemBabai Róbert nyugalmazott tűzoltó főtörzszászlós, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, I-II. és XII. kerületi Parancsnokság volt szerparancsnoka 2015. november 19-én, életének 49. évében, betegség következtében váratlan elhunyt.

Babai Róbert nyugalmazott tűzoltó főtörzszászlós 1987. szeptember 01. és 2004. augusztus 31. közötti időszakban teljesített hivatásos tűzoltói szolgálatot a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság I-II. és XII. kerületi Parancsnoksága állományában.

Felszerelése után beosztott tűzoltóként, 1994-től különleges szerkezelőként, majd 1997-től 2004-ig, nyugállományba vonulásáig  szerparancsnokként látta el a szolgálatot. Szolgálati ideje alatt tűzoltó tiszthelyettes-képző, valamint tűzoltó szakmunkásképző iskolai végzettséget szerzett. Káreseteknél a ráháruló feladatokat kiválóan megoldotta, szakmai tudását eredményesen és szakszerűen alkalmazta. Beosztottaitól is pontos és eredményes munkát követelt meg. Magatartásában, viselkedésében semmilyen kifogás nem merült fel. Elöljáróit és munkatársait tisztelte.

A szolgálat terén végzett kiemelkedő munkavégzésének elismeréséül 2003. augusztus 20-án soron kívül főtörzszászlósi rendfokozatba előléptették. Munkája alapján számos alkalommal részesült fővárosi parancsnoki és kerületi parancsnoki elismerésekben, munkáját elöljárói elismerték, számítottak rá.

Nyugállományba vonulására kérelmére 2004. augusztus 31-i hatállyal került sor.

Babai Róbert nyugalmazott tűzoltó főtörzszászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Seipert István nyugalmazott tűzoltó százados (1959-2015)

KatasztrófavédelemSeipert István nyugalmazott tűzoltó százados a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Technikai és Anyagi Főosztály volt főelőadója - életének 57. évében - 2015. november 12-én váratlanul, betegség következtében elhalálozott.

Seipert István nyugalmazott tűzoltó százados 1983. június 30-i hatállyal került felvételre az Állami Tűzoltóság Központi Javító Üzemébe gépjármű villamossági műszerész munkakörbe. A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Gazdasági Osztály Javító és Karbantartó Szakág állományába 1990. november 01-én került áthelyezésre anyagbeszerző gépjárművezetői beosztásba. Hivatásos állományban 1992. április 01-től teljesített szolgálatot. Elvégezte az Alapfokú Tűzoltó Tanfolyamot, ezt követően a műhelykocsi gépjárművezetője volt. Első tiszti, egyben főelőadói beosztásban történő kinevezésére 1997. február 01-én került sor. A felsőfokú szakmai végzettségét a Tűzoltó Tiszti Alapismereti Tanfolyam elvégzésével, 1998-ban szerezte meg.

Seipert István nyugalmazott tűzoltó százados feladatai közé tartozott a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság készenléti szereinek káreseti és helyszíni javítása, majd szakmai és beosztási előmenetelével a kollégái ezen tevékenységének szervezése, irányítása. Szakmai ismereteit folyamatosan bővítette, felkészültsége kiemelkedő volt. Munkavégzésére a gyorsaság és a pontosság volt a jellemző. Parancsnokaival és az irányítása alá tartozó munkatársaival is jó szakmai és emberi kapcsolatot alakított ki.

Nyugállományba vonulására 2009. december 30-i hatállyal került sor.

Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Magyar Köztársaság Bronz Érdemkeresztnek és a 10 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek.

Seipert István nyugalmazott tűzoltó százados emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésére 2015. december 4-én (péntek) 11.30 órakor kerül sor a Cinkotai temetőben  (Budapest, XVI. kerület Simongát u. 2 .).

 

Papp József nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1942-2015)

KatasztrófavédelemPapp József nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi V.-VI.-VII. kerületi Tűzoltóparancsnokság, Operaházi Őrs volt beosztott tűzoltója 2015. október 30-án, életének 72. évében elhunyt.

Volt munkatársunk 1975. január 01-jén szerelt fel a Fővárosi VIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába beosztott tűzoltói beosztásba.

A felvételét követően beiskolázásra került a szakmai végzettséget nyújtó alapfokú tűzoltó tanfolyamra, melyet jó eredménnyel végzett el. Feladatait mindenkor körültekintően, a kiadott parancsoknak megfelelően, szakszerűen látta el. Munkáját lelkesen, igyekezettel végezte. Nagy gondot fordított elméleti felkészültségének növelésére és törekedett minél több gyakorlati tapasztalatra szert tenni. A káresemények felszámolása során bátran, hivatástudattal látta el a beosztásával járó feladatkört. Jelentős szerepet vállalt a fiatal kollégák betanításában is. 1984. november 01-jén – kérelmére – áthelyezésre került a Fővárosi V-VI-VII. kerületi Tűzoltóparancsnokság, Operaházi Őrsére, mely nyugállományba helyezéséig a szolgálati helye maradt.

Szakmai tevékenységét vezetői számos alkalommal ismerték el különböző szintű elismerések adományozásával.

Bármennyire is szerette munkáját, az állandó terhelés megviselte egészségét. Kérelmére történő nyugállományba helyezésére 1990. április 30-ai hatállyal került sor.

Halála váratlanul érte mindazokat, akik ismerték és szerették.

Temetésére Sülysápon, 2015. november 13-án 14.00. órakor került sor.

Papp József nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

Totzl Károly nyugalmazott tűzoltó ezredes (1925-2015)

KatasztrófavédelemTotzl Károly nyugalmazott tűzoltó ezredes a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzoltási és Szolgálati Osztály volt tűzoltási csoportvezetője - életének 90. évében - 2015. november 06-án elhunyt.

Totzl Károly ny. tűzoltó ezredes 1949. március 17-én került kinevezésre az Állami Tűzoltóság hivatásos állományába, alhadnagyi rendfokozattal.      Még ez évben elvégezte a Tűzoltó Tiszti iskolát, majd a Budapesti Tűzoltó Osztályparancsnokságon személyzeti előadói beosztást kapott. 1950-től oktatási előadóként, 1953-tól – a Vegyipari Technikumi végzettségének megszerzésével – laboratóriumi vezetőként dolgozott. Tűzoltási csoportvezetői beosztásban 1954. november 01-től, a szolgálat felső korhatárának elérésével 1980. december 31-i hatállyal történt nyugállományba vonulásáig látott el szolgálatot.

Szakmai tevékenységére mindenkor a fegyelmezett és pontos feladat végrehajtás volt jellemző. Szolgálati ideje alatt nagy gondot fordított a szakmai, az elméleti és a gyakorlati képzettségének fejlesztésére, ezzel növelve vezető, irányító munkájának színvonalát. Mindent elkövetett a beosztotti állomány elméleti és gyakorlati tapasztalatainak fejlesztése érdekében is. Szolgálati feladatait kiemelkedő igyekezettel, magas-szintű hivatástudattal, rátermettséggel végezte, több alkalommal kitűnt kiemelkedő szolgálatellátásával, számos nagy tűz- és káreset felszámolása során tanúsított bátor helytállásával.

Totzl Károly nyugalmazott tűzoltó ezredes a felnövekvő fiatal nemzedék szemében példaképpé vált, nevét a mai tűzoltó társadalom is emblematikus legendaként ismeri.

Kiemelkedő munkája elismeréseként többször részesült fővárosi parancsnoki és országos parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzrendészeti Érem arany fokozatának, a 10, 15, 20, 25, 30 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek, a Haza Szolgálatáért Érdem Érem arany és ezüst fokozatának és a Kiváló Szolgálatért Érdemrendnek.

Totzl Károly nyugalmazott tűzoltó ezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére 2015. november 27-én (péntek) 10 óra 30 perckor kerül sor az Újköztemetőben (Budapest, X. kerület, Kozma u.8-10.

 

Vanyuscsák Miklósné nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1934-2015)

KatasztrófavédelemVanyuscsák Miklósné nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Titkárságának volt munkatársa 2015. november 06-án, életének 82. évében, betegség következtében váratlanul elhunyt.

Vanyuscsák Miklósné 1960. augusztus 1-jei hatállyal került kinevezésre a Főváros V. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába gyors- és gépíró beosztásba. 1961-től a Budapesti Tűzrendészeti Parancsnokságon, majd 1967-től az V-VI-VII. Kerületi Tűzoltóparancsnokságon teljesített szolgálatot. A Belügyminisztériumban 1969. február 01-től dolgozott ügykezelőként, majd titkárnőként. A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Technikai és Anyagi Osztály állományába 1974. október 01-én került gyors- és gépírónak. A Személyzeti és Tanulmányi Osztály Személyzeti Alosztályon előadói beosztásban 1980. január 01-től dolgozott. A Titkársági és Felügyeleti Osztályon 1986. január 01-től látott el szolgálatot. Nyugállományba vonulására 1989. augusztus 31-i hatállyal került sor.

Vanyuscsák Miklósné feladatait példás szorgalommal, nagy szakértelemmel és felelősségteljesen látta el. Munkatársai szerették, kedves, őszinte és segítőkész embernek ismerték. Vezetői elismerték a szakmai teljesítményét, megbecsülték.

Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban, valamint egy alkalommal országos parancsnoki dicséretben. Birtokosa volt a Tűzbiztonsági Érem arany és ezüst fokozatának.

Vanyuscsák Miklósné nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Búcsúztatására 2015. november 30-án (hétfő) 9 óra 45 perckor kerül sor az Újköztemetőben (Budapest, X. kerület, Kozma u.8-10.).

 

Kustán Sándor nyugalmazott tűzoltó zászlós (1935-2015)

KatasztrófavédelemKustán Sándor nyugalmazott tűzoltó törzszászlós a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Észak-pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság Zuglói Tűzőrség volt beosztott tűzoltója 2015. október 27-én, életének 80. életévében elhalálozott.

Kustán Sándor nyugalmazott tűzoltó törzszászlós 1953. július 24-én került felvételre a Fővárosi XIV. és XVI. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, beosztott tűzoltónak. Közel 37 éves tűzoltói pályafutása alatt, mindvégig ezen a parancsnokságon teljesített szolgálatot. Munkáját, feladatait mindenkor nagy szeretettel és hozzáértéssel látta el. Szolgálati évei alatt összegyűjtött tapasztalatával kiemelkedő szorgalommal segítette az újonnan felszerelő kollégák beilleszkedését, nagyban hozzájárulva a szakmai fejlődésükhöz. Szolgálaton kívül is mindenkor lehetett rá számítani. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, az évtizedek alatt megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült kerületparancsnoki, fővárosi parancsnoki elismerésekben megkapta a Tűzbiztonsági Érdemérem ezüst és arany fokozatát, valamint Életmentő emlékérmet, és a Haza Szolgálatáért Érdemérmet.

Nyugállományba vonulására 1990. július 31-i hatállyal került sor.

 

Dimitrov Todorov Venciszlav nyugalmazott közalkalmazott (1950-2015)

KatasztrófavédelemDimitrov Todorov Venciszlav nyugalmazott közalkalmazott a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Ingatlanfenntartási Osztály volt előadója - életének 66. évében, 2015. október 25-én - váratlan baleset következtében elhalálozott.

Dimitrov Todorov Venciszlav 1996. február 16-i hatállyal nyert felvételt a BM Tűz- és Polgári Védelmi Intézet Gazdasági Igazgatóság Gépjármű Osztály állományába előadónak. A BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet Gazdasági Szolgálat, Ellátási és Fenntartási Osztály állományába 1997. január 01-én került áthelyezésre raktáros munkakörbe, majd 1997. május 16-tól raktárvezetői beosztást látott el. A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Technikai-Anyagi és Pénzügyi Főosztály Ingatlanfenntartási Osztályon előadóként 1998. január 01-től dolgozott, nyugállományba vonulására 2011. november 06-i hatállyal került sor.

Feladatait mindenkor magas színvonalon látta el. Kiemelkedő kommunikációs készsége nagymértékben segítette az ügyfelekkel való kapcsolattartás során a gördülékeny és hatékony munkavégzést, mely során mindenkor a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság érdekeit tartotta szem előtt. Közvetlen kollégái szerint őszinte, segítőkész, fejlett igazságérzettel rendelkező ember volt, munkáját nagy odaadással végezte, munkatársai szorgalmas embernek ismerték, tisztelték, becsülték. A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság közösségének elismert tagja volt.

Kiemelkedő munkája elismeréseként 2004-ben munkatársi, 2010-ben főmunkatársi cím adományozásában, illetve számos alkalommal fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban részesült.

Dimitrov Todorov Venciszlav nyugalmazott közalkalmazott emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére 2015. november 16-án 12.00 órakor került sor a gödöllői Városi Köztemetőben (Gödöllő, Dózsa György út 35.).

 

Marton István nyugalmazott tűzoltó zászlós (1937-2015)

KatasztrófavédelemMarton István nyugalmazott tűzoltó zászlós, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XXII. kerületi Parancsnokság nyugalmazott gépjárművezetője, 2015. október 14-én, életének 78. életévében elhunyt.

Marton István nyugalmazott tűzoltó zászlós 1964. január 1-én szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XXII. kerületi Parancsnokság állományába beosztott tűzoltói beosztásba. 1968. június 1-én gépjárművezetői beosztásba került kinevezésre. 1988. június 1-től egészségügyi okok miatt kérelmezte felmentését a gépjármű vezetés alól, ekkor ismét beosztott tűzoltóként folytatta hivatását. Nyugállományba helyezésére 1989. augusztus 31-én került sor.

Marton István nyugalmazott tűzoltó zászlós a tűzoltói szolgálatot élethivatásának tekintette, feladatait nagyfokú következetességgel látta el. Tűz- és kárelhárító tevékenysége példaértékű, szakmai tudása kiemelkedő volt. 1968 – 1988. között történt gépjárművezetői beosztásának ideje alatt balesetmentesen vezetett, ezért megkapta a Tűzrendészeti Érem Bronz- és Ezüst fokozatát. Szorgalmas munkájának köszönhetően több alkalommal részesült dicséretben és jutalomban, Szolgálati Érdemérmet kapott 10, 15, 20 majd 25 év után, továbbá, eredményes munkájáért a Tűzbiztonsági Érem Ezüst fokozatának adományozásában részesült.

2015. október 29-én (csütörtök) 12:00 órakor helyezték végső nyugalomra Érd Városi Köztemetőjében (2030 Érd, Júlia u. 8.).

Marton István nyugalmazott tűzoltó zászlós úr emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Kürk István nyugalmazott tűzoltó alezredes (1930-2015)

KatasztrófavédelemKürk István nyugalmazott tűzoltó főtörzszászlős a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség Repülőtéri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság volt szerparancsnoka 2015. október 04-én, életének 85. évében elhunyt.

Kürk István nyugállományú tűzoltó főtörzszászlós 1959. június 10-ei hatállyal került felvételre a XVIII. kerületi Tűzrendészeti Alosztály Parancsnokságára vonulós beosztásba. Ezt követően 1973. november 01-től a Ferihegyi Repülőtéri Üzemi Tűzoltóparancsnokság állományába került áthelyezésre előbb rajparancsnok-helyettesi, szerparancsnok-helyettesi, majd 1979. június 01-től nyugállományba vonulásáig szerparancsnoki beosztásban látta el a szolgálatot.

A 25 éves tűzoltói pályafutása alatt a munkáját mindenkor a szorgalom, a felelősségérzet, a hivatás iránti elkötelezettség jellemezte. Munkatársai szerették és megbecsüléssel vették körül.

Kiemelkedő munkája elismeréseként többször részesült fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzrendészeti Érem bronz és arany fokozatának, a 10, 15, 20, 25 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnekés a Haza Szolgálatáért Érdem Érem bronz fokozatának.

Nyugállományba vonulására a Repülőtéri Tűzoltóparancsnokság állományából 1985. március 31-ei hatállyal került sor.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Szabó Lajos nyugalmazott tűzoltó alezredes (1931-2015)

KatasztrófavédelemSzabó Lajos nyugalmazott tűzoltó alezredes az Országház Tűzoltóparancsnokság volt parancsnoka - életének 84. évében – hosszan tartó súlyos betegség következtében, 2015. október 01-én elhunyt.

Szabó Lajos nyugalmazott tűzoltó alezredes 1950. december 01-én került hivatásos állományba, mint rendőrnyomozó őrmester. Tűzoltói átminősítésére, egyben első tiszti kinevezésére 1953-ban került sor. Az átminősítését követően különböző felelősségteljes beosztásokban teljesített szolgálatot. Kerékpárversenyzőként is kiemelkedő eredményeket ért el az Újpesti Dózsa sportolójaként. Tűzoltói pályafutását a XIII. kerületi Tűzoltóság állományába kezdte meg előadói beosztásban, 1962-től a IX. kerületi Tűzoltóságon, 1972-től az M-RBV alosztályon előadó. Több évtizedes szakmai, gyakorlati tapasztalata, képzettsége, lelkiismeretes munkája és felkészültsége alapján 1976-ban az Országház Tűzoltóság parancsnoki beosztásába kerül kinevezésre. Az Országház tűzvédelmének magas szintű biztosítása érdekében jelentős erőfeszítéseket tett. A személyi állomány szolgálatának szervezését, beosztottai nevelését, a kiképzés megszervezését és végrehajtását folyamatosan kiemelkedő színvonalon végezte.

A szolgálat felső korhatárának elérését követően is vállalta a további hivatásos szolgálat ellátását. Nyugállományba vonulására közel 40 év hivatásos állományban, illetve közel 38 év tűzoltói szolgálatban eltöltött év után 1990. szeptember 30-i hatállyal került sor.

Kiemelkedő munkája elismeréseként többször részesült fővárosi parancsnoki és országos parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzrendészeti Érem arany fokozatának, a 10, 15, 20, 25, 30 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek, a Haza Szolgálatáért Érdem Érem arany és ezüst fokozatának és a Kiváló Szolgálatért Érdemrendnek.

Szabó Lajos nyugalmazott tűzoltó alezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére 2015. október 16-án 11.30 órakor került sor a Cinkotai temetőben (Budapest, XVI. kerület Simongát u. 2 .)

 

Somogyi Csaba nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1964-2015)

KatasztrófavédelemSomogyi Csaba nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Észak-pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság Zuglói Tűzőrség volt beosztott tűzoltója 2015. augusztus 22-én, életének 52. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Somogyi Csaba nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1987. január 16-án került felvételre a Fővárosi XIV. és XVI. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, beosztott tűzoltónak. Közel 22 éves tűzoltói pályafutása alatt, mindvégig ezen a parancsnokságon teljesített szolgálatot. Munkáját, feladatait mindenkor nagy szeretettel és hozzáértéssel látta el. Szolgálati évei alatt összegyűjtött tapasztalatával kiemelkedő szorgalommal segítette az újonnan felszerelő kollégák beilleszkedését, nagyban hozzájárulva a szakmai fejlődésükhöz. Szolgálaton kívül is mindenkor lehetett rá számítani. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, az évtizedek alatt megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Kiemelkedő munkája elismeréseként több esetben részesítették dicséretben és jutalomban.

Nyugállományba vonulására 2008. december 15-i hatállyal került sor.

Temetésére 2015. szeptember 2-án (szerdán) 15.00 órakor került sor a gödöllői Dózsa György úti temetőben.

Somogyi Csaba nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

Nagy Isván Dénes nyugalmazott tűzoltó százados (1933-2015)

KatasztrófavédelemNagy István Dénes nyugalmazott tűzoltó százados a Fővárosi IX. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt általános előadója - életének 82. évében - rövid, gyors lefolyású betegség következtében 2015. július 17-én elhunyt.

Nagy István Dénes nyugalmazott tűzoltó százados 1964. november 01-én került felvételre a Budapest XVII. kerületi Tűzrendészeti Alosztályparancsnokság állományába, vonulós tűzoltónak. A BM Akadémia Tűzoltó tagozatát 1969-ben végezte el és ez év július 15-i hatállyal a Fővárosi X. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományában került őrségparancsnoki beosztásba. Ugyanitt, 1974. szeptember 01-től tűzvédelmi előadó, majd a Ferihegyi Repülőtér Üzemi Tűzoltóparancsnokság állományában szolgálatparancsnok, később általános előadó. A BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság Személyzeti és Tanulmányi Osztály Személyzeti Alosztályára 1980. május 01-hatállyal került előadói beosztásba, ezt követően 1983. március 01-től a Fővárosi IX. kerületi Tűzoltóparancsnokság általános előadója.

Nyugállományba vonulására 1984. július 31-i hatállyal került sor.

Nagy István Dénes nyugalmazott tűzoltó százados valamennyi beosztásában bizonyította tűzoltói rátermettségét, alkalmasságát. Aktívan sportolt, a Budapesti Parancsnokság röplabda csapatának egyik legjobb játékosa volt.

Kiemelkedő munkája elismeréseként többször részesült dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzrendészeti Érem arany fokozatának, a 10, 15, 20 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek és a Haza Szolgálatáért Érdem Érem ezüst fokozatának.

Nagy István Dénes nyugalmazott tűzoltó százados emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

Percze László nyugalmazott tűzoltó alezredes (1961-2015)

KatasztrófavédelemPercze László nyugalmazott tűzoltó alezredes a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Közép-pesti Tűzoltási, Mentési Parancsnokság Ferencvárosi Tűzőrség volt szolgálatparancsnoka 2015. augusztus 17-én, életének 54. évében elhunyt.

Percze László nyugalmazott tűzoltó alezredes 1994. február 01-jén szerelt fel a Fővárosi  Tűzoltóparancsnokság Tűzoltási és Mentési Osztály állományába, mint törzstiszt. A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XIV-XVI. kerületi Parancsnokság állományába 1998. november 01-jei hatállyal került áthelyezésre szolgálatparancsnoki beosztásba. Ezen a beosztását 2000. március 15-éig látta el, majd a BM OKF Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mentésszervezési Osztály osztályvezetői beosztásába került kinevezésre. A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság IX. kerületi Parancsnokság állományába 2002. március 01-én került szolgálatparancsnoki beosztásba. Nyugállományba helyezésére 2007. november 30-i hatállyal került sor.

Munkáját mindig kiemelkedő hivatástudattal, lelkiismeretesen és precízen hajtotta végre. Szakmai tudása, tapasztalata elismerést vívott ki beosztottai és az elöljárói állomány körében egyaránt. Munkatársai emberséges magatartásáért tisztelték, becsülték. Tűz- és káreseteknél tanúsított bátor helytállásáért, példamutató munkájáért és szolgálatellátásáért többször részesült kerületparancsnoki és fővárosi parancsnok dicséretben és jutalomban.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Herczog Ferencné (1933-2015)

KatasztrófavédelemHerczog Ferencné a Budapest Fővárosi Polgári Védelmi Parancsnokság volt pénzügyi szolgálatvezetője 2015. augusztus 10-én, életének 82. évében elhunyt.

Herczog Ferencné 1972. április 15-én került felvételre a Budapest Főváros Polgári Védelmi Parancsnokság állományába, pénzügyi előadói munkakörbe, 1974-től kinevezett polgári alkalmazott. A Pénzügyi Szolgálat vezetőjének 1977. november 01-jei hatállyal került kinevezésre.

Herczog Ferencné munkastílusára a szorgalom, a pontosság és a lelkiismeretesség volt a jellemző. Pénzügyi szolgálatvezetőként rátermettségét, alkalmasságát, megfelelő vezetői és irányítói készségét folyamatosan bizonyította, közösségének megbecsült tagja volt.

Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Haza Szolgálatáért Érdemérem bronz és ezüst fokozatának. 1988. december 01-i hatállyal történt nyugállományba vonulása alkalmából, több évtizedes munkája elismeréseként a Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozatában részesült.

Temetésére 2015. szeptember 7-én (hétfő) 9 óra 45 perckor került sor az Újköztemetőben (X. kerület Kozma u. 8-10.).

Herczog Ferencné emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

Nagy Miklós nyugalmazott tűzoltó főhadnagy (1953-2015)

KatasztrófavédelemNagy Miklós nyugalmazott tűzoltó főhadnagy a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVIII-XIX. kerületi Parancsnokság volt szolgálatparancsnoka 2015. augusztus 09-én, életének 62. évében elhunyt.

Nagy Miklós nyugállományú tűzoltó főhadnagy 1976. szeptember 01-i hatállyal került felvételre a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság állományába, előbb beosztott tűzoltói, később szerparancsnoki, szolgálatparancsnok-helyettesi, majd 1996. augusztus 01-től nyugállományba vonulásáig a XVIII-XIX. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományában szolgálatparancsnoki beosztásban látott el szolgálatot.

Munkáját nagyon szerette, azt legjobb tudása szerint mindig becsülettel látta el. Jó elméleti, és gyakorlati felkészültséggel rendelkezett, gazdag gyakorlati tapasztalatait eredményesen hasznosította. Feladatait elkötelezett hivatástudattal, nagy hozzáértéssel, emberséggel, magas színvonalon és lelkiismeretesen végezte. Munkatársai minden tekintetben felnéztek rá, tisztelték és megbecsüléssel vették körül.

A 27 éves tűzoltói pályafutása alatt számos alkalommal részesült dicséretben és jutalomban.

Nyugállományba vonulására a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVIII-XIX. kerületi Parancsnokság állományából 2003. június 30-ai hatállyal került sor.

Temetésére 2015. szeptember 08-án (kedden) 11.45 órakor került sor az Óbudai temetőben (1035 Budapest, Bécsi út 365-371.).

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Holecz József nyugalmazott tűzoltó törzszászlós (1945 - 2015)

KatasztrófavédelemHolecz József nyugalmazott tűzoltó törzszászlós a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság volt beosztott tűzoltója 2015. július 15-én, életének 69. évében elhunyt.

Holecz József nyugállományú tűzoltó törzszászlós 1971. április 01-i hatállyal került felvételre a Csepel Művek állami Tűzoltóság állományába beosztott tűzoltónak. 1974. február 01-től az FTP Tűzoltási Szolgálat híradósa, majd részlegvezetője, 1991. május 01-től hírközpontvezető-helyettese volt. 1996. május 01-től nyugállományba vonulásáig a Főváros XX. kerületi Tűzoltóparancsnokságán látott el szolgálatot.

Munkáját nagyon szerette, azt  legjobb tudása szerint mindig becsülettel látta el. Feladatait elkötelezett hivatástudattal, nagy hozzáértéssel, lelkiismeretesen végezte. Munkatársai szerették és megbecsüléssel vették körül.

Tűzoltói pályafutása alatt teljesítményét számos alkalommal ismerték el dicséretekkel és kitüntetésekkel. Birtokosa volt a Tűzbiztonsági Érem bronz és ezüst fokozatának, 10, 15, 20 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek. Parancsnokai kimagasló munkájának elismeréséül számos alkalommal részesítették dicséretben és jutalomban.

Nyugállományba vonulására az FTP XX és XXIII. kerületi Parancsnokság állományából 1996. július 31-i hatállyal került sor.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Dr. Kakuk József nyugalmazott tűzoltó ezredes (1931 - 2015)

KatasztrófavédelemDr. Kakuk József nyugalmazott tűzoltó orvos ezredes a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Egészségügyi Önálló Alosztály volt vezető orvosa - életének 84. évében - 2015. június 23-án  betegség következtében elhunyt.

Dr. Kakuk József nyugalmazott tűzoltó orvos ezredes 1966. szeptember 01-én került kinevezésre szakorvosnak a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság állományába, ezt megelőzően hét éven keresztül a honvédségnél dolgozott, mint hivatásos katonai orvos. Szakmai tudása és rátermettsége alapján 1968-ban az Orvosi Csoport vezetőjévé nevezték ki. Az egészségügyi szakterület munkáját kimagaslóan irányította, a megszerzett szakmai tapasztalatait kiválóan hasznosította a tűzoltóság és a tűzoltók érdekében. A betegekkel való kapcsolatát a türelmesség, a megértés, az orvosi és tűzoltói hivatás iránti elkötelezettség és felelősségérzet jellemezte. A felső korhatár elérését követően is vállalta a hivatásos szolgálat ellátását. Nyugállományba helyezésére, egyben a hivatásos tűzoltóság állományában végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként történt ezredesi kinevezésére 1992. május 31-i hatállyal került sor. Nyugállományba vonulását követően még egy évig belgyógyász szakorvosként járult hozzá a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságon az egészségügyi gyógyító-megelőző ellátáshoz.

Kiemelkedő munkája elismeréseként többször részesült fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a 10, 15, 20, 25, 30 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek, a Haza Szolgálatáért Érdem Érem arany és ezüst fokozatának és a Tűzbiztonsági Érem arany fokozatának.

Dr. Kakuk József nyugalmazott tűzoltó orvos ezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Búcsúztatására 2015. július 23-án (csütörtökön) 9.45 órakor került sor a Farkasréti temető Makovecz termében.

 

Nyári Mihály nyugalmazott tűzoltó zászlós (1944 - 2015)

KatasztrófavédelemNyári Mihály nyugalmazott tűzoltó zászlós a Fővárosi IX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság volt híradósa 2015. június 21-én, életének 71. életévében hosszan tartó súlyos betegség után elhunyt.

Nyári Mihály nyugalmazott tűzoltó zászlós 1977. február 01-én szerelt fel a Fővárosi IX. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába beosztott tűzoltónak és még ebben az évben elvégezte a 3 hónapos alapfokú tűzoltó tanfolyamot. Szerparancsnoki beosztásba 1983. február 01-én került, 1985. február 01-től előadó, 1989. április 01-től különleges szerkezelő. Nyugállományba helyezésére több mint 17 év IX. Kerületi Tűzoltóparancsnokságon teljesített szolgálat után - híradós beosztásból - 1995. november 30-i hatállyal került sor.

Nyári Mihály nyugalmazott tűzoltó zászlós becsületes, bátor tűzoltó volt. Tűz- és káreseteknél kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Tapasztalataira, megszerzett tudására bajtársai, elöljárói biztosan támaszkodhattak.

Munkája alapján számos alkalommal részesült kerületparancsnoki és fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzbiztonságért Érem bronz fokozatának.

Temetésére 2015. július 17-én (péntek) 12.00 órakor került sor a kelenföldi Szent Gellért plébániatemplomban (Budapest, XI. kerület Bartók Béla út 149.).

Nyári Mihály nyugalmazott tűzoltó zászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Szatmári László nyugalmazott tűzoltó törzszászlós (1961 - 2015)

Katasztrófavédelem

Szatmári László nyugalmazott tűzoltó törzszászlós, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, III. kerületi Parancsnokság volt különleges szerkezelője 2015. június 30-án, életének 54. életévében elhunyt.

Szatmári László nyugalmazott tűzoltó törzszászlós 1986. november 01. és 2006. december 15. közötti időszakban teljesített hivatásos tűzoltói szolgálatot a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság III. kerületi Parancsnoksága állományában.

Felszerelése után beosztott tűzoltóként, 1989-től gépjárművezetőként, majd 1995-től 2006-ig, nyugállományba vonulásáig  különleges szerkezelő/ gépjárművezetőként látta el a szolgálatot.

A káresemények felszámolása során bátran, hivatástudattal látta el a beosztásával járó feladatkört. Önként jelentkezett olyan rendkívüli feladatokra, mint például az árvizek által okozott károk felszámolása, ahol segíteni tudott a bajbajutott embertársain. Mint különleges szerkezelő, gépjárművezető kiemelkedő volt műszaki- és közlekedési ismerete. Szolgálati feladatait, a gondjaira bízott gépjárműfecskendők, és egyéb műszaki felszerelések karbantartását, felülvizsgálatát lelkiismeretesen, a legnagyobb  alapossággal végezte.

Természetes, szívből jövő közvetlensége, segítőkészsége, mindig derűs, vidám életszemlélete miatt kollégái őszintén kedvelték. Példamutató munkájával, szorgalmával, segítőkész hozzáállásával, sokak tiszteletét, barátságát vívta ki. Szolgálati ideje alatt a közösségért dolgozott, több évtizedes pályafutása alatt tudását és szakmai hozzáértését mindig megosztotta a belépő fiatalokkal. Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás, tapasztalat húzódott.  Munkája alapján számos alkalommal részesült fővárosi parancsnoki és kerületi parancsnoki elismerésekben, munkáját, közösségformáló tevékenységét elöljárói elismerték, számítottak rá.

Nyugállományba vonulására megrendült egészségügyi állapota miatt 2006. december 15-i hatállyal került sor.

Hosszan tartó súlyos betegsége után, mégis tragikus hirtelenséggel halálozott el 2015. június 30-án.

Temetésére 2015. július 24-én 10:30 órakor került sor az Újpesti Megyeri Temetőben.

Szatmári László nyugalmazott tűzoltó törzszászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Zinner József nyugalmazott tűzoltó zászlós (1952 - 2015)

KatasztrófavédelemZinner József nyugalmazott tűzoltó zászlós a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság V-VI-VII. és VIII. kerületi Parancsnokság Józsefvárosi Tűzőrség volt beosztott tűzoltója 2015. június 19-én, életének 63. életévében hosszan tartó betegség után elhunyt.

Zinner József nyugalmazott tűzoltó zászlós 1984. november 01-jén szerelt fel a Fővárosi  Tűzoltóparancsnokság VIII. kerületi Parancsnokságra beosztott tűzoltónak. A BM Tűzoltó Kiképző Központ tiszthelyettesképző iskoláját 1986-ban végezte el. Szakmai felkészültségét és hozzáállását figyelembe véve 1989. február 01-én a rohamszerre került kinevezésre rohamszerbeosztottnak. A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzoltási és Mentési Osztály Roham Szolgálat állományába 1992. március 01-jei hatállyal került áthelyezésre. A Roham Szolgálatnál eltöltött ideje alatt számos nagy tűzeset és káreset felszámolásánál vett részt, majd 1996. február 01-én ismét a VIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába került és a  2004. december 15-i hatállyal történt nyugállományba vonulásáig itt teljesített szolgálatot.

2006. január 01. és 2008. március 31. közötti időszakban közalkalmazottként a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságon kapus szolgálatot látott el.

Zinner József nyugalmazott tűzoltó zászlós feladatait folyamatosan magas színvonalon és példamutatóan látta el. Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült kerületparancsnoki és fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Temetésére 2015. július 06-án (hétfő) 10 óra 30 perckor került sor az Újköztemetőben (X. kerület Kozma u. 8-10.)

Zinner József nyugalmazott tűzoltó zászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Daka Imréné nyugalmazott tűzoltó főhadnagy (1950 - 2015)

KatasztrófavédelemDaka Imréné nyugalmazott tűzoltó főhadnagy a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Humán Főosztály volt kiemelt főelőadója 2015. június 19-én, életének 66. életévében rövid betegség következtében váratlanul elhunyt.

Daka Imréné nyugalmazott tűzoltó főhadnagy 1979. augusztus 14-i hatállyal került felvételre a Nemzeti Szabadkikötő Üzemi Tűzoltóparancsnokság állományába gyors- és gépírónak, 1992. március 01-től ügykezelői munkakört látott el. Hivatásos állományba vételére, egyben személyzeti és munkaügyi előadói beosztásba történő kinevezésére 1993. május 01-jei hatállyal került sor. A Fővárosi XVIII-XIX. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, személyzeti és munkaügyi előadói munkakörbe 1994-ben került és ezt követően elvégezte az alapfokú tűzoltó tanfolyamot. 1997. február 01-től főelőadó, 1997. március 01-jei hatállyal tiszti kinevezést kapott, elvégezte a tűzoltó tiszti alapismereti tanfolyamot, majd 1998. január 01-től kiemelt főelőadói beosztásban teljesített szolgálatot. A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Humán Főosztályának állományába 2002. május 01-jei hatállyal került, de feladata továbbra is a XVIII-XIX. Parancsnokság személyzeti ügyeinek intézése maradt.

Nyugállományba vonulására 2003. november 30-i hatállyal került sor.

Daka Imréné nyugalmazott tűzoltó főhadnagy beosztásából adódó feladatait mindenkor nagy igyekezettel, a munkahelyi közösség megbecsült tagjaként végezte. Munkatársai szerény emberi magatartása miatt szerették, áldozatos kötelességteljesítése és hivatásszeretete miatt tisztelték és becsülték. Magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkezett, feladatait mindenkor szakszerűen és pontosan látta el.

Példaértékű teljesítménye elismeréséül számos alkalommal részesült dicséretben és jutalomban.

Daka Imréné nyugalmazott tűzoltó főhadnagy emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésére 2015. július 16-án (csütörtök) 15.00 órakor kerül sor a Dunaharaszti Városi Temetőben (Dunaharaszti, Paál László u. 1.)

 

Bazsik László nyugalmazott tűzoltó főhadnagy (1954 - 2015)

KatasztrófavédelemBazsik László nyugalmazott tűzoltó főhadnagy, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság
VIII. kerületi Parancsnokság volt szolgálatparancsnok-helyettese 2015. június 09-én, életének 61. életévében váratlanul elhunyt.

Bazsik László nyugalmazott tűzoltó főhadnagy 1982. február 01-én szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság VIII. kerületi Parancsnokság állományába beosztott tűzoltónak, majd gépjárművezetői, különleges szerkezelői beosztásokat, 1998. január 16-tól pedig szolgálatparncsnok-helyettesi beosztást látott el.

Nyugállományba helyezésére 2001. november 30-i hatállyal került sor.

Bazsik László nyugalmazott tűzoltó főhadnagy szakmai feladatait mindenkor kimagasló színvonalon végezte. Munkáját a pontosság, naprakészség jellemezte. Kollégáival szemben a felelősségérzete mindenkor kiemelkedő színvonalú volt. Emberi magatartásával úgy az elöljárói, mint a beosztottjai tiszteletét kivívta. Kiemelkedő színvonalon oldotta meg a rábízott feladatokat.

Munkája alapján számos alkalommal részesült kerületparancsnoki, fővárosi parancsnoki elismerésekben.

Temetésére 2015. június 12-én (péntek) 15 órakor került sor a hévízgyörki temetőben.

Bazsik László nyugalmazott tűzoltó főhadnagy emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Zeher Árpád nyugalmazott tűzoltó zászlós (1944 - 2015)

KatasztrófavédelemZeher Árpád nyugalmazott tűzoltó zászlós, a Fővárosi XXI. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt beosztott tűzoltója, 2015. április 20-án, életének 72. életévében elhunyt.

Zeher Árpád nyugalmazott tűzoltó zászlós 1967. október 16-án szerelt fel a Fővárosi X. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába előadói beosztásba. 1971. november 01-én áthelyezésre került a Budapesti Tűzoltóparancsnokság Anyagi Technikai Osztályra anyagi előadói beosztásba, majd 1981. április 01-től a Ferihegyi Tűzoltóparancsnokság anyagi-, pénzügyi előadói beosztását látta el. 1982. június 01-én a Fővárosi XXI. kerületi Tűzoltóparancsnokságra beosztott tűzoltói beosztásba került. 1982. június 01-én áthelyezésre került a Fővárosi XXI. kerületi Tűzoltóparancsnokságra, ahol beosztott tűzoltóként látta el szolgálati feladatait, majd 1987. szeptember 01-én ugyanitt híradós beosztásba került.

Zeher Árpád nyugalmazott tűzoltó zászlós szolgálati feladatait mindig a legjobb tudása szerint, a kapott utasításoknak megfelelően látta el. Munkáját precízen, pontosan hajtotta végre. Eredményes munkájának köszönhetően több alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban.

A Fővárosi XXI. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományából történő nyugállományba helyezésére 1994. október 31-ei hatállyal került sor.

Búcsúztatása 2015. június 25-én (csütörtök) 16:00 órakor volt a Szigetszentmiklósi Római Katolikus templom altemplomában. Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Szent Erzsébet tér 2.

Zeher Árpád nyugalmazott tűzoltó zászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Kovács Mihály nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1945 - 2015)

KatasztrófavédelemKovács Mihály nyugalmazott tűzoltó törzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság
IV. Kerületi Parancsnokság volt beosztott tűzoltója 2015. április 27-én, életének 69. életévében betegség következtében elhunyt.

Kovács Mihály nyugalmazott tűzoltó törzsőrmester 1975. január 01-én szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság IV-XV. kerületi Parancsnokság állományába beosztott tűzoltónak, nyugállományba helyezéséig beosztott tűzoltóként teljesített szolgálatot, nyugállományba helyezésére 1984. február 29-ei hatállyal került sor.

Kovács Mihály nyugalmazott tűzoltó törzsőrmester munkáját mindenkor a pontosság, a hivatástudat és a szakma iránti szeretet jellemezte, a tűz- és káreseteknél kiemelkedő tevékenysége példaértékű volt. Munkája alapján számos alkalommal részesült kerületparancsnoki, fővárosi parancsnoki elismerésekben.

Búcsúztatása 2015. május 15-én (péntek) 12 órakor volt  Fóton a Kisalagi temetőben.

Kovács Mihály nyugalmazott tűzoltó törzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Bencsik Sándor nyugalmazott tűzoltó törzszászlós (1943 - 2015)

KatasztrófavédelemBencsik Sándor nyugalmazott tűzoltó törzszászlós a Fővárosi VIII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság volt különleges szerkezelője 2015. április 23-án, életének 72. évében elhunyt.

Volt kollégánk 1964. augusztus 16-án szerelt fel a Fővárosi XI. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába beosztott tűzoltó beosztásba. 1967-ben áthelyezését kérte a VIII. kerületi Tűzoltó-parancsnokságra, amely nyugállományba helyezéséig a szolgálati helyét jelentette. A szakmai iskolák, továbbképzések elvégzését követően először rajparancsnok helyettes, majd szerparancsnok, később pedig különleges szerkezelő beosztásokba került kinevezésre.

Vidám, közvetlen természetével sokak szeretetét kivívta. Munkáját lelkiismeretesen, szakmája iránti elkötelezettséggel végezte. Szorgalmával, igyekezetével kitűnt társai közül. A rábízott különleges szereket nagyfokú körültekintéssel kezelte. A beavatkozások alkalmával magabiztosan, az előírásoknak megfelelően teljesítette kötelességét. A különféle tűzoltó sportesemények aktív résztvevője, közreműködője volt, melynek köszönhetően csapata számos alkalommal szerepelt eredményesen a megmérettetéseken. Szívesen segített másoknak, tudására, tapasztalatára bátran lehetett számítani.

Szakmai tevékenységének elismeréseként számos alkalommal részesült jutalomban. Átvehette a „10”, „15”, „20”, „25” éves szolgálat után járó Szolgálati Érdemérmet, továbbá a  Tűzbiztonsági Érem bronz, ezüst és arany fokozatát is.

Nyugállományba helyezésére 1995. május 31-ei hatállyal, több mint harminc év szolgálatban töltött idő után került sor.

Halála mélyen megrázta családját, az ismerősöket, a régi kollégákat.

Temetésére 2015. május 7-én 15 óra 30 perckor, a váli Római Katolikus Temetőben került sor.

Bencsik Sándor nyugalmazott tűzoltó törzszászlós emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi

 

Szőke Rajmund tűzoltó főtörzszászlós (1973 - 2015)

KatasztrófavédelemSzőke Rajmund tűzoltó főtörzszászlós, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, XI. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság különleges szerkezelője, 2015. április 27-én, életének 42. életévében hosszú, súlyos betegség következtében elhunyt.

Szőke Rajmund tűzoltó főtörzszászlóst a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a saját halottjának nyilvánította.

Szőke Rajmund tűzoltó főtörzszászlós 1998. május 1-én szerelt fel a Fővárosi XXII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába beosztott tűzoltói beosztásba. 1999. november 1-én gépjárművezetői, majd 2005. május 1-től különleges szerkezelői beosztásba került kinevezésre a Fővárosi XI. kerületi Tűzoltóparancsnokság, Budafoki Tűzőrség állományába. 2007. július 1-től a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzvizsgálati és Beavatkozáselemzési Főosztályra segédelőadó, tűzvizsgáló technikusi beosztásba nevezték ki. 2010. július 01-től a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Dél-budai Tűzoltási Mentési Parancsnokság állományában különleges szerkezelői beosztásban látta el szolgálati feladatait. 2010. december 16-tól szerparancsnok (gépjárművezető) beosztásba került, majd 2011. május 1-től a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, Budai Parancsnokság, Budafoki Tűzőrség állományában teljesített szolgálatot szerparancsnoki beosztásban. 2012. április 1-től a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, XI. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományába, különleges szerkezelői beosztásba került kinevezésre.

Szőke Rajmund tűzoltó főtörzszászlós kiemelkedő szakmai tudással, műszaki érzékkel rendelkezett, szolgálati feladatait mindig a legjobb tudása szerint végezte. Munkáját kiemelkedően magas fegyelmezettség, felelősségérzet, hivatástudat, pontosság, szorgalom jellemezte. Munkatársaival kapcsolata kiváló volt. Eredményes, kiemelkedő munkájának köszönhetően több alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Búcsúztatásának időpontjáról a későbbiek során adunk tájékoztatást.

Szőke Rajmund tű. főtörzszászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Törös György nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1972 - 2015)

KatasztrófavédelemTörös György nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, Tűzoltási, Mentési és Katasztrófaelhárítási Főosztály volt gépjárművezetője 2015. április 21-én, életének 43. életévében váratlanul elhunyt.

Törös György nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1996. január 01-én szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XIV. és XVI. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, beosztott tűzoltóként. Gépjárművezetői beosztásba 1996. augusztus 01-jei hatállyal került kinevezésre.

A Tűzoltási, Mentési és Katasztrófaelhárítási Főosztályon 2000. október 01-től látott el szolgálatot.

Megromlott egészségi állapota miatt rokkantsági nyugállományba helyezésére 2010. február 07-ei hatállyal került sor.

Törös György nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester kiváló eredménnyel végezte el a 7 hetes Alapfokú Tűzoltóképző Tanfolyamot. Munkáját nagy igyekezettel és pontossággal látta el. Folyamatos képzéssekkel bővítette tudását, így szakmai felkészültsége kimagasló volt, melyet a szivattyúkezelői tanfolyamokon, mint gyakorlati oktató is bizonyított. Jó helyismerettel rendelkezett, munkájára a megbízhatóság, az állandó jó színvonal volt jellemző.

Példaértékű teljesítménye elismeréséül számos alkalommal részesült dicséretben és jutalomban.

Törös György nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Vasadi Attila nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1952– 2015)

KatasztrófavédelemVasadi Attila nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Repülőtéri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság volt beosztott tűzoltója 2015. január 04-én, életének 62. életévében váratlanul elhalálozott.

Vasadi Attila nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester 1974. június 16-án szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Ferihegyi Repülőtéri Tűzoltóparancsnokság állományába beosztott tűzoltónak. Az alapfokú tűzoltótanfolyamot felszerelését követően végezte el. 1983. május 27-én tett sikeres elméleti és gyakorlati vizsgát gépjárművezetésből. Műszaki érdeklődésére és végzettségére tekintettel 1983. július 01-én gépkocsivezetőnek nevezték ki. Beosztásában munkáját parancsnokai folyamatosan elismerték. Megkapta a Tűzbiztonsági Érem bronz fokozata kitüntetést, a 10,15, 20 év tűzoltói szolgálat után járó kitüntetést, valamint a balesetmentes vezetés alapján járó elismeréseket. Nyolc alkalommal részesült Repülőtéri Parancsnoki dicséretben és jutalomban. 1998. december 15-i hatállyal felmentéssel került szolgálati viszonya megszüntetésre.

Vasadi Attila nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

Ombódi Sándor nyugalmazott tűzoltó zászlós (1941 - 2015)

KatasztrófavédelemOmbódi Sándor nyugalmazott tűzoltó zászlós a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség Repülőtéri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság volt gépkocsivezetője 2015. március 20-án, életének 73. évében elhunyt.

Ombódi Sándor nyugalmazott tűzoltó zászlós 1976. június 01-jei hatállyal került felvételre a BM Ferihegyi Repülőtéri Üzemi Tűzoltóparancsnokság állományába gépjárművezetői beosztásba. Az Alapfokú Tűzoltóképző Tanfolyamot 1981.05.08-án végezte el.

Munkáját nagyon szerette, nyugállományba vonulásáig becsülettel látta el. Feladatait elkötelezett hivatástudattal, nagy hozzáértéssel, lelkiismeretesen végezte. Munkatársai szerették és megbecsüléssel vették körül.

Tűzoltói pályafutása alatt teljesítményét számos alkalommal ismerték el dicséretekkel és kitüntetésekkel. Birtokosa volt a Tűzbiztonsági Érem bronz fokozatának, 10, 15, 20 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek, valamint 10 éves balesetmentes vezetésért is elismerésben részesült.

Nyugállományba vonulására a BM TOP Repülőtér Tűzoltóparancsnokság állományából 1996. november 30-i hatállyal került sor.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Horváth József nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1951 - 2015)

KatasztrófavédelemHorváth József nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság
XIV. Kerületi Parancsnokság volt beosztott tűzoltója 2015. április 02-án, életének 64. életévében betegség következtében elhunyt.

Horváth József nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1975. október 01-én szerelt fel a  Szombathelyi Városi és Járási Tűzoltóság állományába beosztott tűzoltóként. 1978. szeptember 01-én áthelyezéssel került a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság VIII. kerületi Parancsnokság állományába beosztott tűzoltónak, nyugállományba helyezéséig a XIV. kerületi Parancsnokság állományában beosztott tűzoltóként teljesített szolgálatot, nyugállományba helyezésére 1991. január 31-ei hatállyal került sor.

Horváth József nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester munkáját mindenkor a pontosság, a hivatástudat és a szakma iránti szeretet jellemezte, a tűz- és káreseteknél kiemelkedő tevékenysége példaértékű volt. Munkája alapján számos alkalommal részesült kerületparancsnoki, fővárosi parancsnoki elismerésekben, valamint megkapta a Szolgálati érdemérmet.

Hamvasztás utáni búcsúztatása 2015. május 05-én (kedden) 13 óra 45 perckor lesz a Új köztemetőben.

Horváth József nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Horváth László nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1966 - 2015)

KatasztrófavédelemHorváth László nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi XI. Kerületi Tűzoltóparancsnokság volt beosztott tűzoltója, 2015. április 08-án, életének 49. életévében váratlanul elhunyt.

Horváth László nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1989. január 01-én szerelt fel a Székesfehérvári Tűzoltóparancsnokság állományába beosztott tűzoltói beosztásba. 2002. március 01-én áthelyezésre került a Fővárosi XI. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába.

Horváth László nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester szolgálati feladatait mindig a legjobb tudása szerint, a kapott utasításoknak megfelelően látta el. Felelősségérzete, hivatástudata átlag feletti volt. Munkáját mindig precízen, pontosan hajtotta végre. Eredményes munkájának köszönhetően több alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban.

A Fővárosi XI. Kerületi Tűzoltóparancsnokság állományából történő nyugállományba helyezésére 2009. szeptember 24-ei hatállyal egészségügyi okok miatt került sor.

Búcsúztatása 2015. április 20-án (hétfőn) 12:30 órakor volt Székesfehérváron, a Csutora temetőben. Cím: Székesfehérvár, Berényi út 15. szám.

Horváth László nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Dócs István nyugalmazott közalkalmazott (1948 - 2015)

KatasztrófavédelemDócs István nyugalmazott közalkalmazott a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Technikai és Anyagi Főosztály volt szakmunkása - életének 67. évében, 2015. március 28-án – súlyos betegség következtében elhunyt.

Dócs István 1990. július 01-i hatállyal nyert felvételt az Állami Tűzoltóság Központi Javítóüzemébe szakmunkás munkakörbe. A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Technikai és Anyagi Osztály állományában 1991. január 01-től dolgozott. Nyugállományba helyezésére 2008. június 30-i hatállyal került sor.

Feladatait mindenkor magas színvonalon látta el. Munkatársai, vezetői szorgalmas embernek ismerték, megbecsülték. A munkájához való példamutató hozzáállásával, tapasztalatával és  szerénységével sokak tiszteletét, vidámságával és pozitív emberi magatartásával sokak szeretetét és barátságát vívta ki. A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság közösségének megbecsült tagja volt.

Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban. Teljesítményét 1998-ban munkatársi, 2004-ben főmunkatársi címmel ismerték el.

Dócs István nyugalmazott közalkalmazott emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Búcsúztatására 2015. április 16-án (csütörtökön) 11:00 órakor került sor a Fiumei úti Sírkertben.

 

Andrássy Gyula nyugalmazott tűzoltó százados (1946 - 2015)

Andrássy Gyula nyugalmazott tűzoltó százados a Fővárosi III. kerületi  Tűzoltóparancsnokság volt előadója 2015. március 16-án, életének 70. évében, súlyos betegség következtében elhunyt.

Andrássy Gyula nyugalmazott tűzoltó százados 1972. július 01-én került felvételre a Győri Városi és Járási Tűzoltóparancsnokság állományába. A Budapesti Tűzoltóparancsnokság állományába 1974. április 01-jei hatállyal került áthelyezésre.

Tűzoltói pályafutása alatt számos beosztást látott el. Tűzoltói pályafutása elején beosztott tűzoltó, majd a tiszti kinevezését követően tűzvédelmi előadó, személyzeti előadó, de betöltötte a XI. kerületi Tűzoltóparancsnokság parancsnok-helyettesi beosztását, a IV-XV. Kerületi Tűzoltóparancsnokság 1. sz. Üzemi Őrsparancsnokság őrsparancsnoki beosztását és az I-II-XII/1 Őrsparancsnokság őrsparancsnoki beosztását is. Fiatalon, 43 évesen került nyugállományba helyezésre.

Andrássy Gyula nyugalmazott tűzoltó százados munkáját mindenkor megfelelően ellátta, széleskörű tapasztalatait a tűzoltóság érdekében hasznosította.

Andrássy Gyula nyugalmazott tűzoltó százados emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Búcsúztatására 2015. március 30-án (hétfőn) 11.00 órakor került sor a Budapest, XIV. kerület Róna utca 201. szám alatt található búcsúztató teremben.

 

Dr. Venczel László nyugalmazott tűzoltó alezredes (1937 - 2015)

Katasztrófavédelem

Dr. Venczel László nyugalmazott tűzoltó alezredes a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Egészségügyi Önálló Osztály volt osztályvezető főorvosa 2015. március 18-án, életének 79. évében, hosszan tartó súlyos betegség következtében elhunyt.

Dr. Venczel László nyugalmazott tűzoltó alezredes 1971. január 01-én került felvételre a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Orvosi Csoportjába belgyógyász szakorvosnak. Eredményes gyógyító és kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként 1984-ben főorvosí címet kapott, 1992-től vezető orvos. Parancsnokai felkérésére a szolgálat érdekében vállalta a felső korhatár feletti további szolgálatellátást. Nyugállományba helyezésére az osztályvezetői főorvos beosztásából 1993. április 30-i hatállyal került sor, azonban közalkalmazottként, vezető orvosként 1997. január 30-ig állományban maradt.

A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság állományában eltöltött, több mint 26 év szolgálata alatt az állomány egészségének megőrzése, a gyógyító munka terén példamutató tevékenységet fejtett ki. A betegekkel való kapcsolatára az orvosi gyógyító – megelőző munka iránti felelősségérzet volt jellemző. Fáradtságot nem ismerve követett el mindent a személyi állomány magas szintű egészségügyi ellátása érdekében.

Kiemelkedő munkája elismeréseként többször részesült fővárosi parancsnoki és miniszteri dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzbiztonsági Érem arany fokozatának, a Haza Szolgálatáért Érdemérem arany és ezüst fokozatának, valamint a 10, 15 és 20 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek.

Dr. Venczel László nyugalmazott tűzoltó alezredest a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a saját halottjának nyilvánította, emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére 2015. április 15-én (szerdán) 10:45 órakor kerül sor a Rákoskeresztúri Temetőben.

 

Neisz Ferenc nyugalmazott tűzoltó zászlós (1960 - 2015)

Katasztrófavédelem

Neisz Ferenc nyugalmazott tűzoltó főtörzszászlós, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XIII. Kerületi Parancsnokság volt szerparancsnoka 2015. március 12-én, életének 55. életévében betegség következtében elhunyt.

Neisz Ferenc nyugalmazott tűzoltó főtörzszászlós 1984. július 01-én szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XIII. kerületi Parancsnokság állományába beosztott tűzoltónak, később különleges szerkezelőként tevékenykedett, nyugállományba helyezéséig szerparancsnokként teljesített szolgálatot, nyugállományba helyezésére 2008. augusztus 31-ei hatállyal került sor.

Neisz Ferenc nyugalmazott tűzoltó főtörzszászlós munkáját mindenkor a pontosság, a hivatástudat és a szakma iránti szeretet jellemezte, a tűz- és káreseteknél kiemelkedő tevékenysége példaértékű volt. Munkája alapján számos alkalommal részesült kerületparancsnoki, fővárosi parancsnoki elismerésekben, valamint megkapta Budapest Főváros Önkormányzatától a „Budapestért” díjat.

Neisz Ferenc nyugalmazott tűzoltó főtörzszászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Rózsa István nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1948 - 2015)

Katasztrófavédelem

Rózsa István nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság X. kerületi Parancsnokságának volt különleges szerkezelője 2015. március 06-án életének 67. évében örökre eltávozott körünkből.

Volt munkatársunk 1972. május 01-én szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság X. kerületi Parancsnokságára, mely nyugállományba vonulásáig szolgálati helye maradt. Kezdetben beosztott tűzoltóként végezte feladatait, majd a szükséges szakmai végzettségek megszerzését követően 1990. július 01-jei hatállyal különleges szerkezelői beosztásba került kinevezésre.

Munkáját kiemelkedő szorgalommal, igyekezettel végezte. Nagy gondot fordított elméleti felkészültségének növelésére, illetve törekedett minél nagyobb gyakorlati tapasztalat megszerzésére. A tűz- és káresetek felszámolása során bátran, szakszerűen látta el feladatait.

Szerény, víg kedélyű embert ismerhettünk meg személyében, aki önzetlenül segített bárkinek. A fiatalabb kollégák elismerték tudását és gyakran fordultak hozzá, ha bizonytalanok voltak, hiszen tudták, hogy Tőle nagyon sokat tudnak tanulni. Az új kollégák betanítását éppen ezért szívesen és lelkesen végezte.

Szakmai felkészültségével, tapasztalatával, igényességével, fegyelmezett, lelkiismeretes magatartásával minden esetben hasznos tagja volt munkahelyi környezetének.

A tűzesetek felszámolása során tanúsított bátor helytállását, valamint kiemelkedő munkáját elöljárói több esetben különféle szintű jutalmak adományozásával ismerték el. Átvehette a Tűzbiztonsági Érem bronz és ezüst fokozatát, valamint a szolgálati évek után járó 10 és 15 éves Szolgálati Érdemérmet is.

1997. július 31-én megromlott egészségi állapota miatt került sor nyugállományba helyezésére.

Halála váratlanul érte nemcsak a családját, hanem a barátokat, régi kollégákat is.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetése 2015. március 13-án, 13.00 órakor volt a Kókai Temetőben.

 

Városi Mátyás nyugalmazott tűzoltó zászlós (1928 - 2015)

KatasztrófavédelemVárosi Mátyás nyugalmazott tűzoltó zászlós a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság volt szolgálatparancsnoka 2015. február 25-én, életének 86. évében elhunyt.

Városi Mátyás nyugállományú tűzoltó zászlós 1959. június 15-i hatállyal került felvételre a BM Budapest XX. kerületi Tűzrendészeti Parancsnokság állományába, beosztott tűzoltónak. Rajparancsnok-helyettesi beosztásba 1961-ben, rajparancsnoki beosztásba 1962-ben került. A tűzoltó tiszthelyettes iskolát 1964-ben fejezte be, 1967-1969. és 1975-1976. között  őrségparancsnokként teljesített szolgálatot. Tűzoltói pályafutásának utolsó éveiben szolgálatparancsnoki beosztást látott el.

Munkáját nagyon szerette, nyugállományba vonulásáig becsülettel látta el. Feladatait elkötelezett hivatástudattal, nagy hozzáértéssel, lelkiismeretesen végezte. Munkatársai szerették és megbecsüléssel vették körül.

Tűzoltói pályafutása alatt kiemelkedő teljesítményét számos alkalommal ismerték el dicséretekkel és kitüntetésekkel, egy alkalommal országos parancsnoki dicséretben is részesült. Birtokosa volt a Tűzrendészeti Érem arany és ezüst fokozatának, a Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozatának és a 10, 15, 20 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek.

Nyugállományba vonulására a XX. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományából, 1980. május 31-i hatállyal került sor.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésére 2015. március 11-én (szerdán) 15.00 órakor került sor a dunaharaszti temetőben.

 

Szakács István nyugalmazott tűzoltó törzszászlós (1932 - 2015)

KatasztrófavédelemSzakács István nyugalmazott tűzoltó törzszászlós a Fővárosi X. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt szerparancsnoka 2015. február 08-án, életének 82. évében elhalálozott.

Volt munkatársunk 1958. február 01-jén szerelt fel a Tűzoltóság állományába. Az 1958-tól 1973-ig terjedő időszak alatt szolgálati feladatait a IX. kerületi, illetve a VIII. kerületi Tűzoltóparancsnokságokon látta el, járőrként, majd instruktorként, később beosztott tűzoltóként és gépkocsivezetőként.

1973. április 16-ai hatállyal áthelyezésre került a Fővárosi X. kerületi Tűzoltóparancsnokságra gépjárművezető beosztásba. Végzettségére és tapasztalatára tekintettel vezetői 1979. június 01-jén kinevezték szerparancsnoknak.

Munkáját megbízhatóan, kiemelkedő színvonalon látta el. Kiváló tájékozódó képességgel rendelkezett, mely segítette abban, hogy a beavatkozások helyszínére a lehető legrövidebb idő alatt eljuttassa az állományt. Kitűnő műszaki érzéke révén a szolgálati helyén rendszeresített valamennyi gépjárművet ismerte és kezelte.

Szerparancsnokként a tűz- és káreseményekkor határozottan, higgadtan irányította a beavatkozásban résztvevő egységet. Fontos volt számára a munkája, melyet nagyfokú hivatástudattal végzett. Kollégái számíthattak a segítségére nemcsak a szolgálatban, hanem a magánéletben is. Szívesen foglalkozott az újonnan belépő bajtársak betanításával, mert tudta, hogy a megszerzett ismeret, tudás és tapasztalat átadása nélkülözhetetlen a tűzoltók munkájában. Több jelentős káresemény felszámolása során bizonyította hősies és bátor helytállását. Nagy gondot fordított szakmai felkészültségére, melyet önképzéssel tartott naprakészen.

Elöljárói, vezetői a kimagasló teljesítményét, elkötelezettségét számos alkalommal dicsérettel, illetve különböző szintű jutalmak adományozásával ismerték el. Átvehette a Tűzrendészeti Érem és a Haza Szolgálatáért Érdemérem bronz, illetve a Tűzbiztonsági Érem arany fokozatát, valamint a 10, 15, 20 és 25 év szolgálat után járó Szolgálati Érdemérmet is.

Nyugállományba helyezésére a hivatásos szolgálat felső korhatárának elérésével, 1987. augusztus 31-én került sor.

Halála mélyen megrázta mindazokat, akik ismerték és szerették.

Temetésére 2015. február 26-án 12 órakor az Rákospalotai Temetőben került sor.

Szakács István nyugalmazott tűzoltó törzszászlós emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

 

Bancsók Gyula nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1939 - 2015)

KatasztrófavédelemBancsók Gyula nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi VIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt fűtője 2015. január 24-én, életének 75. évében elhunyt.

Volt munkatársunk 1968. május 01-jén szerelt fel a Budapesti V-VI-VII. kerületi Tűzrendészeti Parancsnokság állományába beosztott tűzoltó beosztásba. 1970. szeptember 01-jén áthelyezésre került a VIII. kerületi Parancsnokságra, ahol szintén beosztott tűzoltóként teljesített szolgálatot. Végzettségére tekintettel 1979. szeptember 01-jei hatállyal – szolgálati helyén - fűtő beosztásba nevezték ki, mely feladatkört nyugállományba helyezéséig ellátott.

Munkáját lelkiismeretesen, igyekezettel végezte. Nagy gondot fordított elméleti felkészültségének növelésére és törekedett minél több gyakorlati tapasztalatra szert tenni. A káresemények felszámolása során bátran, hivatástudattal látta el a beosztásával járó feladatkört. Sokrétű ismereteit szívesen megosztotta kollégáival, önzetlenül segített másokon. Az újonnan felszerelt társai betanításában kiemelkedő szerepet vállalt, hiszen fontosnak tartotta, hogy átadja az ifjúságnak mindazt a tudást, ismeretet és tapasztalatot, amit az évek során megtanult, elsajátított.

Bármennyire is szerette munkáját, az állandó terhelés megviselte egészségét. Nyugállományba helyezésére 1982. október 31-ei hatállyal került sor.

Szakmai tevékenységének elismeréseként átvehette a 10 éves szolgálat után járó Szolgálati Érdemérmet, valamint a Tűzbiztonsági Érem ezüst fokozatát.

Halála váratlanul érte nemcsak a családját, hanem a barátokat, régi kollégákat is.

Bancsók Gyula nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Bujár János nyugalmazott tűzoltó zászlós (1923 - 2015)

KatasztrófavédelemBujár János nyugalmazott tűzoltó zászlós, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Újbudai Tűzőrség volt rajparancsnoka, 2015. január 7-én, életének 91. életévében elhunyt.

Bujár János nyugalmazott tűzoltó zászlós 1948. január 7-én szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába vonulós tűzoltói beosztásba. 1949. június 18-tól áthelyezésre került a XI. kerületi Tűzoltóparancsnokságra. 1954. június 4-től 1956. december 1-ig híradós beosztást töltött be, majd létrakezelőként látta el szolgálati feladatait. 1960-ban rajparancsnoki feladatokra került kinevezésre, nyugállományba helyezésére 1975. szeptember 30-án kérelmére került sor.

Bujár János nyugalmazott tűzoltó zászlós a tűzoltói szolgálatot élethivatásának tekintette, feladatait nagyfokú következetességgel látta el. A fiatal tűzoltók szakmai oktatását a legjobb tudása szerint végezte, gyakorlati tapasztalatait a legnagyobb készséggel adta át. Tűz- és kárelhárító tevékenysége példaértékű, szakmai tudása kiemelkedő volt. Eredményes munkájának köszönhetően több alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban, Szolgálati Érdemérmet kapott 10, 15, majd 20 év után, továbbá, a Haza Szolgálatában Érdemérem Ezüst fokozatát és Szolgálatért Érdemérmet 25 éves szolgálatért, valamint a Haza Szolgálati Érdemérem arany fokozatának adományozásában részesült.

2015. január 17-én helyezték végső nyugalomra az Alcsútdobozi Temetőben.

Bujár János nyugalmazott tűzoltó zászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap