Minárovics János

Minárovics János (1928-2008)

Az Országos Tűzoltó Múzeum alapító igazgatója. A felső ipariskola elvégzése után, mint elektrotechnikus nem talált munkát. Ekkor értesült arról, hogy a tűzoltó tiszti iskolára hallgatókat keresnek, felvételre jelentkezett és felvették. 1949-ben tűzoltó tiszt lett. A hazai muzeális tűzoltó emlékek megmentése érdekében 1954-től az országos anyaggyűjtés vezérlő személye. Az 1955-ben megalakult Tűzoltó Múzeum igazgatójaként tevékenykedett nyugállományba vonulásáig 1985. április 30-ig. Az Országos Tűzoltó Főparancsnokság műszaki osztályának beosztottjaként nagy érdeklődéssel tanulmányozta a tűzoltóság múltját, különös tekintettel a régi tűzoltószereket, technikai eszközöket. Ő tervezte az első állandó kiállítást. Szinte számlálhatatlan időszakos kiállítás, hazai és külföldi bemutató fémjelzi munkásságát, vezetői időszakában egymilliót meghaladó látogató kereste fel a múzeumot. Jó kapcsolatot ápolt külföldi múzeumokkal és intézményekkel. Több mint 300 publikációja jelent meg, de szakkönyvek is kikerültek ki a keze alól. Munkásságának nagy eredménye a magyar tűzvédelem történetének hiteles bemutatása. Leghíresebb alkotása az aquincumi víziorgona működőképes rekonstrukciójának megtervezése és elkészítése. Nyugállományban is a múzeum hasznos tagja maradt, haláláig muzeológusként dolgozott. Munkáját ismerték el a Pulszky Ferenc díjjal, a Széchenyi Ödön Emlékplakettel. A magyar tűzoltó tisztképzés 60. évfordulóján gyémántdiplomát vehetett át.
(forrás: www.vedelem.hu)
Széchenyi 2020 Kohéziós Alap