Elhunyt bajtársaink 2021

Darabánt Sándor nyugalmazott tűzoltó alezredes (1957-2021)

Darabánt Sándor nyugalmazott tűzoltó alezredes, az OKF Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Repülőtéri Mentésszervezési Osztály volt osztályvezetője, 2021. november 29-én, életének 65. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Darabánt Sándor nyugalmazott tűzoltó alezredes 1982. május 01-én került felvételre a Szabolcs-Szatmár Megyei Tűzoltóparancsnokság Mátészalkai Városi és Járási Tűzoltóparancsnokság állományába szakaszvezetőként, gépjárművezetőnek. A Fővárosi XVIII-XIX. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába 1987. február 01-jei hatállyal került áthelyezésre, ahol előbb beosztott tűzoltói, majd gépjárművezetői, megbízott szolgálatparancsnoki, tűzoltási és szolgálati előadói, majd főelőadói, 1991. május 01-től szolgálatparancsnoki beosztást látott el. A Fővárosi XVIII-XIX. kerületi Tűzoltóparancsnokság Tűzoltási és Mentési Osztály osztályvezetőjének 1992. március 01-jei hatállyal nevezték ki, 1995. április 01-től ugyanitt szolgálatparancsnok, ezt követően 1998. szeptember 01-én ismételten kinevezték osztályvezetőnek, 1991. január 01-től osztályvezető (parancsnok-helyettes). A BM OKF Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába 2001. június 01-én helyezték át, ahol szolgálatparancsnoki, majd 2002. március 01-én osztályvezetői beosztásba került.

Az 5 hónapos nappali tiszthelyettes-képző iskolát 1983-ban, a tűzoltó tiszti átképző tanfolyamot 1999-ben végezte el, mindezek mellett számos tűzoltó szakmai képesítéssel rendelkezett.

Darabánt Sándor nyugalmazott tűzoltó alezredes valamennyi beosztásában bizonyította rátermettségét, alkalmasságát. Következetes, határozott, de ugyanakkor segítőkész emberként ismerték. Feladatait mindenkor példásan, fegyelmezetten látta el. Elméleti és gyakorlati ismereteit folyamatos önképzéssel igyekezett bővíteni. Vezetőként, kiváló problémamegoldó képességét és szakmai ismereteit felhasználva eredményesen és a készenléti állomány érdekeit szem előtt tartva látta el a szolgálatát. 

Parancsnokai, elöljárói elismerését is kivívta, melyet fővárosi- és országos parancsnoki dicséretek, jutalmak, soron kívüli előléptetések is bizonyítanak.

Nyugállományba vonulására 2005. július 02-i hatállyal került sor.

Nyugállományba vonulását követően még évekig segítette a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság munkáját, részt vett az alapfokú tanfolyamok szervezésében, koordinálásában és a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság versenycsapatainak összeállításában, felkészítésében.

Darabánt Sándor nyugalmazott tűzoltó alezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésének időpontjáról későbbiekben adunk tájékoztatást.

 

Micsinai István nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1927 - 2021)

Micsinai István nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi VIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt kapuügyeletese 2021. október 30-án, 95. életévében elhunyt.

Volt kollégánk 1957. október 21-én szerelt fel a Fővárosi X. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába beosztott tűzoltónak. Az alapfokú tűzoltó tanfolyamot 1958-ban végezte el. A Fővárosi VIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába 1961-ben került áthelyezésre. Szolgálati ideje alatt, beosztott tűzoltói, híradó ügyeletesi és kapuügyeletesi beosztásokat látott el. 

Feladatait példamutató szorgalommal, igyekezettel végezte. A tűz- és káresetek felszámolása során bátran, szakszerűen, a szabályok és utasítások betartásával avatkozott be. Szerény, csendes, de ugyanakkor vidám, önzetlen munkatárs volt, akire bármikor számítani lehetett. Kimagasló szakmai felkészültségét és tapasztalatát hasznosítva gyakran segített a kezdő tűzoltók betanításában. Munkáját mindig hivatástudattal, a legjobb tudása szerint igyekezett ellátni. Közvetlen természetének köszönhetően vezetői, kollégái kedvelték, felnéztek rá. 

Teljesítményét elöljárói számos alkalommal, jutalom adományozásával ismerték el.

Nyugállományba helyezésére 1982. január 31-én került sor.

Micsinai István nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

 

Rácz Mihály nyugalmazott tűzoltó törzsőrmester (1935– 2021)

Rácz Mihály nyugalmazott tűzoltó törzsőrmester a Budapest IV. és XV. kerületi Tűzoltó-parancsnokság volt beosztott tűzoltója, 2021. november 10-én, életének 87. életévében elhunyt.

Rácz Mihály nyugalmazott tűzoltó törzsőrmester1960. február 15-én szerelt fel a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság IV. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába, vonulós tűzoltónak.

Közel 14 éves tűzoltói pályafutása alatt, mindvégig vonulós tűzoltóként teljesített szolgálatot. Feladatait körültekintően, a kiadott parancsoknak megfelelően látta el. Káreseteknél a ráháruló feladatokat kiválóan megoldotta, szakmai tudását eredményesen és szakszerűen alkalmazta. A szolgálati beosztásával járó felelősségét átérezve, kiemelkedő hivatástudattal rendelkezett, szorgalmas és bátor tűzoltó volt. Birtokosa volt a 10 év után járó Szolgálati Érdeméremnek, valamint több alkalommal részesült kerületi parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Nyugállományba vonulására 1974. október 30-i hatállyal került sor.

Rácz Mihály nyugalmazott tűzoltó törzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésére 2021. november 29-én (hétfő) 14.00 órakor kerül sor Fóti Református temetőben

 

Egri Imre nyugalmazott tűzoltó törzszászlós (1938-2021)

Egri Imre nyugalmazott tűzoltó törzszászlós, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság III. kerületi Parancsnokság volt gépjárművezetője, 2021. november 8-án, életének 84. évében elhunyt.

Egri Imre nyugalmazott tűzoltó törzszászlós 1971-ben került felvételre a Tűzoltóság hivatásos állományába. A káresemények felszámolása során bátran, kiemelkedő hivatástudattal látta el a beosztásával járó feladatkört. Szolgálati feladatait lelkiismeretesen, a legnagyobb alapossággal végezte. Kiemelkedő szolgálatteljesítéséért vezetői több alkalommal dicséretben és jutalomban részesítették.

Nyugállományba helyezésére 1993. október 31-i hatállyal a szolgálat felső korhatárának elérésével került sor.

Temetése 2021. november 19-én 15.00 órakor lesz a Dombóvári Katolikus Egyházi Temetőben.

Egri Imre nyugalmazott tűzoltó törzszászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

Nyitrai Bálint nyugalmazott tűzoltó őrnagy (1951-2021)

Nyitrai Bálint nyugalmazott tűzoltó őrnagy, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Észak-pesti Tűzmegelőzési Régió volt kiemelt főelőadója, 2021. október 21-én, életének 71. évében elhunyt.

Nyitrai Bálint nyugalmazott tűzoltó őrnagy 1972. január 25-én került felvételre a BM TOP Központi Javítóműhely állományába gépjárműszerelő munkakörbe, 1974. július 1-től I. o. segédszaktiszt. Beosztott tűzoltói beosztásba történő kinevezésére a Fővárosi V-VI-VII. kerületi Tűzoltó-parancsnokságon állományába 1976. augusztus 1-én került sor. A BM Tűzoltó Tisztképző Iskolát 1978 végezte el. A Fővárosi X. kerületi Tűzoltó-parancsnokságon 1978. július 1-től megelőzési előadó, majd 1980. augusztus 01-től megelőzési főelőadó A Fővárosi IV-XV. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába 1986. szeptember 16-án helyezték át, ahol megelőzési előadói, főelőadói és 1997. július 01-től megelőzési kiemelt főelőadói beosztást látott el.

Szolgálati feladatait minden beosztásában, folyamatosan magas szinten, megbízhatóan, kiemelkedő hivatástudattal, a tűzoltóság szervezetéhez lojális szorgalommal végezte. A fiatal előadói állomány szakmai nevelésében aktívan részt vett. Munkatársaival kialakított kapcsolata példaértékű volt. Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült kerületparancsnoki, fővárosi parancsnoki elismerésekben.

Nyugállományba vonulására, több mint 30 év tényleges szolgálat után, 2006. december 29-i hatállyal került sor.

Temetésére 2021. november 09-én (kedd) 14.00 órakor kerül sor a Megyeri temetőben (Budapest IV. kerület, Megyeri út 49.).

Nyitrai Bálint nyugalmazott tűzoltó őrnagy emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Pásztor Ottó nyugalmazott tűzoltó főhadnagy (1969 – 2021)

Pásztor Ottó nyugalmazott tűzoltó főhadnagy a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Speciális Mentési Parancsnokság volt főgépésze, 2021. október 08-án, életének 53. évében elhunyt.

Pásztor Ottó nyugalmazott tűzoltó főhadnagy1989. december 01-én szerelt fel a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság XVIII.-XIX. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába, beosztott tűzoltói beosztásba. 1996. június 01-től a I.-II.-XII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományában teljesített szolgálatot, majd 2004. április 01-jén áthelyezésre került a Speciális Mentési Parancsnokság állományába hajóvezetőnek. 

Pásztor Ottó nyugalmazott tűzoltó főhadnagy elméleti felkészültsége gyakorlati tapasztalattal is párosult. A szolgálati beosztásával járó felelősségét átérezve, kiemelkedő hivatástudattal rendelkezett. Feladatait mindig példásan, nagy igyekezettel, szorgalommal végezte. Kiemelkedő szakmai munkáját több elismerés és kitüntetés is fémjelzi. Birtokosa volt Miniszteri elismerésnek, valamint számos alkalommal részesült kerületi parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Nyugállományba vonulására 2010. december 31-i hatállyal került sor.

Pásztor Ottó nyugalmazott tűzoltó főhadnagy emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Búcsúztatásának időpontjáról későbbiekben adunk tájékoztatást.

 

Radics Gyula nyugalmazott tűzoltó alezredes (1939-2021)

Radics Gyula nyugalmazott tűzoltó alezredes, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság, Tűzoltási és Kárelhárítási Készenléti Szolgálat, Tűzoltási Csoport és Roham volt tűzoltási csoportvezetője, 2021. szeptember 13-án, életének 82. évében, betegség következtében elhunyt.

Radics Gyula nyugalmazott tűzoltó alezredes 1959. július 1-jén szerelt fel a Fővárosi XVIII. kerületi Tűzrendészeti Alosztály állományába vonulós tűzoltónak. A BM Tűzoltó Tisztképző Iskola elvégzését követően, 1962. augusztus 1-én a Fővárosi XVII. kerületi Alosztályon, majd 1963. január 3-án a Fővárosi XX. kerületi Alosztályon őrsparancsnoki kinevezést kapott. A Tűzoltási és Kiképzési Osztály állományába a Tűzoltási Csoporthoz 1976. augusztus 1-én került háttérparancsnoknak. 1991. május 01-től az 1994. november 30-én történt nyugállományba vonulásáig tűzoltási csoportvezető.

Szakmai munkáját a megalapozott felkészültség, a kikristályosodott tapasztalat és a megbízhatóság jellemezte. Tűz- és káreseteknél nyugodtan és megfontoltan, de határozott döntésekkel irányította a beavatkozói állományt. Szolgálati feladatait kiemelkedő igyekezettel, magas-szintű hivatástudattal végezte, számos nagy tűz- és káreset felszámolása során tanúsított bátor helytállást. A munkahelyi kollektíva megbecsült tagja volt.

Kiemelkedő munkája elismeréseként többször részesült fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzbiztonsági Érem arany, ezüst és bronz fokozatának, a 10, 15, 20, 25, 30 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek és a Haza Szolgálatáért Érdem Érem bronz fokozatának.

Radics Gyula nyugalmazott tűzoltó alezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére 2021. november 18-án (csütörtök) 9.00 órakor kerül sor az Új Köztemető szóróparcellájában (1108 Budapest, Kozma utca 8-10.).

 

Oszkai Szabolcs Zsolt tűzoltó őrnagy (1978-2021)

Oszkai Szabolcs Zsolt tűzoltó őrnagy, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Fővárosi Főügyeleti Osztály ügyeletvezetője, 2021. szeptember 14-én, életének 44. évében, betegség következtében elhunyt.

Oszkai Szabolcs Zsolt tűzoltó őrnagy 1998. június 1-én került felvételre a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Tűzoltási és Műszaki Mentési Főosztály Ügyeleti Osztály állományába, segédelőadónak. 2002. február 1-től megbízott, majd 2005. február 1-től, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar műszaki-szakoktató szakján szerzett felsőfokú állami és szakmai végzettségének megszerzését követően kinevezett főelőadó, hadnagyi rendfokozattal. Kiemelt főelőadói kinevezését 2005. május 1-jei, ügyeletvezetői kinevezését 2015. július 1-jei hatállyal kapta.

Felszerelését követően folyamatosan képezte magát, az Alapfokú Tűzoltóképző Tanfolyam után elvégezte a BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tűzoltó-képző szakát, majd főiskolai végzettséget szerzett, mindeközben a feladatköréhez kapcsolódó számos képzésen és tanfolyamon vett részt.

Oszkai Szabolcs Zsolt tűzoltó őrnagy nagyon szerette a tűzoltói hivatását. Feladatait mindig becsülettel, nagy hozzáértéssel, magas színvonalon végezte. Felkészültsége és szakmai tudása alapján a főváros tűzoltói állománya körében széleskörű elismerés övezte. Határozott, jó humorú, nyitott egyéniségét az általa nagyra becsült munkatársai, beosztottai nagyon szerették. 

A szolgálat terén végzett kiemelkedő munkájának elismeréséül több alkalommal részesült fővárosi parancsnoki dicséret és jutalomban.

Oszkai Szabolcs Zsolt tűzoltó őrnagy emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Búcsúztatásának időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

 

Teichter Alfréd nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1949 – 2021)

Teichter Alfréd nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság XXI. kerületi Parancsnokságának volt híradósa 2021. augusztus 23-án, életének 73. évében, súlyos betegség következtében elhunyt.

Teichter Alfréd nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, 1976. augusztus 1-jén szerelt fel a Csepel Vas és Fémművek Üzemi Tűzoltó-parancsnokság állományába, gépjárművezetői beosztásba. A Parancsnokság megszűnésével 1992. március 1-jén került a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság XXI. Kerületi Parancsnokságára gépjárművezetőnek, majd 1996. szeptember 1-től híradós feladatokat látott el. 

Teichter Alfréd nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester szolgálati feladatait a legjobb tudása szerint, a kapott utasításoknak megfelelően látta el. Tűz- és káresetek során szakmai tapasztalatait kiválóan alkalmazta, a rá bízott feladatokat a legjobb tudása szerint hajtotta végre. Gyakorlatok alatt gyors, határozott magatartást tanúsított. Közvetlen elöljáróival szemben tisztelettudóan viselkedett, munkáját hivatástudattal végezte. Eredményes munkájának köszönhetően nyolc alkalommal részesült parancsnoki jutalomban, ezen kívül birtokosa volt a Tűzbiztonsági érem bronz fokozatának, valamint 10 és 15 után járó Szolgálati Éremnek és a 20 év után járó Szolgálati jelnek.

Nyugállományba helyezésére 1997. szeptember 30-án került sor. 

Temetésére 2021. szeptember 15-én (szerdán) 13:00 órakor kerül sor a Szigetcsépi temetőben (Szigetcsép, Fő u. 2.).

Teichter Alfréd nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Menyhért Péter nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1958 – 2021)

Menyhért Péter nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság XXI. kerületi Parancsnokság volt gépjárművezetője, 2021. augusztus 16-án, életének 64. évében, betegség következtében elhunyt.

Menyhért Péter nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester 1992. május 1-jei hatállyal szerelt fel a Főváros XXI. kerületi Tűzoltó-parancsnokság hivatásos állományába, beosztott tűzoltói beosztásba. Gépjárművezetői kinevezésére 1992. november 1-én, az Alapfokú Tűzoltóképző Tanfolyam és a szivattyú-kezelői tanfolyam elvégzését követően került sor. Nyugállományba vonulására 2000. október 31-i hatállyal került sor. 

Feladatait mindig fegyelmezetten és szakszerűen, az előírásoknak és utasításoknak megfelelően nagy igyekezettel és szorgalommal végezte. A tűz- és káresetek felszámolása során bátran helytállt.

Kiemelkedő munkája elismeréseként több alkalommal részesült kerületi parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Temetésére szűk családi körben kerül sor.

Menyhért Péter nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

 

Horváth Nándor nyugállományú tűzoltó főtörzszászlós (1926-2021)

Horváth Nándor nyugállományú tűzoltó főtörzszászlós, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Tűzoltási és Szolgálati Osztály volt fényképésze, 2021. július 24-én, életének 95. évében elhunyt.

Horváth Nándor nyugállományú tűzoltó főtörzszászlós, 1949. március 1-jei hatállyal került felvételre a tűzoltóság állományába, az Ózdi Alosztály-parancsnokságra írnoknak, őrvezetői rendfokozattal, majd 1949. július 01-től vonulós tűzoltó. Ezt követően a Fővárosi VIII. Alosztályra került áthelyezésre vonulós tűzoltónak, majd 1954. február 10-től a Budapesti Tűzrendészeti Osztályparancsnokság Szolgálati és Kiképzési Osztály Tűzoltási Csoportjának hírvivője és fényképésze.

Munkáját mindenkor nagy szakmai hozzáértéssel végezte. Fényképfelvételei elkészítésénél az alapos, a hibátlan munkára törekedett, sosem adott ki olyan felvételt, amely nem volt megfelelően kidolgozva. Rendszeresen végzett munkát a BM Tűzoltóság Országos Parancsnoksága és a Tiszti Iskola részére is. A Tűzvédelem című szaklapban és különböző kiállításokon is rendszeresen megjelentek a képei. Munkáját nagyon szerette, nagy szakmai hozzáértéssel végezte. Folyamatosan fejlesztette mind a tűzoltói feladatokra vonatkozó, mind fotózási ismereteit. Munkatársai szerették és megbecsüléssel vették körül.

Kiemelkedő munkája elismeréseként többször részesült fővárosi parancsnoki és országos parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzrendészeti Érem arany fokozatának, a 10, 15, 20, 25, 30 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek, a Haza Szolgálatáért Érdem Érem arany fokozatának és a Kiváló Szolgálatért Érdemrendnek.

Nyugállományba vonulására 1980. június 30-i hatállyal került sor. 

Szolgálati ideje alatt és azt követően is folyamatosan segítette a Tűzoltó Múzeum munkáját, értékes szakmai hagyatékát a Tűzoltó Múzeum őrzi és dolgozza fel.

Horváth Nándor nyugállományú tűzoltó főtörzszászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére 2021. augusztus 27-én (pénteken) 16.00 órakor kerül sor a kelenföldi Szent Gellért plébániatemplomában (Budapest XI. kerület, Bartók Béla út 149.).

 

Ványi László nyugalmazott tűzoltó alezredes  (1948-2021)

Ványi László nyugalmazott tűzoltó alezredes, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Technikai és Anyagi Osztály volt osztályvezetője, 2021. július 27-én, életének 74. évében, betegség következtében elhunyt.

Ványi László nyugalmazott tűzoltó alezredes 1980. augusztus 01-én került felvételre a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Technikai és Anyagi Osztály állományába gépjármű-előadói beosztásba, 1981. augusztus 01-től főelőadó, 1982. április 01-től csoportvezető. Alosztályvezetői kinevezését 1996. december 01-jei hatállyal kapta, majd 2000. október 01-én a Technikai és Anyagi Főosztály Műszaki Osztály osztályvezetőjének nevezték ki.

Beosztásából adódó feladatait mindenkor nagy igyekezettel, hivatástudattal a munkahelyi közösség megbecsült tagjaként végezte. Munkájára és szakmai tevékenységére a pontosság és a megbízhatóság volt a jellemző. Feletteseivel és beosztottaival jó munkakapcsolatot alakított ki. Felkészült szakemberként mindenkor kiemelkedő színvonalon látta el a feladatait. A fiatalabb munkatársai szakmai fejlődését, előmenetelét folyamatosan támogatta, segítette.

Szolgálat terén végzett kimagasló munkájára tekintettel számos alkalommal részesült fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban, továbbá soron kívüli előléptetésként kapta a századosi, az őrnagy és az alezredesi rendfokozatot is.

Nyugállományba vonulására 2004. december 15-i hatállyal került sor. 

Ványi László nyugalmazott tűzoltó alezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére 2021. augusztus 22-én (vasárnap) 10.00 órakor kerül sor a Szentháromság Kápolnában (Budapest, VI. kerület, Vörösmarty utca 60.).

 

Homoki István nyugalmazott tűzoltó őrnagy (1946-2021)

Homoki István nyugalmazott tűzoltó őrnagy, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság III. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Tűzmegelőzési Osztály volt megelőzési előadója, 2021. július 22-én, életének 76. évében, betegség következtében elhunyt.

Homoki István nyugalmazott tűzoltó őrnagy 1967. március 1-én került felvételre a Fővárosi III. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába, beosztott tűzoltónak. Rajparancsnoki beosztásba 1971. szeptember 1-jei hatállyal került, 1974. szeptember 01-től instruktor, 1975. szeptember 1-től anyagi-pénzügyi előadó, 1976. június 1-től szolgálatparancsnok, 1979. január 1-től tűzoltási és szolgálati főelőadó. A BM Tűzoltó Tisztképző Iskolát 1977-ben végezte el. A Tűzoltási és Szolgálati Osztály Szolgálati Alosztályára kiemelt főelőadónak 1983. augusztus 1-jei hatállyal nevezték ki. A Fővárosi III. kerületi Tűzoltó-parancsnokság Tűzmegelőzési Osztályára 1984. szeptember 1-jei hatállyal került, ahol megelőzési előadóként, főelőadóként látott el szolgálatot.

Homoki István nyugalmazott tűzoltó őrnagy valamennyi beosztásában bizonyította rátermettségét, alkalmasságát. Szolgálati idejének jelentős részét tűzoltási és szolgálati területen töltötte, szerteágazó tapasztalatait a betöltött beosztásai során megfelelően kamatoztatta. Munkatársai szerény, fegyelmezett, szorgalmas embernek ismerték, aki példamutatóan látta el a feladatait.

Kiemelkedő munkája elismeréseként többször részesült fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzbiztonságért Érem arany és ezüst fokozatának, a 10, 15, 20 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek.

Nyugállományba vonulására 1994. december 31-i hatállyal került sor, melynek alkalmából soron kívül tűzoltó őrnaggyá léptették elő.

Homoki István nyugalmazott tűzoltó őrnagy emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére 2021. szeptember 17-én (pénteken) 9.00 órakor az Óbudai Temetőben kerül sor.

 

Kapcsos Sándor nyugalmazott tűzoltó főhadnagy (1941 – 2021)

Kapcsos Sándor nyugalmazott tűzoltó főhadnagy 1975. március 1-én szerelt fel a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság IV. és XV. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába, beosztott tűzoltói beosztásba. 1976. július 1-én kinevezték szerparancsnoknak majd szolgálatparancsnoknak, 1986. február 01-től előadóként tevékenykedett. Közel 18 éves tűzoltói pályafutása alatt, mindvégig ezen a parancsnokságon teljesített szolgálatot.

Kapcsos Sándor nyugalmazott tűzoltó főhadnagyelméleti felkészültsége gyakorlati tapasztalattal is párosult. A szolgálati beosztásával járó felelősségét átérezve, kiemelkedő hivatástudattal rendelkezett. Feladatait mindig példásan, nagy igyekezettel, szorgalommal végezte. Kiemelkedő szakmai munkáját több elismerés és kitüntetés is fémjelzi. Birtokosa volt a Szolgálati Érdemérem 10, 15 éves fokozatának, a Tűzbiztonsági Érem bronz és arany fokozatának, valamint számos alkalommal részesült kerületi parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Nyugállományba vonulására 1992. szeptember 30-i hatállyal került sor.

Kapcsos Sándor nyugalmazott tűzoltó főhadnagy emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Búcsúztatására 2021. július 23-án (pénteken) 10.00 órakor kerül sor a Fóti Református temetőben. 

 

Csordás Mátyás nyugalmazott tűzoltó őrnagy (1943 – 2021)


Csordás Mátyás nyugalmazott tűzoltó őrnagy, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság XXII. kerületi Parancsnokságának volt személyzeti és munkaügyi előadója, 2021. július 7-én, életének 79. életévében elhunyt.

Csordás Mátyás nyugalmazott tűzoltó őrnagy, 1962. augusztus 1-jével szerelt fel a BM Központi Vízijármű- és Javítóműhely állományába előadónak. 1973. augusztus 1-től  került átminősítéssel  a XXII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába, ahol megelőzési előadó beosztást látott el. 1975-ig aktív labdarugó sportoló volt a Tűzoltó Dózsa Egyesületnél. 1979. június 01-jétól tűzmegelőzéssel összefüggő feladatokat látott el, a vállalati tűzoltók ellenőrzése és adminisztrációs feladatok ellátása volt a fő feladatköre. 1985. október 01-től, mint általános előadói, majd személyzeti és munkaügyi előadói beosztásban látta el szolgálati feladatait. 1985-ben elvégezte a BM TOKI 2 éves tiszti iskola nappali tagozatát. 1992. június 16-án személyzeti és munkaügyi előadó beosztásba került kinevezésre a XXII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába. A ranglétra fokain előre lépve tiszthelyettesi, zászlósi, majd tiszti, illetve főtiszti rendfokozatba került kinevezésre. 

A Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság állományából történő nyugállományba helyezésére 1996. november 30-ai hatállyal került sor.

Csordás Mátyás nyugalmazott tűzoltó őrnagy, szolgálati feladatait szorgalommal, szakértelemmel, precizitással, a legjobb tudása szerint látta el. Eredményes munkájának köszönhetően több alkalommal részesült soron kívüli előléptetésben, parancsnoki dicséretben és jutalomban. Életvidám, barátságos, derűlátó kolléga volt, humora sokszor lendített át a nehéz élethelyzeteken is.

Búcsúztatására 2021. július 21-én (szerda) 11:15 órakor kerül sor a Nagytétényi Temetőben. (Cím: 1225 Budapest, Angeli út 33-35.)

Csordás Mátyás nyugalmazott tűzoltó őrnagy emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Varga Bálint nyugalmazott tűzoltó alezredes (1936 - 2021)

Varga Bálint nyugalmazott tűzoltó alezredes, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Tűzmegelőzési Osztály Tűzvizsgálati Alosztály volt vezetője, 2021. június 14-én, életének 85. évében, hosszan tartó betegség következtében elhunyt.

Varga Bálint nyugalmazott tűzoltó alezredes 1959. május 20-án került felvételre a Fővárosi VIII. kerületi Alosztály állományába vonulós tűzoltónak. Őrségparancsnoki kinevezését 1965. augusztus 30-én kapta. A BM Akadémia Tűzoltó tagozatát 1966-ban végezte el, majd a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Tűzmegelőzési Osztályán előadó, főelőadó, majd 1979-től a Tűzvizsgálati Alosztály vezetője.

Varga Bálint nyugalmazott tűzoltó alezredes a feladatait mindenkor kiemelkedő szakértelemmel látta el. A Tűzvizsgálati Alosztály munkáját nagy tapasztalatának is köszönhetően jól irányította, tevékenységét a Tűzoltóság iránti elkötelezettség jellemezte. Parancsnokai és beosztottai szerették, tudását elismerték, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság megbecsült tagja volt.

A szolgálat terén végzett munkájának elismeréséül számos alkalommal részesült fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzrendészetért Érem ezüst és arany fokozatának, a Haza Szolgálatáért Érdem Érem bronz, ezüst és arany fokozatának, a 10, 15, 20, 25 és 30 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek.

Nyugállományba vonulására 1991. január 31-i hatállyal került sor.

Varga Bálint nyugalmazott tűzoltó alezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére 2021. július 2-án 12.15 órakor a Pestszentlőrinci temetőben (Budapest XVIII. kerület, Nefelejcs u. 101.) kerül sor.

 

Havas Sándor nyugalmazott tűzoltó százados (1942 - 2021)

Havas Sándor nyugállományú tűzoltó százados a Fővárosi XVIII-XIX. kerületi Tűzoltó-parancsnokság volt általános előadója 2021. június 05-én, életének 79. évében, betegség következtében elhunyt.

Havas Sándor nyugállományú tűzoltó százados 1965. január 1-jei hatállyal került felvételre a XVIII-XIX. kerületi Tűzoltó-parancsnokság hivatásos állományába, mint vonulós tűzoltó. Rajparancsnoki beosztásba 1971. szeptember 01-én került kinevezésre. A BM Tisztképző iskola elvégzését követően 1975-től több felelős beosztásban teljesített szolgálatot, a XIII. kerületi Tűzoltó-parancsnokságon 1975. július 01-től őrségparancsnok, a IX. kerületi Tűzolt-parancsnokságon 1976. július 01-től szolgálatparancsnok. A XVIII-XIX. kerületi Tűzoltó-parancsnokság általános előadójaként 1978. szeptember 01-től az 1991. április 30-i hatállyal történt nyugállományba vonulásáig dolgozott.

Munkáját nagyon szerette, azt legjobb tudása szerint mindig becsülettel látta el. Feladatait elkötelezett hivatástudattal, nagy hozzáértéssel, emberséggel, magas színvonalon és lelkiismeretesen végezte. Munkatársai szerették és megbecsüléssel vették körül.

Példamutató munkájával, szorgalmával, segítőkész hozzáállásával, sokak tiszteletét, barátságát vívta ki. Szolgálati ideje alatt a közösségért dolgozott, tűzoltói pályafutása alatt tudását és szakmai hozzáértését mindig megosztotta a belépő fiatalokkal. Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás, tapasztalat húzódott. Teljesítményét számos alkalommal ismerték el dicséretekkel és jutalmakkal. Birtokosa volt a Tűzbiztonságért Érem arany és ezüst fokozatának, a Haza Szolgálatáért Érdeméremnek, a Tűzrendészeti Érem bronz fokozatának és a 10, 15, 20 és 25 év után járó Szolgálati Érdeméremnek.

Búcsúztatására 2021. június 26-án (szombaton) 16.00 órakor kerül sor Dunakeszin, a Jézus szíve templomban (Dunakeszi, Mindszenty József sétány 2.) 

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Csillag Lajos nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1954 - 2021)

Csillag Lajos nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság XVII-XVIII. és XIX. Kerületi Parancsnokság Rákoskeresztúri Tűzőrség volt gépjárművezetője 2021. május 28-án, életének 68. évében elhunyt.

Csillag Lajos nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester 1987. július 1-jén szerelt fel a Fővárosi XVII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába beosztott tűzoltónak. Gépjárművezetői kinevezését 1990. május 01-jei hatállyal kapta. A polgári szakképzettsége és a gépjárművek iránti szeretete alapján 1991-től a szolgálati csoportjában a műszaki-technikai felelősi feladatokat is ellátta. 

Feladatait mindig fegyelmezetten és szakszerűen, az előírásoknak és utasításoknak megfelelően végezte. Gépjárművezetőként átérezte, hogy nemcsak a gépjárműért, hanem a vele együtt utazó bajtársak biztonságáért is felelősséggel tartozott. Munkáját a kiemelkedő hivatástudat jellemezte, szakmai hozzáértése, tapasztalata, a tűz- és káresemények felszámolása során végzett tevékenysége példaértékű volt. Szorgalmával példát mutatott a közösség számára, munkáját hivatásának tekintette. Kiemelkedő munkája elismeréseként több alkalommal részesült kerületi parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Nyugállományba vonulására 2004. április 30-án került sor.

Csillag Lajos nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

Temetésére 2021. június 01-én (kedd) 15.30 órakor kerül sor a Kókai temetőben.

 

Csapó György János tűzoltó őrnagy (1964 - 2021)

Csapó György János tűzoltó őrnagy a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XVII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság katasztrófavédelmi megbízottja 2021. május 03-án, életének 58. évében, hosszan tartó súlyos betegség következtében elhunyt.

Csapó György János tűzoltó őrnagy 2001. január 01-jei hatállyal került áthelyezésre a Magyar Honvédség állományából a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VII. kerületi Kirendeltség állományába, kirendeltség-vezetőnek, majd 2004. január 01-jei hatállyal a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, Szervezési és Alkalmazási Osztály, Ügyeleti Csoport állományába, ügyeletes beosztásba nevezték ki. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség, XVII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományába, főelőadói (polgári védelmi), majd 2013. január 01-jei hatállyal katasztrófavédelmi megbízotti beosztásba került kinevezésre. 

A hivatása volt az élete, melyet a legjobb tudása szerint mindig becsülettel látott el. Feladatait nagy hozzáértéssel, emberséggel, magas színvonalon végezte. Felkészültségének köszönhetően mindig megtalálta a megfelelő megoldást a felmerülő problémák megoldására. Természetes, szívből jövő közvetlensége, segítőkészsége, mindig derűs, vidám életszemlélete miatt kollégái őszintén kedvelték. Példamutató munkájával, szorgalmával, segítőkész hozzáállásával, sokak tiszteletét, barátságát vívta ki. Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás, tapasztalat húzódott. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, a megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték.

Kiemelkedő munkája elismeréseként több alkalommal részesült dicséret és jutalom elismerésben.

Búcsúztatására 2021. május 25-én (kedden) 09.45. órakor kerül sor a Rákoskeresztúri Új Köztemető (1108. Budapest, Kozma u. 8-10.) ravatalozójában.

A család kérése, hogy a szertartáson résztvevők kegyeletüket egy szál virággal szíveskedjenek leróni. 

Csapó György János tűzoltó őrnagy urat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság saját halottjának nyilvánította.

Csapó György János tűzoltó őrnagy emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

Feke Károly nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1949 - 2021)

Feke Károly nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi IX. kerületi Tűzoltó-parancsnokság volt gépjárművezetője 2021. április 04-én, 72. életévében, betegség következtében, tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Volt kollégánk 1977. december 01-jén szerelt fel a Fővárosi IX. kerületi Tűzoltó-parancsnokság hivatásos állományába. Pályafutása alatt – felszerelésétől nyugállományba helyezéséig mindvégig ugyanazon a szolgálati helyen – számos beosztást ellátott: volt beosztott tűzoltó, gépjárművezető, illetve különlegesszer kezelő is. 

Feladatait mindig körültekintően, megfontoltan, az előírásoknak megfelelően látta el. Kitűnő helyismerettel és tájékozódó képességgel rendelkezett, amit szaktudásával kiválóan egyesített. Fontos volt számára, hogy a megszerzett tudását és tapasztalatát továbbadja a fiatalabb generációnak. Ezt bizonyítja, hogy szívesen segédkezett az újonnan felszerelt kollégák betanításában. Munkája a hivatása is volt egyben, melyet mindig példamutatóan, kimagasló szakmai hozzáértéssel végzett. Vidám, nyitott, barátságos munkatárs volt, akire bármikor számítani lehetett. Szorgalmával példát mutatott a közösség számára.

Számos alkalommal részesült kiemelkedő tevékenysége elismeréseként dicséretben és jutalomban.

Nyugállományba helyezésére 1991. április 30-án került sor.

Temetésére 2021. május 05-én 11 órakor a Szigetszentmiklósi Temetőben, szűk családi körben kerül sor.

Feke Károly nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

Konkoly Attila nyugalmazott tűzoltó alezredes (1951-2021)

Konkoly Attila nyugalmazott tűzoltó alezredes, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Speciális Mentési Parancsnokság volt tűzoltóparancsnoka, 2021. április 27-én, életének 70. évében, hosszan tartó súlyos betegség következtében elhunyt.

Konkoly Attila nyugalmazott tűzoltó alezredes 1974. szeptember 01-én került felvételre a Fővárosi V-VI-VII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába, beosztott tűzoltónak. A BM Tűzoltó Tisztképző Iskola elvégzését követően 1977. és 1982. között Moszkvában folytatott tanulmányokat a BM Tűzoltó Mérnökképző Műszaki Főiskolán, ahol tűzoltómérnöki végzettséget szerzett. A tanulmányai befejezését követően mentő tűzvédelmi területen dolgozott előadói, később főelőadói beosztásban, majd 1991. május 01-én kinevezték a Tűzoltási és Kárelhárítási Szolgálat Tűzoltási Osztály állományába osztályvezetőnek, egyben szolgálatvezető-helyettesnek. A Speciális Mentési Parancsnokság tűzoltóparancsnoki beosztását 2000. szeptember 1-től a 2006. november 30-án történt nyugállományba vonulásáig látta el.

Konkoly Attila nyugalmazott tűzoltó alezredes szolgálati ideje alatt mindvégig egyenletesen magas szintű, kifogástalan szakmai munkát végzett, ennek megfelelően parancsnokai bizalmát folyamatosan élvezte. Az irányítása alá tartozó állománytól fegyelmezett, pontos munkavégzést követelt. Felettesei, beosztottai emberséges magatartásáért tisztelték, becsülték. A 32 éves tényleges tűzoltói szolgálata alatt mindvégig példamutatóan látta el feladatait.

A szolgálat terén végzett munkájának elismeréséül számos alkalommal részesült miniszteri, országos parancsnoki és fővárosi parancsnoki elismerésben. Birtokosa volt a Tűzbiztonságért Érdem Érem ezüst fokozatának, a 10, 15 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek, valamint a 20 és 30 év után járó Szolgálati Jelnek. A belügyminiszter 1997-ben óra emléktárgyat, 1998-ban tűzoltósági tanácsosi, 2004-ban tűzoltósági főtanácsosi címet adományozott részére. 

Konkoly Attila nyugalmazott tűzoltó alezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére 2021. május 07-én (péntek) 15.00 órakor kerül sor a Kartali temetőben (Kartal, Temető köz).

Hedrich Ferenc nyugalmazott tűzoltó törzszászlós (1949 – 2021)

Hedrich Ferenc nyugalmazott tűzoltó törzszászlós, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Tűzoltási és Műszaki Mentési Főosztály volt gépjárművezetője, 2021. március 20-án, életének 72. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Hedrich Ferenc nyugalmazott tűzoltó törzszászlós 1972. július 01-én szerelt fel a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság XI. kerületi Parancsnokság állományába, beosztott tűzoltói beosztásba. Gépjárművezetőnek 1976. május 01-jei hatállyal került kinevezésre. A Tűzoltási és Műszaki Mentési Osztály állományába 1990. május 01-én került áthelyezésre.

Feladatait nagy körültekintéssel végezte, kollégái szolgálatban és szolgálaton kívül is számíthattak rá, közösségének meghatározó tagja volt. Gépjárművezetőként több mint 28 évig szolgálta a főváros tűzvédelmét. 

Szakmai tevékenységének elismeréseként számos alkalommal részesült jutalomban, példamutató munkája elismeréséül 1999. március 1-én, soron kívül tűzoltó törzszászlóssá léptették elő.

Nyugállományba helyezésére 2000. augusztus 31-ei hatállyal került sor. 

Temetése 2021. március 30-án megtörtént.

Hedrich Ferenc nyugalmazott tűzoltó törzszászlós emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

 

Frank László nyugalmazott tűzoltó zászlós (1953-2021)

Frank László nyugalmazott tűzoltó zászlós, a Fővárosi IV. és XV. kerületi Tűzoltó-parancsnokság volt beosztott tűzoltója, 2021. április 09-én, életének 68. évében, hosszantartó súlyos betegség következtében elhunyt.

Frank László nyugalmazott tűzoltó zászlós 1980. február 01-én szerelt fel a Fővárosi VIII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába beosztott tűzoltói beosztásba. A Fővárosi IV. és XV. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába 1985. április 16-i hatállyal került áthelyezésre.

Frank László nyugalmazott tűzoltó zászlós szolgálati feladatait mindig a legjobb tudása szerint, a kapott utasításoknak megfelelően látta el. Felelősségérzete, hivatástudata átlag feletti volt. Tűz-és káreseteknél mindenkor bátor magatartást tanúsított. Folyamatosan képezte magát, a parancsnokság tűzoltószereit a legapróbb részletekig ismerte. 

 Eredményes munkájának köszönhetően több alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban.

A Fővárosi IV. és XV. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományából történő nyugállományba helyezésére 1995. november 30-ei hatállyal került sor.

Búcsúztatásának időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást. 

Frank László nyugalmazott tűzoltó zászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Horváth Zoltán nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1960-2021)

Horváth Zoltán nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Dél-pesti Tűzoltási, Mentési Parancsnokság, Rákoskeresztúri Tűzőrség volt beosztott tűzoltója, 2021. április 08-án, életének 61. évében elhunyt.

Horváth Zoltán nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1986. április 16-án szerelt fel a Főváros V-VI-VII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság hivatásos állományába beosztott tűzoltó beosztásba. Az Opera Őrsparancsnokság állományába 1990. november 01-jei hatállyal került, a XVII. kerületi Tűzoltó-parancsnokságon 1991. november 01-től teljesített szolgálatot. Híradós beosztást 1995. december 01-től 1998. február 28-ig látott el, majd a 2007. március 31-én történt nyugállományba vonulásáig beosztott tűzoltóként dolgozott.

Feladatait körültekintően, a kiadott parancsoknak megfelelően látta el. Káreseteknél a ráháruló feladatokat kiválóan megoldotta, szakmai tudását eredményesen és szakszerűen alkalmazta. Híradós szolgálatának ideje alatt pontos, precíz munkavégzés jellemezte. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, a tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Felelősségérzete, hivatástudata átlag feletti volt.

Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült fővárosi és kerületi parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Horváth Zoltán nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésének időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Sütő István nyugállományú tűzoltó törzszászlós (1930-2021)

Sütő István nyugállományú tűzoltó törzszászlós, a Fővárosi XX. kerületi Tűzoltó-parancsnokság volt szolgálatparancsnoka, 2021. március 26-án, életének 91. évében, hosszan tartó betegség következtében elhunyt.

Sütő István nyugállományú tűzoltó törzszászlós 1958. január 27-én került felvételre a XX. alosztály állományába, vonulós tűzoltónak. Szolgálati ideje alatt 1967-től rajparancsnoki, majd 1976-tól szerparancsnoki beosztásokat látott el, szolgálatparancsnoki kinevezését 1979. június 01-jei hatállyal kapta. 

Munkáját, feladatait mindenkor hozzáértéssel látta el. Szolgálati évei alatt, a különböző beosztásaiban szerzett tapasztalatával, kiemelkedő szorgalommal segítette az újonnan felszerelő kollégák beilleszkedését, nagyban hozzájárulva a szakmai fejlődésükhöz. Káreseteknél bátor magatartást tanúsított. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték.

Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült kerületparancsnoki dicséret és jutalomban.

Közel 28 éves tűzoltói pályafutása alatt mindvégig a XX. kerület tűzvédelmét szolgálta. Nyugállományba vonulására a szolgálat felső korhatárának elérésével 1985. november 30-i hatállyal került sor.

Sütő István nyugállományú tűzoltó törzszászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

Fabula István nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1952-2021)

Fabula István nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság XXI. kerületi Parancsnokság volt gépjárművezetője, 2021. április 09-én, életének 69. évében hosszan tartó betegség következtében elhunyt.

Fabula István nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1975. augusztus 16-án került felvételre a Csepel Vas- és Fémművek Üzemi Tűzoltó-parancsnokság állományába, beosztott tűzoltónak. Gépjárművezetői beosztásba 1976. július 01-én került. A Csepel Művek Üzemi Tűzoltó-parancsnokság tagjaként 1992. március 01-jei hatállyal a Főváros XXI. Kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába került áthelyezésre. Tűz- és káreseteknél mindenkor bátor magatartást tanúsított gépjárművezetőként és beosztott tűzoltóként egyaránt. Munkáját nagy szeretettel és hozzáértéssel látta el. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Kiemelkedő teljesítménye elismeréseként több alkalommal részesült dicséretben és jutalomban.

Nyugállományba vonulására 2002. december 15-i hatállyal került sor.

Temetésének időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Fabula István nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Varga József nyugalmazott tűzoltó alezredes (1946-2021)

Varga József nyugalmazott tűzoltó alezredes, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság XIII. kerületi Parancsnokság volt tűzoltóparancsnoka, 2021. április 15-én, életének 76. évében, súlyos betegség következtében elhunyt.

Varga József nyugalmazott tűzoltó alezredes 1976. május 01-én került felvételre a Fővárosi XIII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába, beosztott tűzoltói beosztásba, őrmesteri rendfokozattal. Az Alapfokú Tűzoltó Tanfolyam elvégzését követően még a felszerelésének az évében szerparancsnoki beosztásba került. A BM Tűzoltó Tisztképző Iskola elvégzését követően, 1979. július 01-től a Fővárosi XIII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság Tűzmegelőzési Osztály Szakhatósági Alosztályán előadói beosztásba került. Első tiszti kinevezését 1982. július 01-én kapta. A SZU BM Tűzoltó Mérnökképző Műszaki Főiskola elvégzését követően a Fővárosi IV-XV. kerületi Tűzoltó-parancsnokságon megelőzési előadó, majd a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság Tűzmegelőzési Osztály állományába kerül áthelyezésre, kiemelt főelőadónak. A Magyar Köztársaság Kijevi külképviseletén történő külföldi szolgálata alatt, az 1990. augusztus 01. és 1994. szeptember 06. közötti időszakban a hivatásos tűzoltói jogviszonya szünetelt, majd 1994. szeptember 07-i hatállyal a Komárom-Esztergom Megyei Tűzoltó-parancsnokság Tűzmegelőzési Osztály osztályvezetőjének nevezték ki. A Fővárosi IX. kerületi Tűzoltó-parancsnokság Tűzmegelőzési Osztály állományába kiemelt főelőadónak, 1994. november 01-én került, majd 1995. augusztus 01-én kinevezték a XIII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába tűzmegelőzési osztályvezetőnek, egyben megbízták a kerületparancsnok-helyettesi feladatok ellátásával. A XIII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnokának 2000. augusztus 01-jei hatállyal nevezték ki.

Varga József nyugalmazott tűzoltó alezredes szolgálati ideje alatt mindenkor felelősségteljesen, magas szakmai színvonalon teljesítette a feladatait. Vezetői, irányítói feladatait a készenléti állomány érdekeit és a szolgálatellátást szem előtt tartva végezte. Kiemelkedő kapcsolatteremtő és kapcsolatfenntartó képességgel rendelkezett, munkatársai és beosztottai tisztelték, becsülték.

Kiemelkedő munkája elismeréseként többször részesült fővárosi parancsnoki és országos parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzbiztonságért Érem bronz fokozatának, 1999-ben tűzoltósági tanácsosi címet kapott.

Nyugállományba vonulására 2003. február 04-i hatállyal került sor.

Varga József nyugalmazott tűzoltó alezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére 2021. május 10-én (hétfő) 15.00 órakor kerül sor a Rákospalotai Evangélikus Egyházközség nagytemplomában (Budapest XV. kerület, Régi Fóti út 73.).

Tőkési András nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1961 – 2021)

Tőkési András nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság XIV. és XVI. kerületi Parancsnokság volt beosztott tűzoltója, 2021. március 30-án, életének 60. évében, betegség következtében elhunyt.

Tőkési András nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a Főváros XIV. és XVI. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába 1991. március 01-én szerelt fel, beosztott tűzoltói beosztásba. Tűzoltói pályafutása alatt mindvégig ezen a parancsnokságon teljesített szolgálatot.

Tőkési András nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester elméleti felkészültsége gyakorlati tapasztalattal is párosult. A szolgálati beosztásával járó felelősségét átérezve, kiemelkedő hivatástudattal rendelkezett, feladatait mindig példásan, nagy igyekezettel és szorgalommal végezte. Kiemelkedő szakmai munkáját több elismerés és kitüntetés is fémjelzi. Tűzesetnél végzett kiemelkedő és példa értékű tevékenységének elismeréseként 1993. november 01-jei hatállyal soron kívül törzsőrmesterré, majd 1995. augusztus 01-jei hatállyal kiemelt tűzeset során személyek keresésében és mentésében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként soron kívül főtörzsőrmesterré léptették elő.

Nyugállományba helyezésére 2000. június 30-i hatállyal került sor.

Tőkési András nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésére 2021. április 15-én (csütörtök) 11.00 órakor kerül sor a Jászfényszarui Felső temetőben. 

 

Peller János nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1945 - 2021)

Peller János nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság III. kerületi Parancsnokság volt beosztott tűzoltója, 2021. április 02-án, életének 76. évében elhunyt.

Peller János nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1977. május 01-i hatállyal került felvételre a Főváros III. Kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába őrvezető rendfokozattal, beosztott tűzoltónak.  Az Alapfokú Tűzoltóképző Tanfolyamot 1977-ben végezte el. 1996. október 31-én történt nyugállományba helyezéséig beosztott tűzoltóként teljesített szolgálatot, a III. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományában.

Szolgálati feladatait becsülettel, lelkiismeretesen, elkötelezett hivatástudattal látta el. Munkatársai szorgalmas emberként ismerték, szerették és megbecsülték. Munkáját mindenkor a pontosság, a hivatástudat és a szakma iránti szeretet jellemezte, a tűz- és káreseteknél kiemelkedő tevékenysége példaértékű volt. Kimagasló szolgálatellátásáért több alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Temetésére 2021. április 12-én 15.00 órakor kerül sor a Pilisvörösvári Köztemetőben (2085 Pilisvörösvár, Csobánkai u. 5.).

Peller János nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

 

Csorba László nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1948 - 2021)

Csorba László nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság VIII. kerületi Parancsnokságának volt beosztott tűzoltója 2021. március 28-án, 74. életévében, betegség következtében elhunyt.

Volt kollégánk 1974. december 01-jén szerelt fel a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság VIII. kerületi Parancsnokságának hivatásos állományába, beosztott tűzoltó beosztásba. A beosztásához szükséges szakmai végzettséget jelentő Alapfokú Tűzoltóképző Tanfolyamot 1975-ben végezte el. 

Feladatait példamutató szorgalommal, igyekezettel látta el. A tűz- és káresetek felszámolása során bátran, szakszerűen, a szabályok és utasítások betartásával avatkozott be. Kimagasló felkészültségét és tapasztalatát hasznosítva gyakran segített a fiatal, még kezdő tűzoltók betanításában, akik szívesen fogadták tanácsait. A Tűzoltóságnál eltöltött több mint 20 év alatt mindig hivatástudattal, a legjobb tudása szerint végezte munkáját. Közvetlen természetének köszönhetően vezetői, kollégái kedvelték, felnéztek rá. 

Teljesítményét a vezetői számos alkalommal, jutalom adományozásával ismerték el.

Nyugállományba helyezésére 1997. december 15-én került sor.

Temetése 2021. április 02-án 12 órakor Turán, az Új Köztemetőben kerül megtartásra.

Csorba László nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

 

Lévai Zoltán nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1950 – 2021)

Lévai Zoltán nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság XXII. kerületi Parancsnokság volt különlegesszer-kezelője, 2021. március 27-én, 71. életévében, hosszan tartó betegség következtében elhunyt.

Lévai Zoltán nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1978. június 01-én szerelt fel a XXII. kerületi Parancsnokság állományába beosztott tűzoltónak, őrvezetői rendfokozattal. Az alapfokú tűzoltóképző tanfolyamot 1979-ben végezte el. Szerparancsnoki beosztásba 1981. november 01-jei hatállyal került, majd 1988. június 01-től különlegesszer-kezelő. Szolgálati ideje alatt folyamatosan képezte magát, több szakirányú tanfolyamot is elvégzett.

Szolgálati feladatait mindig a legjobb tudása szerint, a kapott utasításoknak megfelelően, precízen, pontosan látta el. Szolgálaton kívül is mindenkor lehetett rá számítani. Munkatársai rendkívül készséges és segítőkész embernek ismerték, parancsnokai a tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. A szolgálati csoportjának meghatározó tagja volt.

Eredményes munkájának köszönhetően több alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Tűzoltói pályafutása alatt mindvégig a XXII. kerületi Parancsnokság állományában teljesített szolgálatot. Nyugállományba vonulására 1998. november 30-i hatállyal került sor.

Temetése 2021. április 15-én (csütörtök) 14.00 órakor lesz a Martonvásári temetőben (Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky út 12.).

Lévai Zoltán nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Kator László nyugalmazott tűzoltó zászlós (1943 – 2021)

Kator László nyugalmazott tűzoltó zászlós, a Főváros IV. és XV. kerületi Tűzoltóság volt beosztott tűzoltója, 2021. február 26-án, életének 78. évében elhalálozott.

Kator László nyugalmazott tűzoltó zászlós1966. február 16-án szerelt fel a Fővárosi XI. kerületi Tűzrendészeti Parancsnokság állományába, beosztott tűzoltói beosztásba. 1981. április 01-től a V-VI-VII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományában teljesített szolgálatot, majd 1992. március 01-jei hatállyal áthelyezésre került a Főváros IV. és XV. kerületi Tűzoltóság állományába, ahol nyugállományba vonulásáig dolgozott. Közel 30 éves tűzoltói pályafutása alatt mindvégig a Főváros tűzvédelmét szolgálta. 

Kator László nyugalmazott tűzoltó zászlós elméleti felkészültsége gyakorlati tapasztalattal is párosult. A szolgálati beosztásával járó felelősségét átérezve, kiemelkedő hivatástudattal rendelkezett. Feladatait mindig példásan, nagy igyekezettel, szorgalommal végezte. Kiemelkedő szakmai munkáját több elismerés és kitüntetés is fémjelzi. Birtokosa volt a 10, 15, 20, 25 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek, a Tűzbiztonsági Érem bronz fokozatának, valamint számos alkalommal részesült kerületi parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Nyugállományba vonulására 1995. január 31-i hatállyal került sor.

Kator László nyugalmazott tűzoltó zászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésére 2021. március 26-án (pénteken) 12.00 órakor kerül sor az Üllői Katolikus temetőben. 

 

Kota Erzsébet (1954-2021)

Kota Erzsébet, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály munkatársa 2021. március 16-án, életének 67. évében, betegség következtében elhunyt.

Kota Erzsébet 2015. június 14-től dolgozott a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály Vízügyi szakterületén, adminisztrátorként.

Munkáját szorgalmasan, nagy odaadással végezte, munkatársai nagyon kedves embernek ismerték, tisztelték, a munkahelyi közösség megbecsült tagja volt. 

Kota Erzsébet emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésének időpontjáról a később adunk tájékoztatást.

 

Németh János nyugalmazott tűzoltó zászlós (1943-2021)

Németh János nyugalmazott tűzoltó zászlós, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság XI. kerületi Parancsnokságának volt gépjárművezetője, 2021. március 09-én, életének 78. életévében elhunyt.

Németh János nyugalmazott tűzoltó zászlós, 1973. március 01-jén szerelt fel a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság XI. kerületi Parancsnokság állományába, beosztott tűzoltói beosztásba. 1976. szeptember 01-jén gépjárművezetői beosztásba került kinevezésre. 

Németh János nyugalmazott tűzoltó zászlós, szolgálati feladatait fegyelmezetten, a legjobb tudása szerint, a kapott utasításoknak megfelelően látta el. Tűz- és káreseteknél gyors-, határozott, a rá szabott feladatokat mindig pontosan és jól hajtotta végre. 

Eredményes munkájának köszönhetően több alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a 10 és 15 után járó Szolgálati Érdeméremnek, a 20 év után járó Szolgálati Jelnek, a Tűzbiztonságért Érem ezüst fokozatának, valamint 10 év balesetmentes közlekedés után elismerésben is részesült. Tűzeseti beavatkozásban végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként soron kívül zászlóssá került kinevezésre.

Nyugállományba vonulására 1996. november 30-ai hatállyal került sor.

Búcsúztatása 2021. március 18-án (csütörtök) 10:00 órakor lesz a Váli Katolikus temetőben. (Cím: 2473 Vál, Szent István tér 6.)

Németh János nyugalmazott tűzoltó zászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Kovács János nyugalmazott tűzoltó ezredes (1944 - 2021)

Kovács János nyugalmazott tűzoltó ezredes, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság volt tűzoltóparancsnok-helyettese, 2021. március 06-án, életének 77. évében, hosszan tartó súlyos betegség következtében elhunyt.

Kovács János nyugalmazott tűzoltó ezredes 1966. május 01-én került felvételre a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság Műszaki Fejlesztési Osztály állományába előadónak. A Tűzoltó Tiszti Akadémiát 1971-ben végezte el. Az iskola befejezése után a Fővárosi XI. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományában tűzmegelőzési előadóként teljesített szolgálatot. Az NDK Belügyminisztérium Herman Matern Szakiskoláján, tűzvédelmi mérnök szakágazaton 1973. és 1976. között tiszti képzésben vett részt és szerzett felsőfokú végzettséget. A Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Tűzmegelőzési Osztályán főelőadóként 1976. szeptember 9-től dolgozott. A Fővárosi I-II-XII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság parancsnoki beosztását 1976. december 12-től 1995. május 31-ig látta el. A Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság általános parancsnok-helyettesévé, egyúttal ezredessé 1995. június 01-jei hatállyal nevezték ki. A Budapest Főváros Közgyűlés Városrendészeti Bizottsága 1999. december 1-től a parancsnok-helyettesi feladatai ellátása mellett megbízta az új fővárosi parancsnok kinevezéséig, 2000. január 31-ig a fővárosi tűzoltóparancsnoki teendők ellátásával.

Kovács János nyugalmazott tűzoltó ezredes valamennyi beosztásában bizonyította rátermettségét, azokban kimagaslóan helyt állt. Az irányítása alá tartozó állománytól fegyelmezett, pontos munkavégzést követelt, mindezt tette úgy, hogy humánus vezetőnek ismerték, akinek a szakmai tudását, tapasztalatát a beosztottai és az elöljárói egyaránt elismerték. Szolgálati ideje alatt nagy gondot fordított a szakmai, az elméleti és a gyakorlati képzettségének fejlesztésére, ezzel növelve vezető, irányító munkájának színvonalát.

A szolgálat terén végzett munkájának elismeréséül számos alkalommal részesült miniszteri, országos parancsnoki és fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzbiztonságért Érdem Érem arany fokozatának, a Haza Szolgálatáért Érdem Érem ezüst fokozatának, a 10, 15, 20, 25 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek és a 30 év után járó Szolgálati Jelnek. A belügyminiszter 1997-ben aranygyűrű emléktárgyat, 1999-ben tűzoltósági tanácsosi címet adományozott részére. 

Nyugállományba vonulására 2001. július 31-i hatállyal, a hivatásos szolgálat felső korhatárának elérésével került sor.

Kovács János nyugalmazott tűzoltó ezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére 2021. március 26-án (péntek) 12.00 órakor kerül sor a Fiumei úti Sírkertben.

 

Horváth Tibor nyugalmazott tűzoltó zászlós (1946 – 2021)

Horváth Tibor nyugalmazott tűzoltó zászlós, aFővárosi Tűzoltó-parancsnokság Észak-pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság IV. kerületi Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója 2021. február 25-én, életének 74. évében elhalálozott.

Horváth Tibor nyugalmazott tűzoltó zászlós 1976. július 01-jén szerelt fel a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság IV. kerületi Parancsnokság állományába, beosztott tűzoltói beosztásba. Közel 20 éves tűzoltói pályafutása alatt, mindvégig ezen a parancsnokságon teljesített szolgálatot.

Horváth Tibor nyugalmazott tűzoltó zászlós elméleti felkészültsége gyakorlati tapasztalattal is párosult. A szolgálati beosztásával járó felelősségét átérezve kiemelkedő hivatástudattal rendelkezett. Feladatait mindig példásan, nagy igyekezettel, szorgalommal végezte. Kiemelkedő szakmai munkáját több elismerés és kitüntetés is fémjelzi. Birtokosa volt a Szolgálati Érdemérem 10, 15, 20 éves fokozatának, a Tűzbiztonsági Érem bronz fokozatának, valamint számos alkalommal részesült kerületi parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Nyugállományba vonulására 1995. november 30-i hatállyal került sor.

Horváth Tibor nyugalmazott tűzoltó zászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Búcsúztatására 2021. március 19-én (pénteken) 10.00 órakor kerül sor a Kisalagi Katolikus temetőben. 

 

Oláh Lajos nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1953 - 2021)

Oláh Lajos nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Speciális Mentési Parancsnokság volt szerparancsnoka (hajóvezető), 2021. február 21-én, életének 68. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Oláh Lajos nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1982. december 1-én szerelt fel a Nemzeti Szabadkikötő Üzemi Tűzoltóság állományába beosztott tűzoltói beosztásba. Búvárnak 1987. február 01-jei hatállyal nevezték ki. A Fővárosi IV. és XV. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába, fedélzeti matróz beosztásba 1996. január 01-én került áthelyezésre, majd 1997. március 01-től kormányos, 2001. április 01-től szerparancsnok (hajóvezető).

Feladatait mindenkor nagy igyekezettel, elismerésre méltó helytállással és szorgalommal végezte. Műszaki felkészültségével párosuló szakmai tapasztalata a készenléti hajós szolgálat egyik fontos és meghatározó tagjává tette. Nyugodtság és megfontoltság jellemezte, emellett megbízható munkatárs volt, felettesei elismerték és megbecsülték a munkáját.

Kiemelkedő szolgálatteljesítéséért vezetői számos alkalommal részesítették dicséretben és jutalomban.

Nyugállományba vonulására 2003. július 31-ei hatállyal került sor. 

Temetésének időpontjáról a későbbiek során adunk tájékoztatást.

Oláh Lajos nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Hajnal Ferenc (1964 - 2021)

Hajnal Ferenc a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XVII. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság volt hivatásos állományú tagja, 2021. február 09-én, tragikus hirtelenséggel, súlyos betegség következtében, életének 57. évében elhunyt.

Hajnal Ferenc 1998. június 01-jei hatállyal került felvételre a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság XVII. kerületi Parancsnokság állományába beosztott tűzoltó beosztásba. A tűzoltói munka volt az élete, melyet a legjobb tudása szerint mindig becsülettel látott el. A káresemények felszámolása során bátran, hivatástudattal látta el a beosztásával járó feladatkört. A káresetek felszámolásnál kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

Természetes, szívből jövő közvetlensége, segítőkészsége, mindig derűs, vidám életszemlélete miatt kollégái őszintén kedvelték. Szolgálati ideje alatt a közösségért dolgozott, több éves pályafutása alatt tudását és szakmai hozzáértését mindig megosztotta a belépő fiatalokkal. Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás, tapasztalat húzódott.  Munkája alapján számos alkalommal részesült fővárosi parancsnoki és kerületi parancsnoki elismerésekben, munkáját, közösségformáló tevékenységét elöljárói elismerték, számítottak rá. 

Hajnal Ferenc emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére 2021. február 26-án (pénteken) 13 órakor kerül sor a Kókai temetőben (2243 Kóka, Temető utca).

 

Farkas Péter nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1948 - 2021)

Farkas Péter nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság IX. kerületi Parancsnokságának volt beosztott tűzoltója, 2021. február 09-én, 73. életévében betegség következtében elhunyt.

Tűzoltói pályafutását 1978. május 01-jén kezdte meg a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság hivatásos állományában. Szolgálati ideje alatt mindvégig beosztott tűzoltó munkakörben, ugyanazon szolgálati helyen tevékenykedett. Munkáját hivatásának tekintette, melyet mindig példamutató szorgalommal végzett. A beavatkozások során kimagasló hozzáértéssel, bátran, szakszerűen látta el feladatait. Az újonnan felszerelt kollégák betanításában, a közösségbe történő beilleszkedésének segítésében fontos szerepet vállalt, mely tevékenységet szívesen végezte. Feladatait mindenkor körültekintően, a kiadott parancsoknak megfelelően látta el. Nagy gondot fordított elméleti felkészültségének növelésére és törekedett minél több gyakorlati tapasztalatra szert tenni.

Munkáját a vezetői számos alkalommal – a szóbeli dicséretek mellett - jutalom adományozásával is elismerték.

Nyugállományba helyezésére 1996. november 30-án került sor.

Temetése 2021. február 23-án 14 óra 30 perckor lesz a Fülöpszállási Temetőben.

Farkas Péter nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

 

Répássi Zoltán nyugalmazott tűzoltó ezredes (1942 - 2021) 

Répássi Zoltán nyugalmazott tűzoltó ezredes, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság X. kerületi Parancsnokság volt tűzoltóparancsnoka, 2021. február 05-én, 79. életévében, hosszan tartó betegség következtében elhunyt.

Répássi Zoltán ny. tűzoltó ezredes 1970. december 01-én került kinevezésre a Szerencsi Tűzoltó-parancsnokság hivatásos állományába, tűzvédelmi előadónak. A BM Tűzoltó Tisztképző Iskolát 1973-ban végezte el. 1978-ban tűzoltó és tűzbiztonsági mérnöki végzettséget szerzett a Szovjetunióban. A Sátoraljaújhelyi Tűzoltó-parancsnokság parancsnok-helyettesének 1978. november 01-jei hatállyal nevezték ki, 1983. szeptember 01-től ugyanott parancsnok. A BM TOP Tűzoltási és Szolgálati Osztály Tűzoltó Alosztály állományába, alosztályvezetői beosztásba 1988. január 01-jei hatállyal került. 1989. szeptember 01-től a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság XI. kerületi Tűzoltó-arancsnokság parancsnok-helyettese, 1995. július 01-től az FTP Tűzmegelőzési Szolgálat Létesítésbiztonsági Osztály osztályvezetője. A X. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába kerületi parancsnoknak, egyben tűzoltó ezredessé 1996. október 01-jei hatállyal nevezték ki. 

Szakmai tevékenységére mindenkor a fegyelmezett és pontos feladat végrehajtás volt jellemző. Beosztott előadóként is nagy gondot fordított az elméleti és a gyakorlati képzettségének fejlesztésére, melyet vezetői beosztásaiban is megfelelően hasznosított. Parancsnoki feladatait határozottan és következetesen végezte. Beosztottairól való gondoskodása példamutató volt. Szolgálati feladatait kiemelkedő igyekezettel és magas-szintű hivatástudattal végezte, mellyel elöljárói és beosztottai elismerését, megbecsülését egyaránt kivívta. Nyugállományba vonulására 1999. március 31-i hatállyal került sor.

Kiemelkedő munkája elismeréseként többször részesült fővárosi parancsnoki és országos parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzbiztonságért Érem ezüst és arany fokozatának, 1996-ban tűzoltósági főtanácsosi címet kapott.

Répássi Zoltán nyugalmazott tűzoltó ezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére 2021. március 02-án (kedden) 11:45 órakor kerül sor az Új Köztemetőben (1108 Bp. Kozma u. 8-10.).

Emlékét kegyelettel megőrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

 

Janek Győző nyugalmazott tűzoltó törzszászlós (1944 - 2021)

Janek Győző nyugalmazott tűzoltó törzszászlós, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Hírközpontjának volt hírközpontvezető-helyettese, 2021. január 18-án, életének 77. évében elhunyt.

Janek Győző nyugalmazott tűzoltó törzszászlós 1972. május 01-i hatállyal került felvételre a Fővárosi XI. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába, vonulós tűzoltói beosztásba. Tűz- és káreseteknél eredményesen és jól dolgozott. A Hírközpontba 1975-ben került híradósnak. Elvégezte a szükséges tanfolyamokat, rövid idő alatt megszerezte a szükséges gyakorlati tapasztalatot is, kitűnően hasznosítva a többéves vonulós szolgálata során megszerzett tudását. Munkáját precízen és lelkiismeretesen látta el, az ügyfelekkel rendkívül udvarias, a forgalmazása példamutató volt. Szakmai felkészültsége és rátermettsége alapján 1985-ben részlegvezetőnek került kinevezésre, 1991-től nyugállományba vonulásáig hírközpontvezető-helyettes.

Janek Győző nyugalmazott tűzoltó törzszászlós 23 év tűzoltói szolgálata alatt példamutató tevékenységet fejtett ki a Főváros tűzvédelme érdekében. Kiemelkedő hivatástudattal rendelkezett, munkatársai, parancsnokai tisztelték, az évtizedek alatt megszerzett tudását megbecsülték. 

Példaértékű teljesítménye elismeréseként számos alkalommal részesült fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzbiztonsági Érem ezüst és arany fokozatának és a 10, 15, 20 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek.

Nyugállományba vonulására 1995. június 30-i hatállyal került sor.

Janek Győző nyugalmazott tűzoltó törzszászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére 2021. február 12-én (péntek) 12.00 órakor kerül sor a Budafoki temetőben (Budapest, XXII. kerület, Temető u. 12.).

 

Beke Zoltán nyugalmazott tűzoltó alezredes (1947 - 2021)

Beke Zoltán nyugalmazott tűzoltó alezredes a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság IX. kerületi Parancsnokságának volt szolgálatparancsnoka 2021. január 06-án, életének 74. évében, hosszan tartó betegség következtében elhunyt.

Volt kollégánk 1972. augusztus 01-jei hatállyal került felvételre a Fővárosi IX. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába. Beosztott tűzoltóként kezdte szolgálatát őrvezetői rendfokozatban, majd a tiszthelyettes képző iskola sikeres elvégzését követően 1976. november 01-től szerparancsnok-helyettesi, 1979. június 01-től szerparancsnoki, 1979. október 01-től pedig szolgálatparancsnoki beosztást látott el. Felsőfokú szakmai végzettségét 1987. júniusában a BM Tűzoltó Kiképző Központ levelező tisztképző iskola, tűzoltási és kárelhárítási szakán szerezte meg. Több mint 30 éves vonulós tűzoltói pályafutása alatt a rendszeresített rendfokozatok mindegyikében szolgált és tette ezt mindvégig a IX. kerületi Tűzoltó-parancsnokságon.

Nagy szakmai tapasztalatának köszönhetően az irányítása alá tartozó állomány tisztelte, példaképének tekintette. Közvetlen, vidám természete miatt könnyen elfogadtatta magát környezetével. Következetes, határozott vezető volt, kollégái, beosztottai nemcsak a munkavégzés során, hanem a magánéletben is számíthattak rá, segítőkész embernek ismerték. Feladatait mindenkor példásan, fegyelmezetten látta el. A káresetek felszámolása során szakszerűen, körültekintően, az előírásoknak megfelelően vezette a beavatkozó egységet. Kiváló problémamegoldó képességét és szakmai ismereteit felhasználva sikeresen irányította beosztottjait, ugyanakkor megmaradt humánus és önzetlen kollégának.  

Számos, nagy jelentőségű káresemény felszámolásában vett részt. Kimagasló szakmai tudására és felkészültségére tekintettel több alkalommal teljesített szolgálatot a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Tűzoltási Csoportjánál is.

Szakmai teljesítményével és emberséges magatartásával a parancsnokai elismerését is kivívta, melyet dicséretek, jutalmak és soron kívüli előléptetések bizonyítanak. 

Nyugállományba helyezésére több mint 30 év tényleges szolgálat után 2002. december 15-ei hatállyal került sor.

Halála mélyen megrázta családját, volt kollégáit, barátait, ismerőseit.

Temetésére 2021. január 30-án 13.00 órakor a Boldogkőváraljai Köztemetőben kerül sor.

Beke Zoltán nyugalmazott tűzoltó alezredes emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

Beke Zoltán nyugalmazott tűzoltó alezredest a katasztrófavédelem a saját halottjának nyilvánította

 

Varga György nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1967 - 2021)

Varga György nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Észak-budai Tűzőrség, Mentési Parancsnokság, Óbudai Tűzőrség volt beosztott tűzoltója 2021. január 4-én, életének 54. életévében elhunyt.

Varga György nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1996. április 01. és 2007. november 23. közötti időszakban teljesített hivatásos tűzoltói szolgálatot a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság állományában.

Tűzoltói szolgálatát az Óbudai Tűzőrség állományában látta el, beosztott tűzoltói munkakörben.

A tűzoltói szolgálatát elhivatottan, legjobb tudása szerint, kiemelkedő hivatástudattal teljesítette. Kollégái, vezetői elismerték szakmai munkáját, szolgálati csoportjának meghatározó tagja volt. Káreseteknél a ráháruló feladatokat kiválóan megoldotta, szakmai tudását eredményesen és szakszerűen alkalmazta. Magatartása, viselkedése maximálisan a rendvédelmi szervezeti kultúrához illeszkedő volt. Elöljáróit és munkatársait tisztelte. Kiemelkedő szolgálatteljesítését vezetői elismerték, szolgálati ideje alatt több alkalommal részesült dicséret és jutalom elismerésben.

Nyugállományba helyezésére 2007. november 23. hatállyal került sor.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap