2003-2004

2003-2004
III-as tűz egy nyomdában

Nagyobb kép
A 2003-as év első havának közepén, január 15-én hajnali két óra előtt riasztották a tűzoltó egységeket a X. kerületi Kada utcába. Egy 1000 négyzetméter alapterületű nyomdaipari egységnél csaptak fel a lángok. A helyszínre érkező tűzoltók már kiterjedt tűzzel találták szemben magukat, így az elrendelt riasztási fokozatott eggyel emelték. A kiemelt riasztásra a Tűzoltási Csoport vezetője a helyszínre érkezve a fokozatott III-asra minősítette. Nehezítette a tűzoltást, hogy a környéken részben a hó miatt nehezen találtak tűzcsapokat, de amit találtak, az igen messze volt a tűzeset helyszínétől. A többszáz méternyi tömlő kifektetése után sikerült megfelelő vízmennyiséget biztosítani a kint lévő erők számára. Az első és legfontosabb feladat a tűz terjedésének megakadályozása volt, amely a tetőszerkezet héjazatán belül a jó huzatviszonyok miatt meglehetősen gyorsan terjedt. Végül a tüzet hét habosított vízsugárral sikerült körülhatárolni, és több órányi munkával véglegesen eloltani. Az anyagi kár mintegy félmilliárd forint volt.
 

A BM helyettes államtitkára az FTP-n

Nagyobb kép
A Fővárosi Tűzoltóparancsnoksággal ismerkedett Dr. Hegedűs András, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára január 15-én. A vendéget dr. Bende Péter tűzoltó vezérőrnagy fogadta és rövid tájékoztatót tartott az FTP szervezetéről és működéséről, majd meglátogatták a hírközpontot és megtekintettek egy tűzoltási bemutatót az FTP udvarán.
 

Paneltűz a Lajos utcában

Tűz ütött ki február 12-én délelőtt egy tízemeletes panelépület hatodik emeleti lakásában a III. kerületi Lajos utcában, a lángok átterjedtek a hetedik szintre is. A helyszínre érkező tűzoltók erős füstképződést láttak a hatodik szintről. A felderítéssel egy időben megkezdődött az alapvezeték szerelése, és ezzel egy időben a felsőbb szintek átvizsgálása is. Az épület felső szintjei megteltek füsttel, de szerencsére nem kellett a lakókat kimenekíteni. A tüzet mindkét lakásban rövid idő alatt sikerült eloltani. Egy férfit, aki a hetedik emeleti lakásban tartózkodott, a mentők füstmérgezés gyanújával megvizsgálták, de nem kellett elszállítani. Az anyagi kár meghaladta a kétmillió forintot.

Tűz a Műegyetem kollégiumában

A Műszaki Egyetem Irinyi József utcai kollégiumának szemétledobójában keletkezett tűz február 25-én az esti órákban. A huszonöt járművel kiérkezett több, mint száz tűzoltó rövid idő alatt fékezte meg a lángokat. Nagy teljesítményű ventillátorokkal szellőztették ki az épületet. A kollégiumban tartózkodó és kimenekített személyek közül 26 főt vizsgáltak meg, közülük tizenhetet kórházba szállítottak.

Mérlegen az elmúlt év

Dr. Bende Péter vezérőrnagy a március 6-án tartott hagyományos éves értekezleten értékelte Budapest Főváros tűzvédelmi helyzetét és az FTP 2002. évi tevékenységét. A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság 2002-ben összesen 9225 tűzoltói beavatkozást hajtott végre. Ebből 3461 alkalommal tűzesethez, míg 3599 esetben műszaki mentéshez riasztották az egységeket. A vaklárma és téves jelzések száma 2165 volt, amely egyharmadával több 2001-hez képest. A tűzesetek számát nemzetgazdasági ágazatok szerinti megoszlását vizsgálva szintén emelkedő tendencia tapasztalható. A növekedés aránya: az ipar területén 41,6%, az erdő és mezőgazdaságban 53,4%, a lakások és személyi ingatlanok esetében 13,3%, a közlekedés területén pedig 32,5% volt. Rendkívüli feladatot jelentett a fővárosi tűzoltóság számára 2002 nyarán a Duna mentén bekövetkezett árvíz. Az FTP állományából 140 önként jelentkező tűzoltó vett részt fő védőgátak kiépítésében, de számtalan esetben hajtottak végre élet-, vagyon-, és tárgymentést.

Különleges, új szolgálat jött létre Budapesten

Nagyobb kép
Március 10-én megkezdődött az orvos-tűzoltók kiképzése. Az FTP XIII. kerületi parancsnokságán szervezett háromhetes, speciális tűzoltó tanfolyam első hetében a Készenléti Egészségügyi Szolgálatot ellátó orvosok az alapvető elméleti ismereteket sajátították el, míg a második és harmadik héten gyakorlati képzésben részesültek. Mind az elméleti, mind a gyakorlati képzés során kiemelt szerep jutott a munkavédelmi és a védőfelszerelések megfelelő használatára vonatkozó ismereteknek. Akárcsak a hagyományos tűzoltó tanfolyamok hallgatói, ők is részt vettek tűzoltási, légzőkészülékes gyakorlatokon. Emellett alpintechnikai kiképzésben is részesültek.
Az első szolgálat március 28-án vehette át oklevelét. A szolgálatot április 1-jén 10 órától állították rendszerbe. A tűzoltókkal egy időben, de külön járművel vonuló csapat feladata a káresetek helyszínén a sérültek állapotának stabilizálása a mentőszolgálat kiérkezéséig.
 

Gumiabroncsok égtek

Nagyobb kép
Több kilométeres távolságból is lehetett látni az ég felé törő, koromfekete füstöt április 5-én kora délután a XVIII. kerületben, az Üllői úton. Szándékosan gyújtották meg a nagy mennyiségű gumiabroncsot, amit a tűzoltók két habosított vízsugárral oltottak el. Nehezítette a munkálatokat, hogy nagy távolságból kellett az oltáshoz használatos vizet a helyszínre szállítani.
 

Hatvan embert menekítettek ki a füst miatt

Április 6-án, a XXI. kerületi Zrínyi utcában egy tízemeletes épület hetedik emeleti kétszobás lakása egy számítógép tüze miatt vált lakhatatlanná. A tűzoltók kiérkezésekor a lakás ablakán csaptak ki a lángok. A hatalmas füst miatt az épületből hatvan embert kellett kimenekíteni az épületből. Nehezítette az oltási és a mentési munkálatokat, hogy a közlekedő folyosón, szabálytalanul, nagy mennyiségű bútort és éghető anyagot tároltak. A lángokat három vízsugárral fékezték meg, négy személyt kellett a mentőknek megvizsgálniuk, közülük ketten kerültek kórházba füstmérgezés gyanújával.

Tíz órán át oltották a tüzet

Nagyobb kép
Április 9-én 23 óra után csaptak fel a lángok egy Soroksári úti raktárban. A helyszínre érkező egységek vasrácsokkal és zárt ajtókkal találták szembe magukat, miközben a raktárból áradt a sűrű fekete füst. Az 50x20 méter alapterületű épületben 300 négyzetméteren tomboltak a lángok. Az épületben harmincmillió forintnyi áru égett, gyermekjátékok, műanyag használati cikkek, zsírkréta készletek, és természetesen nagy mennyiségű csomagoló anyag és raklapok. A tűzoltóknak végül 11 vízsugárral sikerült körülhatárolni a tüzet, és megakadályozni a továbbterjedést, de hallatlanul nehéz körülmények között lehetett csak megbontani az égő részeket. Az égő műanyagok nagy része összeolvadt, és egy hatalmas tömböt alkotott, amelyet darabokra kellett bontani, hogy az égő részekhez hozzá lehessen férni. A vizsgálatok szerint szándékos gyújtogatás okozta a tüzet.
 

Tűz volt egy idősek otthonában

Április 14-én az esti órákban csaptak fel a lángok Csepelen, a Tejút utcai idősek otthonában. Egy földszinti szobában égett az ágy és annak környezete. A füst rövid idő alatt elárasztotta az alsó szintet, veszélyeztetve ezzel a lakók életét. A tűzoltók kiérkezése előtt a szobában élő idős férfit egy biztonsági őr és egy ápolónő kimentett, további tizenhat, mozgásában korlátozott nőt és férfit kellett kimenekíteni. A tüzet egy vízsugárral rövid idő alatt eloltották a tűzoltók. A tűz következtében az égő szobából kimentett idős férfi, első-másod fokú égési sérüléseket szenvedett, az ápolónőt füstmérgezés gyanújával szállították kórházba. A vizsgálatok alapján dohányzás okozta a tüzet.

Új tűzmegelőzési régió a fővárosban

A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Budapest tűzvédelmi koncepciójának végrehajtása során újabb jelentős állomásához érkezett 2003. május 1-jétől megkezdte működését az Észak-Pesti Tűzmegelőzési Régió. Az igazgatási modell korszerűsítése megfelel az Európai Unió fővárosainak meghatározó többségében működő intézményrendszernek. Az új régió az FTP IV. és XV., továbbá a XIII., illetve a XIV. és XVI. kerületi parancsnokságai helyett látja el a tűzmegelőzési feladatokat.

Tűz a Paulay Ede utcában

Nagyobb kép
Május 6-án hajnalban riasztották a tűzoltókat egy nagy kiterjedésű lakástűzhöz. Feltehetően egy személygépkocsi műszaki meghibásodásának következményeként alakult ki tűz a zárt garázsban. A tűz átterjedt a szomszédos autóra, majd a világító ablakon keresztül a lapostetős épületrészre, valamint a sátortetős födémszerkezetre is. A 800 négyzetéteren tomboló lángokat 84 tűzoltó tíz vízsugárral reggel öt órára tudta eloltani. A füst elárasztotta a szomszédos épületet is, melynek következtében hét lakót kellett a mentőknek megvizsgálniuk, közülük négy személyt kellett kórházba szállítani füstmérgezés gyanújával. Három tűzoltó is kisebb füstmérgezést szenvedett, közülük egy tűzoltót kellett megfigyelésre kórházba szállítani. A tűz végleges eloltása és a parázslások megszüntetése a tetőszerkezet megbontásával még több órát vett igénybe.
 

Tűzoltó újoncok

Május 12-től négy hónapon át negyvenöt hallgató – köztük öt hölgy - kezdte meg tanulmányait a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság által szervezett 1. számú Tűzoltó Szakképző Tanfolyamon. Az elméleti foglalkozásokat az FTP III. kerületi parancsnokságán tartották, míg a gyakorlati foglalkozásokat a Hajógyári Szigeten, egy kőbányai autóbontóban, Szentendrén és Pilisszentivánon. Ez a képzési szakasz 12 hétig tartott, a gyakorlati és elméleti képzések hetenkénti váltásban. A második szakaszban a gyakorlati felkészítés ideje alatt 24/48 órás készenléti szolgálatot láttak el a hallgatók a IX. kerületi, valamint a IV-XV. kerületi parancsnokságokon. A tanfolyam 742 órája alatt 198 elméleti és 544 gyakorlati órán kaptak képzést az újoncok.

Támadások tűzoltók ellen

Május végén - június elején, egy héten belül két megdöbbentő és addig példátlan eset történt: különböző támadásokat intéztek szolgálatban lévő, feladataikat ellátó fővárosi tűzoltók ellen. Május 30-án este 9 óra után, a Ferencváros - Debrecen futballmérkőzést követően garázdálkodó szurkolók egy csoportja reklámtáblákat gyújtott fel a Népligetben. A tűzesethez riasztott egység tagjai meg sem tudták kezdeni a beavatkozást, mert a tomboló csoport tagjai tettlegesen rájuk támadtak. Üvegekkel dobálták meg a tűzoltó gépjárművet, bezúzták annak ablakait. Egy tűzoltó a támadás következtében sérülést szenvedett. Az életveszélyben lévő kollégák csak a rendőri erők beavatkozását követően hagyhatták el a helyszínt. A tűzoltást egy másik egység tudta csak végrehajtani, azt követően, hogy a rendőrségnek sikerült megfékeznie randalírozókat.
A június eleji nagy esőzéseknek köszönhetően Dél-Pesten több mint ötven alakalommal kellett a tűzoltóknak vízszívatáshoz kivonulni. Június 2-án nem sokkal 22 óra után a Nagykőrösi úton megkülönböztető fény- és hangjelzéssel haladó egyik egységünkre feltehetően fegyverből lövést adtak le. A lövedék a gépjármű legénységi fülkéje mögött körülbelül egyméternyire, pontosan fejmagasságban csapódott be a málhatérbe. A legénység a hatalmas csattanást hallotta, de akkor nem találtak semmilyen lövésre utaló nyomot. A reggeli szolgálat átadás-átvételkor azonban megtalálták a járművön a sérülést, valamint a málhatérben a lövedéket.

Két lépcsőházat is kellett üríteni

Június 7-én az esti órákban kigyulladt egy elektromos kapcsolószekrény a III. kerületi Kabar utcában. A tízemeletes panelépület hatodik emeletén csaptak fel a lángok. A tűz a vezetékeken keresztül átterjedt a folyosó szabálytalanul, vasráccsal lezárt területére, ahol egy szekrény és több használati tárgy is meggyulladt. A kiérkező tűzoltóknak a hatalmas füst miatt két lépcsőházat is ki kellett üríteniük, mivel a hatodik szinten a két ház közvetlen összeköttetésben volt egymással. A tüzet több porral oltóval és egy vízsugárral sikerült eloltani. Az épületekből megközelítőleg ötven embert kellett segéd légző álarcokkal kimenekíteni. A tűz egyetlen áldozat egy kutya volt, amelyik feltehetően megijedt, kiugrott az egyik lakás ablakán és azonnal elpusztult.

Tájékoztató az új tűzmegelőzési régiókról

A hamarosan átadásra kerülő Dél-pesti és a Budai Tűzmegelőzési Régiót érintő önkormányzatok jegyzői számára dr. Erdős Antal ezredes június 20-án tájékoztatást tartott a régiók megalakításával, működésével kapcsolatban. Eszerint júniusban megalakult a harmadik régió, a Dél-pesti Tűzmegelőzési Régió megalakítására kerül sor, mely magában foglalja a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII., XVIII-XIX. és XX-XXIII., illetve XXI. kerületi parancsnokságok tűzmegelőzési szakhatósági, hatósági feladatait ellátó állományát. Július 1-jén pedig megalakult a negyedik, a Budai Tűzmegelőzési Régió, mely a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság I-II és XII., III., XI., illetve XXII. kerületi parancsnokságok tűzmegelőzési szakhatósági, hatósági feladatait ellátó állományát foglalja magába.

Miniszter a tűzoltószertárban

Nagyobb kép
Dr. Lamperth Mónika, Magyar Köztársaság belügyminisztere és Szandtner Iván belügyi kabinetfőnök június 26-án a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságra látogatott. Az eseményen részt vett Danielisz Béla, a Fővárosi Önkormányzat Városrendészeti Bizottságának elnöke és dr. Tatár Attila vezérőrnagy, katasztrófavédelmi főigazgató. Dr. Bende Péter vezérőrnagy, fővárosi tűzoltóparancsnok tájékoztatást adott a vendégeknek a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság szervezeti felépítéséről, informatikai, technikai és műszaki feltételrendszeréről, valamint gazdasági körülményeiről. Ezt követően Lamperth Mónika és kísérete a VIII. kerületi tűzoltóparancsnokságon közelebbről is megismerhette a tűzoltók munkakörülményeit.
Látogatása során a belügyminiszter elmondta, hogy rendkívül jó benyomásokat szerzett, és nagyra értékeli a fővárosi tűzoltók segítőkész munkáját, amely nem csak a fővárosban, hanem az ország más vidékein is tapasztalható. Ezt követően a belügyminiszter részt vett az országos katasztrófavédelmi főigazgató által tartott tájékoztató értekezleten, amelyre Budapesten kívül további hat megye képviselőit is meghívták. Lamperth Mónika előadásában a közeljövő feladatai mellett hangsúlyozta, hogy a katasztrófavédelem nemzeti ügy, amely összehangolt együttműködést követel azoktól a szervektől, amelyek a lakosság biztonságát hivatottak szavatolni.
 

Hazánkban ülésezett a CTIF

A CTIF, vagyis a Nemzetközi Tűzoltó Szövetség szeptember 16-20. között Budapesten tartotta küldöttgyűlését. A rendezvénysorozat néhány fontos ülésének az öt nap alatt a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság adott otthont. Az első nap délutánján a CTIF Repülőtéri Bizottságának tagjai tettek látogatást az FTP-n, majd szeptember 17-én a CTIF Veszélyes Anyag Bizottságának elnöke, Tore Erikkson dr. Bende Péter fővárosi parancsnokkal és dr. Erdős Antal általános parancsnokhelyettessel találkozott. Szeptember 19-én délelőtt a CTIF Nemzetközi Szaksajtó Munkacsoportja tett látogatást a fővárosi tűzoltóknál.

Tűz a Nyugati tér aluljárójában

Nagyobb kép
November 7-én a reggeli órákban kigyulladt egy üzlethelyiség a Nyugati tér aluljárójában. A tűz átterjedt más üzlethelyiségekre, illetve a kihelyezett elárusító asztalokra is. Több mint száz tűzoltó érkezett 28 kocsival a helyszínre, akik öt sugárral oltották a lángokat. Tizenegy személyt hoztak fel az aluljáróból, közülük öten súlyosan megsérültek, négyen füstmérgezést szenvedtek, egy személynek bokája tört. A tűzoltók hét nagy teljesítményű ventillátorral szellőztették az aluljáró területét. A város forgalma órákra megbénult, mivel mind a metró-, mind a villamosforgalom órákig szünetelt.
 

Budapestért Díj a parancsnokhelyettesnek

Nagyobb kép
Budapest Főváros Közgyűlése Budapestért Díjat adományozott dr. Erdős Antal ezredesnek, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság általános parancsnokhelyettesének, Budapest főváros tűzvédelme érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréséül. A kitüntető díjat dr. Demszky Gábor, Budapest Főváros főpolgármestere adta át november 17-én.
 

Lángoló raktárépület

Nagyobb kép
A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hírközpontjába december 27-én este 10 óra után néhány perccel érkezett a jelzés, hogy a VIII. kerületi Kőbányai úton egy raktárépületből csapnak ki a lángok. A jelzést követő öt perc elmúltával az első tűzoltóegységek már a helyszínen voltak, ahol egy többemeletes raktárépület lángolt. Miközben már megkezdték a tűz oltását, a legmagasabb, V-ös riasztási fokozatot rendelték el, mivel a mintegy 30x30 méteres alapterületű ruhaneműkkel telezsúfolt épület teljes terjedelemben lángolt és az épület oltásán túl meg kellett akadályozni a tűz átterjedését a környező épületekre. Nehezítette a tűzoltók munkáját, hogy a tomboló lángok miatt az épületbe képtelenség volt behatolni, így kívülről kellett az oltást végrehajtani. A környező épületek folyamatos védelme mellett másnap hajnali fél egykor sikerült a tüzet lokalizálni. Ám a változatlanul tomboló lángokon tűzoltó egységeinknek csak több órás megfeszített küzdelemben sikerült úrrá lenni. Az üszkös, helyenként még felizzó romok teljes eloltásán még sokáig dolgoztak a tűzoltók.
 

Pincetűz – palackkilövéssel a végén

Tűz ütött ki egy családi ház pincéjében 2004. január 29-én délelőtt a XVI. kerület Színjátszó utcában. A műhelynek használt helyiségből a tűzoltók gázpalackokat hoztak ki, amelyeket folyamatosan hűtöttek. Az oltást nehezítette, hogy nem találtak kollégáink működőképes tűzcsapot a környéken, így külön vízszállítót kértek a helyszínre. Az oltási munkálatok mellett az egyik palack is megdolgoztatta a tűzoltókat. Két sugárral hűtötték folyamatosan, a hőmérséklete mégis emelkedett. A Linde cég szakemberét, illetve a Gázművek munkatársait kérték a helyszínre, mivel a pincében a tűztől a gázkazán és a vezetékek is megsérültek. Ekkor már biztosnak látszott, hogy a rendőrség mesterlövészeire lesz szükség a palack kilövése miatt, és ezt a Linde cég szakembere is megerősítette. Habár a tűzoltók már három sugárral hűtötték a palackot, a robbanásveszély miatt az utca teljes kiürítése vált szükségessé. A megfelelő helyszín kiválasztása után a mesterlövészek kilőtték a palackot, így a veszély megszűnt.

Beszámoló a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságon

A március 5-én tartott éves értékelő értekezleten dr. Bende Péter vezérőrnagy, fővárosi parancsnok az elmúlt évet értékelve kiemelte, hogy az új évezred harmadik évében a fővárosi tűzoltóság a feladatait kemény erőfeszítések árán, de alapvetően kiszámítható körülmények között hajtotta végre.
Budapest épített és természetes környezetét érintő közel 15000 tűzmegelőzési ügy, a több mint 9500 tűzoltási, műszaki mentési beavatkozás, valamint a lefolytatott mintegy 1500 tűzvizsgálat azt mutatja, hogy a szakmai szervezet és az alaptevékenységet segítő szakmai egységek úgy, mint a korábbi években jó színvonalú munkát végeztek. Tovább folytatódott 2003-ban az FTP szervezeti struktúrájának átalakítása. Ennek eredményként a kerületi tűzoltóparancsnokságoktól a tűzmegelőzési szakterület négy tűzmegelőzési régióba került át, illetve szintén a koncepció alapján létrejöttek a tűzőrségek. Az elmúlt év egyik legfontosabb eredményeként értékelte a Készenléti Egészségügyi Szolgálat létrehozását, amelynek révén lehetővé vált, hogy a tűzesetek, illetve műszaki mentések során a tűzoltóegységekkel együtt orvosok is a helyszínre vonuljanak a sérült emberek elsődleges szakszerű orvosi ellátás érdekében.

Hatalmas erejű detonáció rázta meg Budatétényt

Nagyobb kép
A valamikori Mechanikai Művek területén hatalmas erejű robbanás történt augusztus 5-én nem sokkal 17 óra előtt. A detonációt követően a város több pontjáról felzaklatott, rémült emberek telefonhívásai futottak be a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Hírközpontjának ügyeletére. Több kilométerről is lehetett hallani a robbanás zaját és lehetett látni az ezt követően kialakult hatalmas füstgomolyagot. Már a jelzések alapján V-ös kiemelt, azaz a legmagasabb riasztási fokozatnak megfelelő erőket indítottak útnak. Az elsőként kiérkező tűzoltóegységek nem mindennapi látvánnyal találták szembe magukat. A detonáció ereje több négyzetkilométeren szórta szét a pirotechnikai raktár árukészletének nagy részét, ami miatt a vállalat melletti üdülőövezetben több hétvégi és családi ház is kigyulladt. Ezen a területen egy autószerelő műhely is volt, az udvarán több mint tíz személyautó és teherautó parkolt, melyek a szétrepülő égő anyagoktól meggyulladtak. Mivel a raktárban sorozatos robbanások történtek és életmentésre nem lehetett számítani, így
 
a tűzoltó erők a felderítést követően a hétvégi házak oltásához és az ottani lakosok mentéséhez láttak hozzá. Fokozott veszélyt jelentett, hogy ezen a területen is sok propán-bután és acetilén palack volt, de ezek helyzetét nem lehetett tudni, így minden egyes palackot a lehető legrövidebb időn belül meg kellett találni a tűzoltóknak. A nagy területen kialakult tűz miatt azonban a felderítés minduntalan tűzgócokba és akadályokba ütközött. Így fordulhatott elő, hogy a már oltást végző tűzoltók között felrobbant egy PB palack, és csak a szerencsének volt köszönhető, hogy a néhány méterre dolgozó tűzoltók nem sérültek meg. Természetesen mindeközben folyamatosan tájékozódott a tűzoltás vezetése az esetlegesen bent rekedt dolgozók számáról, ezen inform
 
ációk alapján valószínűsíthetően hárman tartózkodtak a raktárban a robbanás idején. Közülük két elhunytat találtak meg a tűzoltók az esti órákig, a harmadik személyt továbbra is keresték. Mivel továbbra is közvetlen veszélyt jelentett a tűzoltók számára a raktártűz oltása, így a vezetési törzs döntése alapján, amíg a robbanások tartottak, a tűzoltók megszerelt vízsugarakkal várakoztak, ezt követően - amikor lehetővé vált - előbb vízágyukkal, majd kézi sugarakkal láttak hozzá a raktár oltásához. A robbanás és tűzeset kapcsán tizenheten sérültek meg, hárman vesztették életüket. A sérültek közül tíz személyt a helyszínen láttak el a mentők, hét embert könnyű sérülésekkel szállítottak a János és a Szent Imre kórházba. A tűzoltók egész éjszaka dolgoztak a helyszínen, a munkálatok napokat vettek igénybe.
 

Átadták a Budai Tűzmegelőzési Régiót

A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Budai Tűzmegelőzési Régiójának ünnepélyes átadására szeptember 13-án a Tas vezér utca 9. szám alá történő beköltözésével lezárult a tűzmegelőzési régiók kialakítási folyamata Budapesten. Az új szervezeti egység felavatását jelképező nemzeti színű szalagot Danielisz Béla, a Fővárosi Közgyűlés Városrendészeti Bizottsága elnöke ünnepélyes megnyitója után dr. Bende Péter vezérőrnagy, fővárosi parancsnok közösen vágták át.

Vegyi anyagok robbantak

Nagyobb kép
Robbanások és hatalmas tűz fogadta november 1-jén este a tűzoltókat, amikor kiérkeztek a XV. kerületi Szántóföld útra: egy kft. telephelyén a mintegy ezer négyzetméteres csarnokban és a mellette lévő rámpán különböző típusú vegyi anyagok égtek. A tűzoltóknak már a behatolással meggyűlt a bajuk, hiszen az anyagok folyamatosan robbantak. A káresemény nagyságát mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy a helyszínre 19 fecskendő és 17 speciális szer érkezett. Végül többórás megfeszített munkával húsz C sugárral, két habosított vízágyúval, két emelőkosárral és két porsugárral sikerült megfékezni a lángokat. A területről tizenegy különböző térfogatú nitrogén palackot is kihoztak tűzoltóink. Egy kollégánk az oltás közben kézsérülést szenvedett.
 

Technikai fejlesztés

Nagyobb kép
Jelentős fejlesztés keretében, november 5-én műszaki mentőszereket, gépjárműfecskendőket és védőfelszereléseket adott át az ország minden részéből összegyűlt, pályázatokat benyújtó önkormányzati vezetők és tűzoltóparancsnokok jelenlétében, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknak dr. Lamperth Mónika belügyminiszter Budapesten, a BM Mogyoródi úti objektumában. A jó hangulatú ünnepségen az FTP képviseletében Dr. Erdős Antal ezredes, általános parancsnokhelyettes egy TLF 4000-es félnehéz kategóriájú Rosenbauer-Mercedes gépjárműfecskendő és egy könnyű kategóriájú Mercedes műszaki mentőszer díszkulcsait vehette át a belügyminiszter asszonytól, aki az ezredes kérdésére megjegyezte, hogy a fecskendőt az új Békásmegyeri Tűzőrsé
 
gnek ajánlják. A járműveken kívül az FTP kapott 105 db Drager PSS 100 típusú, sűrített levegős légzőkészüléket, 210 db Composit palackot és 420 db légzőálarcot. A közönség ezután az udvaron tekintette meg és vette birtokba a szereket. Az FTP részéről a műszaki mentőszert, az Óbudai Tűzőrség állományában szolgálatot teljesítő Nagymányoki Zoltán főtörzsőrmester és Tóth Tibor zászlós, a gépjárműfecskendőt Nagy Gábor hadnagy és Zsótér László főtörzsőrmester vették át. Nagy Gábor hadnagy, szolgálatparancsnok-helyettes ezt megelőzően, az ünnepség egyik főszereplőjeként, az ország tűzoltóinak nevében egy tűzoltó sisakot adott át a belügyminiszter asszonynak, akit láthatóan meglepett és meghatott az ajándék, amelynek fő helyet szánt irodájában.
 

„Budapestért” díj a gazdasági parancsnok-helyettesnek

Nagyobb kép
A Főváros Napja alkalmából dr. Demszky Gábor, Budapest Főváros főpolgármestere az évforduló tiszteletére november 17-én tartott ünnepségen a Fővárosi Önkormányzat kitüntetéseit adta át. Többek között „Budapestért” díjban részesült Brieber István ezredes, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság gazdasági parancsnokhelyettese.
 

Együttműködési megállapodás

Dr. Bende Péter vezérőrnagy, az FTP parancsnoka ünnepélyes keretek között együttműködési megállapodást írt alá december 6-án, az FTP Pest megyei működési területén tevékenykedő hat önkéntes tűzoltó egyesület vezetőivel. A megállapodás révén a Pilisi medence önkénteseivel, Pilisvörösvár, Pilisborosjenő, Pilisszentiván, Solymár, Nagykovácsi és Perbál községek tűzoltó egyesületeivel az eddigi kiváló szakmai együttműködés magasabb szinten folytatódhat. A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság a Pest megyei elsődleges működési körzetből jelzett tűzoltói eseményekről SMS küldésével értesíti az önkénteseket, akik a kárelhárításba bekapcsolódva a 2-es rádió csatorna használatára is jogosultakká váltak. Az együttműködési megállapodás értelmében a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság rendszeres továbbképzést szervez az önkéntes tűzoltó egyesületek állománya részére.

Államtitkár az építkezésen

Nagyobb kép
December 15-én Juhász Gábor, a BM politikai államtitkára, valamint Dr. Tatár Attila vezérőrnagy, katasztrófavédelmi főigazgató és Dr. Muhoray Árpád pv. dandártábornok, főigazgató-helyettes megtekintette az új Békásmegyeri tűzőrség laktanya építkezését. A megjelenteket dr. Bende Péter vezérőrnagy, fővárosi parancsnok tájékoztatta az építkezés helyzetéről és az új tűzőrséggel kapcsolatos elképzelésekről.
 
 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap