Elhunyt bajtársaink 2020

Csontos Ferenc nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1947 - 2020)

Csontos Ferenc nyugalmazott tűzoltó zászlós, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt gépjárművezetője, 2020. január 22-én, életének 73. évében, hosszantartó súlyos betegség következtében elhunyt.

Csontos Ferenc nyugalmazott tűzoltó zászlós 1975. június 01-én szerelt fel a Főváros XVII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába beosztott tűzoltónak, gépjárművezetői beosztásba 1979. november 01-én került. Szolgálati feladatait mindig a legjobb tudása szerint, a kapott utasításoknak megfelelően látta el. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, a tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Az újonnan felszerelt kollégák beilleszkedésében rendszeresen jelentős szerepet vállalt, segítőkészsége sok egyéb mellett ebben is megnyilvánult. Felelősségérzete, hivatástudata átlag feletti volt. Szolgálati ideje alatt mindvégig hűséges maradt a XVII. kerületi Tűzoltóparancsnoksághoz, ahol a közösség egyik meghatározó alakjává vált.

Eredményes munkájának köszönhetően több alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban, 1984-ben megkapta a Tűzbiztonsági Érem bronz fokozatát.

A Fővárosi XVII. Kerületi Tűzoltóparancsnokság állományából történő nyugállományba helyezésére 1993. április 30-ei hatállyal került sor, melynek alkalmából tűzoltó zászlóssá került kinevezésre.

Csontos Ferenc nyugalmazott tűzoltó zászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

 

Tyukodi Lajos nyugalmazott tűzoltó zászlós (1939-2020)

Tyukodi Lajos nyugalmazott tűzoltó zászlós Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, Észak-pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság IV. és XV. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt gépjárművezetője 2020. január 16-án, életének 81. életévében elhunyt.

Tyukodi Lajos nyugalmazott tűzoltó zászlós 1963. március 10. és 1999. november 30-a közötti időszakban teljesített hivatásos tűzoltói szolgálatot a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság állományában.

Tűzoltói szolgálatát a IV. és XV. kerületi Parancsnokság állományában látta el, beosztott tűzoltói később gépjárművezetői munkakörökben.

Munkáját, szolgálati feladatait mindenkor kiemelkedő szinten végezte, több szakterületen dolgozott, többször helyettesített más beosztásokban, Szolgálati évei alatt megszerzett tapasztalatával, kiemelkedő szorgalommal segítette a kollégák beilleszkedését, nagyban hozzájárulva a szakmai fejlődésükhöz. Szolgálaton kívül is mindenkor lehetett rá számítani. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, az évtizedek alatt megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült kerületparancsnoki elismerésekben megkapta a Tűzbiztonsági Érdemérem bronz és ezüst fokozatát valamint, a Szolgálati Érdemérmet.

Nyugállományba helyezésére 1999. november 30-i hatállyal került sor.

Nevezett végső búcsúztatása 2020. január 30-án (csütörtök) 12 órakor lesz Vác alsóvárosi temetőjében.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Kiss Rezsőné nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester (1939 – 2019)

Kiss Rezsőné nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Gazdasági Osztály volt főpénztárosa 2019. december 18-án, hosszantartó súlyos betegség következtében, életének 81. évében elhunyt.

Kiss Rezsőné nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester 1971. június 01-jei hatállyal került felvételre a BM Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tűzrendészeti Parancsnokság állományába gyors- és gépírónak. A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Pénzügyi Osztály állományába történő áthelyezésére 1981. március 01-én került sor, könyvelő, főpénztáros munkakörbe. Később hivatásos állományba került és nyugállományba vonulásáig főpénztárosként teljesített szolgálatot.

Kiss Rezsőné nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester szakmai tevékenységére főpénztárosként a fegyelmezett és pontos feladat végrehajtás volt jellemző, munkatársként pedig a kedvesség, a figyelmesség és a jóindulat jellemezte. Barátságos természete miatt mindenki szerette és tisztelte, kollégái kedvelték a társaságát. 

Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült dicséretben és jutalomban, a belügyminiszter Tűzoltósági Tanácsosi címet adományozott részére és birtokosa volt a Tűzbiztonsági Érdemérem bronz fokozatának.

Nyugállományba vonulására 1994. február 28-i hatállyal került sor.

Kiss Rezsőné nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésére 2020. január 24-én (pénteken) 10.00 órakor kerül sor a Fiumei úti Sírkertben.

 

Detre Lajos nyugalmazott tűzoltó törzszászlós (1941-2019)

Detre Lajos nyugalmazott tűzoltó törzszászlós, a BM TOP Repülőtér Tűzoltóság volt szerparancsnoka 2019. december 20-án, életének 79. életévében elhunyt. Detre Lajos nyugalmazott tűzoltó törzszászlós 1976. július 01. és 1996. április 30. közötti időszakban teljesített hivatásos tűzoltói szolgálatot a BM TOP Repülőtér Tűzoltóság állományában. Felszerelése után beosztott tűzoltóként, 1977-től szerparancsnok-helyettesként, majd 1994-től 1996-ig, nyugállományba vonulásáig szerparancsnokként látta el a szolgálatát. A káresemények felszámolása során bátran, kiemelkedő hivatástudattal látta el a beosztásával járó feladatkört. Szolgálati feladatait lelkiismeretesen, a legnagyobb alapossággal végezte. Példamutató munkájával, szorgalmával, segítőkész hozzáállásával, sokak tiszteletét, barátságát vívta ki. Szolgálati ideje alatt a közösségért dolgozott, több évtizedes pályafutása alatt tudását és szakmai hozzáértését mindig megosztotta a belépő fiatalokkal. Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás, tapasztalat húzódott.  Munkája alapján számos alkalommal részesült parancsnoki elismerésekben, munkáját, közösségformáló tevékenységét elöljárói elismerték, számítottak rá. Nyugállományba vonulására megrendült egészségügyi állapota miatt 1996. április 30-ai hatállyal került sor. 

Temetésére 2020. január 16-án 11.00 órakor kerül sor a Monor városi ravatalozóban.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

Béres József nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester (1955 - 2020)

Béres József nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság I-II-III. és XII. kerületi Parancsnokság Óbudai Tűzőrségének volt beosztott tűzoltója 2020. január 3-án, életének 65. évében elhunyt.

Béres József nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester 1977. november 01-től - 2004. november 30-ig teljesített hivatásos tűzoltói szolgálatot a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság állományában.

Tűzoltói szolgálatát az Óbudai Tűzőrség állományában látta el, beosztott tűzoltó (megbízott szerparancsnok) beosztásban.

A tűzoltói szolgálatát mindvégig elhivatottan, kiemelkedő hivatástudattal, pontosan, precízen teljesítette. Kollégái, vezetői megbecsülték, szolgálati csoportjának meghatározó tagja volt. Káreseteknél a rá háruló feladatokat kiválóan megoldotta, szakmai tudását eredményesen és szakszerűen alkalmazta. Magatartásában, viselkedésében semmilyen kifogás nem merült fel. Elöljáróit és munkatársait tisztelte. Kiemelkedő szolgálatteljesítését vezetői elismerték, szolgálati ideje alatt többször részesült dicséret és jutalom elismerésben.

Nyugállományba helyezésére 2004. november 30-i hatállyal került sor.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésére 2020.január 16-án (csütörtökön) 14.00 órakor kerül sor az Óbudai temetőben.

 

827013

Brieber István nyugalmazott tűzoltó ezredes (1951-2020)

Brieber István nyugalmazott tűzoltó ezredes, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság volt tűzoltóparancsnok-helyettese (gazdasági) 2020. január 3-án, életének 69. évében, betegség következtében elhunyt.

Brieber István nyugalmazott tűzoltó ezredes 1979. október 12-én került felvételre az Állami Tűzoltóság Központi Javítóüzem állományába szakmunkás munkakörbe. A Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Technikai és Anyagi Osztály állományába, gépjármű előadói beosztásba 1981. augusztus 01-jei hatállyal került. 1988. március 01-től az Állami Tűzoltóság Központi Javítóüzem üzemegység vezetője. A Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Technikai és Anyagi Osztály állományába osztályvezetőnek 1994. április 01-jei hatállyal nevezték ki, egyben megbízták a Fővárosi Tűzoltóparancsnok helyettesének szervezetszerű helyettesítésével. A Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Gazdasági Szolgálat állományában 1995. június 01-től szolgálatvezető, 1997. február 01-től a Technikai, Anyagi és Pénzügyi Főosztály főosztályvezetője. 2002. február 01-én megbízták, majd 2002. április 01-jei hatállyal kinevezték a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnok-helyettesének (gazdasági), mely beosztását 2010. június 30-ig látta el.

Brieber István nyugalmazott tűzoltó ezredes valamennyi beosztásában bizonyította rátermettségét, alkalmasságát, megfelelő vezetői és irányítói készségét. Munkastílusára a szorgalom, a pontosság és a lelkiismeretesség volt a jellemző. Szigorú vezetőnek ismerték, akinek a szakmai tudását, tapasztalatát a beosztottai és az elöljárói egyaránt elismerték, illetve megbecsülték. 

Szolgálat terén végzett kiemelkedő munkájára tekintettel számos alkalommal részesült fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban. A belügyminiszter 1997-ben tűzoltósági tanácsosi, 2002-ben tűzoltósági főtanácsosi címet adományozott részére. Birtokosa volt a Fővárosi Önkormányzat által alapított Budapestért díjnak, valamint a Főváros Közbiztonságért Emlékéremnek. 

Brieber István nyugalmazott tűzoltó ezredes emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére tűzoltói tiszteletadás mellett 2020. március 12-én (csütörtökön) 12.00 órakor az Óbudai Temetőben kerül sor.

Brieber István nyugalmazott tűzoltó ezredest a katasztrófavédelem a saját halottjának nyilvánította.