Elhunyt bajtarsaink 2016

Horváth Lajos nyugalmazott tűzoltó zászlós (1956-2016)

KatasztrófavédelemHorváth Lajos nyugalmazott tűzoltó törzszászlós, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Közép-pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság, Ferencvárosi Tűzőrségének volt beosztott tűzoltója 2016. december 08-án, életének 60. évében elhalálozott.

Volt kollégánk 1981. október 01-én szerelt fel a Fővárosi IX. kerületi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományába, beosztott tűzoltó beosztásba. A beosztásához szükséges szakmai végzettséget jelentő tiszthelyettes-képző iskola elvégzését követően hatalmas lelkesedéssel kezdte meg tűzoltói pályafutását. Tapasztalatlanságát igyekezett minél előbb leküzdeni, ennek érdekében szívesen elfogadta a rutinosabb társai segítségét. Ezt az időszakot nem felejtette el és évek múltán a megszerzett tudását és tapasztalatát ő is továbbadta a fiatalabb generációnak. A Tűzoltóság kötelékében eltöltött 25 év alatt mindig hivatástudattal, a legjobb képességei szerint végezte feladatait. Közvetlen természetének köszönhetően vezetői, kollégái kedvelték, hozzáértését elismerték. Szorgalmával példát mutatott a közösség számára, munkáját hivatásának tekintette.

Számos alkalommal részesült kiemelkedő tevékenysége elismeréseként dicséretben és jutalomban, soron kívüli előléptetésben.

Kérelmére történő nyugállományba helyezésére 2006. április 30-ai hatállyal került sor.

Hirtelen halála váratlanul érte és megrázta családját, volt kollégáit, barátait, ismerőseit.

Elhunyt kollégánktól 2016. december 20-án 15 órakor a szigetújfalui temetőben veszünk végső búcsút.

Horváth Lajos nyugalmazott tűzoltó törzszászlós emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

Flick János nyugalmazott tűzoltó zászlós (1931-2016)

KatasztrófavédelemFlick János nyugalmazott tűzoltó zászlós a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, Újbudai Tűzőrség nyugalmazott szerparancsnoka, 2016. december 11-én, életének 86. életévében türelemmel viselt betegség után elhunyt.

Flick János nyugalmazott tűzoltó zászlós 1951. július 01-én szerelt fel Nagykanizsára, majd 1951. szeptember 02-tól Kaposváron teljesített szolgálatot tűzoltóként. 1953. július 10-én került kinevezésre a VIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába beosztott tűzoltói-, majd gépjárművezetői beosztásba. 1960. február 25-től a XI. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományában beosztott tűzoltó, majd gépjárművezető. 1983. március 01-től szerparancsnoki beosztásba került kinevezésre. Nyugállományba helyezésére 1984 szeptember 30-án került sor.

Flick János nyugalmazott tűzoltó zászlós a tűzoltói szolgálatot élethivatásának tekintette, feladatait nagyfokú következetességgel látta el. Tűz- és kárelhárító tevékenysége példaértékű volt, határozott, bátor magatartást tanúsított. Gyakorlati feladatait a legjobb szakmai tudása szerint látta el. Több létrakezelői tanfolyam oktatói feladatait ellátta, tudását munkatársainak magas szinten adta át. Kiváló munkájának elismeréséül 13 alkalommal részesült kerületi parancsnoki dicséret és jutalom elismerésben. Szolgálati Érdemérmet kapott 10, 15, 20, 25, 30 év után. A „Haza Szolgálatáért Érdemérem” arany fokozata, valamint 20 éves „Balesetmentes Vezetésért” járó kitüntetésben részesült.

Temetésére 2016. december 16-án, pénteken 12 órakor kerül sor a Budaörsi Régi Temetőben. Cím: 2040 Budaörs Nefelejcs utca.

Flick János nyugalmazott tűzoltó zászlós úr emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Varga Sándor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1963-2016)

KatasztrófavédelemVarga Sándor nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzoltási, Mentési és Katasztrófaelhárítási Főosztály volt segédelőadója 2016. november 26-án, életének 54. évében elhunyt.

Varga Sándor nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester 1996. február 01-i hatállyal került felvételre a  Fővárosi Tűzoltóparancsnokság állományába. Felszerelését követően elvégezte az Alapfokú Tűzoltóképző Tanfolyamot, ezt követően a Tűzoltási, Mentési és Katasztrófaelhárítási Főosztály állományában fényképész munkakört látott el. Vezényléssel néhány évig a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szóvivői Iroda állományában operatőrként dolgozott.

Feladatai közé tartozott a katasztrófavédelemmel kapcsolatos események, rendezvények filmes megjelenítése, valamint a különböző katasztrófa-szituációkról és a valós eseményekről történő videóanyag elkészítése. Munkáját átlag feletti szorgalommal és szakmai hozzáértéssel végezte. Tevékenységével hozzájárult a katasztrófavédelemről kialakított kedvező arculat megőrzéséhez.

Munkáját nagyon szerette, nyugállományba vonulásáig becsülettel látta el. Feladatait elkötelezett hivatástudattal, nagy hozzáértéssel, lelkiismeretesen végezte. Munkatársai szerették és megbecsüléssel vették körül.

Tűzoltói pályafutása alatt több alkalommal részesült fővárosi parancsnoki és országos parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Megromlott egészségi állapota miatt nyugállományba vonulására 2006. június 15-i hatállyal került sor.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésére 2016. december 22-én 14.30 órakor kerül sor az Újköztemetőben  (Budapest, X. kerület Kozma u. 8-10.).

Haramia Sándor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1953-2016)

KatasztrófavédelemHaramia Sándor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, XX.-XXI. és XXIII. kerületi Parancsnokság, Csepeli Tűzőrség nyugalmazott beosztott tűzoltója, 2016. november 26-án, életének 64. életévében tragikus balesetben elhunyt.

Haramia Sándor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1983. január 01-én szerelt fel a XX.-XXI. és XXIII. kerületi Parancsnokság, Csepeli Tűzőrség állományába beosztott tűzoltói beosztásba. Nyugállományba helyezésére 2003. december 15-én került sor.

Haramia Sándor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a tűzoltói szolgálatot élethivatásának tekintette, feladatait nagyfokú következetességgel látta el. Tűz- és kárelhárító tevékenysége példaértékű volt, határozott, bátor magatartást tanúsított. Gyakorlati feladatait a legjobb szakmai tudása szerint látta el. Kiváló munkájának elismeréséül 8 alkalommal részesült kerületi parancsnoki dicséret és jutalom elismerésben.. Szolgálati Érdemérmet kapott 10, 15, 20 év után.

Búcsúztatása időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Haramia Sándor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester úr emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Bodnár Miklós nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1935-2016)

KatasztrófavédelemBodnár Miklós nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Észak-pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság, IV-XV. Kerületi Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltója 2016. október 11-én, életének 81. életévében elhalálozott.

Bodnár Miklós nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1958. február 16-án került felvételre a Fővárosi V. Tűzoltóparancsnokság állományába, beosztott tűzoltónak, majd átkerült a IV-XV. Kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába. Közel 23 éves tűzoltói pályafutása alatt, mindvégig ezen a parancsnokságon teljesített szolgálatot. Munkáját, feladatait mindenkor nagy szeretettel és hozzáértéssel látta el. Szolgálati évei alatt összegyűjtött tapasztalatával, kiemelkedő szorgalommal segítette az újonnan felszerelő kollégák beilleszkedését, nagyban hozzájárulva a szakmai fejlődésükhöz. Szolgálaton kívül is mindenkor lehetett rá számítani. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, az évtizedek alatt megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült kerületparancsnoki elismerésekben megkapta a Tűzbiztonsági Érdemérem ezüst fokozatát.

Nyugállományba vonulására 2000. augusztus 31-i hatállyal került sor.

Hamvasztás utáni búcsúztatása szűkcsaládi körben történt.

Bodnár Miklós nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Velki Imre nyugalmazott tűzoltó őrnagy (1933-2016)

KatasztrófavédelemVelki Imre nyugállományú tűzoltó őrnagy a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság volt parancsnok-helyettese 2016. szeptember 23-án, életének 84. évében elhunyt.

Velki Imre nyugállományú tűzoltó őrnagy 1968. február 01-jei hatállyal került felvételre a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság állományába. Előbb előadó, később tűzmegelőzési előadó, tűzmegelőzési főelőadó, majd 1980. május 01-től nyugállományba vonulásáig a XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományába parancsnok-helyettesi beosztásban látott el szolgálatot.

Munkáját nagyon szerette, azt legjobb tudása szerint mindig becsülettel látta el. Parancsnok-helyettesi beosztásában jól hasznosította szakmai tapasztalatait. Feladatait elkötelezett hivatástudattal, nagy hozzáértéssel, emberséggel, magas színvonalon és lelkiismeretesen végezte. Munkatársai szerették és megbecsüléssel vették körül.

A 20 éves tűzoltói pályafutása alatt teljesítményét számos alkalommal ismerték el dicséretekkel és kitüntetésekkel. Kiemelkedő munkája elismeréseként megkapta a Tűzbiztonsági Érem ezüst és arany fokozata kitüntetést, a Haza Szolgálatáért Érdemérem ezüst fokozatát. Birtokosa volt a 10, 15 és 20 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Érmeknek. Parancsnokai kimagasló munkájának elismeréséül több alkalommal részesítették dicséretben és jutalomban. Nyugállományba helyezése alkalmából az állami tűzoltóság állományában végzett eredményes munkája elismeréséül a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság parancsnoka kitüntette a Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozatával.

Nyugállományba vonulására az FTP XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományából 1988. február 29-ei hatállyal került sor.

Felesége kérésére a búcsúztatásra szűk körben kerül sor.

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Szajcz Miklós nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1935-2016)

KatasztrófavédelemSzajcz Miklós nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi VIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt gépkocsivezetője 2016. szeptember 11-én, életének 81. évében elhalálozott.

Volt kollégánk 1959. január 01-jén szerelt fel a Budapest X. kerületi Tűzoltó Alosztály állományába vonulós tűzoltóként, ahonnan 1961. július 20-án áthelyezésre került a Budapest VIII. kerületi Tűzoltó Alosztályhoz. 1970. november 15-én kérelmére megszüntetésre került a szolgálati viszonya, azonban hivatástudata erősebbnek bizonyult és 1973. március 16-án ismét a volt szolgálati helyén dolgozott gépkocsivezető beosztásban.

Visszavételét vezetőinek példamutató szorgalommal, kitartással hálálta meg. Feladatait mindig fegyelmezetten és szakszerűen, az előírásoknak és utasításoknak megfelelően végezte. A rábízott szereket körültekintően vezette tudván, hogy nemcsak a gépjárműért, hanem a vele együtt utazó bajtársak biztonságáért is felelősséggel tartozik. Kiváló helyismerete révén a káresetek helyszínére rövid idő alatt el tudta juttatni a beavatkozó egységet. Lelkesedését bizonyítja, hogy a gépjárművek üzemeltetéséhez szükséges kisebb javításokat külön utasítás nélkül, önállóan elvégezte. A közösségi munkák aktív résztvevője volt, melyekre mindig az elsők között jelentkezett. Vezetői elismerték szakmai tudását, kollégái felnéztek rá.

A Tűzoltóság kötelékében eltöltött több mint 20 év alatt mindig hivatástudattal, a legjobb képességei szerint végezte feladatait. Közvetlen természetének köszönhetően vezetői, kollégái kedvelték, hozzáértését elismerték. Szorgalmával példát mutatott a közösség számára, munkáját hivatásának tekintette.

Számos alkalommal részesült kiemelkedő tevékenysége elismeréseként dicséretben és jutalomban.

Nyugállományba vonulására 1986. március 31-én került sor.

Szajcz Miklós nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

Kovács Krisztián tűzoltó főtörzsőrmester (1976-2016)

KatasztrófavédelemKovács Krisztián tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetője szabadnapján balesetet szenvedett, melynek következtében 2016. szeptember 11-én –életének 41. évében- elhunyt.

Kovács Krisztián c. tűzoltó főtörzsőrmester 2006. augusztus 16-án szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság IV. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába beosztott tűzoltói beosztásba. Gépjárművezetői beosztásba 2007. március 16-án került kinevezésre. Szolgálati ideje alatt mindvégig a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság „A” szolgálati csoportjának állományában teljesített szolgálatot.

Elöljáróival szemben mindig tisztelettudó, társaival szemben mindenkor segítőkész volt. Munkáját kiemelkedően magas fegyelmezettség, felelősségérzet, hivatástudat, pontosság és szorgalom jellemezte. A rábízott feladatokat hozzáértéssel és lelkesedéssel hajtotta végre, a fiatalabb kollégák képzésében is tevékenyen vett részt. Káreseteknél mutatott helytállása példamutató volt. A számára előírt feladatokon kívül önként vállalt többletfeladatokat. Szakmai tudását folyamatosan fejlesztette, csoportjában a technikai megbízotti feladatokat is ellátta. A foglalkozásához fűződő belső elkötelezettségét jellemzi, hogy a 2013-as dunai árvízi védekezéskor Polgármesteri felkérésre részt vett a lakóhelyének árvízi védekezésében és annak megszervezésében.

2016. augusztus 16-án kapta meg a Belügyminiszter által adományozott 10 év szolgálat után járó Szolgálati Jelet, valamint pénzjutalomban is részesült.

Temetésére 2016. szeptember 23-án 15.00 órakor kerül sor a Verőcei temetőben  (Verőce, Temető utca).

Kovács Krisztián c. tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Ádány Pál nyugalmazott közalkalmazott (1941-2016)

Ádány Pál nyugalmazott közalkalmazott a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogelőd szerveként, a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság Gazdasági és Műszaki Osztály Szállítási részlegének volt gépjárművezetője - életének 75. évében, 2016. július 10-én - váratlanul elhunyt.

Ádány Pál nyugalmazott közalkalmazott 2000. február 1-én került felvételre a Fővárosi Polgári Védelem állományába gépjárművezetői munkakörbe. Munkáját mindenkor precízen, felelősségteljesen, szorgalmasan  látta el. Öregségi nyugállományba helyezésére 2001. december 31-én került sor.

Hamvasztás utáni búcsúztatása szűk családi körben történt.

Ádány Pál nyugalmazott közalkalmazott emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Csábi Mihály nyugalmazott tűzoltó alezredes (1928-2016)

Csábi Mihály nyugállományú tűzoltó alezredes, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség, XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság volt parancsnoka, 2016. augusztus 24-én életének 88. évében váratlanul elhunyt.

Csábi Mihály nyugállományú tűzoltó alezredes 1949. október 01-i hatállyal került felvételre az Állami Tűzoltóság kötelékébe. Az újonc iskola elvégzése után a Bp. Osztály IX.., VIII., XX., majd V. alosztálynál szolgált beosztott tűzoltóként. Közben elvégezte a Petőfi Tűzoltó Tisztképző Iskolát. 1955. május 20-tól a Tűzrendészeti Osztályparancsnokságon főelőadói beosztást látott el. Később alosztályparancsnok-helyettes munkakörbe került. 1968. október 01-től nyugállományba vonulásáig a BM BTP XVIII-XIX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság parancsnokaként szolgált.

Feladatait elkötelezett hivatástudattal, nagy hozzáértéssel, lelkiismeretesen végezte. Munkatársai, beosztottai fejlesztésére nagy hangsúlyt fektetett.  

Tűzoltói pályafutása alatt kiemelkedő teljesítményét számos alkalommal ismerték el dicséretekkel, jutalmakkal és kitüntetésekkel. Birtokosa volt a Tűzrendészeti Érem I. fokozatának, a Haza Szolgálatáért Érdemérem arany és ezüst fokozatának, valamint a 10., 15., 20., 25 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdeméremnek. 80. születésnapján parancsnoki sisak lószőrrel ajándéktárgy elismerésben részesült.

Nyugállományba vonulására a XVIII-XIX. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományából, 1977. február 28-i hatállyal került sor.

Búcsúztatására 2016. szeptember 9-én, pénteken 11:15-tól kerül sor a Rákospalotai köztemető I. helyiségében. (XV. kerület, Szentmihályi út 111.)

Emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Bódis István nyugalmazott tűzoltó törzszászlós (1955-2016)

KatasztrófavédelemBódis István nyugalmazott tűzoltó törzszászlós a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzoltási és Műszaki Mentési Főosztály volt gépjárművezetője - életének 61. évében - 2016. augusztus 01-én, baleset következtében, tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Bódis István nyugalmazott tűzoltó törzszászlós 1977. június 16-án nyert felvételt a Fővárosi I-II. és XII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, beosztott tűzoltónak. Gépjárművezetői kinevezésére 1979. június 01-jei hatállyal került. Szerparancsnokként, megbízással 1999. január 01-től 2000. augusztus 15-ig dolgozott. A Tűzoltási és Műszaki Mentési Főosztály állományába, a TCS/2 „B” csoport gépjárművezetőjének 2000. augusztus 16-én került áthelyezésre. A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság közösségének megbecsült tagjaként 2000. október 31-i hatállyal vonult nyugállományba.

Bódis István nyugalmazott tűzoltó törzszászlós a tűzoltói szolgálatot élethivatásának tekintette, feladatait nagyfokú következetességgel látta el. Szolgálati csoportjának egyik legsokoldalúbb és legtapasztaltabb tagja volt, ezért is került kiválasztásra és áthelyezésre a Tűzoltási Csoporthoz. Szorgalmas és megbízható munkatárs volt, felettesei elismerték a szakmai felkészültségét és megbecsülték a munkáját. Feladatait mindenkor magas színvonalon és pontosan látta el. Kiemelkedő munkája elismeréseként többször részesült dicséretben és jutalomban.

Bódis István nyugalmazott tűzoltó törzszászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Kovács Ferencné nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1928-2016)

KatasztrófavédelemKovács Ferencné nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester Asszony, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Orvosi Csoportjának volt egészségügyi asszisztense, 2016. június 03-án, életének 88. életévében váratlanul elhunyt.

Kovács Ferencné 1956. június 09-én szerelt fel a Budapesti Tűzrendészeti Osztályparancsnokság hivatásos állományába, egészségügyi asszisztensi beosztásba. Feladatait a munkahelyi közösség megbecsült tagjaként példás szorgalommal, odaadással és hozzáértéssel látta el. Munkatársai kedves, vidám embernek ismerték. A betegekkel szeretettel foglalkozott, velük szemben mindenkor segítő és megértő magatartást tanúsított.

Kiemelkedő munkája elismeréseként többször részesült fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzrendészeti Érem arany fokozatának és a 10, 15, 20 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek.

Nyugállományba vonulására 1979. június 30-i hatállyal került sor.

Kovács Ferencné nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésére 2016. június 18-án (szombat) 13 óra 30 perckor került sor a marcaltői temetőben.

Varga István nyugalmazott közalkalmazott (1947-2016)

KatasztrófavédelemVarga István nyugalmazott közalkalmazott a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Humán Főosztály Pszichológiai Osztály volt főelőadója - életének 69. évében, 2016. május 07-én - váratlanul elhunyt.

Varga István nyugalmazott közalkalmazott 2000. december 01-én került felvételre a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Humán Főosztály állományába főelőadói (ergonómus) munkakörbe.

Varga István nyugalmazott közalkalmazott munkáját mindenkor precízen, felelősségteljesen látta el. Munkastílusára a szorgalom, a pontosság és a lelkiismeretesség volt a jellemző. Szakmai tudása, tapasztalata elismerést vívott ki beosztottai és az elöljárói állomány körében egyaránt. Munkatársai, beosztottai emberséges magatartásáért tisztelték, becsülték.

Munkájának elismeréséül 2003. évben tanácsos, majd 2005. évben főtanácsosi cím elismerésben részesült.

Öregségi nyugállományba helyezésére 2008. január 29-én került sor.

Varga István nyugalmazott közalkalmazott emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Zsombók János nyugalmazott tűzoltó törzszászlós (1929-2016)

KatasztrófavédelemZsombók János ny. tűzoltó törzszászlós a Fővárosi V.-VI.-VII. kerületi Tűzoltóparancsnokság volt szolgálatparancsnoka 2016. május 01-én életének 87. évében örökre eltávozott körünkből.

Volt munkatársunk 1950. október 07-én kezdte szakmai pályafutását, mint beosztott tűzoltó. Jellemző volt rá, hogy a beosztásához szükséges szakmai iskola sikeres elvégzésén túl nagy gondot fordított elméleti felkészültségének növelésére és törekedett minél több gyakorlati tapasztalatra szert tenni. Ismereteinek és szakértelmének bővülése eredményeként egyre magasabb, nagyobb felelősséggel járó beosztásokat töltött be.  Rajparancsnokként, szerparancsnokként és utolsó beosztásában, szolgálatparancsnokként is nagyfokú kötelességtudattal, az emberi és a szakmai érdekeket figyelembe véve, határozottan, az előírásoknak megfelelően irányította a vezetése alá tartozó egységet. Szakmai felkészültségével, tapasztalatával, igényességével, segítőkész, fegyelmezett, lelkiismeretes magatartásával minden esetben hasznos tagja volt munkahelyi környezetének. Parancsnokai elismerését kivívta, melyet dicséretek és jutalmak, valamint a szolgálati érmek sorozata bizonyít.

Nyugállományba helyezésére 1984. június 30-ai hatállyal került sor.

Temetésére Kisorosziban kerül sor, melynek időpontjáról a későbbiek folyamán adunk tájékoztatást.

Zsombók János ny. tűzoltó törzszászlós emlékét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya kegyelettel megőrzi.

Gáspár Lajosné nyugalmazott közalkalmazott (1955-2016)

Katasztrófavédelem

Gáspár Lajosné nyugalmazott közalkalmazott a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Technikai és Anyagi Főosztály volt takarítója - életének 61. évében, 2016. április 10-én – súlyos betegség következtében elhunyt.

Gáspár Lajosné 1990. április 01-i hatállyal nyert felvételt a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság állományába konyhalány munkakörbe, takarítóként 1995. február 01-től dolgozott. Nyugállományba vonulására 2010. augusztus 09-i hatállyal került sor.

Feladatait mindenkor magas színvonalon látta el. Munkatársai, vezetői szorgalmas embernek ismerték, megbecsülték. A munkájához való példamutató hozzáállásával és szerénységével sokak tiszteletét vívta ki, kedvessége és szerénysége miatt kollégái szerették és szívesen dolgoztak vele.  A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság közösségének megbecsült tagja volt.

Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült fővárosi parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Gáspár Lajosné nyugalmazott közalkalmazott emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére 2016. április 13-án 15.00 órakor került sor a Kókai Temetőben.

Werle Árpád nyugalmazott tűzoltó törzszászlós (1949-2016)

KatasztrófavédelemWerle Árpád nyugalmazott tűzoltó törzszászlós a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Észak-pesti Tűzoltási Mentési Parancsnokság Zuglói Tűzőrség volt megbízott szolgálatparancsnoka
2016. március 11-én, életének 67. életévében elhalálozott.

Werle Árpád nyugalmazott tűzoltó törzszászlós 1977. szeptember 16-án került felvételre a Fővárosi XIV. és XVI. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományába, beosztott tűzoltónak. Közel 23 éves tűzoltói pályafutása alatt, mindvégig ezen a parancsnokságon teljesített szolgálatot. Munkáját, feladatait mindenkor nagy szeretettel és hozzáértéssel látta el. Szolgálati évei alatt összegyűjtött tapasztalatával kiemelkedő szorgalommal segítette az újonnan felszerelő kollégák beilleszkedését, nagyban hozzájárulva a szakmai fejlődésükhöz. Szolgálaton kívül is mindenkor lehetett rá számítani. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, az évtizedek alatt megszerzett tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi magatartását elismerték. Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült kerületparancsnoki, fővárosi parancsnoki elismerésekben, valamint Belügyminisztériumi emléktárgyban.

Nyugállományba vonulására 2000. augusztus 31-i hatállyal került sor.

Hamvasztás utáni búcsúztatása 2016. április 12-én (kedden) 13 órakor történt az Újköztemetőben.

Werle Árpád nyugalmazott tűzoltó törzszászlós emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Máté Sándor nyugalmazott tűzoltó alhadnagy (1942-2016)

KatasztrófavédelemMáté Sándor nyugalmazott tűzoltó alhadnagy a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Technikai és Anyagi Osztály volt előadója 2016. április 2-án - életének 74. évében - tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Máté Sándor nyugalmazott tűzoltó alhadnagy emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Temetésére 2016. április 14-én (csütörtökön) 12.45 órakor került sor a Rákospalotai temetőben (Budapest, XV. kerület, Szentmihályi út 111.).


 

Kiss Imre nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1926-2016)

KatasztrófavédelemKiss Imre nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XXII. kerületi Tűzoltóparancsnokságának volt beosztott tűzoltója, 2016. február 14-én, életének 90. életévében elhunyt.

Kiss Imre nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, 1949. október 01-én szerelt fel a Csepel  Autógyár Örs állományába járőr beosztásba. 1950. márciusától a III. kerületi Tűzoltóparancsnokság 3. Örs állományában járőr, majd 1950. júliusától – 1951. júliusáig vonulós, beosztott tűzoltó a VIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományában, majd 1951. júliusától - 1955. júliusáig a Szolnoki Tűzoltóparancsnokság, Kisújszállási Parancsnokságának állományában teljesít szolgálatot.  1955. júliusától – 1956 júliusáig a XIV. kerületi Tűzoltóparancsnokságon, majd 1956. februárjától – 1958. január hónapig vonulós beosztott tűzoltó a XXII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományában. 1958. januárjától – 1959. júliusáig a XXII. kerületi Tűzoltóparancsnokságán rajparancsnoki beosztásba került kinevezésre. 1959. augusztusától instruktori feladatokat lát el, majd 1970 május 16-tól ismét beosztott tűzoltói beosztásba került. 1977. március 01-től híradós feladatokat lát el. Nyugállományba helyezésére 1980. május 31-én kérelmére került sor.

Kiss Imre nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a tűzoltói szolgálatot élethivatásának tekintette, feladatait nagyfokú következetességgel látta el. Az önkéntes tűzoltók szakmai kiképzésében nagy ambíciókkal vett részt, gyakorlati tapasztalatait a legnagyobb készséggel adta át. Munkáját precízen, pontosan hajtotta végre. Eredményes munkájának köszönhetően több alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban.  Szolgálati Érdemérmet kapott 10, 15, 20, 25, majd 30 év után, továbbá, a Tűzrendészeti Érem arany fokozatát, a Haza Szolgálatában Érdemérem Bronz fokozatának adományozásában részesült.

Búcsúztatása 2016. március 11-én (pénteken) 11:00 órakor volt a Budafoki temetőben (Cím: 1222 Budapest, Temető u. 2.).

Kiss Imre nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Trincsi József nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1957-2016)

KatasztrófavédelemTrincsi József nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Technikai és Anyagi Főosztály Javító és Karbantartó Osztály volt fűtője - életének 59. évében - 2016. január 09-én tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Trincsi József nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1987. április 16-án került felvételre a Fővárosi Tűzoltóság állományába, szakmunkás munkakörbe. Hivatásos állományba vételére 1991. május 01-én került sor. Szolgálati ideje alatt mindvégig fűtő beosztást látott el.

Szorgalmas és megbízható munkatárs volt. Felettesei elismerték a szakmai felkészültségét és megbecsülték a munkáját. Feladatait mindenkor magas színvonalon és pontosan látta el. A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság közösségének megbecsült tagjaként 2007. május 31-i hatállyal vonult nyugállományba.

Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesítették dicséretben és jutalomban.

Trincsi József nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére 2016. február 09-én 12.45 órakor került sor a Rákospalotai temetőben (Budapest, XV. kerület, Szentmihályi út 111.)

Katona József nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester (1951-2016)

KatasztrófavédelemKatona József nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XI. kerületi Parancsnokság nyugalmazott beosztott tűzoltója, 2015. december 28-án, életének 64. életévében tragikus balesetben elhunyt.

Katona József nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1979. október 01-én szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XXII. kerületi Parancsnokság állományába beosztott tűzoltói beosztásba. 1987. március 01-től áthelyezésre került a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XI. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományába. Nyugállományba helyezésére 2001. június 30-án került sor.

Katona József nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester a tűzoltói szolgálatot élethivatásának tekintette, feladatait nagyfokú következetességgel látta el. Tűz- és kárelhárító tevékenysége példaértékű volt, gyakorlati feladatait a legjobb szakmai tudása szerint látta el. Kiváló munkájának elismeréséül a Tűzrendészeti Érem Bronz fokozatával került kitüntetésre. Szolgálati Érdemérmet kapott 10, 15, 20 év után.

2016. január 21-én (csütörtök) 11:15 órakor helyezték végső nyugalomra az Óbudai temetőben (1037 Budapest, Bécsi út 365-371.).

Katona József nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester úr emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

Magyar János nyugalmazott tűzoltó őrnagy (1925-2016)

KatasztrófavédelemMagyar János nyugalmazott tűzoltó őrnagy a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Technikai és Anyagi Osztály Gépjármű Csoport volt csoportvezetője - életének 91. évében - 2016. január 5-én elhunyt.

Magyar János nyugalmazott tűzoltó őrnagy 1949. április 01-én került hivatásos állományba kinevezésre. A Tűzoltó Tisztképző Iskolát 1953-ban végezte el és a BM Országos Tűzoltóparancsnokságra került alhadnagyi rendfokozatban előadónak. A Budapesti Tűzrendészeti Osztály Parancsnokság Szolgálati és Kiképzési Osztályára 1954-ben került előadói beosztásba, 1961-től az Anyagi és Pénzügyi osztályon, majd 1971-től a Műszaki Alosztályon előadó. A Gépjármű Csoport vezetőnek 1974. november 01-jei hatállyal került kinevezésre és ebből a beosztásából, a szolgálat felső korhatárának elérésével 1980. július 31-i hatállyal vonult nyugállományba.

Magyar János nyugalmazott tűzoltó őrnagy valamennyi beosztásban bizonyította tűzoltói rátermettségét, alkalmasságát. Feladatait mindenkor nagy körültekintéssel és szorgalommal végezte. Szakmai tudása, tapasztalata elismerést vívott ki beosztottai és az elöljárói állomány körében egyaránt. Munkatársai, beosztottai emberséges magatartásáért tisztelték, becsülték. Számára a tűzoltói szolgálat nem pusztán kötelességből ellátandó munka, hanem belső meggyőződésből végzett hivatás és életforma volt.

Kiemelkedő munkája elismeréseként számos alkalommal részesült fővárosi parancsnoki és országos parancsnoki, illetve egy alkalommal miniszteri dicséretben és jutalomban. Birtokosa volt a Tűzrendészeti Érem arany fokozatának, a 10, 15, 20, 25, 30 éves szolgálatért járó Szolgálati Érdem Éremnek és a Haza Szolgálatáért Érdem Érem arany és ezüst fokozatának.

Magyar János nyugalmazott tűzoltó őrnagy emlékét kegyelettel őrzi a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.

Temetésére 2016. január 21-én (csütörtök) 10.00 órakor került sor a Kozma utcai izraelita temetőben (Budapest, X. kerület, Kozma u. 6.).

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap