Elhunyt bajtársaink 2020

Stipka István nyugalmazott tűzoltó törzszászlós (1943 – 2020)

Stipka István nyugalmazott tűzoltó törzszászlósa Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, Észak-pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság XIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság szolgálatparancsnoka 2020. december 11-én, életének 78. évében elhalálozott.

Stipka István nyugalmazott tűzoltó törzszászlós 1970. február 01-jén szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XIII. kerületi Parancsnokság állományába, beosztott tűzoltói beosztásba. Szerparancsnoki beosztásba 1979. június 01-én, szolgálatparancsnoknak 
1987. február 01-én nevezték ki. Közel 22 éves tűzoltói pályafutása alatt mindvégig a XIII. kerületi Parancsnokságon teljesített szolgálatot.

Stipka István nyugalmazott tűzoltó törzszászlóselméleti felkészültsége gyakorlati tapasztalattal is párosult. A szolgálati beosztásával járó felelősségét átérezve, kiemelkedő hivatástudattal rendelkezett. Feladatait mindig példásan, nagy igyekezettel, szorgalommal végezte. Kiemelkedő szakmai munkáját több elismerés és kitüntetés is fémjelzi. Birtokosa volt a Szolgálati Érdemérem 10, 15, 20 éves fokozatának, a 20 év után járó Szolgálati Jelnek, a Tűzbiztonsági Érem ezüst és arany fokozatának, valamint számos alkalommal részesült kerületi és fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Nyugállományba vonulására 1991. november 30-i hatállyal került sor.

Stipka István nyugalmazott tűzoltó törzszászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésére 2020. december 17-én (csütörtökön) 14.00 órakor kerül sor a Vácrátóti Katolikus temetőben. 

 

Galambos Tibor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1939 - 2020)

Galambos Tibor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XXII. kerületi Tűzoltóparancsnokságának volt beosztott tűzoltója, 2020. december 04-én, életének 82. életévében hosszantartó súlyos betegség következtében elhunyt. 

Galambos Tibor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, 1973. november 01-jén szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, XXII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, beosztott tűzoltó beosztásba. 1978. szeptember 25-ei hatállyal fűtői- és beosztott tűzoltói feladatokat látott el a parancsnokságon. 1990. november 30-tól ismét beosztott tűzoltó. 

A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XXII. kerületi Parancsnokság állományából történő nyugállományba vonulására 1990. november 30-án került sor. 

Galambos Tibor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, szolgálati feladatait a legjobb tudása szerint, a kapott utasításoknak megfelelően látta el. Tűz- és káresetek során szakmai tapasztalatait kiválóan alkalmazta, az átlagnál nagyobb fizikai igénybevételt kívánó feladatok teljesítését is kiválóan bírta. Közvetlen elöljáróival szemben tisztelettudóan viselkedett, munkáját hivatástudattal végezte. Eredményes munkájának köszönhetően több alkalommal részesült parancsnoki jutalomban, ezen kívül Tűzbiztonsági érem bronz, valamint 10, 15, majd 20 év után járó szolgálati érdemérem elismerésben részesült.

Búcsúztatására 2020. december 17-én (csütörtök) 14:00 órakor kerül sor a Martonvásári temetőben (2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky út 1.).

Galambos Tibor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Kuti György nyugalmazott tűzoltó zászlós (1946 - 2020)

Kuti György nyugalmazott tűzoltó zászlós, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Gazdasági Szolgálat volt előadója, 2020. december 3-án, életének 75. évében, betegség következtében elhunyt.

Kuti György 1971. február 01-i hatállyal került felvételre a Budapesti Tűzoltóparancsnokság Építési és Karbantartási Alosztályának állományába, általános lakatos szakmunkás munkakörbe. Feladatait mindenkor megfelelő gondossággal és nagy szakértelemmel látta el. Később hivatásos állományba került, zászlósként előadói beosztásba. Közvetlen kollégái szerint őszinte, segítőkész ember volt, munkáját nagy odaadással végezte, munkatársai szorgalmas embernek ismerték, tisztelték, becsülték. Több mint 25 évet dolgozott a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságon. Kiemelkedő munkája elismeréseként ezen időszak alatt számos alkalommal részesült fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzbiztonsági érem ezüst és bronz fokozatának. 

Nyugállományba vonulására 1995. június 30-i hatállyal került sor.

Kuti György nyugalmazott tűzoltó zászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Búcsúztatására 2021. január 15-én (péntek) 11.15 órakor kerül sor a Rákospalotai temetőben (Budapest, XV. kerület, Szentmihályi út 111.).

Kuti Györgyné (1953 - 2020)

Kuti Györgyné nyugállományú közalkalmazott, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Technikai és Anyagi Főosztály volt takarítója, 2020. december 2-án, életének 68. évében, betegség következtében elhunyt.

Kuti Györgyné 1991. október 01-i hatállyal nyert felvételt az Fővárosi Tűzoltóparancsnokság állományába. Feladatait kiemelkedő színvonalon látta el, munkatársai, vezetői szorgalmas, megbízható embernek ismerték, megbecsülték. Több mint 20 évet dolgozott a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságon. Kiemelkedő munkája elismeréseként ezen időszak alatt számos alkalommal részesült fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban. A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság közösségének megbecsült tagja volt. 

Nyugállományba vonulására 2011. március 01-jei hatállyal került sor.

Kuti Györgyné nyugállományú közalkalmazott emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Búcsúztatására 2021. január 15-én (péntek) 11.15 órakor kerül sor a Rákospalotai temetőben (Budapest, XV. kerület, Szentmihályi út 111.).

 

Bukri László nyugalmazott tűzoltó törzsőrmester (1958 – 2020)

Bukri László nyugalmazott tűzoltó törzsőrmester a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság IX. és X. kerületi Parancsnokság Ferencvárosi Tűzőrség volt beosztott tűzoltója, életének 63. életévében, 2020. november 27-én, tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Bukri László nyugalmazott tűzoltó törzsőrmester 1983. január 01-jei hatállyal szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományába, beosztott tűzoltói beosztásba. 

Munkatársai önzetlen, segítőkész embernek ismerték, az évtizedek alatt megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Gyakorlatoknál, káreseteknél munkájára lehetett számítani. A káresemények felszámolása során bátran és szakszerűen látta el a beosztásával járó feladatait. Rendszeresen az egyes fecskendőn látott el szolgálatot. Önfeláldozó, bajtársias kolléga volt, aki a legnehezebb feladatok elől sem hátrált meg. Több alkalommal részesült különböző szintű elismerésben. Parancsnokait és munkatársait a feladatok elvégzésében mindig segítette. 

Hivatásos pályafutását a felszerelésétől a nyugállományba helyezéséig ugyanazon a szolgálati helyen teljesítette. Nyugállományba vonulására 21 év szolgálati viszony után 2004. szeptember 06-ai hatállyal került sor. 

Halála váratlanul érte nemcsak a családját, hanem a barátokat, régi kollégákat is.

Temetésére 2020. december 09-én (szerdán) 13.00 órakor kerül sor a Szigetszentmártoni Temetőben.

Bukri László nyugalmazott tűzoltó törzsőrmester emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

Zopcsák Ferenc nyugalmazott pv. alezredes (1961-2020)

Zopcsák Ferenc nyugalmazott pv. alezredes, a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, Veszélyhelyzet Kezelési Osztály, Híradó-informatikai Csoport volt csoportvezetője, 2020. október 14-én, életének 60. évében, türelemmel viselt, hosszan tartó betegség következtében elhunyt. Zopcsák Ferenc nyugalmazott pv. alezredes 1990. december 1-jei hatállyal került áthelyezésre a Magyar Honvédség állományából a Fővárosi Polgári Védelmi Parancsnokság hadműveleti Osztály előadói beosztásába. A III. kerületi Polgári Védelmi Parancsnokság főelőadójának 1996. február 1-én nevezték ki, 2000. július 1-től a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság Szervezési és Alkalmazási Osztály Alkalmazási Csoportjának kiemelt főelőadója, 2007. július 1-től nyugállományba vonulásáig a Műszaki Osztály Híradó-informatikai Csoport, névváltozást követően a Veszélyhelyzet Kezelési Osztály, Híradó-informatikai Csoport csoportvezetője. Zopcsák Ferenc nyugalmazott pv. alezredes szakmai tevékenységét mindenkor megbízhatóan, magas színvonalon végezte. Vezetőként, kiváló problémamegoldó képességét és szakmai ismereteit felhasználva sikeresen irányította Híradó-informatikai Csoport munkáját. Kollégái, beosztottai nemcsak a munkavégzés során, hanem a magánéletben is számíthattak rá. Munkatársai önzetlen, humánus embernek ismerték. A polgári védelmet hivatásának tekintő fegyelmezett hivatásos tiszt volt. Nyugállományba vonulására 2010. december 30-án került sor.

Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült fővárosi és országos szintű elismerésekben, illetve  főpolgármesteri és miniszteri jutalomban.

Temetésére 2020. november 18-án (szerda) 14.15 órakor kerül sor a Megyeri temetőben (Budapest IV. kerület, Megyeri út 49.).

Zopcsák Ferenc nyugalmazott pv. alezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Holecz István nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester (1961-2020)

Holecz István nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság, Dél-pesti Tűzoltási, Mentési Parancsnokság Rákoskeresztúri Tűzőrség volt beosztott tűzoltója 2020. október 13-án, életének 60. évében elhunyt. Holecz István nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester 1989. december 01-jei hatállyal került felvételre a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság XVII. kerületi Parancsnokság állományába beosztott tűzoltói beosztásba. A káresemények felszámolása során bátran, kiemelkedő hivatástudattal látta el a beosztásával járó feladatkört. Szolgálati feladatait lelkiismeretesen, a legnagyobb alapossággal végezte. Példamutató munkájával, szorgalmával, segítőkész hozzáállásával, sokak tiszteletét, barátságát vívta ki. Szolgálati ideje alatt a közösségért dolgozott, tűzoltói pályafutása alatt tudását és szakmai hozzáértését mindig megosztotta a belépő fiatalokkal. Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás, tapasztalat húzódott. Teljesítményét számos alkalommal ismerték el dicséretekkel és jutalmakkal. Nyugállományba vonulására a 2007. március 31-ei hatállyal került sor. 

Temetésére 2020. október 22-én (csütörtökön) 15.00 órakor kerül sor a Sülysápi, Tápiósápi temetőben (2242 Sülysáp, Tápiósáp, Templom utca). 

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Boros László nyugalmazott tűzoltó törzszászlós (1958 – 2020)

Boros László nyugalmazott tűzoltó törzszászlós a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság IX. és X. kerületi Parancsnokság Ferencvárosi Tűzőrség beosztott tűzoltója, életének 63. életévében, 2020. október 04-én, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Boros László nyugalmazott tűzoltó törzszászlós 1983. március 01-jén szerelt fel a Főváros IX. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába, beosztott tűzoltói beosztásba. Kiemelt gondot fordított elméleti felkészültségének növelésére és törekedett minél több gyakorlati tapasztalatra szert tenni. Példamutató munkája, magatartása, elméleti és szakmai tudása alapján folyamatosan az I-es fecskendőn látott el 1-es beosztást. Szakmai tapasztalatai alapján szolgálatparancsnok-helyettesi feladatokkal is megbízták. A káresemények felszámolása során bátran és szakszerűen látta el a beosztásával járó feladatait. Munkatársai önzetlen, segítőkész embernek ismerték. Az újonnan felszerelt kollégái betanításában kiemelkedő szerepet vállalt, fontosnak tartotta, hogy átadja az ifjúságnak mindazt a tudás, ismeretet és tapasztalatot, amit az évek során megtanult, elsajátított. Önfeláldozó, bajtársias kolléga volt, aki a legnehezebb feladatok elől sem hátrált meg. Hivatásos pályafutását a felszerelésétől a nyugállományba helyezéséig ugyanazon a szolgálati helyen teljesítette. Nyugállományba helyezésére 2006. március 31-ei hatállyal került sor.  Szakmai tevékenységének elismeréseként számos alkalommal részesült jutalmazásban, soron kívüli előléptetésben, hősies helytállására tekintettel a belügyminiszter 1998-ban „Bátorság Érdemjelet” adományozott részére. Halála váratlanul érte nemcsak a családját, hanem a barátokat, régi kollégákat is. Temetésére 2020. október 13-án 15.00 órakor a Ráckevei Református Temetőben kerül sor. Boros László nyugalmazott tűzoltó törzszászlós emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi. 

Mészáros Béla nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1946 – 2020)

Mészáros Béla nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság XI. kerületi Parancsnokságának volt különlegesszer-kezelője, 2020. szeptember 20-án, életének 75. életévében, súlyos betegség következtében elhunyt. 

Mészáros Béla nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, 1967. július 01-jén szerelt fel a BM Komáromi Járási és Városi Tűzrendészeti Parancsnokság állományába. 1988. március 01-jén kérelmére áthelyezésre került a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság, XI. kerületi Parancsnokságának állományába beosztott tűzoltó beosztásba. 1988. március 16-tól gépjárművezetői beosztásba került kinevezésre. 1989. március 01-től megbízott különlegesszer-kezelő, 1990. március 01-től kinevezett különlegesszer-kezelő és gépjárművezető beosztásba került. 

A Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság XI. kerületi Parancsnokság állományából történő nyugállományba helyezésére 1994. június 30-án került sor. 

Mészáros Béla nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, szolgálati feladatait a legjobb tudása szerint, a kapott utasításoknak megfelelően látta el. Káreseteknél példamutatóan teljesítette a számára meghatározott feladatokat. Műszaki érzéke kiemelkedő volt. Eredményes munkájának köszönhetően öt alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban. ezen kívül 10, 15, majd 20 év után járó szolgálati érdemérem elismerésben részesült.

Búcsúztatására 2020. szeptember 30-án (szerda) 11.00 órakor kerül sor a Szigetvári Turbéki Temetőben (67-es számú főút mellett).

Mészáros Béla nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Vadász Ferenc nyugalmazott tűzoltó alezredes (1943-2020)

Vadász Ferenc nyugalmazott tűzoltó alezredes a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság IV. és XV. kerületi Parancsnokság tűzmegelőzési kiemelt főelőadója 2020. augusztus 20-án, életének 77. évében, hosszantartó betegség következtében elhunyt.

Vadász Ferenc nyugalmazott tűzoltó alezredes, 1975. március 1-jén szerelt fel a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság III. kerületi Parancsnokság állományába, beosztott tűzoltói beosztásba. A BM Tűzoltó Tisztképző Iskolát 1978-ban végezte el. A IV. és XV. kerületi Parancsnokság állományába tűzmegelőzési előadói beosztásba 1978. július 1-jei hatállyal került áthelyezésre. Főelőadói beosztásba 1979. október 1-én, kiemelt főelőadónak 1992. március 01-én nevezték ki. A Kossuth Lajos Katonai Főiskola pedagógiai szakán 1986-ban diplomázott.

Vadász Ferenc nyugalmazott tűzoltó alezredes elméleti felkészültsége gyakorlati tapasztalattal is párosult. A szolgálati beosztásával járó felelősségét átérezve, kiemelkedő hivatástudattal rendelkezett. Feladatait mindig példásan, nagy igyekezettel, szorgalommal végezte.

Kiemelkedő szakmai munkáját több elismerés és kitüntetés is fémjelzi. Birtokosa volt a Szolgálati Érdemérem 10, 15 éves fokozatának, a 20 év után járó Szolgálati Jelnek, a Tűzbiztonsági Érem ezüst és arany fokozatának, valamint a Haza Szolgálatáért Érdem Érem ezüst fokozatának, továbbá számos alkalommal részesült kerületi, fővárosi, és országos parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Nyugállományba vonulására 1997. november 30-i hatállyal került sor.

Vadász Ferenc nyugalmazott tűzoltó alezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Búcsúztatására 2020. szeptember 4-én (péntek) 11.00 órakor kerül sor a Budakalászi Református templomban (Budakalász, Kereszt utca 7.

Ványai László nyugalmazott tűzoltó százados (1960 – 2020)

Ványai László nyugalmazott tűzoltó százados, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság XI. kerületi Parancsnokságának volt kiemelt főelőadója, 2020. május 27-én, életének 60. életévében hosszantartó betegség következtében elhunyt. 

Ványai László nyugalmazott tűzoltó százados, 1985. november 01-jén szerelt fel a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság, XI. kerületi Parancsnokság állományába, tűzoltó őrmesterként beosztott tűzoltói beosztásba. 1986. szeptember 01-től a parancsnokság technikai, anyagi, pénzügyi előadója. 1992. március 01-től 1997. december 31-ig gazdasági előadói beosztást, majd 1998. január 01-től kiemelt főelőadó beosztást látott el. Nyugállományba helyezésére 2006. október 15-ei hatállyal került sor.

Ványai László nyugalmazott tűzoltó százados szakmai tapasztalata, jártassága, hivatás- és felelősségtudata, kiemelkedő szintű volt. Elöljárói, számára bizalmat szavazva többször is magasabb beosztásba helyezték. A munkaköréből adódó feladatait átlag feletti szinten látta el. Szakmai munkáját a pontosság, megbízhatóság és munkaszeretet jellemezte. Alapos elméleti felkészültsége mellett kiváló problémamegoldó képességgel rendelkezett. Munkáját példaértékű odaadással végezte.

Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült vezetői dicséret és jutalom elismerésben és birtokosa volt a Tűzbiztonsági Érdemérem Bronz fokozatának. 

Búcsúztatására szűk családi körben kerül sor.

Ványai László nyugalmazott tűzoltó százados emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Dr.  Katona Julianna osztályvezető főorvos (1965 - 2020)

Dr. Katona Julianna, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Humán Szolgálat, Területi Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központ, Egészségügyi Osztály osztályvezetője (főorvos), 2020. június 18-án, életének 55. évében, hosszantartó, súlyos betegség következtében elhunyt.

Dr. Katona Julianna az orvosi diplomáját 1991-ben szerezte a Debreceni Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán, 1997-ben háziorvostan szakvizsgát, 2011-ben egészségbiztosítási szakvizsgát tett. A közigazgatási alapvizsgát 2005-ben, a közigazgatási szakvizsgát 2007-ben teljesítette.

Az egyetem elvégzését követően 2004-ig felnőtt háziorvosként dolgozott Nyíregyházán, ezt követően az Országos Orvosszakértői Intézet, Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet, majd Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal orvosszakértője, főorvosa volt.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába 2017. szeptember 01-én került felvételre osztályvezető főorvosnak. Magas szintű tudását folyamatosan fejlesztve, háziorvosként és orvosszakértőként megszerzett tapasztalatait felhasználva, kiemelkedő munkát végzett a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állományának egészségügyi ellátása érdekében. Munkatársai a szakmai tudása mellett kiváló emberi tulajdonságai miatt is tisztelték, szerették és megbecsüléssel vették körül. Lelkiismeretesen látta el a feladatait, vezetői feltétel nélkül megbíztak benne, szakmai tanácsait, javaslatait és észrevételeit elfogadták. Betegei bizalommal fordulhattak hozzá, megnyugtató szakértelme sokak gyógyulását segítette elő.

Dr. Katona Julianna emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Dr. Katona Julianna osztályvezető főorvost a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a saját halottjának nyilvánította.

Búcsúztatására 2020. július 02-án (csütörtök) 10.00 órakor kerül sor a Fiumei úti sírkert ravatalozójában.

A család kérése, hogy a gyászolók kegyeletüket legfeljebb egy szál virág elhelyezésével fejezzék ki.

 

Vígh Vilmos nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1955- 2020)

Vigh Vilmos nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség, XVII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság volt gépjárművezetője 2020. május 11-én életének 65. évében elhunyt.

Vígh Vilmos nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester 1992. április 01-jei hatállyal került felvételre a Fővárosi XVII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába beosztott tűzoltói beosztásba. Gépjárművezetői kinevezését 1992. augusztus 01-én kapta.

Munkáját nagyon szerette, azt legjobb tudása szerint mindenkor becsülettel, elkötelezett hivatástudattal és nagy hozzáértéssel látta el. Szakmai ismeretei kiemelkedőek voltak, káreseteknél megbízható, pontos munkát végzett. Aktívan közreműködött a fiatal kollégák és az új felszerelők beilleszkedésében és felkészítésében, a szakmai jártasságuk fejlesztésében.

Tűzoltói pályafutása alatt teljesítményét számos alkalommal ismerték el dicséretekkel és jutalmakkal. 

Nyugállományba vonulására a 2005. november 30-ai hatállyal került sor. 

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésének időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást. 

Kasza Attila nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1968 – 2020)

Kasza Attila nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság, Közép-pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság Belvárosi Tűzőrségének volt gépjárművezetője, 2020. május 06-án, 53. életévében tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Volt munkatársunk 1990. július 01-jén szerelt fel a Főváros V-VI-VII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába, beosztott tűzoltó beosztásba. A szükséges végzettségek megszerzését követően, 1992. március 01-jei hatállyal került kinevezésre gépjárművezetőnek. Hivatásos pályafutását a felszerelésétől a nyugállományba helyezéséig ugyanazon a szolgálati helyen teljesítette.

Munkáját lelkiismeretesen, igyekezettel végezte. Nagy gondot fordított elméleti felkészültségének növelésére és törekedett minél több gyakorlati tapasztalatra szert tenni. A káresemények felszámolása során bátran, hivatástudattal látta el a beosztásával járó feladatkört. Kitűnő helyismerettel és tájékozódó képességgel rendelkezett, amit szaktudásával kiválóan egyesített. Sokrétű ismereteit szívesen megosztotta kollégáival, önzetlenül segített másokon. Az újonnan felszerelt társai betanításában kiemelkedő szerepet vállalt, fontosnak tartotta, hogy átadja az ifjúságnak mindazt a tudás, ismeretet és tapasztalatot, amit az évek során megtanult, elsajátított. Önfeláldozó, bajtársias kolléga volt, aki a legnehezebb feladatok elől sem hátrált meg. 

Bármennyire is szerette munkáját, az állandó terhelés megviselte egészségét. Nyugállományba helyezésére 2008. szeptember 15-ei hatállyal került sor. 

Szakmai tevékenységének elismeréseként számos alkalommal részesült jutalmazásban, soron kívüli előléptetésben. 

Halála váratlanul érte nemcsak a családját, hanem a barátokat, régi kollégákat is.

Temetésére 2020. május 13-án 14.00 órakor Tápiószelén, a Györgyei úti temetőben kerül sor.

Kasza Attila nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

 

Illés János nyugalmazott tűzoltó százados (1956 - 2020)

Illés János nyugalmazott tűzoltó százados, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Budai Tűzmegelőzési Régió volt kiemelt főelőadója 2020. március 05-én, életének 64. évében, betegség következtében, tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Illés János nyugalmazott tűzoltó százados 1981. szeptember 01-én került felvételre a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság XXII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába beosztott tűzoltónak. Tűzmegelőzési szakterületre, előadói beosztásba 1982. február 01-én került kinevezésre. A XI. kerületi Tűzoltó-parancsnokságra 1989. május 16-én került sporttiszti beosztásba, 1991. január 01-től megelőzési előadó, 2001. szeptember 01-től főelőadó, majd 2002. november 01-től kiemelt főelőadó. 

Illés János nyugalmazott tűzoltó százados valamennyi beosztásában bizonyította rátermettségét, alkalmasságát. Munkatársai, vezetői szorgalmas, lelkiismeretes embernek ismerték, vidám természete miatt a kollégái kedvelték, szakmai teljesítményével és emberséges magatartásával tiszteletet vívott ki magának a környezetében.

Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban, birtokosa volt a Tűzbiztonsági Érem bronz fokozatának. 

Illés János nyugalmazott tűzoltó százados emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére 2020. március 31-én 12.00 órakor kerül sor a Budafoki temetőben (Budapest, XXII. kerület Temető u. 12.).

 

Csontos Ferenc nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1947 - 2020)

Csontos Ferenc nyugalmazott tűzoltó zászlós, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság XVII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság volt gépjárművezetője, 2020. január 22-én, életének 73. évében, hosszantartó súlyos betegség következtében elhunyt.

Csontos Ferenc nyugalmazott tűzoltó zászlós 1975. június 01-én szerelt fel a Főváros XVII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományába beosztott tűzoltónak, gépjárművezetői beosztásba 1979. november 01-én került. Szolgálati feladatait mindig a legjobb tudása szerint, a kapott utasításoknak megfelelően látta el. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, a tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Az újonnan felszerelt kollégák beilleszkedésében rendszeresen jelentős szerepet vállalt, segítőkészsége sok egyéb mellett ebben is megnyilvánult. Felelősségérzete, hivatástudata átlag feletti volt. Szolgálati ideje alatt mindvégig hűséges maradt a XVII. kerületi Tűzoltó-parancsnoksághoz, ahol a közösség egyik meghatározó alakjává vált.

Eredményes munkájának köszönhetően több alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban, 1984-ben megkapta a Tűzbiztonsági Érem bronz fokozatát.

A Fővárosi XVII. Kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományából történő nyugállományba helyezésére 1993. április 30-ei hatállyal került sor, melynek alkalmából tűzoltó zászlóssá került kinevezésre.

Csontos Ferenc nyugalmazott tűzoltó zászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Tyukodi Lajos nyugalmazott tűzoltó zászlós (1939-2020)

Tyukodi Lajos nyugalmazott tűzoltó zászlós Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság, Észak-pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság IV. és XV. kerületi Tűzoltó-parancsnokság volt gépjárművezetője 2020. január 16-án, életének 81. életévében elhunyt.

Tyukodi Lajos nyugalmazott tűzoltó zászlós 1963. március 10. és 1999. november 30-a közötti időszakban teljesített hivatásos tűzoltói szolgálatot a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság állományában.

Tűzoltói szolgálatát a IV. és XV. kerületi Parancsnokság állományában látta el, beosztott tűzoltói később gépjárművezetői munkakörökben.

Munkáját, szolgálati feladatait mindenkor kiemelkedő szinten végezte, több szakterületen dolgozott, többször helyettesített más beosztásokban, Szolgálati évei alatt megszerzett tapasztalatával, kiemelkedő szorgalommal segítette a kollégák beilleszkedését, nagyban hozzájárulva a szakmai fejlődésükhöz. Szolgálaton kívül is mindenkor lehetett rá számítani. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, az évtizedek alatt megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült kerületparancsnoki elismerésekben megkapta a Tűzbiztonsági Érdemérem bronz és ezüst fokozatát valamint, a Szolgálati Érdemérmet.

Nyugállományba helyezésére 1999. november 30-i hatállyal került sor.

Nevezett végső búcsúztatása 2020. január 30-án (csütörtök) 12 órakor lesz Vác alsóvárosi temetőjében.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Kiss Rezsőné nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester (1939 – 2019)

Kiss Rezsőné nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Gazdasági Osztály volt főpénztárosa 2019. december 18-án, hosszantartó súlyos betegség következtében, életének 81. évében elhunyt.

Kiss Rezsőné nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester 1971. június 01-jei hatállyal került felvételre a BM Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tűzrendészeti Parancsnokság állományába gyors- és gépírónak. A Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Pénzügyi Osztály állományába történő áthelyezésére 1981. március 01-én került sor, könyvelő, főpénztáros munkakörbe. Később hivatásos állományba került és nyugállományba vonulásáig főpénztárosként teljesített szolgálatot.

Kiss Rezsőné nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester szakmai tevékenységére főpénztárosként a fegyelmezett és pontos feladat végrehajtás volt jellemző, munkatársként pedig a kedvesség, a figyelmesség és a jóindulat jellemezte. Barátságos természete miatt mindenki szerette és tisztelte, kollégái kedvelték a társaságát. 

Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült dicséretben és jutalomban, a belügyminiszter Tűzoltósági Tanácsosi címet adományozott részére és birtokosa volt a Tűzbiztonsági Érdemérem bronz fokozatának.

Nyugállományba vonulására 1994. február 28-i hatállyal került sor.

Kiss Rezsőné nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésére 2020. január 24-én (pénteken) 10.00 órakor kerül sor a Fiumei úti Sírkertben.

 

Detre Lajos nyugalmazott tűzoltó törzszászlós (1941-2019)

Detre Lajos nyugalmazott tűzoltó törzszászlós, a BM TOP Repülőtér Tűzoltóság volt szerparancsnoka 2019. december 20-án, életének 79. életévében elhunyt. Detre Lajos nyugalmazott tűzoltó törzszászlós 1976. július 01. és 1996. április 30. közötti időszakban teljesített hivatásos tűzoltói szolgálatot a BM TOP Repülőtér Tűzoltóság állományában. Felszerelése után beosztott tűzoltóként, 1977-től szerparancsnok-helyettesként, majd 1994-től 1996-ig, nyugállományba vonulásáig szerparancsnokként látta el a szolgálatát. A káresemények felszámolása során bátran, kiemelkedő hivatástudattal látta el a beosztásával járó feladatkört. Szolgálati feladatait lelkiismeretesen, a legnagyobb alapossággal végezte. Példamutató munkájával, szorgalmával, segítőkész hozzáállásával, sokak tiszteletét, barátságát vívta ki. Szolgálati ideje alatt a közösségért dolgozott, több évtizedes pályafutása alatt tudását és szakmai hozzáértését mindig megosztotta a belépő fiatalokkal. Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás, tapasztalat húzódott.  Munkája alapján számos alkalommal részesült parancsnoki elismerésekben, munkáját, közösségformáló tevékenységét elöljárói elismerték, számítottak rá. Nyugállományba vonulására megrendült egészségügyi állapota miatt 1996. április 30-ai hatállyal került sor. 

Temetésére 2020. január 16-án 11.00 órakor kerül sor a Monor városi ravatalozóban.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Béres József nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester (1955 - 2020)

Béres József nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság I-II-III. és XII. kerületi Parancsnokság Óbudai Tűzőrségének volt beosztott tűzoltója 2020. január 3-án, életének 65. évében elhunyt.

Béres József nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester 1977. november 01-től - 2004. november 30-ig teljesített hivatásos tűzoltói szolgálatot a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság állományában.

Tűzoltói szolgálatát az Óbudai Tűzőrség állományában látta el, beosztott tűzoltó (megbízott szerparancsnok) beosztásban.

A tűzoltói szolgálatát mindvégig elhivatottan, kiemelkedő hivatástudattal, pontosan, precízen teljesítette. Kollégái, vezetői megbecsülték, szolgálati csoportjának meghatározó tagja volt. Káreseteknél a rá háruló feladatokat kiválóan megoldotta, szakmai tudását eredményesen és szakszerűen alkalmazta. Magatartásában, viselkedésében semmilyen kifogás nem merült fel. Elöljáróit és munkatársait tisztelte. Kiemelkedő szolgálatteljesítését vezetői elismerték, szolgálati ideje alatt többször részesült dicséret és jutalom elismerésben.

Nyugállományba helyezésére 2004. november 30-i hatállyal került sor.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésére 2020.január 16-án (csütörtökön) 14.00 órakor kerül sor az Óbudai temetőben.

 

Katasztrófavédelem

Brieber István nyugalmazott tűzoltó ezredes (1951-2020)

Brieber István nyugalmazott tűzoltó ezredes, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság volt tűzoltóparancsnok-helyettese (gazdasági) 2020. január 3-án, életének 69. évében, betegség következtében elhunyt.

Brieber István nyugalmazott tűzoltó ezredes 1979. október 12-én került felvételre az Állami Tűzoltóság Központi Javítóüzem állományába szakmunkás munkakörbe. A Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Technikai és Anyagi Osztály állományába, gépjármű előadói beosztásba 1981. augusztus 01-jei hatállyal került. 1988. március 01-től az Állami Tűzoltóság Központi Javítóüzem üzemegység vezetője. A Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Technikai és Anyagi Osztály állományába osztályvezetőnek 1994. április 01-jei hatállyal nevezték ki, egyben megbízták a Fővárosi Tűzoltóparancsnok helyettesének szervezetszerű helyettesítésével. A Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Gazdasági Szolgálat állományában 1995. június 01-től szolgálatvezető, 1997. február 01-től a Technikai, Anyagi és Pénzügyi Főosztály főosztályvezetője. 2002. február 01-én megbízták, majd 2002. április 01-jei hatállyal kinevezték a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnok-helyettesének (gazdasági), mely beosztását 2010. június 30-ig látta el.

Brieber István nyugalmazott tűzoltó ezredes valamennyi beosztásában bizonyította rátermettségét, alkalmasságát, megfelelő vezetői és irányítói készségét. Munkastílusára a szorgalom, a pontosság és a lelkiismeretesség volt a jellemző. Szigorú vezetőnek ismerték, akinek a szakmai tudását, tapasztalatát a beosztottai és az elöljárói egyaránt elismerték, illetve megbecsülték. 

Szolgálat terén végzett kiemelkedő munkájára tekintettel számos alkalommal részesült fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban. A belügyminiszter 1997-ben tűzoltósági tanácsosi, 2002-ben tűzoltósági főtanácsosi címet adományozott részére. Birtokosa volt a Fővárosi Önkormányzat által alapított Budapestért díjnak, valamint a Főváros Közbiztonságért Emlékéremnek. 

Brieber István nyugalmazott tűzoltó ezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére tűzoltói tiszteletadás mellett 2020. március 12-én (csütörtökön) 12.00 órakor az Óbudai Temetőben kerül sor.

Brieber István nyugalmazott tűzoltó ezredest a katasztrófavédelem a saját halottjának nyilvánította. 

 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap